fbpx


Meniny dnes: zajtra:

OKIENKO OFZ PREŠOV

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 35

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

1. DK žiada FK o úhradu udelených pokút za jesennú časť súť. ročníka 2011/12:

 Kojatice 18,70 €, Hermanovce 12,80 €, Petrovany 35,80 €, Nemcovce 22,60 €,

 Dubovica 46,60 €, Kapušany 15,40 €, Ostrovany 66,60 €, Poloma 53,40 €,

 Brezovica 83,30 €, Jakubovany 18,40 €, Jarovnice 39,90 €, Žehňa 14,20 €,

 M.Šariš 32,40 €, Š.Sokolovce 3,40 €, Ruská N.Ves 5,10 €, Ličartovce 38 €,

 Š.Bohdanovce 9,80 €, Chmeľov 3,40 €, Kokošovce 1,70 €, Ľubotice B 34,70 €,

 Ovčie 136,80 €, Kamenica 16,20 €, Krivany 39,40 €, Rožkovany 26,20 €,

 Lipany B 3 €, Víťaz 57 €, Krásna Lúka 74,60 €, V.Šariš 18,30 €, Župčany

3 €, Š.Dravce 10,20 €, Červenica 336,70 €.

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1. ŠTK oznamuje, termíny halových turnajov dospelých: skupina A dňa 25.2.11

od 9.00 hod.: Ruská N.Ves, Malý Šariš, Rokycany, Ostrovany, Ľubotice B,

skupina B dňa 25.2.12 od 14.00 hod.: Chmin.N.Ves, Haniska, Žehňa, Safi PO,

Dubovica, skupina C dňa 26.2.12 od 8.00 hod.: Gasko, Wall street bar, Twinstav,

sídlisko II. Atak, BF Design, Mimar požičovňa. Finále sa uskutoční dňa 11.3.12.

Z každej skupiny postupujú prvý dvaja.

Dorastenci: skupina A dňa 27.2.12 od 9.00 hod.: Fintice, Chmiňany, Ľubotice SD,

Šarišské Dravce, Kendice, skupina B dňa 27.2.12 od 14.00 hod.: M.Šariš, Chmin.

N.Ves, Demjata, Ražňany, Drienov, skupina C dňa 29.2.12 od 9.00 hod.: Ľubotice

MD, Uzovský Šalgov, Ruská N.Ves, Žehňa, Haniska. Finále sa uskutoční dňa

2.3.12. Z každej skupiny postupujú prvý dvaja.

Žiaci: skupina A dňa 28.2.12 od 9.00 hod: Fintice, Chmin.N.Ves, Kendice,

Chmeľov, Župčany, Ľubotice, skupina B dňa 1.3.12 od 9.00 hod.: M.Šariš,

Hermanovce, Dulova Ves, Uzovský Šalgov, Záborské, FAMT PO. Finále sa

uskutoční dňa 17.3.12. Z každej skupiny postupujú prvý traja.

Všetky stretnutia sa odohrajú v hale SOU Elektrotechnické v Prešove.

Mladší žiaci dňa 4.3.12 od 9.00 hod.: Lipany, Ľubotice, výber OFZ, FAMT PO,

OZPN Krosno, Dulova Ves, Malý Šariš. Turnaj mladších žiakov sa uskutoční

v hale PU v Prešove (za Mestskou halou).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR oznamuje, že dňa 11.3.2012 /nedeľa/ sa uskutoční seminár R a DZ OFZ,

v reštaurácii Obecného domu v Ľuboticiach. Prezentácia účastníkov je od 8.00

– 8.30 hod., účastnícky poplatok je vo výške 4,50 Eura. Účasť je povinná.