fbpx


Meniny dnes: zajtra:

OKIENKO OFZ PREŠOV

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 36

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

1. DK žiada FK o úhradu udelených pokút za jesennú časť súť. ročníka 2011/12:

 Kojatice 18,70 €, Hermanovce 12,80 €, Petrovany 35,80 €, Nemcovce 22,60 €,

 Kapušany 15,40 €, Ostrovany 66,60 €, Poloma 53,40 €, Brezovica 83,30 €,

 Jakubovany 18,40 €, Jarovnice 39,90 €, Žehňa 14,20 €, M.Šariš 32,40 €,

 Š.Sokolovce 3,40 €, Ruská N.Ves 5,10 €, Ličartovce 38 €, Š.Bohdanovce 9,80 €,

 Chmeľov 3,40 €, Kokošovce 1,70 €, Ľubotice B 34,70 €, Ovčie 136,80 €,

 Kamenica 16,20 €, Krivany 39,40 €, Rožkovany 26,20 €, Lipany B 3 €, Víťaz 57 €,

 Krásna Lúka 74,60 €, V.Šariš 18,30 €, Župčany 3 €, Š.Dravce 10,20 €, Červenica

 336,70 €.

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1. ŠTK oznamuje, termíny halových turnajov dospelých: skupina A dňa 25.2.11

 od 9.00 hod.: Ruská N.Ves, Malý Šariš, Rokycany, Ostrovany, Ľubotice B,

 skupina B dňa 25.2.12 od 14.00 hod.: Chmin.N.Ves, Haniska, Žehňa, Safi PO,

 Dubovica, skupina C dňa 26.2.12 od 8.00 hod.: Gasko, Wall street bar, Twinstav,

 sídlisko II. Atak, BF Design, Mimar požičovňa. Finále sa uskutoční dňa 11.3.12.

 Z každej skupiny postupujú prvý dvaja.

 Dorastenci: skupina A dňa 27.2.12 od 9.00 hod.: Fintice, Chmiňany, Ľubotice SD,

 Šarišské Dravce, Kendice, skupina B dňa 27.2.12 od 14.00 hod.: M.Šariš, Chmin.

 N.Ves, Demjata, Ražňany, Drienov, skupina C dňa 29.2.12 od 9.00 hod.: Ľubotice

 MD, Uzovský Šalgov, Ruská N.Ves, Žehňa, Haniska. Finále sa uskutoční dňa

 2.3.12. Z každej skupiny postupujú prvý dvaja.

 Žiaci: skupina A dňa 28.2.12 od 9.00 hod: Fintice, Chmin.N.Ves, Kendice,

 Chmeľov, Župčany, Ľubotice, skupina B dňa 1.3.12 od 9.00 hod.: M.Šariš,

 Hermanovce, Dulova Ves, Uzovský Šalgov, Záborské, FAMT PO. Finále sa

 uskutoční dňa 17.3.12. Z každej skupiny postupujú prvý traja.

 Všetky stretnutia sa odohrajú v hale SOU Elektrotechnické v Prešove.

 Mladší žiaci dňa 4.3.12 od 9.00 hod.: Lipany, Ľubotice, výber OFZ, FAMT PO,

OZPN Krosno, Dulova Ves, Malý Šariš. Turnaj mladších žiakov sa uskutoční

v hale PU v Prešove (za Mestskou halou).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1. KR oznamuje, že dňa 11.3.2012 /nedeľa/ sa uskutoční seminár R a DZ OFZ,

v reštaurácii Obecného domu v Ľuboticiach. Prezentácia účastníkov je od 8.00 –

8.30 hod., účastnícky poplatok je vo výške 4,50 Eura. Účasť je povinná.

V prípade záujmu nováčikov o rozhodovanie, je potrebné zavolať na tel. č.

0907 616131.

2. KR dôrazne žiada R a DZ, ktorí nedoručili na sekretariát OFZ Evidenčnú kartu R

resp. DZ, ktorá bola všetkým zaslaná meilom, aby ju urýchlene vyplnenú doručili

na OFZ.

 

SEKRETARIÁT:

1. VV touto cestou chce požiadať o pomoc pri získavaní prostriedkov pre činnosť

Oblastného futbalového zväzu. Nakoľko sa blíži zdaňovacie obdobie za rok 2011

a máte možnosť poukázať 2% z Vašej dane na Občianske združenie. Bližšie

informácie na sekretariáte OFZ resp. na tel č. 0907 616131.

2. VV oznamuje, že došlo od 1.1.2012 k zmene bankového účtu Slovenského

futbalového zväzu v Bratislave. Nový účet je: 5017019990/0900.

3. Oznamujeme všetkým R a DZ, že podľa § 38 ods.1 zákona č. 595/2003 Z.z.

o dani z príjmov je potrebné, aby zamestnanec požiadal svojho zamestnávateľa

do 15.2.2012 o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov fyzickej osoby zo

závislej činnosti, oznamujeme Vám, že originál potvrdenia o Vašom príjme za rok

2011 si môžete prevziať na sekretariáte ObFZ.