fbpx


Meniny dnes: zajtra:

OKIENKO OFZ PREŠOV

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 37

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

1. DK žiada FK o úhradu udelených pokút za jesennú časť súť. ročníka 2011/12:

 Kojatice 18,70 €, Petrovany 35,80 €, Nemcovce 22,60 €, Kapušany 15,40 €,

 Ostrovany 66,60 €, Poloma 53,40 €, Brezovica 83,30 €, Jakubovany 18,40 €,

 Jarovnice 39,90 €, Š.Sokolovce 3,40 €, Ruská N.Ves 5,10 €, Ličartovce 38 €,

 Š.Bohdanovce 9,80 €, Chmeľov 3,40 €, Kokošovce 1,70 €, Ovčie 136,80 €,

 Kamenica 16,20 €, Krivany 39,40 €, Rožkovany 26,20 €, Lipany B 3 €, Víťaz 57 €,

 V.Šariš 18,30 €, Š.Dravce 10,20 €, Červenica 336,70 €.

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1. ŠTK oznamuje, termíny halových turnajov dospelých: skupina A dňa 25.2.11

 od 9.00 hod.: Ruská N.Ves, Malý Šariš, Rokycany, Ostrovany, Ľubotice B,

 skupina B dňa 25.2.12 od 14.00 hod.: Chmin.N.Ves, Haniska, Žehňa, Safi PO,

 Dubovica, skupina C dňa 26.2.12 od 8.00 hod.: Gasko, Wall street bar, Twinstav,

 sídlisko II. Atak, BF Design, Mimar požičovňa. Finále sa uskutoční dňa 11.3.12.

 Z každej skupiny postupujú prvý dvaja.

 Dorastenci: skupina A dňa 27.2.12 od 9.00 hod.: Fintice, Chmiňany, Ľubotice SD,

 Šarišské Dravce, Kendice, skupina B dňa 27.2.12 od 14.00 hod.: M.Šariš, Chmin.

 N.Ves, Demjata, Ražňany, Drienov, skupina C dňa 29.2.12 od 9.00 hod.: Ľubotice

 MD, Uzovský Šalgov, Ruská N.Ves, Žehňa, Haniska. Finále sa uskutoční dňa

 2.3.12. Z každej skupiny postupujú prvý dvaja.

 Žiaci: skupina A dňa 28.2.12 od 9.00 hod: Fintice, Chmin.N.Ves, Kendice,

 Chmeľov, Župčany, Ľubotice, skupina B dňa 1.3.12 od 9.00 hod.: M.Šariš,

 Hermanovce, Dulova Ves, Uzovský Šalgov, Záborské, FAMT PO. Finále sa

 uskutoční dňa 17.3.12. Z každej skupiny postupujú prvý traja.

 Všetky stretnutia sa odohrajú v hale SOU Elektrotechnické v Prešove.

 Mladší žiaci dňa 4.3.12 od 9.00 hod.: Lipany, Ľubotice, výber OFZ, FAMT PO,

 OZPN Krosno, Dulova Ves, Malý Šariš. Turnaj mladších žiakov sa uskutoční

 v hale PU v Prešove (za Mestskou halou).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1. KR oznamuje, že dňa 11.3.2012 /nedeľa/ sa uskutoční seminár R a DZ OFZ,

 v reštaurácii Obecného domu v Ľuboticiach. Prezentácia účastníkov je od 8.00 –

 8.30 hod., účastnícky poplatok je vo výške 4,50 Eura. Účasť je povinná.

V prípade záujmu nováčikov o rozhodovanie, je potrebné zavolať na tel. č.

0907 616131. Štúdijný materiál: futbalové pravidlá, súťažný poriadok, rozpis,

web stránka: www.referee.sk – otázky a odpovede.

2. KR dôrazne žiada R a DZ, ktorí nedoručili na sekretariát OFZ Evidenčnú kartu R

resp. DZ, ktorá bola všetkým zaslaná meilom, aby ju urýchlene vyplnenú doručili

na OFZ.

 

SEKRETARIÁT:

1. VV touto cestou chce požiadať o pomoc pri získavaní prostriedkov pre činnosť

Oblastného futbalového zväzu. Nakoľko sa blíži zdaňovacie obdobie za rok 2011

a máte možnosť poukázať 2% z Vašej dane na Občianske združenie. Bližšie

informácie na sekretariáte OFZ resp. na tel č. 0907 616131.

2. Oznamujeme všetkym R a DZ, že podľa § 38 ods.1 zákona č. 595/2003 Z.z.

o dani z príjmov je potrebné, aby zamestnanec požiadal svojho zamestnávateľa

do 15.2.2012 o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov fyzickej osoby zo

závislej činnosti, oznamujeme Vám, že originál potvrdenia o Vašom príjme za rok

2011 si môžete prevziať na sekretariáte ObFZ.

3. UPOZORNENIE: VV OFZ vyzýva zástupcov FK dodržiavať termíny platieb

úhrad pre rozhodcov a delegátov (COR) do 27 dňa príslušného mesiaca, tak ako

to bolo avizované na hodnotiacej konferencii (zmena oproti rozpisu súťaží, kde je

uvedený termín do 15 dňa príslušného mesiaca). Jarnú časť ročníka 2011/2012

začíname u dospelých a dorastencov v I. triedach víkendom 24. a 25. marca

2012. Z tohto dôvodu je potrebné za mesiac marec uhradiť určenú výšku úhrady

za domáce odohrané stretnutia dospelých aj dorastencov v tomto mesiaci

najneskôr do 27.3.2012. Ak sa však nebude dodržiavať určený termín, bude DK

ObFZ nútená pristúpiť k pokutám a skráteniu termínu úhrady COR pre ďalšie

obdobia, tak ako tomu bolo v minulosti. Preto Vás žiadame o rešpektovanie

ustanovenia rozpisu súťaže, čo sa týka výšky preddavku i ostatných ustanovení a

nekomplikovanie si situácie vlastnou nedôslednosťou.

 

Dôležitý oznam VsFZ Košice, aktuálne aj pre trénerov z OFZ Prešov

V rámci projektu ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) prebieha

elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. K tomuto účelu žiada SFZ

všetky FK o zaslanie registračných dotazníkov – evidenčných kariet trénerov

najneskôr do 29.2.2012.

Na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty / Tréneri a vzdelávanie / Dokumenty

/ Registračný formulár tréneri (http://www.futbalsfz.sk/uradne-oznamy/trenerska-

sekcia-a-vzdelavanie/dokumenty.html) je formulár evidenčnej karty trénera v pdf

formáte. Formuláre odporúčame vypisovať v PC (nie rukou). Vypísanú a vytlačenú

evidenčnú kartu trénera musí podpísať zaevidovaná osoba.

Zhromaždené (vyplnené a podpísané) dotazníky – evidenčné karty trénerov zašlite

poštou na Východoslovenský futbalový zväz, Peter Szénay, Alejová 2, 042 96 Košice

Súčasťou dotazníka je dodanie fotografie trénera v elektronickom formáte v

minimálnom rozmere 800 x 600 px, 150 DPI. Fotky trénerov (názov súboru fotky je

priezvisko-meno) zašlite elektronicky na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dôležitý oznam SFZ

Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského

futbalu (ISSF) Vám odporúčame preštudovať si verejne dostupné informácie

k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou

formou zefektívniť Vášu dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť

klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne

naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, výkonného manažéra

projektu (projektovy email je Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu

http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty

(odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty.

Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy.

Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke

http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF

Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku

venovanú Novelizácii noriem SFZ.