fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie III.A triedy dospelých Kométa PO – Kokošovce

   naplánované na 8.4.2012 na nový termín 1.4.2012 o 15.30 hod. na ihrisku vo

   V.Šebastovej. Dôvod: vzájomná dohoda.

2. KM nariaďuje odohrať stretnutie dorastencov Široké – Uzovce dňa 21.4.2012

   o 15.00 hod. Dôvod: cirkevná udalosť.

3. KM oznamuje FK II.D triedy žiakov, že FK Kapušany odohrajú svoje domáce

   stretnutia v nedeľu o 2 hod. skôr pred ÚHČ dospelých .

4. KM oznamuje FK II.A triedy dorastencov, že FK Kojatice odohrá svoje domáce

   stretnutia v sobotu o 15.00 hod.

5. KM opätovne upozorňuje na zmenu 16. kola I.triedy žiakov, že stretnutia

   z termínu 7.4.2012 sa presúvajú na nový termín 31.3.2012 o 15.00 hod.

   Dôvod: Veľkonočné sviatky. Dňa 7.4.2012 budú mať družstvá voľno.

6. KM nariaďuje odohrať stretnutia žiakov hrané dňa 31.3.2012: Župčany –

   Peč.N.Ves o 13.00 hod., V.Šariš – Brezovica o 15.30 hod. Dôvod: kolízia stretnutí.

7. KM nariaďuje odohrať stretnutie dorastencov Kendice – Kamenica na ihrisku

   v Drienovskej N.Vsi.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

- DK dáva do pozornosti FK, že z dôvodu neuhradenia udelených pokút z jesennej

   časti súť. ročníka 2011/12 zastavuje činnosť nepodmienečne všetkým družstvám

   týchto FK: Jakubovany 18,40 €, Ovčie 136,80 €, Červenica 336,70 €.

- DK po úhrade udelených pokút uvoľňuje činnosť týmto FK: Ličartovce, Víťaz,

Kokošovce, Ruská N.Ves, Lipany B, Krivany, Kapušany, Poloma.

-U. č. 317: za 4 ŽK 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 25.03.: Kamil Múdry

(Miklušovce), Rastislav Polák (Kojatice + 3,40 €), Peter Pavúk (Demjata + 3,40 €),

Miloš Marinica (Hermanovce + 3,40 €), Milan Holub (V. Šariš + 3,40 €)

-U. č. 318: za 8 ŽK 2 súťažné stretnutie nepodmienečne od 25.03.: Harčár Dávid

(Žipov).

-U. č. 319: Borsuk Matej (Janov) vylúčený po 2 ŽK. Podľa 1/5/a k DP 1 súťažné

stretnutia nepodmienečne od 25.03.2012.

-U. č. 320: Nosaľ Jaroslav (V. Šebastová) vylúčený za stiahnutie súpera rukami

v gólovej príležitosti. Podľa 1/4/a k DP 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od

25.03.2012.

-U. č. 321: Vranka Peter (Fričovce) vylúčený po 2 ŽK. Podľa 1/5/a k DP 2 súťažné

stretnutia nepodmienečne od 25.03.2012 + 3,40 €.

-U. č. 322: Peter Joščák (Š. Michaľany) žiadosť o zmenu zvyšku trestu. Podľa čl.

31/2 DP 2 súťažné stretnutie podmienečne odkladá na 3 mesiace od 28.3. do

28.6.2012.

-U. č. 323: DK trestá FK Janov finančnou pokutou 20 € za vykázanie a HNS voči R

vedúceho mužstva Ondreja Vargu. Podľa 1/3/b k DP, 7/1/d a 11 DP menovaného

trestá zákazom výkonu akejkoľvek činnosti v súvislosti s prípravou a priebehom

stretnutí do konca súťažného ročníka 2011/2012 od 25. 3. 2012.

-U. č. 324: DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 4.4.20121 o 17,00 hod.

R – František Tomeček, AR1 – Pavol Leško, AR2 – Tomáš Tabiš, DZ – Ján

Onofrej

HU – Vladimír Komnický, asistent trénera D – Jozef Bujňák

VH – Vysočan Dušan, hráč hostí – Bartolomej Derner

Okolnosti v stretnutí Torysa – Fričovce.

-DK dôrazne upozorňuje R o dôsledné vyplňovanie údajov v zápise o stretnutí aj na

prednej strane zápisu. Pri napomínaných a vylúčených hráčoch uvádzať: čas, meno

a priezvisko, rodné číslo a dôvod napomínania resp. vylúčenia hráča. Zápis

o stretnutí resp. správu DZ doručiť tak, aby bol na OFZ k dispozícii v stredu na

zasadnutiach odborných komisií.

 

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich oznámenia.

KOMISIA ROZHODCOV:

1. Zmeny v obsadení na 1.4.2012: Nemcovce – Š.Michaľany (R Cuprák za Filipáka).

2. KR opätovne upozorňuje R a DZ, že zápis o stretnutí resp. správa DZ z I. triedy

     dospelých musí byť vypísaná počítačom resp. písacím strojom. (Platí to aj pre R

     Bartka).

3. KR dôrazne žiada R: Duňu, D.Hogera, F.Hogera, Knapa, Laskovského, Maňkoša

     ml., Nemerguta, Tirpáka st., Tirpáka ml., aby doručili na sekretariát OFZ „

     vyplnenú Evidenčnú kartu R“.

4. Dňa 11.3.2012 na seminári R a DZ došlo k zámene kabáta u DZ Palka. Prípadnú

   výmenu prosím riešte s konkrétnou osobou.

MATRIČNÁ KOMISIA:

Upozorňuje FK, že žiadosti o prestup a hosťovanie sa podávajú do 31.3.2012.

Najbližší termín podania bude až od 1.7.2012.