fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK vyžrebovala 3b Pohár ObFZ 2023:

Vyžrebované dvojice: sa stretnú dňa 25.6.2023 o 17.00 hod.

                                   Š.MICHAĽANY - UZ.ŠALGOV

                                   RAŽŇANY - DUBOVICA

                                   GREGOROVCE - V.ŠEBASTOVÁ

                                   HRABKOV - HERMANOVCE

                                   SOLIVAR - CHMEĽOV

                                   JANOV - ŽIPOV

                                   KOJATICE - KAPUŠANY          25.6.2023 o 15:00 hod.

                                   JAKUBOVANY – JAROVNICE  24.6.2023 o 17:00 hod.

2.ŠTK na základe oznámenia o neúčasti na stretnutí ruší tieto stretnutia 3b Pohára ObFZ:

- Gregorovce – V.Šebastová

- Solivar – Chmeľov

FK V.Šebastová a FK Solivar do pozornosti DK.

3.ŠTK oznamuje FK, že na stránke ObFZ v sekcii Informácie zo sekretariátu je k dispozícii prihláška do súťaží pre súť. ročník 23/24 (v papierovej forme), ktorú je potrebné doručiť na ObFZ, ktorá sa môže po vyplnení zaslať aj meilom. Prihlášky žiadame doručiť na ObFZ do 25.6.2023. Elektronické prihlášky sú v ISSF vytvorené.

Elektronické prihlášky v ISSF – prihlasujú sa jednotlivé družstvá. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2023/24 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka.

4.ŠTK upozorňuje kluby na povinnosť podľa článok 40 SP Povinnosti klubu v súťaži, na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Návod ako pridať zaregistrované osoby na súpisku, je potrebné to urobiť pre každé družstvo a sezónu zvlášť. link: https://www.obfz-presov.sk/images/april23/N%C3%A1vod%20ako%20prida%C5%A5%20veduc%C3%A9ho%20dru%C5%BEstva,%20tr%C3%A9nera,%20lek%C3%A1ra%20.....pdf

5.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 26.6.2023 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 335: Jozef Magač (1246084) Žipov, 7. liga 3b dospelí, od 19.06.2023 + 10 €

U 336: Tomáš Jačišin (1196584) Hermanovce, 7. liga 3b dospelí, od 19.06.2023 + 10 €

U 337: Bartolomej Popuša (1330976) Ostrovany, 8. liga dospelí od 19.06.2023, + 10 €

U 338: František Ferko (1288850) Žehňa, 8. liga dospelí, 26. kolo, Žehňa – Hrabkov, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry - demonštratívne opustenie hracej plochy vyzlečením dresu, podľa čl.45/1e DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 05.06.2023 + 10 € od 19.06.2023, + 10

U 339: Marek Foriš (1292784) Radatice, 9.A liga dospelí, 27. kolo, 18.6.2023, Sedlice - Radatice, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera mimo PU, podľa čl. 45/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 19.06.2023 + 10 €

U 340: Roman Heldák (1102513) Radatice, 9.A liga dospelí, 27. kolo, 18..6.2023 Sedlice – Radatice, vylúčený za telesného napadnutia na hracej ploche - udretie súpera nadmernou silou do tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 19.06.2023 + 10 € s prerušením podľa čl. 34/7 DP + 10 €

U 341: Matej Mackanič (1406950) Tulčík, 6. liga žiaci, 25. kolo, 10.06.2023, Radatice – Tulčík, vylúčený za telesného napadnutia na hracej ploche - udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 11.06.2023 + 10 € s prerušením podľa čl. 34/7 DP + 5 €

U 342 DK ukladá FK Šarišské Michaľany na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 90,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 21. kolo, 6. liga dorast, 09.06.2023 Vyšná Šebastová – Šarišské Michaľany. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a podľa čl. 59 a čl. 12/6 DP + 5 €.

U 343: DK ukladá FK Chmeľov na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 90,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 20. kolo, 7. liga dorast, 10.06.2023 Kendice – Chmeľov. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a podľa čl. 59 a čl. 12/6 DP + 5 €.

U 344: DK ukladá FK Torysa na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 70,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutia turnaja U11 sk.R v Šarišských Michaľanoch . Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a podľa čl. 59 a čl. 12/6 DP + 5 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

OBSADENIE POHÁRA ObFZ NA 25.6.2023 O 17:00 HOD.

Š.MICHAĽANY  -  UZ.ŠALGOV     Kožlej P- Klobušovský-Kišš

RAŽŇANY  -  DUBOVICA             Babjak-Gladiš-Fúsek

HRABKOV  -  HERMANOVCE      Šarišský-Karaffa-Haborák

JANOV  -  ŽIPOV                         Jendruš-Hudák-Kišš

KOJATICE  -  KAPUŠANY            Uličný M-Varga-Verčimák L  25.6. o 15:00

JAKUBOVANY  -  JAROVNICE     Gallová-Mižák-Michaliková 24.6. o 17:00