fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK kontumuje stretnutie 8.ligy dospelých Malý Šariš – Pušovce 3:0 kont. pre neoprávnený štart hráča Radoslava Eliáša. FK Pušovce a FK Malý Šariš (neuskutočnená konfrontácia) do pozornosti DK.

2.ŠTK kontumuje stretnutie 9.A ligy dospelých Janov – Sedlice 3:0 kont. Dôvod: neúčasť H. FK Sedlice do pozornosti DK

3.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia:

- 7.liga dorast 9.kolo: Chmeľov – Víťaz dňa 1.4.2023 o 15:00 hod.

- 6.liga žiakov 14.kolo: Varhaňovce – Sedlice dňa 1.4.2023 o 15:00 hod.

4.ŠTK oznamuje, že počas zimnej prestávky sa opätovne uskutočnia zimné halové turnaje. Prihláška je zverejnená na stránke ObFZ v sekcii Informácie zo sekretariátu.

5.ŠTK žiada FK patriace pod ObFZ, ktoré majú záujem o 3. ročník zimného turnaja dospelých, ktorý sa uskutoční vonku na UT v Sabinove a v Lipanoch o prihlásenie sa cez systém ISSF – Elektronická podateľňa – Zaevidovanie podania na komisiu - ŠTK. Prvých 16 prihlásených družstiev dospelých bude zaradených do turnaja, ktoré budú v 4 skupinách po 4 (systém tak ako v minulosti). Predbežný termín zápasov február –marec 2023. Prihlásiť sa môžu aj mužstvá z krajských súťaží, ale prednosť budú mať kluby z oblastných súťaží.

Stretnutia sa odohrajú v skupinách „každý s každým“ a víťazi skupín postupujú do vyraďovacej časti o víťaza „Zimný pohár ObFZ Prešov“. Náklady spojené s prenájmom umelej hracej plochy budú hradené v pomere 75% - FK a 25% ObFZ. Náklady FK pôjdu cez ZF. Na stretnutia tejto súťaže rozhodcov obsadzuje KR ObFZ a odmeny delegovaných osôb uhrádza v plnej výške ObFZ.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 167: Jaroslav Migaš (1401210) VD Pušovce, za umožnenie neoprávneného štartu hráča na cudzí RP v stretnutí 15. kolo, 8. liga dospelí, 13.11.2022, Malý Šariš – Pušovce, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 53/3bDP, od 02.04.2023 +10€

U 168: FK Pušovce DK na základe podnetu ŠTK ukladá finančnú pokutu 300,- € za štart hráča na cudzí RP v stretnutí 15. kolo, 8. liga dospelí, 13.11.2022, Malý Šariš – Pušovce. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. s) a čl. 53/5 DP + 10 €

U 169: FK Malý Šariš. Na základe podnetu ŠTK za nevykonanie povinnej konfrontácie hráčov pred stretnutím 15. kolo, 8. liga dospelí, 13.11.2022, Malý Šariš – Pušovce, podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 13. Konfrontácia hráčov a čl. 64/1a DP. DK ukladá DS – finančnú pokutu 30,- € , podľa čl. 64/4 DP + 10 €

U 170: FK Sedlice DK na základe podnetu ŠTK ukladá finančnú pokutu 120,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 14. kolo, 9.A liga dospelí, 20.11.2022, Janov – Sedlice, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

1.Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2022. Kredity (tí, čo máte nárok) je potrebné použiť do 30.11.2022 na stránke https://futbalnet.shop

Viac informacií nájdete na stránke https://futbalsfz.sk/2022-prerozdelenie-prispevkov-podla-69-ods-5-pism-a-a-pism-b-zakona-c-4402015-z-z-o-sporte/ a priebežné čerpanie na stránke https://podporamladeze.futbalsfz.sk

Zoznam FK, ktoré si ešte nevyčerpali kredity z dotácie na mládež v podobe kreditov cez E-shop SFZ: Š.Bohdanovce 340 € ostáva Budovateľ Žehňa 757 €, Lemešany 658 €, Nemcovce 48 €, Uzovce 140 €, Sedlice 681 €, M.Šariš 1469 €, Fričovce 1039 €, Chmiňany 612 €, Solivar 1020 €, Vyšná Šebastová 122 €.

2.VsFZ v spolupráci s Záchranná akadémia organizuje akreditované školenie prvej pomoci v športe. Školenie sa uskutoční v termíne 4.12.2022 nedeľa: od 10,00 - 15,00 hod. Spojená škola, Masarykova 24, Prešov, za účasti frekventantov z ObFZ : Prešov, Poprad, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa

ZOZNAM FREKVENTANTOV NA KURZ ZDRAVOTNÍKOV za ObFZ Prešov:

 1. Vladimír Seč – Sabinov
 2. Rudolf Hudák – Haniska
 3. Martin Kello – Miklušovce
 4. Martina Bodnárová – Krivany
 5. Martin Bednár – Hrabkov
 6. Matej Švec – Hrabkov
 7. Peter Tomčufčík – Brezovička
 8. Milan Klembara – Brezovička
 9. Jaroslav Kolenič – Kendice
 10. Rastislav Janek – Malý Šariš
 11. Stanislav Guman – Sedlice
 12. Juliana Andraščíková – Kamenica
 13. Sára Prokopová – Kapušany
 14. Zuzana Onofrejová – Chmeľov
 15. Igor Dužda ml. – Rómska Identita PO
 16. Eva Mária Duždová – Rómska Identita PO
 17. František Balog – Varhaňovce
 18. Karolína Klovaničová – Prešov
 19. Jozef Lopaček – Ľubotice
 20. Martin Ondrej – Ľubotice
 21. Marko Polahar – Ľubotice
 22. Michal Oriňák – Ľubotice
 23. Daniel Aštary – Ľubotice
 24. Miroslav Dedina – Ľubotice
 25. Ondrej Jakubek – Ľubotice
 26. Ronald Sabol – Ľubotice
 27. Mário Halický – Ľubotice
 28. Jozef Komka – Ľubotice
 29. Matúš Antony – Ľubotice
 30. Marek Lukáč – Šar.Michaľany
 31. Ivan Ivanič – Kendice
 32. Vanesa Vaľková – Kojatice
 33. Nina Repáková – Kojatice