fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK kontumuje stretnutie 7.ligy dospelých Dubovica – Ľubotice B pre neúčasť družstva H na stretnutí výsledkom 3:0k. Ľubotice B do pozornosti DK.

2.ŠTK vykonala pohovor s predsedom FK Jarovnice.

3.ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 24.11.2022 o 16.30 hod. oboch VD stretnutia dospelých M.Šariš – Pušovce, hráčov FK Pušovce František Šinglár a Radoslav Eliáš a rozhodcov stretnutia.

4.ŠTK berie na vedomie podnet FK Gregorovce k stretnutiu dospelých Kojatice – Gregorovce bez ďalších opatrení.

5.ŠTK oznamuje, že počas zimnej prestávky sa opätovne uskutočnia zimné halové turnaje. Prihláška bude zverejnená v nasledujúcej ÚS.

6.ŠTK žiada FK patriace pod ObFZ, ktoré majú záujem o 3. ročník zimného turnaja dospelých, ktorý sa uskutoční vonku na UT v Sabinove a v Lipanoch o prihlásenie sa cez systém ISSF – Elektronická podateľňa – Zaevidovanie podania na komisiu - ŠTK. Prvých 16 prihlásených družstiev dospelých bude zaradených do turnaja, ktoré budú v 4 skupinách po 4 (systém tak ako v minulosti). Predbežný termín zápasov február –marec 2023. Prednosť budú mať kluby z oblastných súťaží. Ďalšie informácie budú zverejnené v nasledujúcej ÚS.

 

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 161: František Giňa (1203949) Ostrovany, 8. liga dospelí, od 14.11.2022 + 10 €.

U 162: Lukáš Straka (1314028) Drienov, 8. liga dospelí, 15. kolo, 13.11.2022, Kapušany – Drienov, vylúčený za surovú hru - podrazenie súpera vykonané nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 14.11.2022 + 10 €.

U 163: Dávid Kišš (1292867) Gregorovce, 8. liga dospelí, 15. kolo, 13.11.2022, Kojatice – Gregorovce, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka AR, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2c DP, od 14.11.2022 s prerušením podľa čl. 34/7 DP + 10 €.

U 164: František Dužda (1261913) Ostrovany, 8. liga dospelí, 15. kolo, 13.11.2022, Šarišské Michaľany – Ostrovany, za vylúčenie za telesné napadnutie na hracej ploche – udretie súpera do tváre päsťou v neprerušenej hre mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, po vykonaní DS U112 - pozastavenie výkonu športu 1 týždeň - zostávajúca časť disciplinárnej sankcie, od ktorej výkonu bolo podmienečne upustené U150, podľa čl. 41/4 DP, od 14.11.2022 s prerušením podľa čl. 34/7 DP + 10 €.

U 165: FK Kokošovce DK na základe podnetu ŠTK ukladá finančnú pokutu 120,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 14. kolo, 9.A liga dospelí, 06.11.2022, Haniska – Kokošovce, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 166: FK Ľubotice DK na základe podnetu ŠTK ukladá finančnú pokutu 180,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 15. kolo, 7. liga 3b dospelí, 13.11.2022, Dubovica – Ľubotice B, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

1.Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2022. Kredity (tí, čo máte nárok) je potrebné použiť do 30.11.2022 na stránke https://futbalnet.shop

Viac informacií nájdete na stránke https://futbalsfz.sk/2022-prerozdelenie-prispevkov-podla-69-ods-5-pism-a-a-pism-b-zakona-c-4402015-z-z-o-sporte/ a priebežné čerpanie na stránke https://podporamladeze.futbalsfz.sk

2.Zoznam FK, ktoré minuli menej ako 50% resp. nič z pridelených prostriedkov z dotácie na mládež v podobe kreditov cez E-shop SFZ: Š.Bohdanovce 340 € ostáva, Tulčík 1021 €, Budovateľ Žehňa 757 €, Lemešany 658 €, Uzovce 340 €, Sedlice 681 €, M.Šariš 1741 €, Fričovce 1039 €, Chmiňany 612 €, Uz.Šalgov 757 €, Solivar 1030 €. Ďalších 10 FK nemá vyčerpané pridelené kredity.

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK dáva do pozornosti všetkým záujemcom o trénerský kurz UEFA C licencie, že v termíne marec – apríl 2023 je plánované školenie nových trénerov. V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť na ObFZ Prešov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na otvorenie kurzu je potrebných min. 20 uchádzačov. Uveďte: meno a priezvisko, bydlisko, meil, tel. číslo. V súčasnosti je prihlásených 11 uchádzačov.

2.TMK dáva na vedomie informáciu z ÚS SFZ:

 TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 45. kalendárneho týždňa.

2.Noví R: Samuel Petruš 0940 142 350, Veľký Šariš; Jana Jusková 0908 591 678, Prešov.

3.KR dáva do pozornosti všetkým R, DZ ObFZ Prešov a futbalovej verejnosti, že dňa 03.12.2022 sa uskutoční VIANOČNÝ TURNAJ, ktorý  sa bude konať na ZŠ – Sibírska. Bližšie informácie budú zaslané cez e-mail.