fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe opatrení ÚVZ pozastavuje všetky súťaže organizované ObFZ Prešov do odvolania. V prípade uvoľnenia pandemických opatrení súťaže budú pokračovať v najbližšom možnom termíne nasledujúcimi zápasmi jesennej časti. Z tohto dôvodu doporučujeme klubom udržiavať tréningový proces. Tréningy do počtu 6 hráčov v samostatnej skupine sú stále povolené. Podrobný výklad opatrení pre hromadné podujatia máte zverejnené na stránke SFZ resp. ObFZ: Usmernenie SFZ k opatreniu úradu verejného zdravotníctva SFZ.

2.ŠTK vykonala pohovor so zástupcom FK Žipov a zároveň upozorňuje na dodržiavanie čl.5e) Rozpisu.

3.ŠTK vykonala pohovor so zástupcom FK Žehňa a FK Tulčík. ŠTK postupuje FK RN Žehňa na DK za porušenie čl. 5 h) (nenatáčanie videozáznamu), čl.17b) (nedostatočná US) a čl.18 b) Rozpisu (neskoré nastúpenie na stretnutie - 30 minút). Zároveň za nedostatky v zápise zo stretnutia R L. Porochnavý postupuje na KR.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 8A. ligy dospelí 8.kolo Chmeľov - Tulčík 3:0k z dôvodu nedostavenia sa družstva hostí na stretnutie. Zároveň postupuje FK Tulčík na DK.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 8A. ligy dospelí 8.kolo Ličartovce - Sedlice 3:0k z dôvodu nedostavenia sa družstva hostí na stretnutie. Zároveň postupuje FK Sedlice na DK.

6.ŠTK kontumuje stretnutie 8A. ligy dospelí 8.kolo Roma Žehňa - Medzany 0:3k z dôvodu zrušenia stretnutia zo strany RN Žehňa. Zároveň postupuje RN Žehňa na DK.

7.ŠTK žiada všetky kluby o doručenie tlačiva „Základné údaje o vybavení areálu futbalového štadióna“ do 23.10.2020. Vyplnené tlačivo môžete zaslať na meil: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo osobne na sekretariát ObFZ. Tlačivo máte zavesené na stránke ObFZ – Informácie zo sekretariátu.

8.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční po uvoľnení opatrení.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 117: Andrej Ivan (1371229) Drienov, od 12.10.2020 + 10 €

U 118: Daniel Ferko (1260956) Žehňa, 7. liga dospelí, 10. kolo, 11.10.2020, Ostrovany - Žehňa, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.48/2b DP, od 12.10.2020 + 10 €

U 119: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Lemešany finančnú pokutu 130,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 7. ligy dospelí 8.kolo Víťaz – Lemešany , Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

VÝKONNÝ VÝBOR:

1.VV vyslovuje poďakovanie FK Brezovica a Obecnému úradu Brezovica za vytvorené podmienky vo finálovom stretnutí Pohára ObFZ a zároveň zúčastneným klubom za korektné vystupovanie počas stretnutia.

 

SEKRETARIÁT:

1.Upozorňuje klubových manažérov, že za mesiac september boli vygenerované 2 zberné faktúry (1.faktúra od 01.09 do 22.09.2020 a 2. faktúra od 23.09.-30.09.2020), ktoré mali splatnosť do 13.10.2020. Žiadame o urýchlenu úhradu.

2.Upozorňuje kluby na mutnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ do 30.11.2020

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2020. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2020. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viacerých partnerov na futbalnet.shopPrehľad čerpania nájdete na adrese http://podporamladeze.futbalsfz.skViac informácií k prerozdeleniu príspevkov nájdete na adrese https://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte

3.Zoznam FK, ktoré minuli menej ako 50% pridelených prostriedkov z dotácie na mládež (568 € / 1 mládežnícke družstvo) v podobe kreditov cez E-shop SFZ: Brezovička 0 €, Kokošovce 0 €, Krivany 0 €, Hubošovce 0 €, Roma Žehňa 0 €, Ovčie 0 €, Sedlice 0 €, Chmiňany 10 €, Drienov, Kojatice, Hermanovce, Tulčík, Janov, Svinia.

 

TRÉNERSKO – METODICKÁ KOMISIA:

TMK oznamuje záujemcom o trénersky kurz GRASSROOTS C, že v prvých mesiacoch roka 2021 má v pláne otvoriť kurz. Trénerský kurz bude otvorený len v prípade dostatočného počtu záujemcov (20 – 25 ľudí). Z tohto dôvodu žiadame záujemcov o nahlásenie sa na mail sekretariátu ObFZ – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (meno a priezvisko, mail, tel. kontakt).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 41. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Vyšná Šebastová pre R Uličný M., AR Uličný L., Cenker, DZ Bakoň, za výkon v stretnutí dospelých 6. ligy 3b medzi (Vyšná Šebastová – Nemcovce).

3.KR berie na vedomie pochvalu od FK Víťaz pre R Pták., AR Palenčár, Šoltés, DZ Merkovský, za výkon v stretnutí dospelých 7. ligy medzi (Kokošovce - Víťaz).