fbpx


Meniny dnes: zajtra:

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 120: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Tulčík finančnú pokutu 100,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 8.A liga dospelí 8.kolo Chmeľov - Tulčík, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 121: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Sedlice finančnú pokutu 100,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 8.A liga dospelí 8.kolo Ličartovce - Sedlice, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 122: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK RN Žehňa finančnú pokutu 50,- € za zrušenia stretnutia zo strany domácich v súťažnom stretnutí 8.A liga dospelí 8.kolo RN Žehňa - Medzany, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 123: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK RN Žehňa finančnú pokutu 200,- € za porušenie Rozpisu ObFZ Prešov čl. 5 h) - nenatáčanie videozáznamu, čl. 17 b) - nedostatočná US a čl.18 b) - neskoré nastúpenie na stretnutie v súťažnom stretnutí 8.A liga dospelí 7.kolo RN Žehňa -Tulčík, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 5. Miesto stretnutia, písm. h) a čl. 64/1, 4 DP + 10 €

U 124: DK oznamuje všetkým účastníkom súťaží riadených ObFZ Prešov, že z dôvodu prerušenia všetkých súťaží riadených ObFZ a ich odloženia na neurčito na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, sa všetky DS prerušujú, podľa čl. 17/8 a čl. 34/7 DP, od dňa 12.10.2020 až do rozhodnutia o ich uvoľnení.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).