fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dospelých 7.ligy 15.kolo Š.Bohdanovce – Ostrovany dňa 18.11.2018 o 13:00 hod.

2.ŠTK oznamuje, že počas zimnej prestávky sa opätovne uskutočnia zimné halové turnaje. Prihláška sa nachádza na stránke ObFZ.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 8.C ligy dospelých 15. kolo Jarovnice – Hubošovce 3:0k v prospech domácich za pokles hráčov hostí pod 7 (výsledok 7:0 dosiahnutý na HP zostáva v platnosti). Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Hubošovce.

4.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 22.11.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 194: doplnenie k U194 – DS sa prerušuje počas zimnej prestávky (od 12.11.2018 do 05.04.2019)

U 196: doplnenie k U196 – DS sa prerušuje počas zimnej prestávky (od 05.11.2018 do 05.04.2019)

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 203: Dominik Dlugoš (1238688) Nemcovce, od 12.11.2018 + 10 €

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 204: Matúš Gladiš (1253037) Ľubotice, od 12.11.2018 + 10 €

U 205: Dávid Hudák (1333547) Kojatice, 3. liga žiaci, 15.kolo, 11.11.2018 Kojatice – Trnkov - Nemcovce, vylúčený za HNS- zmarenie vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl. 46/2 DP, od 12.11.2018 + 5 €

U 206: DK ukladá FK Hubošovce finančnú pokutu 50,- € za nastúpenie na súťažné stretnutie s počtom hráčov menším ako 11 a následne pokles počtu hráčov pod 7,

8.C.ligy dospelí, 15. kolo, 11.11.2018 Jarovnice - Hubošovce. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €.

U 207: FK Žehňa, na základe podnetu ŠTK, 7. liga dospelí 14. kolo Žehňa - Hrabkov nedodržanie Rozpisu súťaži ObFZ článok 5/e (teplá voda), podľa čl. 64/1a DP, DK ukladá DS – DK ukladá DS – finančnú pokutu 20,- €, podľa čl. 64/4 DP + 10 €

U 208: FK Jakubova Voľa, na základe podnetu ŠTK, 8. C liga dospelí 14. kolo Jakubova Voľa – Jarovnice, nedodržanie Rozpisu súťaži ObFZ článok 5/e (teplá voda), podľa čl. 64/1a DP, DK ukladá DS – DK ukladá DS – finančnú pokutu 20,- €, podľa čl. 64/4 DP + 10 €

U 209: FK Šarišské Bohdanovce, na základe zápisu o stretnutí, podania DS a šetrenia DK, za porušenie povinnosti organizátora stretnutia 7. liga dospelí 15. kolo, 11.11.2018 Šarišské Bohdanovce - Ostrovany podľa čl. 57/1b, c, d DP, DK ukladá DS upozornenie, podľa čl. 57/2 DP a zároveň DK ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze zvýšiť počet členov usporiadateľskej služby na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti na domácich súťažných stretnutiach do konca súťažného ročníka 2018/2019, podľa čl. 43/2l DP + 10 €

U 210: FK Ostrovany, na základe zápisu o stretnutí, podania DS a šetrenia DK, za HNS priaznivcov pred stretnutím 7. liga dospelí 15. kolo, 11.11.2018 Šarišské Bohdanovce - Ostrovany podľa čl. 58/1c, g DP, DK ukladá DS finančnú pokutu 50,- €, podľa čl. 58/3 DP a zároveň DK ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze, aby klub odohral stretnutie Šarišské Bohdanovce – Ostrovany bez divákov, podľa čl. 43/2i DP + 10 €

U 211: FK Ruská Nová Ves na základe správy DS 8. A liga dospelí, 15.kolo, 11.11.2018 Lemešany – Ruská Nová Ves, DK berie podnet DS na vedomie.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.Technický úsek SFZ v spolupráci s VsFZ organizuje 17. novembra 2018 (sobota) pre trénerov, držiteľov licencií GRASSROOTS C a UEFA B, seminár v Košiciach v sále na Bačíkovej ulici. Rozsah seminára trénerov: 5 hod. Účastnícky poplatok 20.- € (zahŕňa náklady na organizáciu seminára, občerstvenie a obed).

Prihlášky sa nachádzajú na stránke VsFZ, ktoré je možné zasielať e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 15.11.2018. Prihlášky zaslané po uvedenom termíne nebudú akceptované. Kapacita seminára trénerov je obmedzená na 50 osôb. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť až po výzve zaslanej mailom 15.11.2018.

2.TMK upozorňuje FK na čl.5/f), povinná účasť trénera s licenciou C.

3.TMK žiada záujemcov o trénerskú licenciu C, aby zasielali prihlášky na TMK VsFZ. Pri dostatočnom počte záujemcov bude čo najskôr vypísaný termín.

SEKRETARIÁT:

1.Opätovne Vám pripomínam, že je nevyhnutné vyčerpať kredity na eshope do 30.11.2018. Stav čerpania vidíte na http://podporamladeze.futbalsfz.sk a všetky návody a potrebné informácie nájdete dole na stránke eshopu na adrese futbalnet.shop

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 45. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR na základe podnetu od FK Ruská Nová Ves vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8.A ligy medzi (Lemešany – Ruská N.V.) a rozhodla, že námietka je neopodstatnená. Poplatok 15,-

3.KR vykonala pohovor s R Jurko, AR Tomeček E., DZ Marton.

4.KR oznamuje začiatok projektu škola mladého rozhodcu. Informácie ohľadom tohto projektu budú zaslané jednotlivých frekventantom elektronickou poštou.

5.KR oznamuje R a DZ termín futbalového turnaja rozhodcov, ktorý sa uskutoční dňa 01.12.2018 v športovej hale v Sabinove. Bližšie informácie budú zaslané cez e-mail.  

6.KR berie na vedomie pochvalu od:

FK Jakubovany na R Markovič, AR Klepsatel, Sedlák, DZ Mriglot zo stretnutia dospelých 7. ligy medzi (Kokošovce – Jakubovany).

7.Obsadenie R a DZ na 18.11.2018:

- o 13:00 hod.Š.Bohdanovce – Ostrovany (Nosaľ – Mihalik, Jurašek – Čekan)

- o 11.00 hod. Haniska – Drien.N.Ves (E.Tomeček – F.Tomeček, Markovič – Kočiščin Joz.)