fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK oznamuje, že počas zimnej prestávky sa opätovne uskutočnia zimné halové turnaje pre všetky vekové kategórie. Prihláška sa nachádza na stránke ObFZ, ktorú treba doručiť najneskôr do 18.12.2018.

2.ŠTK oznamuje, že do Zimného turnaja ObFZ, ktorý sa odohrá na ihriskách s UT v Sabinove a Lipanoch sa prihlásilo týchto 16 mužstiev dospelých: Hermanovce, Torysa, Ľubotice B, Chmiňany, M.Šariš, Peč.N.Ves, Nemcovce, Terňa, Žipov, Brezovička, Jakubovany, D.Ves, Janov, Chmeľov, Medzany, Lemešany. Mužstvá budú rozdelené do 4 skupín. Turnaj sa v niektorých skupinách predbežne začne už 20.1.2018. Ďalšie podrobnosti k turnaju budú uverejnené neskôr.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 212: Patrik Dužda (1295657) Ostrovany, od 19.11.2018 + 10 €

U 213: Pavol Bezeg (1116401) Šarišské Bohdanovce, 7.liga dospelí 15. Kolo, 19.11.2018 Šarišské Bohdanovce - Ostrovany, za HNS – násilné vrazenie do súpera v neprerušenej hre vo vlastnom pokutovom území, podľa čl. 49/1a DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 19.11.2018 + 10 €

 

U 214: FK Ostrovany, na základe podania DS, 7. liga dospelí 15. kolo, 19.11.2018 Šarišské Bohdanovce – Ostrovany, za oneskorený príchod na stretnutie, podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 18. Nenastúpenie a oneskorené nastúpenie, písm. c) a porušenie povinností, podľa čl.64/1c DP – nesplní určené ochranné opatrenie U 210, DK ukladá DS finančnú pokutu 20,- €, podľa čl. 64/4 DP + 10 €

U 215: FK Jakubova Voľa podanie na komisiu, DK berie podnet na vedomie.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

SEKRETARIÁT:

1.Opätovne Vám pripomínam, že je nevyhnutné vyčerpať kredity na eshope do 30.11.2018. Stav čerpania vidíte na http://podporamladeze.futbalsfz.sk a všetky návody a potrebné informácie nájdete dole na stránke eshopu na adrese futbalnet.shop

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 46. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR oznamuje , že v mesiacoch december, január bude prebiehať nábor nových R a DZ. V prípade záujmu kontaktuje poverenú osobu na tel. č. : 0907 507 964