fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.A liga dospeli 16.kolo: Haniska - Drienovská N. Ves – 18.11.2018 o 11:00 hod., predohrávka

-8.C liga dospeli 16.kolo: Lipany B - Poloma – chyba súhlas FK Poloma

-8.A liga dospeli 15.kolo: Chmeľov - Tulčík – 11.11.2018 o 14:00 hod., FK Chmeľov poplatok 10 eur

2.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Žehňa zo zápasu 14. kola 7.liga Žehňa - Hrabkov nedodržanie článku 5/e [teplá voda].

3.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Jak.Voľa zo zápasu 14.kola 8.C liga Jak.Voľa - Jarovnice nedodržanie článku 5/e [teplá voda].

4.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 8.11.2018 o 16:00 hod.

5.ŠTK oznamuje, že počas zimnej prestávky sa opätovne uskutočnia zimné halové turnaje. Prihláška sa nachádza na stránke ObFZ.

6.ŠTK žiada FK patriace pod ObFZ, ktoré majú záujem o zimný turnaj dospelých, ktorý by sa uskutočnil vonku na UT o predbežné prihlásenie sa na sekretariát ObFZ do 12.11.2018. Odmeny R + čiastočná úhrada za nájom UT budú v réžii ObFZ (podľa počtu prihlásených družstiev). Predbežný termín zápasov február –marec 2019.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 186: Zoran Ševčovič (1169441) Torysa, od 05.11.2018 + 10 €

U 187: Rastislav Havrila (1283117) Dubovica, od 05.11.2018 + 10 €

U 188: Tomáš Džačovský (1234138) Malý Šariš, od 05.11.2018 + 10 €

U 189: Ľubomír Slaninka (1190063) Záborské, od 05.11.2018 + 10 €

U 190: Ján Sciranka (1192933) Hubošovce, od 05.11.2018 + 10 €

U 191: Vladimír Vojtko (1078902) Hubošovce, od 05.11.2018 + 10 €

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 192: Daniel Ferko (1260956) Žehňa, od 05.11.2018 + 10 €

U 193: Jozef Kojnok (1261378) Kojatice, od 05.11.2018 + 10 €

U 194: Adam Džačovský (1295935) Malý Šariš, 6. liga 3b dospelí, 14.kolo, 04.11.2018 Malý Šariš – Hermanovce, na základe správy DS, HNS voči DO po stretnutí, podľa čl. 48/1c, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 05.11.2018 + 10 €

U 195: Patrik Dráb (1294259) Chmeľov, 8. A liga dospelí, 14.kolo, 04.11.2018 Dulová Ves - Chmeľov, vylúčený za HNS – stiahnutím súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 46/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl. 46/2 DP, od 05.11.2018 + 10 €

U 196: Ľubomír Ferenc (1341198) Janov, 4. A liga žiaci, 11.kolo, 03.11.2018 Medzany - Janov, vylúčený za HNS – udretie súpera mimo súboj o loptu, podľa čl. 49/1b, DK ukladá DS -pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 49/2b DP, od 04.11.2018 + 5 €

U 197: Ľubomír Hudák (1039440) Kapušany, vedúci družstva, 7. liga dospelí, 14.kolo 04.11.2018 Kapušany – Brezovička, za HNS voči DO v stretnutí, podľa čl. 48/1a, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia a finančnú pokutu 35,- €, podľa  čl. 48/2a DP, od 04.11.2018 + 10 €

U 198: Peter Fatľa (1151123) Kojatice, tréner, 3. liga žiaci, 14.kolo 04.11.2018 Dulova Ves – Kojatice, za HNS voči DO v stretnutí, podľa čl. 48/1a, DK ukladá DS -pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia a finančnú pokutu 35,- €,, podľa  čl. 48/2a DP, od 04.11.2018 + 5 €

U 199: FK Malý Šariš na základe správy DS 6. liga 3b dospelí, 14.kolo, 04.11.2018 Malý Šariš – Hermanovce, za porušenie povinností organizátora stretnutia, podľa čl. 57/1a,, DK ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 57/2 DP + 10 €

U 200: FK Žehňa, na základe podnetu ŠTK, 4. A liga žiaci 11.kolo 27.10.2018 Sedlice - Žehňa, za nedodržanie článku 34/3 SP, podľa čl. 64/1a DP, neskorý príchod a nedodržanie UHČ,  DK ukladá DS – DK ukladá DS – finančnú pokutu 20,- €, podľa čl. 59 DP + 5 €

DK udeľuje za porušenie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. h), DS - finančnú pokutu 10 €, za povinnosť zasielať zostrih gólových situácii zo stretnutia 6. liga 3b dospelí pre TV7 klubu:

U 201: FK Chmiňany, zo stretnutia Chmiňany – Lubotice B, 13. kolo + 10 €.

U 202: FK Ľubotice, zo stretnutia Lubotice B – Vyšná Šebastová, 14. kolo + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.Technický úsek SFZ v spolupráci s VsFZ organizuje 17. novembra 2018 (sobota) pre trénerov, držiteľov licencií GRASSROOTS C a UEFA B, seminár v Košiciach v sále na Bačíkovej ulici. Rozsah seminára trénerov: 5 hod. Účastnícky poplatok 20.- € (zahŕňa náklady na organizáciu seminára, občerstvenie a obed).

Prihlášky sa nachádzajú na stránke VsFZ, ktoré je možné zasielať e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 15.11.2018. Prihlášky zaslané po uvedenom termíne nebudú akceptované. Kapacita seminára trénerov je obmedzená na 50 osôb. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť až po výzve zaslanej mailom 15.11.2018.

2.TMK upozorňuje FK na čl.5/f), povinná účasť trénera s licenciou C.

3.TMK žiada záujemcov o trénerskú licenciu C, aby zasielali prihlášky na TMK VsFZ. Pri dostatočnom počte záujemcov bude čo najskôr vypísaný termín.

SEKRETARIÁT:

1.Opätovne Vám pripomínam, že je nevyhnutné vyčerpať kredity na eshope do 30.11.2018. Stav čerpania vidíte na http://podporamladeze.futbalsfz.sk a všetky návody a potrebné informácie nájdete dole na stránke eshopu na adrese futbalnet.shop

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 44. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR na základe podnetu od FK Záhradné vykonala pohovor s R Andrejko a VD (FK Zahradného) a rozhodla, že námietka je neopodstatnená. Poplatok 15,-

3.KR vykonala pohovor s DZ Palko.

4.KR oznamuje R a DZ termín futbalového turnaja rozhodcov, ktorý sa uskutoční dňa 01.12.2018 v športovej hale v Sabinove. Bližšie informácie budú zaslané cez e-mail.

5.KR na základe podnetu od FK Pečovská Nová Ves vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. 3b ligy medzi (Nemcovce – P.N.V.) a rozhodla, že námietka je čiastočne opodstatnená. Bez poplatku.

KR pristupuje k OOD pre R Svat G., AR Varga za nedostatky v stretnutí.

6.KR berie na vedomie pochvalu od:

FK Kojatice na AR Onofrej, zo stretnutia 3. ligy žiakov (Dulova Ves – Kojatice).

7.Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 6,-: Porochnavý.

Zmeny v obsadení R a DZ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 15.kolo 11.11.2018 o 13:30 hod.
10:30 Hermanovce Rožkovany BABJAK MIŽENKO LIPOVSKÝ KOVALIČ
Dubovica Ľubotice B ČONKA DURKÁČ DUCKO DUDÁŠ
Chmiňany Nemcovce PRUSÁK MIŽENKO ĽAŠ MIŠENČÍK
Peč. N. Ves Kendice MIŠENČÍK M ANDREJKO MAĎAR MERKOVSKÝ
Torysa M. Šariš KAČMAR OKRUHĽANSKÝ KUBA KOČIŠČIN Joz.
Gregorovce Š. Dravce KVAŠŇAK ONOFREJ PARTILA KLOVANIČ
Uz. Šalgov V. Šebastová ŠTOFANKO FUSEK S TOMEČEK F. ČEKAN
7.liga – 15.kolo 11.11.2018 o 13:30 hod.
10:30 Žipov Žehňa KRIVJANČIN MICHALIK MICHALIKOVÁ JENČA
Kokošovce Jakubovany MARKOVIČ KLEPSATEL SEDLÁK MRIGLOT
Š. Bohdanovce Ostrovany JURKO TOMEČEK E BARANOVÁ MARTON
Terňa Fričovce SEMANČÍK KOŽLEJ M BRUTVANOVÁ ONDÍK
Záborské Š. Sokolovce REVÁK SOPKO Zruš.del. KOČIŠČIN Ján
Hrabkov Kapušany MARUŠIN MARUŠINOVÁ SAMSELI KUBÁNKA
Brezovička Drienov KMEC PALENČÁR Zruš.del PRIBULA
8.liga A - 15.kolo 11.11.2018 o 13:30 hod.
14:00 Chmeľov Tulčík HUDÁK UHRIN KRAJČÍK
Lemešany Rus. N. Ves ULIČNÝ L ULIČNÝ M PALKO
Drien. N. Ves Ličartovce MICHALIK KRIVJANČIN MICHALIKOVÁ JENČA
Žehňa Haniska VAVREK KONEČNÝ CUP
Dulova Ves voľno x x x x
8.liga C - 15.kolo 11.11.2018 o 13:30 hod.
Brezovica Lipany B MIKLOŠKO PTÁK KNUT
Medzany Jak. Voľa LIPOVSKÝ BABJAK KOVALIČ
Jarovnice Hubošovce HORVÁTH KONČULA MIKULEC
Krivany Krásna Lúka CISKO Š Zruš.del MIŠKO
Poloma voľno x x x x
3.liga žiaci – 15.kolo 10.11.2018 o 14:00 hod.
10:30 M. Šariš Š. Michaľany KUBA HAVRILA
11:00 Ostrovany Jarovnice VARGA TROJANOVIČ v Ražňanoch
Hermanovce Ch. N. Ves PALENČÁR
11.11. 10:30 Dulova Ves Pušovce KLEPSATEL DUCKO
11.11. 10:45 Kojatice Trnkov-Nemc. KONČULA HORVÁTH
11.11. 11:00 Peč. N. Ves Brezovica ANDREJKO Zruš.del.
11.11. 11:00 Gregorovce Víťaz ONOFREJ KVAŠŇAK PARTILA
Mladší žiaci U13 skupina E
10.11. 10:30 Lemešany ihrisko v Lemešanoch DUCKO
                                                    DOHRÁVKA 5.liga ELARIN dorast 2. kolo
10.11. 13:30 Záhradné Víťaz BUJNOVSKÝ JENDRUŠ MICHALIKOVÁ