fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-4.A liga žiaci 10.kolo: V.Šebastová – Sedlice – 20.10.2018 o 11:00 hod., FK V.Šebastová poplatok 5€

-4.A liga žiaci 11.kolo: Terňa – Drienov – 28.10.2018 o 10:00 hod., bez poplatku

-4.A liga žiaci 11.kolo: Medzany - Janov – zamieta žiadosť, chýba súhlas Janova

-4.B liga žiaci 9.kolo: Dubovica - Rožkovany - 21.10.2018 o 10:00 hod., FK Rožkovany poplatok 5€

2.ŠTK kontumuje stretnutie 4.A ligy žiaci 9. kolo Miklušovce – Kapušany 3:0k v prospech domácich pre neúčasť hostí na stretnutí. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Kapušany.

3.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

- skupina E: FK Lemešany – 10.11.2018 o 10:30 hod., za účasti FK Brezovica, Tulčík, Dulová Ves a  Lemešany na ihrisku v Lemešanoch.

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy prípravky U11:

- skupina C: FK Chmeľov – 28.10.2018 o 13:00 hod., za účasti FK Chmeľov, Nemcovce, Trnkov a Demjata na ihrisku v Chmeľove.

5.ŠTK oznamuje, že počas zimnej prestávky sa opätovne uskutočnia zimné halové turnaje. Zároveň žiadame FK patriace pod ObFZ, ktoré majú záujem o zimný turnaj dospelých, ktorý by sa uskutočnil vonku na UT o predbežné prihlásenie sa na ObFZ.

6.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 25.10.2018 o 16:00 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 149: Šimon Kušnír (1292636) Malý Šariš, od 15.10.2018 + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 150: Radovan Jurčišin (1250397) Hermanovce, od 15.10.2018 + 10 €

U 151: Vratislav Bodnár (1241681) Kokošovce, od 15.10.2018 + 10 €

U 152: Milan Kaleja (1343909) Jarovnice, od 15.10.2018 + 10 €

U 153: Miroslav Hajzuš (1333910) Dubovica, od 14.10.2018 + 5 €

U 154: Daniel Olekšák (1307869) Malý Šariš, od 15.10.2018 + 5 €

U 155: Adam Višňovský (1292638) Malý Šariš, 6. liga 3b dospelí, 11.kolo 14.10.2018 Malý Šariš – Vyšná Šebastová, vylúčený za HNS – vrazenie do súpera nadmernou silou mimo súboj o loptu, podľa čl. 49/1a, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 49/2a DP, od 15.10.2018 + 10 €

U 156: František Dužda (1261913) Brezovička, 7. liga dospelí, 11.kolo 14.10.2018 Fričovský - Brezovička, vylúčený za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 15.10.2018 + 10 €

U 157: Jaroslav Mikuláško (1110467) Haniska, 8. A liga dospelí, 11.kolo, 14.10.2018 Haniska - Tulčík, vylúčený za HNS – úmyselným hraním rukou zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1a DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.46/2 DP, od 15.10.2018 + 10 €.

U 158: Róbert Maťašovský (1238247) Drienovská Nová Ves, 8. A liga dospelí, 11.kolo, 14.10.2018 Drienovská Nová Ves - Tulčík, vylúčený za HNS – úmyselným hraním rukou zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1a DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.46/2 DP, od 15.10.2018 + 10 €.

U 159: Róbert Bača (1222969) Radatice, 8. B liga dospelí, 11.kolo, 14.10.2018 Kojatice - Radatice, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 15.10.2018 + 10 €.

U 160: Roman Heldák (1102513) Radatice, 8. B liga dospelí, 11.kolo, 14.10.2018 Kojatice - Radatice, vylúčený za HNS – vrazením do súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl. 45/2a DP, od 15.10.2018 + 10 €.

U 161: Ladislav Čurij (1390550) Jarovnice, 3. liga žiaci, 11.kolo 14.10.2018 Jarovnice – Chminianska Nová Ves, vylúčený za HNS – udretie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 15.10.2018 + 5 €

U 162: Ján Giňa (1339760) Ostrovany, 3. liga žiaci, 11.kolo 14.10.2018 Kojatice - Ostrovany, vylúčený za HNS – udretie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 15.10.2018 + 5 €

U 163: Juraj Lazor (1160546) Šarišské Bohdanovce, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.04.2019 + 10 €

U 164: Denis Peti (1256543) Ruská Nová Ves, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.04.2019 + 10 €

U 165: FK Kendice, na základe podnetu ŠTK,  6. ligy dorast 7. kolo 06.10.2018 Kendice - Radatice, za nedodanie RP hráča do 48 hodín na ŠTK, podľa čl. 64/1a DP, DK ukladá DS – finančnú pokutu 30,- €, podľa čl. 12, čl. 64/4 DP, + 5 €

U 166: DK ukladá FK Kapušany finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 9. kolo 4. A liga žiaci, 13.10.2018 Miklušovce - Kapušany. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 167: Peter Bednarčák (1099646) Kokošovce, usporiadateľ, 7. liga , 11. kolo 14.10.2018 Kokošovce – Žipov, za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS: pozastavenie výkonu funkcie na obdobie 4 týždňov a finančnú pokutu 35 €, podľa čl. 48/2b, 48/4 DP, od 15.10.2018 + 10 €.

U 168: Jozef Bujňák (1013627) Torysa, zdravotník, 6. liga 3b dospelí, 11. kolo 14.10.2018, Chmiňany – Torysa, vykázaný z technickej zóny - HNS voči DO, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS: pozastavenie výkonu funkcie na obdobie 5 týždňov a finančnú pokutu 70 €, podľa čl. 48/2b, 48/4 DP, od 15.10.2018 + 10 €.

U 169: DK ukladá FK Chmiňany finančnú pokutu 50,- € za porušenie povinnosti organizátora stretnutia 6. liga 3b dospelí, 11. kolo 14.10.2018, Chmiňany – Torysa, podľa čl. 57/1a, 2 DP + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK upozorňuje FK na čl.5/f), povinná účasť trénera s licenciou C.

2.TMK žiada záujemcov o trénersku licenciu C, aby zasielali prihlášky na TMK VsFZ. Pri dostatočnom počte záujemcov bude čo najskôr vypísaný termín.

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 41. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR akceptuje podnet od FK Šarišské Bohdanovce. Poplatok 10,-

3.KR na základe podnetu od FK Radatice vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8.B ligy medzi (Kojatice – Radatice) a rozhodla, že námietka je neopodstatnená. Poplatok 15,-

4.KR na základe podnetu od FK Poloma vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8.C ligy medzi (Krivany - Poloma) a rozhodla, že námietka je opodstatnená. KR pristupuje k OOD na stretnutia dospelých pre R Palenčár.

5.KR na základe podnetu od FK Ruská Nová Ves vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8.A ligy medzi (Ličartovce – Ruská Nová Ves) a rozhodla, že námietka je opodstatnená.KR pozýva na svoje zasadnutie R Durkáč, DZ Palko na deň 25.10.2018 o 16.30h.

6.KR vykonala pohovor s R Segeďa a pristupuje k OOD za nedostatky v stretnutí dorastu medzi (Záhradné – Nemcovce).

7.KR vykonala pohovor s R Trojanovič.

8.KR oznamuje R a DZ termín futbalového turnaja rozhodcov, ktorý sa uskutoční dňa 01.12.2018 v športovej hale v Sabinove. Bližšie informácie budú zaslané cez e-mail.

9.KR berie na vedomie pochvalu od:

FK Hrabkov na R Tomeček E., AR Tomeček F. zo stretnutia dorastu (Záhradné – Hrabkov).

FK Ovčie na R Jurko Dominik zo stretnutia dospelých (Ovčie - Svinia).

FK Jakubovany na R Klovanič, AR Baranová zo stretnutia dospelých (Terňa - Jakubovany).

10.Poplatky za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie 3,-: Segeďa, Kožlej Pavol.

         OBSADENIE R A DZ
DOSPELÍ
6.liga 3b – 12.kolo 21.10.2018 o 14:00 hod.
10:30 Ľubotice B Š. Dravce KVAŠŇAK ULIČNÝ L HANEL PALKO
V. Šebastová Rožkovany OKRUHĽANSKÝ PRUSÁK PARTILA MIKULEC
Uz. Šalgov M. Šariš LIPOVSKÝ ĽACH Zruš.del. KOČIŠČIN Ján
Gregorovce Kendice BABJAK KEREKEŠ UHRIN ONOFREJ
Hermanovce Nemcovce DURKAČ VERČIMÁK Zruš.del. DUDÁŠ
Torysa Dubovica PTÁK PALENČÁR Zruš.del. MIŠKO
Peč. N. Ves Chmiňany ČONKA GENČUR KOŽLEJ M KOČIŠČIN Joz.
7.liga – 12.kolo 21.10.2018 o 14:00 hod.
10:30 Jakubovany Kapušany ONOFREJ DUCKO TOMEČEK E MIKULEC
Drienov Žehňa FUSEK S KONEČNÝ Zruš.del PALKO
Brezovička Š. Sokolovce VAVREK POROCHNAVÝ JENČA
Hrabkov Fričovce ŠTOFANKO SAMSELI Zruš.del. CUP
Žipov Ostrovany MARKOVIČ TOMEČEK F x
Záborské Kokošovce SVAT KLEPSATEL Zruš.del KOVALIČ
Terňa Š. Bohdanovce HORVÁTH TOMKO Zruš.del. Zruš.del.
8.liga A - 12.kolo 21.10.2018 o 14:00 hod.
Ruská N. Ves Haniska KOČIŠ
Tulčík Žehňa KONČULA
Chmeľov Lemešany KVAŠŇAK
30.10. 10:30 Dulova Ves Drien. N. Ves POROCHNAVÝ FUSEK A FUSEK S KOVALIČ
voľno Ličartovce x x x x
8.liga B - 12.kolo 21.10.2018 o 14:00 hod.
10:30 Sedice Ovčie VARGA KOVALIČ
Víťaz Janov FUSEK A
Svinia Kojatice JURKO
Radatice Miklušovce VARGA
8.liga C - 12.kolo 21.10.2018 o 14:00 hod.
Jakubova Voľa Krásna Lúka TOMEČEK E
Lipany B Krivany ONOFREJ v Ďačove
Poloma Jarovnice DUCKO
Brezovica Medzany ANDREJKO
voľno Hubošovce x x x x
4. liga ELARIN dorast – 10.kolo 20.10.2018 o 14:00 hod.
Gregorovce Dubovica MARKOVIČ KONEČNÝ ĽACH
Ražňany Peč. N. Ves BABJAK HANEL
Ruská N. Ves Kamenica HORVÁTH
21.10. 11:00 Uzovce Rožkovany HORVÁTH TOMKO Zruš.del. Zruš.del.
21.10. 11:00 Torysa Brezovica PTÁK Zruš.del.
Veľký Šariš voľno x x x x
5.liga ELARIN dorast - 9.kolo 20.10.2018 o 14:00 hod.
Víťaz Hrabkov FUSEK A FUSEK S
Š. Michaľany Š. Dravce PALENČÁR Zruš.del.
Drienov Uz. Šalgov ONOFREJ HAVRILA D
Nemcovce-Trnkov Kokošovce-D.Ves KEREKEŠ Zruš.del.
voľno Záhradné x x x x
6.liga ELARIN dorast - 9.kolo 20.10.2018 o 14:00 hod.
Kendice Kojatice DUCKO
Radatice Lemešany LIPOVSKÝ
3.liga žiaci – 12.kolo 20.10.2018 o 14:30 hod.
11:00 Ostrovany Dulova Ves HANEL BABJAK v Ražňanoch
Pušovce Víťaz KOŽLEJ M
Hermanovce Jarovnice JURKO SAMSELI
21.10. 10:30 Š.Michaľany Chmin. N. Ves VERČIMÁK Zruš.del.
21.10. 11:30 Gregorovce Brezovica KEREKEŠ BABJAK UHRIN
21.10. 11:30 Malý Šariš Trnkov-Nemcovce JURKO JENDRUŠ
21.10. 11:30 Peč. N. Ves Kojatice KOŽLEJ M ČONKA
4. liga A žiaci – 10.kolo 20.10.2018 o 14:30 hod.
10:30 Kendice Terňa MICHALIK MICHALIKOVÁ
11:30 Záhradné Miklušovce BUJNOVSKÝ
V. Šebastová Sedlice KOČIŠ JENDRUŠ
Žehňa Medzany ČONKA SEDLÁK
16:00 Janov Fintice TOMEČEK E TOMEČEK F
21.10. 11:00 Drienov Kapušany KONEČNÝ FUSEK S Zruš.del
4.liga B žiaci - 9.kolo 20.10.2018 o 14:30 hod.
Jakubovany Kamenica MIŽENKO
Poloma Brezovička GENČUR
21.10. 10:00 Dubovica Rožkovany ANDREJKO Zruš.del
21.10. 11:45 Š. Dravce Krivany POROCHNAVÝ VAVREK
voľno Torysa x x x x
5.liga žiaci - 10.kolo 20.10.2018 o 14:30 hod.
Chmeľov Ražňany PARTILA
Š. Sokolovce Demjata PTÁK
21.10. 11:00 Chmiňany Š. Bohdanovce DURKAČ
voľno Záborské
 
DOHRÁVKA 5.liga ELARIN dorast 2. kolo
4.11. 13:30 Záhradné Víťaz
DOHRÁVKA 5.liga ELARIN dorast 2. kolo
27.10. 14:00 Drienov Hrabkov
Mladší žiaci U13 skupina B
19.10. 17:00 Pušovce ihrisko v Pušovciach HUDÁK
Mladší žiaci U13 skupina F
16.10. 16:00 Medzany ihrisko v Medzanoch KOŽLEJ M