fbpx


Meniny dnes: zajtra:

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 053: Martin Križalkovič (1137786) Torysa, od 27.08.2018 + 10 €

U 054: Michal Petrus (1258374) Šarišské Dravce, od 27.08.2018 + 10 €

U 055: Igor Pohlodko (1352839) Drienov, od 27.08.2018 + 10 €

U 056: Lukáš Baran (1260057) Drienovská Nová Ves, od 27.08.2018 + 10 €

U 057: Vladimír Vojtko (1300147) Hubošovce, od 27.08.2018 + 10 €

U 058: Kevin Džačovský (1288723) Uzovce, od 27.08.2018 + 5 €

U 059: Michal Hajník (1200448) Lemešany, 8. A liga dospelí, 4.kolo, 26.08.2018 Dulova Ves - Lemešany, vylúčený za HNS voči DO, podľa čl. 48/1c DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl.48/2b DP, od 27.08.2018 + 10 €

U 060: Marek Lukáč (1195696) Medzany, 8. C liga dospelí, 4.kolo, 26.08.2018 Poloma - Medzany, vylúčený za HNS – podrazením súpera zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 27.08.2018 + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

Obsadenie R a DZ na 1.-2.9.2018

 

DOSPELÍ
6.liga 3b – 5.kolo 2.9.2018 o 15:30 hod.
10:30 Torysa V. Šebastová ŠTOFANKO KOŽLEJ M ČONKA MIŠKO
Gregorovce Ľubotice B SEGEĎA GUĽAŠ R LACKO
Hermanovce Uz. Šalgov KOČAN BABJAK TOMEČEK F KOČIŠČIN Joz.
Peč. N. Ves Š. Dravce KVAŠŇAK DURÁK PARTILA MIKULEC
Chmiňany Rožkovany OKRUHĽANSKÝ DUCKO DUDÁŠ
Dubovica M. Šariš ČONKA ŠTOFANKO KOŽLEJ M KNUT
Nemcovce Kendice SOPKO DUDA JENČA
7.liga – 5.kolo 2.9.2018 o 15:30 hod.
10:30 Kokošovce Š. Sokolovce ULIČNÝ L KLEPSATEL HANEL PALKO
Hrabkov Jakubovany VARGA PAVLINSKÝ KOČIŠČIN Ján
Záborské Drienov KLEPSATEL HANEL CUP
Terňa Kapušany KONČULA VERČIMÁK MERKOVSKÝ
Š. Bohdanovce Žehňa KLOVANIČ KUBA POROCHNAVÝ
Ostrovany Fričovce JURKO KEREKEŠ MIŠKO v Uzovciach
16:00 Žipov Brezovička SVAT G PRUSÁK BRUTVANOVÁ KOVALIČ
8.liga A - 5.kolo 2.9.2018 o 15:30 hod.
10:30 Lemešany Tulčík ANDREJKO ONOFREJ M PRUSÁK MERKOVSKÝ
Žehňa Ličartovce BRIŽEK TOMEČEK E PALKO
Drien. N. Ves Ruská N. Ves DURKÁČ
Chmeľov Dulová Ves ONOFREJ M
Haniska voľno x x x
8.liga B - 5.kolo 2.9.2018 o 15:30 hod.
Janov Víťaz MARKOVIČ
Ovčie Sedlice PALENČÁR
Kojatice Svinia KOŽLEJ P
Miklušovce Radatice PTÁK
8.liga C - 5.kolo 2.9.2018 o 15:30 hod.
10:30 Lipany B Medzany PTÁK PALENČÁR MIKULEC
Krivany Hubošovce FUSEK S
Jarovnice Jakubova Voľa SEMANČIK
Brezovica Poloma FUSEK A
Krásna Lúka voľno x x x
4. liga dorast – 3.kolo 1.9.2018 o 15:00 hod.
31.8. 18:00 Ražňany Uzovce MICHALIK MICHALIKOVÁ
Veľký Šariš Gregorovce GUĽAŠ R SEDLÁK
Dubovica Ruská N. Ves SEGEĎA LACH
2.9. 12:30 Torysa Rožkovany KOŽLEJ M ŠTOFANKO
2.9. 12:45 Kamenica Peč. N. Ves KVAŠŇAK
Brezovica voľno x x x
5.liga dorast - 2.kolo 1.9.2018 o 15:00 hod.
Drienov Hrabkov ONOFREJ M
Nemcovce-Trnkov Š. Dravce OKRUHĽANSKÝ PARTILA
15:30 Kokošovce-D. Ves Uz. Šalgov DUCKO POROCHNAVÝ v Dulovej Vsi
4.11. 13:30 Záhradné Víťaz
Š. Michaľany voľno X X X
6.liga dorast - 2.kolo 1.9.2018 o 15:00 hod.
Radatice Kojatice DURÁK HANEL
Lemešany Kendice KOČAN TOMKO
3.liga žiaci – 5.kolo 1.9.2018 o 15:00 hod.
11:00 Ostrovany Chmin. N. Ves PALENČÁR TROJANOVIČ v Ražňanoch
2.9. 11:30 Malý Šariš Hermanovce DUCKO OKRUHĽANSKÝ
2.9. 12:30 Dulova Ves Jarovnice HANEL KLEPSATEL
2.9. 12:30 Trnkov-Nemcovce Brezovica DUDA SOPKO v Nemcovciach
19.9. 16:30 Kojatice Š. Michaľany
2.9. 13:00 Gregorovce Pušovce GUĽAŠ R SEGEĎA
2.9. 13:00 Peč. N. Ves Víťaz DURÁK PARTILA
4. liga A žiaci – 3.kolo 1.9.2018 o 15:00 hod.
10:00 Fintice Medzany BRIŽEK MICHALIKOVÁ
10:30 Kendice Miklušovce BABJAK KONEČNÝ
V. Šebastová Drienov BUJNOVSKÝ DUDA
Žehňa Záhradné TOMEČEK E
16:00 Janov Kapušany FUSEK S UHRIN
2.9. 13:00 Terňa Sedlice VERČIMÁK KONČULA
4.liga B žiaci - 2.kolo 1.9.2018 o 15:00 hod.
Kamenica Dubovica VARGA
Poloma Rožkovany PTÁK GUĽAŠ D
Torysa Brezovička PAVLINSKÝ
2.9. 13:15 Š. Dravce Jakubovany ČONKA
voľno Krivany x x x
5.liga žiaci - 3.kolo 1.9.2018 o 15:00 hod.
Demjata Š. Sokolovce MARKOVIČ
Š. Bohdanovce Chmiňany ČONKA
13:00 Ražňany Chmeľov PALENČÁR
Záborské voľno x x x
DOHRÁVKA 5. liga dorast 1. kolo
5.9. 16:30 Hrabkov Š. Michaľany ČONKA
DOHRÁVKA 3. liga žiaci 4. kolo
31.8. 17:30 Hermanovce Gregorovce BABJAK
DOHRÁVKA 3. liga žiaci 3. kolo
6.9. 16:30 Ostrovany Š. Michaľany VARGA v Ražňanoch
ELARIN - mladší žiaci U13 skupina E
1.9. 9:30 Dulova Ves ihrisko v Dulovej Vsi KOŽLEJ M
ELARIN - prípravky U11 skupina D
1.9. 9:30 Župčany multif. Ihrisko v Župčanoch TOMEČEK F
ELARIN - mladší žiaci U9 skupina A
31.8. 16:30 Župčany multif. Ihrisko v Župčanoch KOŽLEJ M
Mladši žiaci U13 skupina D
1.9. 15:00 Peč. N. Ves multif. Ihrisko pri ZŠ DURKAČ
FINÁLE Pohára ObFZ FUSEK A, FUSEK S, PTÁK, OKRUHĽANSKÝ, KANUŠČAK