fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga dospelí 7.kolo: Nemcovce – Rožkovany – 15.9.2018 o 15:00 hod., bez poplatku

-6.liga dospelí 4.kolo: Malý Šariš – Chmiňany – 26.8.2018 o 14:00 hod., FK Malý Šariš poplatok 10 €

-8.B liga dospelí 4.kolo: Svinia - Ovčie – 26.8.2018 o 16:30 hod., bez poplatku

-3.liga žiaci 4.kolo: Pušovce - Trnkov – 25.8.2018 o 10:00 hod., FK Pušovce poplatok 10 €

-3.liga žiaci 4.kolo: Šar. Michaľany - Peč. N. Ves – 12.9.2018 o 17:00 hod., FK Šar. Michaľany poplatok 10 €

-4.A liga žiaci 2.kolo: Sedlice – Kendice – 25.8.2018 o 13:00 hod., FK Sedlice poplatok 10 €

-4.B liga žiaci 1.kolo: Jakubovany – Dubovica – 25.8.2018 o 10:30 hod., FK Jakubovany poplatok 5 €

-5.liga žiaci 2.kolo: Chmiňany – Demjata – 26.8.2018 o 12:15 hod.

-4.liga dorast 3.kolo: Ražňany – Uzovce – 31.8.2018 o 18:00 hod., bez poplatku

-4.liga dorast 1.kolo: Dubovica – Ruská N.Ves – 1.9.2018 o 15:00 hod., výmena poradia zápasov, bez poplatku

-5.liga dorast 1.kolo: Kokošovce – Záhradné – 20.9.2018 o 17:00 hod., FK Záhradné poplatok 5 €

-5.liga dorast 1.kolo: Hrabkov – Šar. Michaľany – 5.9.2018 o 16:30 hod., FK Šar. Michaľany poplatok 5 €

-5.liga dorast 2.kolo: Záhradné – Víťaz – 4.11.2018 o 13:30 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 1.kolo: Radatice – Kojatice – 1.9.2018 o 15:00 hod., výmena poradia zápasov, bez poplatku

2.ŠTK oznamuje že stretnutie 3. ligy žiakov 3.kolo: Ostrovany – Šar. Michaľany sa odohrá 6.9.2018 o 16:30 hod. v Ražňanoch. Zároveň ŠTK dáva DK do pozornosti FK Šar. Michaľany za neúčasť družstva na stretnutí.

3.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Petrovany za odhlásenie družstva dospelých zo súťaže 7. liga ObFZ po vyžrebovaní.

4.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Rómovia napredujú Žehňa za nedodržanie článku 17e Rozpisu (nefunkčný internet) zo zápasu 8.B ligy dospelých 3. kolo RN Žehňa – Tulčík. ŠTK zároveň žiada FK Rómovia napredujú, Žehňa o predloženie dokladu o zaplatení zbernej faktúry za mesiac júl do 28.8.2018 do 15:00 hod. na sekretariát ObFZ pod hrozbou discipl. opatrení.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 3. kola 7. ligy dospelých Žipov – Kapušany výsledkom 3:0k v prospech domácich pre nedostavenie sa družstva hostí k stretnutiu. FK Kapušany do pozornosti DK.

6.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 23.8.2018 o 16:15 R Stanislav Ducko zo zápasu 8.B ligy dospelých 3. kolo Lemešany – Chmeľov, o 16:30 R Čonka Matúš zo zápasu 4. ligy dorast 1. kolo Uzovce – Gregorovce.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy mladších žiakov U13:

- skupina C: FK Hrabkov – 25.8.2018 o 9:30 hod., za účasti FK Hrabkov, Ovčie, Fričovce a Svinia na ihrisku v Hrabkove.

- skupina D: FK Uz. Šalgov – 24.8.2018 o 18:00 hod., za účasti FK Uz. Šalgov, Peč.N.Ves, Kamenica a Kr. Lúka na umelej tráve v Uz. Šalgove.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy prípravky U11:

- skupina A: FK Drienovská N. Ves – 25.8.2018 o 9:30 hod., za účasti FK Drien.N.Ves, Dulová Ves, Ľubotice a Šar Bohdanovce na ihrisku v Drien. N. Vsi.

- skupina C: FK Nemcovce – 8.9.2018 o 9:30 hod., za účasti FK Nemcovce, Trnkov, Chmeľov a Demjata na ihrisku v Nemcovciach.

- skupina D: FK Župčany – 1.9.2018 o 9:30 hod., za účasti FK Župčany, Fričovce, Široké a Svinia na multif. ihrisku v Župčanoch.

- skupina E: FK Tulčík – 25.8.2018 o 9:30 hod., za účasti FK Tulčík, Hubošovce, Tatran dievčatá a Terňa na ihrisku v Tulčíku.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy prípravky U9:

- skupina A: FK Župčany – 31.8.2018 o 16:30 hod., za účasti FK Župčany, Trnkov, Žipov a Lemešany na multif. ihrisku v Župčanoch.

10.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa30.8.2018 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 032: Jozef Marušák (1234761) Hrabkov, 7.liga dospelí, 3.kolo 19.08.2018 Hrabkov – Drienov, vylúčený za HNS – kopnutie súpera v prerušenej hre, podľa čl.49/1b, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl.49/2b DP, od 20.08.2018 + 10 €

U 033: Šimon Ivan (1243244) Drienovská Nová Ves, 8.A liga dospelí, 3.kolo           19.08.2018 Drienovská Nová Ves – Dulova Ves, vylúčený za HNS - úmyselným hraním rukou zmarenie súperovi v dosiahnutí gólu, podľa čl. 46/1a, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 46/2 DP, od 20.08.2018 + 10 €

U 034: Michal Foriš (1288776) Gregorovce, 4. liga dorast, 1.kolo, 19.08.2018 Uzovce - Gregorovce, vylúčený po druhom napomenutí, podľa čl. 9/2b2 DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/3 DP, od 20.08.2018 + 5 €.

U 035: Boris Grejták (1341363) Ruská Nová Ves, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 460). Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu a ukladá finančnú pokutu 5 € + 5 €

U 036: Lukáš Poláček (1185117) Malý Šariš, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2018 + 10 €

U 037: FK Rómovia napredujú, Žehňa, na základe podnetu ŠTK, 1. kolo 8.B liga dospelí 05.08.2018, RN Žehňa – Chmeľov, nedodržanie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. e) (teplá voda v sprchách), DK ukladá DS – upozornenie, podľa čl 10 DP + 10 €

U 038: FK Záborské, na základe podnetu ŠTK, 2. kola 7. ligy 12.08.2018 dospelých Šarišské Sokolovce – Záborské, za nedodanie RP do 48 hod Patrik Porochnavý (1260921) podľa čl. 64/1b DP, DK ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 10 DP + 10 €

U 039: FK Kapušany, na základe podnetu ŠTK DK ukladá DS - finančnú pokutu 85,- €, podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 12. Podmienky štartu, písm. n), odhlásenie družstva dorastu zo súťaže 4. liga dorast ObFZ po vyžrebovaní + 5 €

U 040: FK Petrovany, na základe podnetu ŠTK, DK ukladá DS - finančnú pokutu 120,- €, podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 12. Podmienky štartu, písm. n), odhlásenie družstva dospelých zo súťaže 7. liga dospelí ObFZ po vyžrebovaní + 10 €

U 041: FK Petrovany, na základe podnetu ŠTK, DK ukladá DS - finančnú pokutu 85,- €, podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 12. Podmienky štartu, písm. n), odhlásenie družstva dorastu zo súťaže 6. liga dorast ObFZ po vyžrebovaní + 5 €

U 042: FK Petrovany, na základe podnetu ŠTK, DK ukladá DS - finančnú pokutu 50,- €, podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 12. Podmienky štartu, písm. n), odhlásenie družstva žiakov zo súťaže 5. liga žiaci ObFZ po vyžrebovaní + 5 €

U 043: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Kapušany finančnú pokutu 130,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 3. kolo 7. ligy dospelí 19.08.2018 Žipov – Kapušany, DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 044: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Šarišské Michaľany finančnú pokutu 40,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 3. kolo 3. ligy žiaci 18.08.2018 Ostrovany – Šarišské Michaľany, DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 045: DK zastavuje disciplinárne konanie voči FK Janov, na základe podania FK Žipov podľa DP čl.64 a RaPP čl.37 došlo k dohode o hráča - Dalibor Guman (1378609). FK Janov + 10 €

U 046: DK zastavuje disciplinárne konanie voči FK Radatice, na základe predložených dokladov FK Janov podľa DP čl.64 a RaPP čl.37 došlo k dohode o hráča - Pavol Papcun (1295968). FK Radatice + 10 €

U 047: DK opätovne žiada FK Kendice o predloženie dohody s OŠK Fintice (Lukáš Eliáš 1165755) podľa RaPP čl. 37(U 024). DK stanovuje termín do 29.08.2018.

U 048: DK opätovne žiada FK Drienovská Nová Ves o predloženie dohody s  ŠK FC Ličartovce (Patrik Babčák 1320775) podľa RaPP čl. 37(U 025). DK stanovuje termín do 29.08.2018.

U 049: DK na základe podania k udalostiam po stretnutí 7. liga dospelí, 2. kolo, 12.08.2018 Kapušany – Hrabkov a vlastného šetrenia ukladá FK Kapušany, finančnú pokutu 135,- € za fyzické napadnutie hráča divákom, podľa čl. 57/1f, 57/2 DP a za nedodržanie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. h), (natáčanie videozáznamu odchod aktérov po ukončení stretnutia do kabín) a zároveň DK ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze uskutočnenia stretnutia na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 57/3b s podmienečným odkladom do 30.06.2019, podľa čl. 43/3 DP + 10 €

U 050: DK na základe zápisu o stretnutí a správy DS, 3. kolo 7. liga dospelí 19.08.2018, Kokošovce - Ostrovany, ukladá FK Ostrovany za NS divákov počas stretnutia, DK ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 10 DP + 10 €

DK udeľuje za porušenie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, čl. 5. Miesto stretnutia, písm. h), DS - finančnú pokutu 10 €, za povinnosť zasielať zostrih gólových situácii zo stretnutia 6. liga 3b dospelí pre TV7 klubu:

U 051: FK Gregorovce, zo stretnutia Gregorovce – Vyšná Šebastová, 3. kolo + 10 €.

U 052: FK Chmiňany, zo stretnutia Chmiňany – Kendice, 3. kolo + 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK upozorňuje FK na čl.5/f), povinná účasť trénera s licenciou C.

2.TMK žiada záujemcov o trénersku licenciu C, aby zasielali prihlášky na TMK VsFZ. Pri dostatočnom počte záujemcov bude čo najskôr vypísaný termín.

3.TMK upozorňuje trénerov, ktorí sa zúčastnili seminára na Drienici, že v najbližších dňoch bude vypísaný termín ďalšieho seminára, na základe ktorého bude trénerom predĺžená licencia.

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 33. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR na základe podnetu od FK Uzovský Šalgov vzhliadla videozáznam zo stretnutia 6. 3b ligy medzi (Uzovský Šalgov – Ľubotice B) a rozhodla, že námietka je opodstatnená.

KR pristupuje k OOD pre R Pták Jozef za nedostatky v stretnutí.

3.KR oznamuje náhradný termín letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 20.09.2018 o 17.00 na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha). Účasť je povinná pre tých rozhodcov, ktorí nemajú FP absolvované

4.KR upozorňuje R a DZ, aby si povinne vyzdvihli rozpis súťaže ObFZ Prešov u sekretára zväzu. Cena rozpisu je 3€.

5.Poplatky za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie 3,-: Partila.

6.Poplatky za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 6,-: Onofrej, Durkáč, Porochnavý, Segeďa.  

 

Zmeny v obsadení R a DZ na 25. - 26.8.2018

DOSPELÍ
6.liga 3b – 4.kolo 26.8.2018 o 16:00 hod.
10:30 Ľubotice B Nemcovce ULIČNÝ L FUSEK A KOČIŠ MERKOVSKÝ
10:30 Uz. Šalgov Gregorovce ANDREJKO VERČIMÁK KOVALIČ
Kendice Dubovica OKRUHĽANSKÝ TOMEČEK E LACKO
14:00 M. Šariš Chmiňany VARGA PTÁK ČAGA
Rožkovany Peč. N. Ves PALENČÁR KONČULA KOČIŠČIN Ján
Š. Dravce Torysa FILIPAK BEREŠ M BABJAK CUP
V. Šebastová Hermanovce SVAT G TOMEČEK F PALKO
7.liga – 4.kolo 26.8.2018 o 16:00 hod.
10:30 Brezovička Hrabkov BABJAK PALENČÁR Zruš.del MIKULEC
14:30 Fričovce Kokošovce PRUSÁK KUBA KOČIŠČIN Joz.
Jakubovany Ostrovany KOŽLEJ P Zruš.del MIŠKO
Š. Sokolovce Š. Bohdanovce PAVLINSKÝ Zruš.del KOVALIČ
Žehňa Terňa KOČAN JENČA
Kapušany Záborské ONOFREJ GUĽAŠ MIKULEC
Drienov Žipov KVAŠŇAK DUDÁŠ
8.liga A - 4.kolo 26.8.2018 o 16:00 hod.
10:30 Ličartovce Haniska LIPOVSKÝ PRUSÁK KUBA PALKO
Dulova Ves Lemešany LIPOVSKÝ
Tulčík Drien. N. Ves KOČIŠ
Ruská N. Ves Žehňa DUCKO
voľno Chmeľov X X X
8.liga B - 4.kolo 26.8.2018 o 16:00 hod.
25.8. 16:30 Víťaz Miklušovce TOMEČEK E BABJAK Zruš.del KOČIŠČIN Joz.
Radatice Kojatice KLEPSATEL
16:30 Svinia Ovčie VARGA
Sedlice Janov DURKAČ
8.liga C - 4.kolo 26.8.2018 o 16:00 hod.
Poloma Medzany MARKOVIČ
Lipany B Jarovnice ŠTOFANKO v Ďačove
Jakubova Voľa Krivany ANDREJKO VERČIMÁK
Hubošovce Krásna Lúka HLAVATÝ
voľno Brezovica x x x
4. liga ELARIN dorast – 2.kolo 25.8.2018 o 15:00 hod.
Gregorovce Kamenica KLEPSATEL
Peč. N. Ves Brezovica OKRUHĽANSKÝ
Rožkovany Ruská N. Ves MARKOVIČ
Dubovica Ražňany HLAVATÝ BARANOVÁ
26.8. 13:00 Uzovce Veľký Šariš PTÁK PAVLINSKÝ
voľno Torysa x x x
5.liga ELARIN dorast - 1.kolo 25.8.2018 o 15:00 hod.
Š. Dravce Drienov PTÁK
5.9. 16:30 Hrabkov Š. Michaľany ŠTEFANIČ
20.9. 17:00 Kokošovce-D. Ves Záhradné KOČIŠ BARANOVÁ
26.8. 13:30 Uz. Šalgov Nemcovce-Trnkov VERČIMÁK
voľno Víťaz x x x
6.liga ELARIN dorast - 1.kolo 25.8.2018 o 15:00 hod.
Lemešany Kojatice DUCKO
Kendice Radatice GUĽAŠ
3.liga žiaci – 4.kolo 25.8.2018 o 15:00 hod.
12.9. 17:00 Š. Michaľany Peč. N. Ves HLAVATÝ
10:00 Pušovce Trnkov-Nemcovce KOŽLEJ P
26.8. 11:15 Malý Šariš Chmin. N. Ves HLAVATÝ JENDRUŠ MICHALIKOVÁ
26.8. 13:00 Jarovnice Kojatice ANDREJKO
26.8. 13:30 Brezovica Dulova Ves BABJAK
26.8. 13:45 Víťaz Ostrovany DURKAČ
31.8. 17:30 Hermanovce Gregorovce BABJAK
4. liga A žiaci – 2.kolo 25.8.2018 o 15:00 hod.
11:00 Miklušovce Janov LIPOVSKÝ
11:00 Záhradné V. Šebastová MICHALIK MICHALIKOVÁ
13:00 Sedlice Kendice LIPOVSKÝ
Kapušany Žehňa BUJNOVSKÝ JENDRUŠ
26.8. 13:00 Drienov Fintice KVAŠŇAK
26.8. 13:30 Medzany Terňa HLAVATÝ
4.liga B žiaci - 1.kolo 25.8.2018 o 15:00 hod.
12:30 Rožkovany Š. Dravce MARKOVIČ
Torysa Kamenica PAVLINSKÝ
Krivany Poloma PALENČÁR
10:30 Jakubovany Dubovica PTÁK
Brezovička voľno x x x
5.liga žiaci - 2.kolo 25.8.2018 o 15:00 hod.
Š. Sokolovce Ražňany KOČAN
Chmeľov Záborské ANDREJKO
26.8. 12:15 Chmiňany Demjata OKRUHĽANSKÝ
voľno Š. Bohdanovce x x x
DOHRÁVKA 3. žiaci 1. kolo
29.8. 10:00 Kojatice Dulova Ves KUBA
DOHRÁVKA 3. žiaci 1. kolo
29.8. 10:00 Peč. N. Ves Trnkov-Nemcovce PAVLINSKÝ
DOHRÁVKA 3. žiaci 3. kolo
29.8. 11:00 Hermanovce Pušovce VARGA
DOHRÁVKA 4.A žiaci 1. kolo
29.8. 10:30 Kendice Medzany POROCHNAVÝ
DOHRÁVKA 5. žiaci 1. kolo
29.8. 10:00 Ražňany Chmiňany PALENČÁR
Mladší žiaci U13 skupina B
24.8. 16:30 Chmeľov ihrisko v Chmeľove HUDÁK
Prípravka U11 skupina F
25.8. 15:00 Brezovica ihrisko v Brezovici VARGA
     Mladší žiaci U13 skupina D
24.8. 18:00 Uzovský Šalgov multif. Ihrisko v Uz. Šalgove PALENČÁR
       Prípravky U11 skupina E
25.8. 9:30 Tulčik ihrisko v Tulčiku ANDREJKO
       Prípravky U11 skupina A
25.8. 9:30 Drien. N. Ves ihrisko v Drienovskej N.Vsi GUĽAŠ
         Prípravka U9 skupina A
31.8. 16:30 Župčany multif. Ihrisko v Župčanoch
        Prípravky U11 skupina D
1.9. 9:30 Župčan multif. Ihrisko v Župčanoch
     Mladší žiaci U13 skupina C
25.8. 9:30 Hrabkov ihrisko v Hrabkove KOČIŠ
  FINÁLE POHÁRA FUSEK A, FUSEK S, PTÁK, BABJAK, KANUŠČAK