fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 

ÚRADNÁ  SPRÁVA  č. 53

 

SEKRETARIÁT:

 

1. Upozorňuje FK o povinnosti zaregistrovať klubového managera. Tlačivo na

 

    zaregistrovanie nájdete na:

 

    www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty

 

2.  VV zvoláva dňa 7.5.2012 o 15.30 hod. v zasadačke OFZ Prešov štatutárov FK

 

     III.A a III.B triedy a družstiev mládeže. Hlavnými bodmi programu pracovnej

 

     porady je  návrch zmien stanov SFZ. Návrh zmien stanov SFZ, ktorý vytvorila

 

     jej legislatívna komisia, je umiestnený na web stránke SFZ a dopracujete sa

 

    k nemu nasledovnými preklíkmi:

 

    www.futbalsfz.sk – projekty – novelizácia noriem SFZ – návrh stanov SFZ –

 

    aktuálna verzia. Chceme Vás požiadať o to, aby ste si ich dopodrobna

 

    preštudovali a predložili Vaše nejasností, návrhy zmien konkrétnych článkov

 

    a pod. na sekretariát ObFZ v písomnej forme poštou, vo forme e mailu alebo

 

    faxom. Kontaktné údaje a iné spojenie na ObFZ získate na našej web stránke

 

    www.obfz-presov.sk. Ďalším bodom programu je informácia o z porád z Košíc a

 

    z Banskej Bystrice ohľadom zavádzania nového informačního systému futbalu

 

    (ISSF).  Vaša účast na tejto porade je bezpodmienečne nutná. Celkový súbor

 

    pripomienok, ktorý  môže z tohto sedenia vzísť sa zašle na SFZ.

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

 

1. KMK nariaďuje odohrať stretnutie dorastencov V.Šariš - Gregorovce dňa 5.5.2012

 

    o 17.00 hod. Dôvod: kolízia stretnutí.

 

2. KM nariaďuje odohrať stretnutia dorastencov V.Šebastová – Miklušovce dňa

 

    5.5.12 o 16.30 hod., Demjata – Jakubovany dňa 5.5.12 o 12.45 hod., Široké –

 

    Víťaz dňa 6.5.12 o 13.45 hod., Hermanovce – Kendice dňa 9.5.12 o 17.30 hod.

 

3. KM nariaďuje odohrať stretnutie žiakov V.Šariš – Peč.N.Ves dňa 5.5.12 o 15.30

 

    hod. Dôvod: kolízia stretnutí.

 

4. KM nariaďuje odohrať stretnutia žiakov Š.Sokolovce – Demjata dňa 8.5.12 o 16.00

 

    hod. a Víťaz – Široké dňa 11.5.12 o 17.00 hod.

 

5. ŠTK opätovne upozorňuje FK III.A triedy dospelých a II.A triedy žiakov, že FK

 

     Lemešany odohraje svoje domáce stretnutia na ihrisku v Drienove.

 

6. ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 9.5.12 o 15.15 hod. prezidenta FK Demjata.

 

7. ŠTK opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 9.5.2012 o 15.30 hod. VD Ľubotíc

 

    M.Harčara, VD hostí M.Hofera, kapitánov Ľubotíc M.Šimka a Š.Bohdanoviec

 

    O.Čontofalského, hráča Mariána Janitora 911211 s RP a OP a R J.Hudáka.

 

    P.Kožleja.

 

8. KM predvoláva na svoje zasadnutie dňa 9.5.12 o 15.00 hod. R Kasprišina a VD

 

    Lipoviec a Kojatíc.

 

9. KM po prešetrení ponecháva výsledok stretnutia Janov – Žipov dosiahnutý na HP

 

    v platnosti a zároveň doporučuje DK trestať FK Žipov.

 

10. ŠTK kontumuje stretnutie dospelých Drienov – Chmeľov 3:0 kont. Dôvod:

 

      neúčasť hostí.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

 

-U. č. 376: za 4 ŽK 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 30.04.:  Peter Olejník

 

 (Žipov), Milan Duda (V. Šebastová), Marcel Goč (Miklušovce), Miroslav Kaleja (I.

 

 Ostrovany + 3,40), Peter Olšavský (Tulčík), Dávid Saxa (Jarovnice + 3,40), Radovan

 

 Jurčišin (Hermanovce), Róbert Vaňo (Tulčík).

 

-U. č. 377: Radoslav Sochovič (Š. Sokolovce) vylúčený po 2 ŽK. Podľa príl.1/5/a

 

 k DP 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 30.4.2012 + 3,40.

 

-U. č. 378: Jakub Fortuna  (Kapušany)  vylúčený po 2 ŽK.  Podľa príl.  1/5/a k DP 

 

 1 súťažné stretnutia nepodmienečne od 30.4.2012.

 

-U. č. 379: Tomáš Miklóš  (Tulčík)  vylúčený po 2 ŽK.  Podľa príl.  1/5/a k DP 

 

 1 súťažné stretnutia nepodmienečne od 30.4.2012.

 

-U. č. 380: Ján Harčár  (Rokycany)  vylúčený po 2 ŽK.  Podľa príl.  1/5/a k DP 

 

 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 30.4.2012 + 3,40.

 

-U. č. 381: Norbert Scepaník (V. Šariš) vylúčený za HNS  voči R. Podľa 1/3/a k DP

 

  2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 30.4.2012 + 3,40.

 

-U. č. 382: Marián Bendík (Chmiňany) vylúčený za HNS – hrubé urážky voči R.

 

 Podľa 1/3/b k DP 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 30.4.2012.

 

-U. č. 383: Tomáš Verbovský (Fričovce) vylúčený za podrazenie súpera v gólovej

 

 príležitosti. Podľa príl. 1/4/a k DP 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 30.4.2012.

 

 -U. č. 384: Peter Kundrík (Víťaz) vylúčený za podrazenie súpera v gólovej

 

 príležitosti. Podľa príl.  1/4/a k DP 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 30.4.2012

 

 + 3,40.

 

-U. č. 385: Dominik Polívka (Chmin.N.Ves) vylúčený po 2 ŽK. Podľa príl. 1/5/a k DP 

 

 1 súťažné stretnutia nepodmienečne od 30.4.2012.

 

-U. č. 386: DK trestá FK Chmeľov finančnou pokutou 55 Eur za neúčasť na stretnutí

 

 dospelých Drienov - Chmeľov.

 

-U. č. 387: DK trestá FK Kométa Prešov finančnou pokutou 10 Eur za vykázanie

 

 z lavičky a HNS voči R trénera družstva – Štefan Priester. Podľa 1/2//b k DP, 7/1/d

 

 a 11 DP trestá  menovaného zákazom výkonu akejkoľvek funkcie  na 1 mesiace

 

 nepodmienečne od 30.4.2012.

 

- U. č . 388:  DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 09. 05. 2012 o 17,00 hod.:

 

 HU -  Vladislav Matúš (Kapušany), R – Kožár, AR – Knap, DZ – Halčák. Okolnosti

 

 po stretnutí Kapušany – Brezovica.

 

-U. č. 389: DK uvoľňuje činnosť hráčovi – Vlastimil Vasko (Terňa) od  2.5.2012.

 

  Podľa čl. 31/1 DP.

 

-U. č. 390: DK uvoľňuje činnosť hráčovi – Milan Maximilián Minár (Š. Michaľany) od   

 

  2.5.2012. Podľa čl. 31/1 DP.

 

-U. č. 391: DK uvoľňuje činnosť hráčovi – Marek Semančík (Gregorovce) od  

 

 2.5.2012. Podľa čl. 31/1 DP.

 

-U. č. 392: DK uvoľňuje činnosť hráčovi – Martin Sedlák (Haniska) od  2.5.2012.

 

 Podľa čl. 31/1 DP.

 

-U. č. 393: DK uvoľňuje činnosť hráčovi – Jozef Polák (Kojatice) od  2.5.2012.

 

Podľa čl. 31/1 DP.

 

-U.  č. 394: DK trestá za nenahlásenie výsledkov pokutou 1,70 € FK: I.Ostrovany,

 

 Ličartovce, Lemešany, Š.Dravce. Pokutou 1 € za neskoré nahlásenie FK Víťaz.

 

-U. č. 395:  DK trestá za nevyrovnanie pozdĺžnosti ohľadom COR za mesiac apríl   

 

 pokutou 3,00 € FK: Žipov, Miklušovce, za opakované nesplnenie si povinnosti

 

pokutou 6 €: Ostrovany, Š.Michaľany, Široké, V.Šariš, Župčany,

 

pokutou 12 €: Dubovica, Hrabkov, Kapušany, Kendice, Petrovany, Poloma,

 

 

 

Zároveň od 7.5.2012 zastavuje činnosť  nepodmienečne pre všetky družstvá

 

uvedených FK do vyrovnania pozdĺžnosti.

 

-U. č. 396:  DK oznamuje, že hráč Peter Hudák (Kapušany) obdržal 3 ŽK.

 

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich oznámenia.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

-        bude doplnená 4.5.2012