fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ÚRADNÁ  SPRÁVA  č. 51

SEKRETARIÁT:

1. Upozorňuje FK o povinnosti zaregistrovať klubového managera. Tlačivo na

    zaregistrovanie nájdete na:

    www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty

2.  VV zvoláva dňa 30.4.2012 o 15.30 hod. v zasadačke OFZ Prešov štatutárov FK

     I. a II. triedy dospelých a na 7.5.2012 o 15.30 hod. štatutárov FK III.A a III.B triedy

    a družstiev mládeže. Hlavnými bodmi programu pracovnej porady je  návrh

     zmien stanov SFZ. Návrh zmien stanov SFZ, ktorý vytvorila jej legislatívna

     komisia, je umiestnený na web stránke SFZ a dopracujete sa k nemu

     nasledovnými preklikmi:

    www.futbalsfz.sk – projekty – novelizácia noriem SFZ – návrh stanov SFZ –

    aktuálna verzia. Chceme Vás požiadať o to, aby ste si ich dopodrobna

    preštudovali a predložili Vaše nejasností, návrhy zmien konkrétnych článkov

    a pod. na sekretariát OFZ v písomnej forme poštou, vo forme e mailu alebo

    faxom. Kontaktné údaje a iné spojenie na OFZ získate na našej web stránke

    www.obfz-presov.sk. Ďalším bodom programu je informácia o z porád z Košíc a

    z Banskej Bystrice ohľadom zavádzania nového informačného systému futbalu

    (ISSF).  Vaša účasť na tejto porade je bezpodmienečne nutná. Celkový súbor

    pripomienok, ktorý  môže z tohto sedenia vzísť sa zašle na SFZ.

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dospelých Radatice – Š.Sokolovce dňa

    13.5.2012 o 13.30 hod.

2. ŠTK pozýva na svoje najbližšie zasadnutie dňa 2.5.2012 o 15.30 hod. VD Ľubotíc

    M.Harčara, VD hostí M.Hofera, kapitána Ľubotíc M.Šimka, kapitána

    Š.Bohdanoviec O.Čontofalského,hráča Mariána.Janitora s RP a OP a R J.Hudáka.

3. KM predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie o 15.45 hod. VD Janova F.Harčara,

    VD Žipova F.Bartka, kapitána Janova J.Šarišského, kapitána Žipova R.Gregu a R

    P.Kožleja.

4. KM nariaďuje odohrať stretnutia žiakov: Lemešany – Kendice dňa 28.4.12 o 13.00

    hod. na ihrisku v Drienove, Uzovce – Medzany dňa 28.4.12 o 10.00 hod., Demjata

    – Gregorovce dňa 28.4.12 o 13.00 hod., Kapušany – Š.Sokolovce dňa 28.4.12

    o 13.00 hod., Pušovce – Hermanovce dňa 5.5.12 o 13.00 hod. na ihrisku

    v Chmeľove, FAMT PO – V.Šebastová dňa 13.5.12 o 12.30 hod.

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

-U. č. 358: za 4 ŽK 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 23.04.: Fröhlich Marek

 (Pečovská Nová Ves), Falat Jaroslav (Vyšná Šebastová), Dugas Stanislav

 (Hermanovce), Grejták Peter (Hermanovce), Čorba Dušan (Žipov), Novotný Daniel

 (Jarovnice + 3,40€), Poláček Lukáš (Malý Šariš), Bochnovič Tomáš (Lipníky),

 Tlumač Michal (Sedlice), Pastyrčák Branislav (Tulčík), Bunga Slavomír (Kométa PO

  + 3,40), Šebest Juraj (Fričovce).

-U. č. 359: Nehila Peter (Ražňany)  vylúčený za HNS – kopnutie súpera v prerušenej

 hre.  Podľa príl. 1/6/1/b k DP 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 23.04.2012.

-U. č. 360: Pokuta Ján (Hermanovce) vylúčený po 2 ŽK. Podľa príl.1/5/a k DP 1

 súťažné stretnutie nepodmienečne od 23.04.2012.

-U. č. 361: Sedlák Martin  (Haniska)  vylúčený po 2 ŽK.  Podľa príl.  1/5/a k DP  2

 súťažné stretnutia nepodmienečne od 23.04.2012.

-U. č. 362: Lukáč Miroslav (Malý Šariš) vylúčený za nedovolenú hru rukou na

 bránkovej čiare. Podľa príl.  1/1/a k DP 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od

 23.04.2012.

-U. č. 363: Sudimák Vladimír (Brezovica) vylúčený za HNS – hrubé urážky voči R.

 Podľa 1/3/b k DP 3 súťažné stretnutia nepodmienečne od 23.04.2012 + 3,40.

-U. č.  364: Vasko Vlastimil (Terňa) vylúčený za HNS – zmarenie jasnej gólovej

 situácie držaním súpera. Podľa 1/1/b k DP 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od

 23.04.2012 + 3,40.

-U. č. 365: Šebest Juraj (Fričovce) vylúčený po 2 ŽK. Podľa 1/5/a k DP  2 súťažné

 stretnutia nepodmienečne od 23.04.2012. Po odpykaní trestu za 4 ŽK.

 -U. č.  366: Maďar Patrik (Gregorovce) vylúčený po 2 ŽK. Podľa 1/5/a k DP  1  

 súťažné stretnutie nepodmienečne od 23.04.2012 + 3,40.

-U. č.  367: Dzijak Jakub (Chminianska Nová Ves) vylúčený za HNS – kopnutie

 súpera bez úmyslu hrať s loptou. Podľa 1/6/b k DP 3 súťažné stretnutia

 nepodmienečne od 23.04.2012.

-U. č.  368: Minár Maximilián Milan (Šarišské Michaľany) vylúčený po 2 ŽK. Podľa

 1/5/a k DP  2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 23.04.2012 + 3,40.

-U. č.  369: Dzurko Martin (Dulová Ves) vylúčený za HNS – udretie súpera do tváre

 v prerušenej hre. Podľa 1/6/b k DP 4 súťažné stretnutia nepodmienečne od

 23.04.2012.

-U. č. 370: DK uvoľňuje činnosť hráčovi – Jacko Patrik (Tulčík) od 25.04.2012. Podľa

 čl. 31/1 DP.

-U. č. 371: DK uvoľňuje činnosť hráčovi – Keresteš Tomáš (Nemcovce) od

 25.04.2012. Podľa čl. 31/1 DP.

-U. č. 372: DK uvoľňuje činnosť hráčovi – Kandráč Jozef (Krásna Lúka) od

 25.04.2012. Podľa čl. 31/1 DP.

-U. č. 372: DK uvoľňuje činnosť hráčovi – Džubanský Martin (Radatice). Podľa čl. 

 31/2 DP 1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá na 2 mesiace od 25.04.2012 do

 24.06.2012.

-U. č. 373:  Polák Jozef (Kojatice) žiadosť o odpustenie trestu podľa čl. 31/1 DP

 zamieta.

-U.  č. 374: DK berie na vedomie list FK Demjata.

-U.  č. 375: DK trestá za nenahlásenie výsledkov pokutou 1,70 € FK: Brezovica,

 Pušovce, Kendice, Sedlice.

 

DK dôrazne upozorňuje FK na povinnosť usporiadateľskej služby byť počas celého

stretnutia riadne označená usporiadateľskými vestami tak ako je to uvedené

v Rozpise OFZ čl. 16/b,c. Všetky iné označenia usporiadateľskej služby sú len pre

tých členov, ktorí sú navyše zoznamu. Usporiadatelia hosťujúceho družstva sa

starajú o bezpečnosť a správanie sa hosťujúcej lavičky. Za plnenie tohto nariadenia

zodpovedajú FK, R a DZ.

 

Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich oznámenia.

       

KOMISIA ROZHODCOV:

-bude doplnená v piatok

 

SEKRETARIÁT:

1. Oznamujeme FK, R a DZ, že úradné správy budú zverejňované následovne:

    pondelok: obsadenie R a DZ

    štvrtok:     ÚS ŠTK a DK

    piatok:      doplnenie ÚS o KR (zmeny R a DZ)