fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.Finále Zimného pohára ObFZ Chmeľov – Hermanovce sa uskutoční dňa 25.3.2023 o 14:30 hod. na UT v Sabinove.

2.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.liga dospelí 16.kolo: Víťaz - Kapušany – 9.4.2023 o 13:00 hod., bez poplatku

-9A.liga dospelí 17.kolo: Sedlice - Miklušovce – 9.4.2023 o 13:45 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 13.kolo: Medzany - Dubovica – 8.5.2023 o 15:00 hod. - výmena poradia zápasov, bez poplatku

-5.liga dorast 20.kolo: Dubovica - Medzany – 3.6.2023 o 15:00 hod. - výmena poradia zápasov, bez poplatku

3.ŠTK oznamuje , že FK Ľubotice B svoje domáce zápasy v 7. lige dospelých odohrajú v sobotu:

- 16.kolo: Ľubotice - Nemcovce – 8.4.2023 o 14:30 hod., bez poplatku

- 18.kolo o 15:00 hod., 20.kolo o 16:00 hod., 21.kolo o 16:00 hod., 23.kolo o 17:00 hod., 25.kolo o 17:00 hod.

4.ŠTK nariaďuje, odohrať stretnutie dospelých Janov – Ruská N.Ves dňa 9.4.2023 o 16:15 hod., bez poplatku

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U13:

-skupina E: FK Radatice – 1.4.2023 o 13:30 hod., za účasti FK M. Šariš, Miklušovce a FAMT PO na ihrisku v Radaticiach.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina C: FK Haniska – 15.4.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Záhradné, Ruská NV, Drienovská NV na ihrisku v Haniske.

-skupina H: FK Sabinov B – 21.5.2023 o 9:30 hod., za účasti FK Sabinov, Š. Michaľany, Jak. Voľa na dvoch ihriskách súčasne v Sabinove.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina F: FK Sabinov B – 20.5.2023 o 15:30 hod., za účasti FK Sabinov, Terňa, Hermanovce na dvoch ihriskách súčasne v Sabinove.

8.ŠTK upozorňuje FK, ktoré majú mládežnícke družstvá, že v termíne 7. -10.4.2023 sú Veľkonočné sviatky.  ŠTK bude rešpektovať prípadné vzájomné dohody o zmene termínu stretnutia, ktoré ale musia byť schválené v systéme ISSF.

9.ŠTK upozorňuje všetky FK  na zabezpečenie  štadiónov podľa RS - vybavenosť futbalových štadiónov   a žiada , aby do jarnej časti  doriešili potrebné sociálno-materiálno  technické vybavenie  štadiónov tak, aby FK spĺňal   všetky potrebné náležitosti pre danú súťaž.

10.ŠTK žiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

11.ŠTK upozorňuje kluby na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

12.ŠTK žiada FK Jarovnice o nahlásenie náhradnej HP pre družstvá dospelých a žiakov, ktoré odohrajú v jarnej časti súťaží.

13.ŠTK dôrazne žiada FK o úhradu ZF za predchádzajúce mesiace. V prípade neuhradenia budú mať FK zastavenú činnosť.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

 • Obsadenie finálového stretnutia Zimného pohára ObFZ:

           Chmeľov – Hermanovce (Bača – Babjak, Andrejko)

 • 9.A liga dospelých 26.3.2023 o 15:00 hod.,15.kolo Kokošovce – Ruská N.Ves (Marušin)

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK oznamuje predbežne prihláseným záujemcom o trénerský kurz UEFA C licencie, že v termíne apríl-máj 2023 je plánované školenie nových trénerov. Informácie obdrží každý záujemca mailom od pána Szenaya z VsFZ.

 

SEKRETARIÁT:

1.Oznamujeme frekventantom kurzu zdravotníkov, že si môžu na sekretariáte ObFZ vyzdvihnúť potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu prvej pomoci. Potvrdenie si ešte nevyzdvihli:

 1. Vladimír Seč – Sabinov
 2. Martina Bodnárová – Krivany
 3. Stanislav Guman – Sedlice
 4. Juliana Andraščíková – Kamenica
 5. Zuzana Onofrejová – Chmeľov
 6. Igor Dužda ml. – Rómska Identita PO
 7. Eva Mária Duždová – Rómska Identita PO
 8. Marek Lukáč – Šar.Michaľany
 9. Jozef Ištvan – Krivany
 10. Marek Majný – Sabinov