fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.Finále Zimného pohára ObFZ Chmeľov – Hermanovce sa uskutoční dňa 25.3.2023 o 14:30 hod. na UT v Sabinove.

2.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga dospelí 16.kolo: Brezovica - Záborské – 9.4.2023 o 13:00 hod., bez poplatku

-9A.liga dospelí 16.kolo: Miklušovce - Kokošovce – 2.4.2023 o 15:00 hod., bez poplatku

-9B.liga dospelí 12.kolo: Kr.Lúka – Poloma – 9.4.2023 o 13:00 hod., bez poplatku

-9B.liga dospelí 13.kolo: Lipany B - Poloma – 16.4.2023 o 16:00 hod. a 20.kolo Poloma - Lipany B – 4.6.2023 o 16:30 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 15.kolo: Dubovica – M.Šariš – 1.5.2023 o 15:00 hod., bez poplatku

3.ŠTK neschválila žiadosti pre chýbajúci súhlas súpera:

- 5.liga dorast Drienov – Rožkovany

- 5.liga dorast Medzany – Dubovica

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina H: MFK Sabinov – 16.4.2023 o 9:30 hod., za účasti FK Sabinov B, Šar. Michaľany a Jak. Voľa na dvoch ihriskách súčasne v Sabinove

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina F: FK Sabinov – 22.4.2023 o 15:30 hod., za účasti FK Sabinov B, Terňa, Hermanovce na dvoch ihriskách súčasne v Sabinove.

6.ŠTK upozorňuje FK, ktoré majú mládežnícke družstvá, že v termíne 7. -10.4.2023 sú Veľkonočné sviatky.  ŠTK bude rešpektovať prípadné vzájomné dohody o zmene termínu stretnutia zo dňa 8. a 9.4.2023 na skorší termín, ktoré ale musia byť schválené v systéme ISSF.

7.ŠTK upozorňuje všetky FK  na zabezpečenie  štadiónov podľa RS - vybavenosť futbalových štadiónov   a žiada , aby do jarnej časti  doriešili potrebné sociálno-materiálno  technické vybavenie  štadiónov tak, aby FK spĺňal   všetky potrebné náležitosti pre danú súťaž.

8.ŠTK žiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

9.ŠTK upozorňuje kluby na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

10.ŠTK žiada FK Jarovnice o nahlásenie náhradnej HP pre družstvá dospelých a žiakov, ktoré odohrajú v jarnej časti súťaží.

11.ŠTK dôrazne žiada FK o úhradu ZF za predchádzajúce mesiace. V prípade neuhradenia budú mať FK zastavenú činnosť.

 

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK oznamuje predbežne prihláseným záujemcom o trénerský kurz UEFA C licencie, že v termíne apríl 2023 je plánované školenie nových trénerov. Informácie obdrží každý záujemca mailom od pána Szenaya z VsFZ.

 

SEKRETARIÁT:

1.Oznamujeme frekventantom kurzu zdravotníkov, že si môžu na sekretariáte ObFZ vyzdvihnúť potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu prvej pomoci. Potvrdenie si ešte nevyzdvihli:

  1. Vladimír Seč – Sabinov
  2. Martina Bodnárová – Krivany
  3. Stanislav Guman – Sedlice
  4. Juliana Andraščíková – Kamenica
  5. Zuzana Onofrejová – Chmeľov
  6. Igor Dužda ml. – Rómska Identita PO
  7. Eva Mária Duždová – Rómska Identita PO
  8. Marek Lukáč – Šar.Michaľany
  9. Jozef Ištvan – Krivany
  10. Marek Majný – Sabinov