fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-4.A liga žiaci 11.kolo: Miklušovce - V.Šebastová – 30.10.2018 o 14:30 hod., FK Miklušovce poplatok 5€

-4.A liga žiaci 11.kolo: Medzany - Janov – 3.11.2018 o 14:00 hod., FK Medzany poplatok 5€

-4.liga dorast 11.kolo: Kamenica - Torysa – 27.10.2018 o 14:00 hod., FK Torysa poplatok 5€

-5.liga dorast 9.kolo: Víťaz - Hrabkov – 30.10.2018 o 14:00 hod., bez poplatku

-6.liga dospelí 14.kolo: Ľubotice - V.Šebastová – 4.11.2018 o 10:00 hod. - kolízia

-7.liga dospelí 14.kolo: Brezovička - Žehňa – 28.10.2018 o 11:15 hod. - výmena poradia zápasov

-8.A liga dospelí 14.kolo: Ruská N. Ves - Drien. N. Ves – 4.11.2018 o 13:30 hod. - v Haniske

-8.B liga dospelí 14.kolo: Kojatice - Sedlice – 28.10.2018 o 14:00 hod.

2.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja 3.ligy prípravky U11:

- skupina C: FK Chmeľov– 28.10.2018 o 12:30 hod., za účasti FK Chmeľov, Trnkov, Demjata a Nemcovce na ihrisku v Chmeľove.

3.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 31.10.2018 o 16:00 hod.

4.ŠTK oznamuje, že počas zimnej prestávky sa opätovne uskutočnia zimné halové turnaje.

5.ŠTK žiada FK patriace pod ObFZ, ktoré majú záujem o zimný turnaj dospelých, ktorý by sa uskutočnil vonku na UT o predbežné prihlásenie sa na sekretariát ObFZ do 12.11.2018. Odmeny R + čiastočná úhrada za nájom UT budú v réžii ObFZ (podľa počtu prihlásených družstiev). Predbežný termín zápasov február – marec 2019.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 170: Jaromír Štefan Marušak (1295315) Hrabkov, od 22.10.2018 + 10 €

U 171: Ján Semančík (1154183) Záborské, od 22.10.2018 + 10 €

U 172: Vladimir Lukáč (1035276) Haniska, 8. A liga dospelí, 12.kolo 21.10.2018 Ruská Nová Ves – Haniska, na základe stanoviska odbornej komisie KR, DK disciplinárne konanie zastavuje a ruší účinky vylúčenia, podľa čl. 37/12 DP

U 173: Ľubomír Kočiš (1229766) Nemcovce, DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.04.2019 + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK upozorňuje FK na čl.5/f), povinná účasť trénera s licenciou C.

2.TMK žiada záujemcov o trénersku licenciu C, aby zasielali prihlášky na TMK VsFZ. Pri dostatočnom počte záujemcov bude čo najskôr vypísaný termín.

SEKRETARIÁT:

1.Upozorňujeme FK, ktoré si doposiaľ nezačali čerpať dotáciu zo SFZ cez eshop aby tak učinili čo najskôr, nakoľko kredity musia byť do konca novembra 2018 vyčerpané inak prepadnú!

2.Upozorňujeme FK VI.ligy, že dňa 15.12.2018 sa uskutoční 11-tka roka 2018 ObFZ. FK VI.ligy budú zaslané materiály na vyplnenie na emaily, ktoré majú uvedené v Rozpise ObFZ. Žiadame vyplnené tlačivo zaslať najneskôr do 9.11.2018 na ObFZ.

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 42. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR pozýva na svoje zasadnutie R Palenčar, Kočiš, Fusek S. na deň 02.11.2018 o 16.30h.

3.KR berie podnet od FK Rómovia napredujú, Žehňa na vedomie.

4.KR vykonala pohovor s R Durkáč.

5.KR oznamuje R a DZ termín futbalového turnaja rozhodcov, ktorý sa uskutoční dňa 01.12.2018 v športovej hale v Sabinove. Bližšie informácie budú zaslané cez e-mail.

6.KR oznamuje, že v mesiaci január bude prebiehať školenie nových pozorovateľov rozhodcov a delegátov stretnutia. V prípade záujmu o túto funkciu kontaktujte KR na tel. čísle: 0915 059 999

7.KR berie na vedomie pochvalu od:

FK Šarišské Dravce na R Kvašňak, AR Uličný L., Hanel zo stretnutia dospelých (Ľubotice – Šarišské Dravce).

FK Šarišské Sokolovce na R Vavrek, AR Porochnavý, DZ Cup zo stretnutia dospelých (Brezovička – Šarišské Sokolovce).

FK Chminianská Nová Ves na R Verčimák, zo stretnutia žiakov 3. ligy (Šarišské Michaľany – Chminianská N.V).

8.Poplatky za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie 6,-: Fusek A.

Zmeny v obsadení R a DZ na 27.-28.10.2018:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 13.kolo 28.10.2018 o 14:00 hod.
10:30 Rožkovany Uz. Šalgov ULIČNÝ L ULIČNÝ M FUSEK S CUP
Chmiňany Ľubotice B ONOFREJ BARANOVÁ MIŠKO
Dubovica Peč. N. Ves ŠTOFANKO KUBA Zruš.del KOVALIČ
Nemcovce Torysa OKRUHĽANSKÝ KOŽLEJ M Zruš.del MERKOVSKÝ
Kendice Hermanovce ČONKA VARGA PTÁK KOČIŠČIN Ján
M. Šariš Gregorovce KLEPSATEL KOČIŠ Zruš.del JENČA
Š. Dravce V. Šebastová ANDREJKO KEREKEŠ KONEČNÝ DUDÁŠ
7.liga – 13.kolo 28.10.2018 o 14:00 hod.
11:15 Brezovička Žehňa KUBA ŠTOFANKO KOVALIČ
Š. Bohdanovce Jakubovany VAVREK TOMEČEK E PALKO
Kokošovce Terňa BABJAK HANEL KOČIŚČIN Joz.
Ostrovany Záborské HORVÁTH TOMEČEK F v Uzovciach
Fričovce Žipov KVAŠŇAK UHRIN Zruš.del. MIKULEC
Š. Sokolovce Hrabkov MIŽENKO VERČIMÁK CUP
Kapušany Drienov MARKOVIČ SEDLÁK
8.liga A - 13.kolo 28.10.2018 o 14:00 hod.
10:30 Žehňa Ruská N. Ves PTÁK VARGA ČONKA KOČIŠČIN Ján
Lemešany Dulova Ves SVAT Zruš.del.
Drien. N. Ves Tulčík JURKO
Haniska Ličartovce POROCHNAVÝ
Chmeľov voľno x x x x
8.liga B - 13.kolo 28.10.2018 o 14:00 hod.
Kojatice Sedlice PRUSÁK SAMSELI
Radatice Víťaz DUCKO TOMKO
Svinia Miklušovce DURKÁČ
Ovčie Janov PALENČAR TROJANOVIČ
8.liga C - 13.kolo 28.10.2018 o 14:00 hod.
10:30 Krivany Jakubova Voľa MIŽENKO ĽACH VERČIMÁK DUDAŠ
Medzany Poloma KOŽLEJ P
Jarovnice Lipany B LIPOVSKÝ
Krásna Lúka Hubošovce FUSEK S
Brezovica voľno x x x x
4. liga ELARIN dorast – 11.kolo 27.10.2018 o 14:00 hod.
Brezovica Gregorovce VARGA
Peč. N. Ves Ruská N. Ves MIŽENKO
Rožkovany V. Šariš FUSEK S KONEČNÝ TROJANOVIČ
Dubovica Uzovce ĽACH PTÁK
27.10. 14:00 Kamenica Torysa PALENČÁR
voľno Ražňany x x x x
3.liga žiaci – 13.kolo 27.10.2018 o 14:30 hod.
11:15 Š. Michaľany Hermanovce HORVÁTH Zruš.del.
28.10. 11:00 Dulova Ves Peč. N. Ves BABJAK MICHALIKOVÁ
28.10. 11:00 Trnkov-Nemcovce Ostrovany KOŽLEJ M OKRUHĽANSKÝ Zruš.del v Nemcovciach
28.10. 11:00 Jarovnice Gregorovce LIPOVSKÝ
28.10. 11:15 Kojatice Pušovce PRUSÁK SAMSELI
28.10. 11:30 Brezovica M. Šariš KEREKEŠ ANDREJKO KONEČNÝ
28.10. 11:45 Víťaz Chmin. N. Ves PALENČÁR TROJANOVIČ
4. liga A žiaci – 11.kolo 27.10.2018 o 14:30 hod.
10:00 Fintice Kendice MICHALIK MICHALIKOVÁ
Sedice Žehňa LIPOVSKÝ Zruš.del.
Kapušany Záhradné ANDREJKO JENDRUŠ MICHALIKOVÁ
30.10. 14:30 Miklušovce V. Šebastová LIPOVSKÝ
28.10. 10:00 Terňa Drienov TOMEČEK F HORVÁTH
3.11. 14:00 Medzany Janov
5.liga žiaci - 11.kolo 27.10.2018 o 14:30 hod.
13:30 Ražňany Záborské ČONKA
Š. Bohdanovce Š. Sokolovce HLAVATÝ
Demjata Chmeľov BUJNOVSKÝ
Chmiňany voľno x x x x x
DOHRÁVKA 8.A liga dospelí 12. kolo
30.10. 10:30 Dulova Ves Drien. N. Ves POROCHNAVÝ FUSEK A FUSEK S KOVALIČ
Mladší žiaci U13 skupina E
27.10. 11:00 Dulova Ves ihrisko vo Dulovej Vsi TOMEČEK E
Prípravka U11 skupina C
28.10. 13:00 Chmeľov Ihrisko v Chmeľove JENDRUŠ
                                                           DOHRÁVKA 5.liga ELARIN dorast 9. kolo
30.10. 14:00 Víťaz Hrabkov PALENČÁR SAMSELI Zruš.del.
                                                                                       DOHRÁVKA 5.liga ELARIN dorast 2. kolo
27.10. 14:00 Drienov Hrabkov ONOFREJ M.
                                                                                       DOHRÁVKA 6.liga ELARIN dorast 6. kolo
27.10. 11:30 Kojatice Kendice OKRUHĽANSKÝ