Meniny dnes: zajtra:

Hodnotenie používateľov: 0 / 5

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti schvaľuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.A liga dospelí 22.kolo: Ruská N. Ves – Kokošovce - 17.6.2018 o 16:00 hod., FK Ruská N. Ves poplatok 10 €

-8.A liga dospelí 22.kolo: Radatice – Tulčík - 17.6.2018 o 14:00 hod., FK Radatice poplatok 10 €

-7. liga dospelí 26.kolo: Š.Bohdanovce - Hrabkov - 17.6.2018 o 14:00 hod., FK Š.Bohdanovce poplatok 10 €

-7. liga dospelí 26.kolo: Terňa – Ostrovany - 16.6.2018 o 17:00 hod., bez poplatku

-7. liga dospelí 26.kolo: Petrovany – Žehňa - 17.6.2018 o 10:30 hod., bez poplatku

-4.A liga žiaci 22.kolo: Petrovany – V. Šebastová – 13.6.2018 o 17:00 hod., FK Petrovany poplatok 10 €

-4.A liga žiaci 22.kolo: Terňa – Kapušany – 16.6.2018 o 10:30 hod., bez poplatku

-4.C liga žiaci 22.kolo: Krivany – Dubovica – 15.6.2018 o 17:00 hod., FK Krivany poplatok 5 €

2.ŠTK kontumuje stretnutia Elarin 3.ligy ml. žiakov skupina R Šar. Bohdanovce – Ruská N. Ves 0:3k, Hrabkov – Šar. Bohdanovce 3:0k a Kamenica – Šar. Bohdanovce 3:0k pre neúčasť družstva na turnaji. FK Šar. Bohdanovce do pozornosti DK.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 8B.ligy dospelých 17. kolo Lipany B – Hubošovce 3:0k, pre neúčasť družstva hostí na stretnutí. FK Hubošovce do pozornosti DK.

4.ŠTK oznamuje že po skončení súťaží sa odohrá pohár ObFZ (čl. 22 Rozpisu):

- 1. kolo 24.6.2018 o 17.00

- 2. kolo 22.7.2018 o 17.00

- 3. kolo 29.7.2018 o 17.00

- termín finále sa určí neskôr

5.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 18.6.2018 o 16:00 hod., kde sa vykoná aj losovanie I.kola 3b Pohára ObFZ.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 436: Martin Leško (1290137) Chminianska Nová Ves, od 11.06.2018 + 10 €

U 437: Martin Kakaščík (1160534) Drienov, od 11.06.2018 + 10 €

U 438: Richard Lukáč (1208266) Petrovany, od 11.06.2018 + 10 €

U 439: Jozef Jurko (1243242) Šarišské Bohdanovce, od 11.06.2018 + 10 €

U 440: Bartolomej Popuša (1330976) Ostrovany, od 11.06.2018 + 10 €

U 441: Vladimír Polča (1305012) Chmeľov, od 11.06.2018 + 10 €

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U 442: Marek Staško (1188146) Drienov, od 11.06.2018 + 10 €

U 443: Pavol Kozák (1222380) Kojatice, od 11.06.2018 + 10 €

U 444: Patrik Hudák (1288794) Kapušany, od 10.06.2018 + 5 €

U 445: Erik Michalov (1350221) Veľký Šariš, od 10.06.2018 + 5 €

U 446: Erik Pažin (1293025) Tulčík, od 09.06.2018 + 5 €

U 447: Patrik Dužda (1386540) Ostrovany, od 10.06.2018 + 5 €

U 448: Tomáš Bednár (1260641) Záborské, 6. liga 3b dospelí, 25.kolo, 10.06.2018 Záborské - Hermanovce, vylúčený za HNS voči DO podľa čl. 48/1c, DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa  čl. 48/2b DP, od 11.06.2018 + 10 €

U 449: Matúš Kovaľ (1261916) Uzovský Šalgov, 6. liga 3b dospelí, 25.kolo, 10.06.2018 Uzovský Šalgov – Šarišské Dravce, vylúčený za podrazenie súpera vykonané nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 45/1, DK udeľuje DS - pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa  čl. 45/2a DP, od 11.06.2018 + 10 €

U 450: Lukáš Majcher (1188281) Víťaz, 7. liga dospelí, 25.kolo, 10.06.2018 Víťaz - Kojatice, vylúčený v stretnutí, na základe rozhodnutia odbornej komisie KR, DK upúšťa od udelenia disciplinárnej sankcie + 10 € 

U 451: Kristián Pohlodko (1378137) Kendice, 4.A liga žiaci, 19.kolo, 30.05.2018 Petrovany - Kendice, vylúčený za HNS – úmyselným hraním rukou zmarenie jasnej gólovej príležitosti podľa čl. 46/1a DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl.46/2 DP, od 31.05.2018 (hráč už odstál disciplinárnu sankciu) + 5 €

U 452: DK na základe zápisu o stretnutí ukladá pre Michal Daniel Macko podľa DP čl. 11 pokarhanie za vykázanie z lavičky a NS voči DO počas stretnutia 18. kolo 5. ligy dorast, 09.06..2018 Tulčík – Pečovská Nová Ves. DS: Podľa čl. 48/1a,2a DP + 5 €

U 453: DK berie na vedomie podnet DS zo stretnutia 6. 3b liga dospelí, 25.kolo, 10.06.2018 Záborské – Hermanovce, bez ďalších DS.

U 454: DK ukladá FK Hubošovce finančnú pokutu 100,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, 18. kolo 8.B ligy dospelí, 10.06.2018 Lipany B - Hubošovce. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 455: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Šarišské Bohdanovce finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie, turnaj U13 v Kamenici, skupina R (17.-20. Miesto) 09.06.2018. DS: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov a čl. 59 DP + 5 €

U 456: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Miklušovce  za nedodržanie Rozpisu čl. 17/e) - nefunkčná tlačiareň, 8.A ligy dospelí 18. kolo 03.06.2018 Miklušovce – Tulčík, DS: pokarhanie podľa DP čl. 11, + 10 €

DK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 20.6.2018 o 16:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA

- TMKaKM upozorňuje FK, že v súť. ročníku 18/19 bude každé družstvo musieť mať licencovaného trénera. Z tohto dôvodu doporučujeme adeptom na trénerstvo prihlásiť sa na trénersku licenciu GRASSROOTS C.  Tréneri, ktorí nemajú platnú licenciu, resp. im končí platnosť si môžu predĺžiť licenciu na seminári, ktorý sa uskutoční dňa 29.6.2018 na Drienici hotel Javorna na ktorý je potrebné sa prihlásiť.

KOMISIA ROZHODCOV

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 23. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR na základe podnetu od FK Víťaz vzhliadla videozáznam zo stretnutia 7. ligy medzi (Víťaz – Kojatice) a rozhodla, že podnet je opodstatnený.

3.KR pristupuje k OOD na stretnutia dospelých pre R Andrejko a DZ Palko za nedostatky v stretnutí a nedostatky v správe DZ.

4.KR pristupuje k OOD na stretnutia dospelých pre R Babjak Jozef za nedostatky v stretnutí dospelých 6. 3b ligy medzi (Záborské – Hermanovce).

5.KR oznamuje termín náhradných letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 28.06.2018 o 17.00h na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha). Úspešné absolvovanie fyzických previerok je jednou z podmienok zaradenia na nominačné listiny rozhodcov Obfz – Prešov pre súťažný ročník 2018/2019.

6.KR dôrazne upozorňuje všetkých R, aby kto absolvoval FP a nedoniesol potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky, aby potvrdenie o prehliadke urýchlene doniesol na zväz ObFZ Prešov.

7.KR pripomína, že dňa 22.06.2018 o 16.00h v areáli futbalového štadióna Vyšná Šebastova sa uskutoční posezónne stretnutie kmeňových R a DZ ObFZ Prešov. Účasť je povinná. Informácie boli zaslané elektronickou poštou.

Zmeny v obsadení R a DZ na 16.-17.6.2018:

         OBSADENIE R A DZ
DOSPELÍ
6.liga – 26.kolo 17.6.2018 o 17:00 hod.
10:30 Ľubotice B Uz. Šalgov HLAVATÝ DURKÁČ MARUŠINOVÁ MARTON
Nemcovce Dubovica ŠTOFANKO MARUŠINOVÁ DURÁK MERKOVSKÝ
Drienov V. Šebastová KVAŠŇAK HRIŠKO JURKO LACKO
Rožkovany Záborské VARGA CISKO Š MIŽENKO DUDÁŠ
Hermanovce Chmiňany ĽAŠ KLEPSATEL POROCHNAVÝ KOVALIČ
Š. Dravce Torysa MICHALIK BRÍŽEK KEREKEŠ KOČIŠČIN Joz.
Chmin. N. Ves Peč. N. Ves ONOFREJ GUĽAŠ HLAVATÝ MIŠENČÍK A.
7.liga - 26.kolo 17.6.2018 o 17:00 hod.
10:30 Petrovany Žehňa ONOFREJ M KOČIŠ MARKOVIČ MIŠKO Petrovany
Gregorovce Fričovce TOMEČEK F KOŽLEJ P HANEL MIŠKO
14:00 Š. Bohdanovce Hrabkov KOČIŠ VAVREK KONČULA MIKULEC
Žipov Víťaz OKRUHĽANSKÝ KOČAN DUCKO KOČIŠČIN Ján
Kojatice Š. Sokolovce PALENČÁR zruš.del. zruš.del. KUBANKA
Brezovička Kapušany LIPOVSKÝ PTÁK KNUT
16.6. 17:00 Terňa Ostrovany TOMEČEK F
POROCHNAVÝ CUP
8. liga A – 22.kolo 17.6.2018 o 17:00 hod.
10:30 Sedlice Haniska ULIČNÝ L ULIČNÝ M KONČULA JENČA Janov
Chmeľov Janov FUSEK A DURKÁČ JENČA
Ruská N. Ves Kokošovce FUSEK S PALKO
14:00 Radatice Tulčík DUCKO OKRUHĽANSKÝ KOČAN KOČIŠČIN Ján
Drien. N. Ves Miklušovce ŇAKAT ULIČNÝ L MARTON
24.6. 17:00 Lemešany Svinia JENČA
4.liga dorast – 26.kolo 16.6.2018 o 15:00 hod.
10:30 Župčany Demjata FUSEK S DURKÁČ Zruš.del
Veľký Šariš Dubovica FUSEK A DURÁK
Gregorovce Kapušany JURKO KEREKEŠ
Ruská N. Ves Uzovce HLAVATÝ GUĽAŠ
13:30 Ražňany Torysa HORVÁTH RŽONCA
17:00 Kamenica Široké RŽONCA HORVÁTH
Rožkovany voľno
17.6. 13:00 Drienov Hrabkov HRIŠKO KVAŠŇAK JURKO
16.6. 15:00 Lemešany Kojatice DUCKO
3.liga žiaci – 26.kolo 16.6.2018 o 15:00 hod.
16:30 Pušovce Jarovnice MARUŠINOVÁ ĽAŠ
17.6. 11:00 Š. Michaľany Kojatice ANDREJKO JENDRUŠ ČECH
17.6. 14:00 Veľký Šariš Brezovica ANDREJKO ČECH JENDRUŠ
17.6. 14:30 Gregorovce Malý Šariš HANEL TOMEČEK F KOŽLEJ P
17.6. 14:30 Hermanovce Chmiňany KLEPSATEL ĽAŠ POROCHNAVÝ
17.6. 14:45 Chmin. N. Ves Ostrovany GUĽAŠ zruš.del. zruš.del.
voľno Dulova Ves
4.liga A žiaci - 22.kolo 16.6.2018 o 15:00 hod.
7.6. 18:00 Trnkov-Nemcovce Demjata ODOHRANÉ
10:00 Fintice Drienov ŇAKAT
10:30 Kendice Medzany KOČAN
13.6. 17:00 Petrovany V. Šebastová DUCKO
Žehňa Záhradné ONOFREJ M
10:30 Terňa Kapušany VERČIMÁK
4.liga C žiaci - 22.kolo 16.6.2018 o 15:00 hod.
15.6. 17:00 Krivany Dubovica PTÁK
Kamenica Brezovička OKRUHĽANSKÝ
Torysa Š. Sokolovce VARGA
Poloma Jakubovany MIŽENKO
17.6. 14:45 Š. Dravce Peč. N. Ves BRÍŽEK MICHALIK KEREKEŠ
voľno Ržkovany
DOHRÁVKY
3 liga žiaci 23. kolo
16.6. 11:00 Dulova Ves Ostrovany TOMEČEK F POROCHNAVÝ
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. M
23.6. 16:00 Brezovica na ihrisku v Brezovici VARGA
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. N
15.6. 17:00 Š. Michaľany na ihrisku v Š. Michaľanoch PALENČÁR
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. O
23.6. 16:30 Peč. N. Ves na ihrisku pri ZŠ Peč. N. Ves PALENČÁR
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. P
23.6. 15:00 Chmeľov na ihrisku v Chmeľove KLEPSATEL
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. R
9.6. 15:00 Kamenica na ihrisku v Kamenici ODOHRANÉ
ELARIN - mladší žiaci U13 sk. S
16.6. 9:30 Š. Sokolovce na ihrisku v Š. Sokolovciach LIPOVSKÝ
ELARIN - mladší žiaci U11 sk. D
24.6. 13:00 Široké na ihrisku FK Široké RUŽBARSKÝ
ELARIN - mladší žiaci U11 sk. E
16.6. 17:00 Žipov na ihrisku FK Žipov KOČIŠ
ELARIN - mladší žiaci U11 sk. F
16.6. 10:00 Jakubova Voľa na ihrisku v Jakubovej Voli SEGEĎA