fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 

OKIENKO  ObFZ  PREŠOV

 alt

ÚRADNÁ  SPRÁVA  č. 27

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1. KM nariaďuje odohrať stretnutie dorastencov Gregorovce – Hermanovce dňa

    2.11.13 o 12.00 hod., Petrovany – Miklušovce dňa 9.11.13 o 13.30 hod.

2. KM nariaďuje odohrať stretnutia dorastencov: V.Šebastová – M.Šariš, Demjata –

    Rožkovany a Ražňany – Dubovica dňa 2.11.o 14.00 hod.

3. KM nariaďuje odohrať stretnutia žiakov: Chmin.N.Ves – M.Šariš dňa 31.10.13

    o 14.30 hod., Víťaz – Š.Michaľany dňa 31.10.13 o 14.30 hod., Demjata –

    Š.Sokolovce dňa 2.11.13 o 12.00 hod., Torysa – Poloma dňa 30.10.13 o 14.00

    hod.

4. KM berie na vedomie žiadosť FK M.Šariš a žiada FK M.Šariš a FK Torysa

    k obojstrannej dohode.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1. Zmeny v obsadení na 2. – 3.11.2013:

dospelí: Hermanovce – V.Šebastová (AR Palenčár za K.Kakaščíka, DZ Mikulec za Lacka),

Chmin.N.Ves – Ražňany (R Tall za Svata, AR Vaňo za Baču), Fričovce – Nemcovce

(R Onderišin za Svata, AR Bača za Vaňa, DZ Lacko za Mikulca), Peč.N.Ves – Dubovica

(AR Pták za Zajaca),Torysa – Petrovany (R Andrejko za Onderišina, AR Pták za Zajaca,

DZ Joz.Kočiščin za Merkovského), Ostrovany – Drienov (R M.Kožlej za Onderišina,

AR Revák za P.Semančíka), Kapušany – Ľubotice B (R Svat za M.Kožleja, DZ Pavel

za Kočiščina Joz.), Lipany B – Haniska (DZ Kočiščin Joz. za Pavela), Lipníky – Miklušovce

(AR Havira za Reváka, DZ Laskovský za Mriglota), Uz.Šalgov – Poloma (R Sendek za Cupráka),

Š.Sokolovce – Žipov (AR1 M.Semančík za P.Semančíka),  Lemešany – Ovčie (R

Bartek za J.Hudáka), Ličartovce – Radatice (R K.Kakaščík za Barteka), Kokošovce –

Š.Bohdanovce (R M.Onofrej za Hogera), Hrabkov – Rokycany (AR1 Vyhonský za

Barteka), Medzany – Kamenica (R Mikloško za Palenčára),

dorast: Drienov – Kamenica (R Bartek za J.Hudáka),

žiaci: Safi PO – Záborské (R Hoger za Haviru), Gregorovce – Uzovce (R Kožar za

P.Semančíka).

2. KR prerokovala námietku FK Hermanovce k stretnutiu dospelých Demjata –

    Hermanovce a po vzhliadnutí videozáznamu konštatuje, že PK v 70. minúte bol

    nariadený v prospech domácich nesprávne. Bez poplatku.

3. KR za nedostatky v stretnutí dospelých Demjata – Hermanovce pozastavuje

    delegáciu R J.Hudákovi na 2 stretnutia dospelých.

4. KR pozastavuje delegáciu DZ Merkovskému na 2 stretnutia za nedostatky

    v správe DZ zo stretnutia dospelých Demjata – Hermanovce.   

5. KR pozastavuje delegáciu R Hogerovi na 2 stretnutia dospelých za nedostatky

    v stretnutí dospelých Petrovany – Žehňa.

6. KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 7.11.13 o 16.15 hod. R Reváka, o 16.30 hod.

    DZ Merkovského.

7. KR žiada vykonať fyzickú kontrolu prítomnosti trénera, ktorý je uvedený v zápise

    pred stretnutím dospelých, I. triedy dorastencov a I. triedy žiakov (tréner sa dostaví

    do kabíny R). Kontrolu vykoná DZ, ktorý to aj uvedie vo svojej správe. Ak na

    stretnutí nie je DZ vykoná kontrolu R, ktorý to aj uvedie v zápise o stretnutí.


TRÉNERSKO – METODICKÁ KOMISIA

1. TMK upozorňuje záujemcov na trénerskú licenciu C na možnosť prihlásiť sa na

    kurz, ktorý sa môže otvoriť do konca decembra na ObFZ Prešov v prípade ak

    bude dostatočný počet záujemcov. Zároveň TMK dáva do pozornosti Rozpis

    súťaží čl.5/e) na povinnosť minimálnej trénerskej licencie C v súťažiach dospelých,

    I. tr. dorastu a I. tr. žiakov.


DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U.č. 228: za štvrté napomenutie ŽK zastavená pretekárska činnosť na 1 majstrovské

stretnutie nepodmienečne od 28.10.2013: Slavomír HURAJT (FK Dubovica + 10 €),

Tomáš GALEŠTOK (FK Ražňany + 10 €), Marek STAŠKO (FK Drienov + 10 €),

Lukáš STRAKA (FK Drienov – 1199684 + 10 €), Róbert BAČA (FK Radatice + 10

€), Jakub JURČIŠIN (FK Jarovnice + 10 €).

 

U.č. 229: DK zastavuje nepodmienečne pretekársku činnosť hráčovi - Eduard

VALENČIN  (FK Hermanovce) do vyriešenia prípadu. Vylúčený v stretnutí I. tr.

dospelí, 12.kolo, 27.10.2013 FK Demjata – FK Hermanovce.

 

U.č. 230: DK zastavuje nepodmienečne pretekársku činnosť hráčovi -  Jakub

MERVA  (FK Uzovský Šalgov) do vyriešenia prípadu. Vylúčený v stretnutí II. tr.

dospelí, 12.kolo, 27.10.2013 FK Drienov – FK Uzovský Šalgov.

 

U.č. 231:  DK zastavuje nepodmienečne pretekársku činnosť hráčovi - Martin

KAKAŠČÍK (FK Drienov) do vyriešenia prípadu. Vylúčený v stretnutí II. tr. dospelí,

12.kolo, 27.10.2013 FK Drienov – FK Uzovský Šalgov.

 

U.č. 232: Lukáš HUDÁK  (FK Kapušany), II. tr. dospelí, 12.kolo, 27.10.2013 FK

Žipov – FK Kapušany, vylúčený po druhom napomenutí.  DO: podľa príl. 1/5a k DP 1

súťažné stretnutie nepodmienečne od 28.10.2013 + 10 €) 

 

U.č. 233: Dávid ONOFREJ  (FK Ličartovce), III. A tr. dospelí, 12.kolo, 27.10.2013 FK

Hrabkov – FK Ličartovce, vylúčený po druhom napomenutí.  DO: podľa príl. 1/5a

k DP 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 28.10.2013 + 10 €.

 

U.č. 234: Matej DROBŇAK  (FK Jakubova Voľa), III. B tr. dospelí, 12.kolo,

27.10.2013 FK Brezovica – FK Jakubova Voľa, vylúčený za HNS – zmarenie gólovej

šance podrazením súpera. DO: podľa príl. 1/4a k DP 2 súťažné stretnutia

nepodmienečne od 28.10.2013 + 10 €.

 

U.č. 235: Daniel STRAKA  (FK Drienov), I. tr. dorast, 12.kolo, 26.10.2013 FK

Hermanovce – FK Drienov, vylúčený po druhom napomenutí. DO: podľa príl. 1/5a

k DP 2 súťažné stretnutia nepodmienečne od 27.10.2013 + 5 €.

 

U.č. 236: Patrik HRICIŠIN  (FK Vyšná Šebastová), I. tr. dorast, 12.kolo, 27.10.2013

FK Brezovica – FK Vyšná Šebastová, vylúčený po druhom napomenutí. DO: podľa

príl. 1/5a k DP 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 28.10.2013 + 5 €.

 

U.č. 237: Dominik FOGARAŠ  (FK Šarišské Sokolovce), II. D tr. žiaci, 11.kolo,

26.10.2013 FK Terňa – FK Šarišské Sokolovce, vylúčený za HNS – zmarenie jasnej

gólovej šance. DO: podľa príl. 1/4a k DP 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od

27.10.2013 + 5 €.

 

U.č. 238: Stanislav MAJTNER (FK Dubovica) – žiadosti o zmenu disciplinárneho

opatrenia – vyhovuje. Podľa čl. 31/2 DP, výkon zvyšku disciplinárneho opatrenia, t.j.

1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá na 2 mesiace od 01.11.2013 do

31.12.2013 + 10 €.

 

U.č. 239: Martin SEDLÁK (FK Haniska) – žiadosti o zmenu disciplinárneho

opatrenia – vyhovuje. Podľa čl. 31/2 DP, výkon zvyšku disciplinárneho opatrenia, t.j.

1 súťažné stretnutie podmienečne odkladá na 2 mesiace od 01.11.2013 do

31.12.2013 + 10 €.

 

U.č. 240: DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 07.11.2013 o 16.15 h, zástupcov

stretnutia I. tr. dospelí, 12.kolo, FK Demjata – FK Hermanovce:

Hl. usporiadateľ – Jozef Dankovič, kapitán D Peter Leško, vedúci D Ján Daňko,

kapitán H Marián Baláž, hráč H Eduard Valenčin, vedúci H Vladimír Karabinoš, 

rozhodcov a DZ stretnutia: Ján Hudák, Šimon Končula a Vladimír Merkovský.

 

U.č. 241: DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 07.11.2013 o 17.00h, zástupcov

stretnutia II. tr. dospelí, 12.kolo, FK Drienov – FK Uzovský Šalgov:

hráč D Martin Kakaščík, hráč H Jakub Merva a R stretnutia: Martin Valko, Ján Hudák,

Michal Semančík a DZ Ján Kočiščin.

DK zároveň žiada o doručenie videozáznamu zo stretnutia na ObFZ Prešov, do

06.11.2013.

 

U.č. 242: DK žiada o doručenie videozáznamu zo stretnutia I. tr. dospelých, 12. kolo,

FK Nemcovce – FK Chminianska Nová Ves na ObFZ Prešov v termíne do

06.11.2013.

 

U.č. 243: DK za nenahlásenie výsledkov trestá finančnou pokutou 2 € FK: Drienov,

Hrabkov, Brezovica, Hermanovce, Chmiňany, Žehňa.

 

U.č. 244: DK trestá finančnou pokutou 3 € za nevyrovnanie pozdĺžností ohľadom

COR za mesiac október tieto FK:  Drienov, Hermanovce, Hubošovce, Chmiňany,

Janov, Ličartovce, Ľubotice, Ovčie, Peč.N.Ves, Petrovany, Poloma, Torysa, Uzovce,

Veľký Šariš, Župčany.

Zároveň od 4.11.13 zastavuje činnosť  nepodmienečne pre všetky družstvá

uvedených  FK do vyrovnania pozdĺžnosti.

 

 Proti rozhodnutiam možno podať odvolanie do 15 dní od ich oznámenia.