fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-4.liga žiaci 6.kolo: Jarovnice - Hrabkov - 30.9.2023 o 13:00 hod., bez poplatku

-5.liga žiaci 4.kolo: Župčany - Solivar - 27.9.2023 o 16:30 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 6.kolo: Chmeľov - Uzovce - 25.9.2023 o 17:00 hod., FK Uzovce poplatok 5€

-6.liga žiaci 6.kolo: Petrovany - Šar. Sokolovce - 23.9.2023 o 10:30 hod., FK Petrovany poplatok 5€

-6.liga žiaci 6.kolo: Sedlice - Žipov - 24.9.2023 o 13:00 hod., FK Žipov poplatok 5€

-9.liga dospelí 7.kolo: Krivany - Ruská NV - 1.10.2023 o 14:30 hod. v Ruskej NV - výmena poradia zápasov, bez poplatku

-9.liga dospelí 7.kolo: Haniska - Medzany - 1.10.2023 o 10:30 hod. v Medzanoch - výmena poradia zápasov, bez poplatku

-8.liga dospelí 9.kolo: Jakubovany - Jak. Voľa - 1.10.2023 o 14:30 hod. v Jak. Voli- výmena poradia zápasov, bez poplatku

2.ŠTK zamieta zmenu 8.ligy dospelí 9.kolo: Solivar - Malý Šariš – čl. 4 Rozpisu (výnimka je možná na časový rozdiel minimálne 3h pred UHČ).

3.ŠTK berie na vedomie odstúpenie FK Roma Žehňa zo súťaže 9. liga dospelých. Tímy v tejto súťaži budú mať vo vyžrebovaní voľno. FK Roma Žehňa do pozornosti DK.

4.ŠTK berie na vedomie odstúpenie FK Lemešany zo súťaže 4. liga žiakov. Tímy v tejto súťaži budú mať vo vyžrebovaní voľno. FK Lemešany do pozornosti DK.

5.ŠTK upozorňuje všetky FK  na zabezpečenie  štadiónov podľa RS - vybavenosť futbalových štadiónov pre danú súťaž.   

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Ml žiakov U13:

-skupina E: FK Tulčík – 28.9.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Chmeľov, Dulova, Solivar na ihrisku v Tulčíku.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina A: FK Kojatice– 29.9.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Tatran PO, Solivar, Drienov na ihrisku v Kojaticiach.

-skupina B: FK Ľubotice – 21.9.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Ruská Nová Ves, Dulová Ves, Solivar na 2 ihriskách v Ľuboticiach.

-skupina D: FK Ražňany– 23.9.2023 o 9:30 hod., za účasti FK Pečovská N. Ves, Jakubova Voľa, Jakubovany a Šarišské Michaľany na 2 ihriskách v Ražňanoch.

-skupina G: FK Záhradné – 22.9.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Raslavice, Demjata, Terňa na 2 ihriskách v Záhradnom.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Solivar – 21.9.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Solivar, Petrovany, Drienov, Varhaňovce na ihrisku v Solivare.

-skupina B: FK Fintice – 22.9.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Tatran, Safi, Fintice, Ľubotice na 2 ihriskách vo Finticiach.

-skupina C: FK Demjata – 23.9.2023 o 9:30 hod., za účasti FK Pušovce, Záhradné, Trnkov na ihrisku v Demjate.

-skupina D: FK Hrabkov – 23.9.2023 o 13:00 hod., za účasti FK Žipov, Široké, Chminianska NV na ihrisku v Hrabkov.

-skupina E: FK Pečovská NV – 22.9.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Šar. Sokolovce, Hermanovce, V. Šariš na 2 ihriskách v Pečovskej.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U8:

-skupina A: FK Solivar – 25.9.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Solivar, Tatran Prešov, Ľubotice, Fintice na 2 ihriskách v Solivar.

-skupina B: FK Tatran PO – 26.9.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Župčany, Jak. Voľa, Chminianska NV na 2 ihriskách v Prešove - UT Jazdecký areál.

10.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 28.9.2023 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 066: Francisco Paľuch (1341197) Janov, 8. liga dospelí, od 18.09.2023 + 10 €,

U 067: Matúš Kočik (1189496) Haniska, 9. liga dospelí, od 18.09.2023 + 10 €

U 068: Sebastián Valčák (1401534) Kojatice, 5. liga dorast, 5. kolo, 15.09.2023, Vyšná Šebastová – Kojatice, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 16.09.2023 + 5 €

U 069: Berie na vedomie podnet FK Kojatice, podaný prostredníctvom podania v ISSF k stretnutiu 5. kolo, 5. liga dorast, 15.09.2023, Vyšná Šebastová – Kojatice, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.

U 070: Berie na vedomie podnet FK Medzany, podaný prostredníctvom podania v ISSF k stretnutiu 5. kolo, 9. liga dospelí, 17.09.2023, Sedlice – Medzany, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP. Obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti (video zo stretnutia) prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania.

U 071: Berie na vedomie podnet FK Kojatice, podaný prostredníctvom podania v ISSF k stretnutiu 7. kolo, 7. liga 3b dospelí, 17.09.2023, Dubovica – Kojatice, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP. Obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti (Správa DZ, video zo stretnutia) prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania.

U 072: Berie na vedomie stanovisko KR ObFZ k priestupku hráča – Jozef Vysocký (1288782) Dubovica z 83. minúty stretnutia 7. kolo, 7. liga 3b dospelí, 17.09.2023, Dubovica – Kojatice, bez prijatia ďalších opatrení.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala pohovor s R Andrejko.

2.KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Dubovica – Kojatice na základe podnetu č.1 FK Kojatice a konštatuje, že námietka je v bodoch 1 neopodstatnená, v bode 2 a 3 sa nedá posúdiť. Poplatok 10 €

3.KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Dubovica – Kojatice na základe podnetu č.2 FK Kojatice a konštatuje, že námietka nespĺňa náležitosti RS. Poplatok10€

4.KR na základe nedostatočného videozáznamu dáva FK Dubovica do pozornosti DK.

5.KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Sedlice – Medzany na základe podnetu od FK Požiarnik Medzany a konštatuje že, námietka je opodstatnená.

6.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 28.9. o 16:15 R Verčimák S.

7.KR zobrala na vedomie podnet od Futbalový klub Šarišské Michaľany. Podnet neakceptuje, nespĺňa náležitosti podľa Rozpisu súťaží čl.20.

8.KR oznamuje, že prvé stretnutie k škole mladého rozhodcu bude 28.9.2023 o 16:30 hod v budove ObFZ Prešov (Jarková 41).

9.KR dôrazne upozorňuje všetkých R, aby na všetkých stretnutiach používali reklamu od spoločnosti QI.

10.Noví R: Šimon Lipovský 0944 604680 Oravská 2 Prešov; Samuel Feč 0951 404270 Na Odálke 99/23 Fintice, Renáta Mižáková 0907 109743 Prešov

11.Poplatky za neskoré ospravedlnenia po zverejnení delegácie: Timko, Marcinko, Gallová - 10 €.

 

Zmeny v obsadení R a DZ:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 8.kolo 24.9.2023 o 15:00 hod.
10:30 Kojatice V. Šebastová Horváth Porochnavý Danko ONDÍK
Hrabkov Peč. N. Ves Porochnavý Danko zruš. KOČIŠČIN
Terňa Š. Sokolovce Mižák Mižáková zruš. VERBOVSKÝ
Záborské Dubovica Uličný L. Kožlej P. Fúsek KRAJČÍK
Chmeľov Uz. Šalgov Babjak Končula MIKULEC
Gregorovce Š. Michaľany Onofrej Kočiščin Michaliková BENKO
Žipov Hermanovce Varga Semančík P. zruš. KAČMÁR
8.liga – 8.kolo 24.9.2023 o 15:00 hod.
10:30 Bud. Žehňa Solivar Gladiš Lejko Janiga KRAJĆÍK
11:00 Radatice Ostrovany Kožlej P. Uličný L. Fúsek KAČMÁR
10:30 Jarovnice Pušovce Karaffa Majiroš Prusak HAVRILLA
M. Šariš Janov Verčimák L. Janiga STRAKA
Drienov Jakubovany Hudák Tverdík ULIČNÝ Ľ.
Jak. Voľa Víťaz Prusak Majiroš KOVALIČ
Kapušany Ražňany Hajzuš Vančišin ONDÍK
9. liga – 6.kolo 24.9.2023 o 15:00 hod.
10:30 Rus. N. Ves Haniska Končula Babjak Kišš KOVALIČ
10:30 Petrovany Sedlice Andrejko Onofrej Michaliková ULIČNÝ Ľ.
Medzany Kr. Lúka Vysocký Pavlinský  HAVRILLA
Miklušovce Róm.a Žehňa zruš. zruš. zrušené
Poloma Tulčík Trojanovič Timko
Fričovce Krivany Gladiš Lejko
5.liga dorast – 6.kolo 23.9.2023 o 15:00 hod.
21.9. 17:00 Záhradné V. Šebastová Kišš Lipovský Feč
Kojatice Janov Majiroš zruš.
Drienov Brezovička Onofrej Fúsek zruš.
Rus. N. Ves Medzany Uličný M. Kišš zruš.
Kendice voľno x x x x
voľno Dubovica x x x x
6.liga dorast – 5.kolo 23.9.2023 o 15:00 hod.
Jakubovany Gregorovce Cisko M. zruš.
Demjata voľno x x x x
4.liga žiaci – 5.kolo 23.9.2023 o 15:00 hod.
20.9. 17:00 Hrabkov Dulova Ves Verčimák L. Feč zruš. Svinia
V. Šebastová Ostrovany Andrejko zruš.
24.9. 11:00 M. Šariš Dubovica Pillár Verčimák L.
24.9. 12:15 Kamenica Š. Dravce Trojanovič Timko
24.9. 12:15 Lemešany Jarovnice zruš. zruš. zrušené
5.liga žiaci – 5.kolo 23.9.2023 o 15:00 hod.
Solivar Demjata Porochnavý zruš.
Krivany Župčany Vančišin
Poloma Bud. Žehňa Hajzuš Pavlinský
voľno Uz. Šalgov x x x x
Torysa voľno x x x x
6.liga žiaci – 6.kolo 23.9.2023 o 15:00 hod.
24.9. 13:00 Sedlice Žipov Janiga zruš. zruš.
Záborské Š. Michaľany Babjak zruš. zruš.
23.9. 10:30 Petrovany Š. Sokolovce Porochnavý zruš.
Tulčík Víťaz Varga
25.9. 17:00 Chmeľov Uzovce Verčimák L.
24.9. 12:30 Gregorovce Radatice Kočiščin
DOHRÁVKA 5. liga žiaci 2. kolo
20.9. 16:30 Župčany Demjata Kišš Lipovský zruš.
DOHRÁVKA 5. liga žiaci 4. kolo
27.9. 16:30 Župčany Solivar Gladiš Lipovský Feč
PRÍPRAVKY U11 skupina H
23.9. 14:00 Nemcovce ihrisko v Nemcovciach Kožlej M.
PRÍPRAVKY U9 skupina B
22.9. 16:30 Fintice ihrisko vo Finticiach Kočiščin Feč
PRÍPRAVKY U9 skupina E
22.9. 17:00 Peč. N. Ves ihrisko v Peč. N. Vsi Varga Pavlinský
PRÍPRAVKY U9 skupina C
23.9. 9:30 Demjate ihrisko v Demjate Verčimák L.
PRÍPRAVKY U13 skupina E
28.9. 16:30 Tulčík ihrisko v Tulčíku Verčimák L.
PRÍPRAVKY U13 skupina A
29.9. 16:00 Kojatice ihrisko v Kojaticiach Hudák
PRÍPRAVKY U11 skupina D
23.9. 09:30 Ražňany ihrisko v Ražňanoch Cisko M. Trojanovič
PRÍPRAVKY U11 skupina G
22.9. 17:00 Záhradné ihrisko v Záhradnom Klovanič Štofanko
PRÍPRAVKY U9 skupina D
23.9. 13:30 Hrabkov ihrisko v Hrabkove Hudák
PRÍPRAVKY U8 skupina A
25.9. 16:30 Solivar ihrisko v Solivare Kožlej M. Kožlej P.
PRÍPRAVKY U8 skupina B
26.9. 17:00 Tatran PO ihrisko v PO – UT Jazdecký areál Fúsek Lipovský