fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-4.liga žiaci 1.kolo: V. Šebastová - Lemešany – 13.9.2023 o 16:30 hod., FK Lemešany poplatok 10€

-4.liga žiaci 1.kolo: Kamenica - Hrabkov – 27.8.2023 o 12:00 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 5.kolo: Hrabkov - Dulova ves – 20.9.2023 o 17:00 hod., na ihrisku vo Svini,bez poplatku

-5.liga žiaci 1.kolo: Krivany - Torysa – 25.8.2023 o 16:30 hod., FK Torysa poplatok 5€

-5.liga žiaci 1.kolo: Solivar - Poloma – 30.8.2023 o 15:30 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 3.kolo: Radatice - Záborské – 1.9.2023 o 10:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 3.kolo: Žipov - Uzovce – 3.9.2023 o 10:30 hod., bez poplatku

-9.liga dospelí 2.kolo: Fričovce - Petrovany – 29.8.2023 o 16:00 hod., FK Fričovce poplatok 10€

-5.liga dorast 3.kolo: V.Šebastová - Janov – 4.9.2023 o 17:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK kontumuje stretnutia hrané s FK Varhaňovce turnaj U13 skupiny D a turnaj U9 skupiny C v prospech súperov, na základe námietky klubov, odstúpenia z turnajov a vlastného šetrenia ( neuhradená ZF, nepripravené zostavy hráčov, štart starších hráčov, .....).

3.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, U8 zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia (žiadosti vidí aj súper), alebo ak zadávajú cez podanie na komisiu ŠTK používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Prešov, Košice, Slovan, Trnava...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9/U8) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2023 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

4.ŠTK dôrazne upozorňuje TJ Budovateľ Žehňa a FK Roma Žehňa na dodržiavanie článku 5.e Rozpisu ObFZ (tečúca voda), inak dôjde k opätovnému uzatvoreniu ihriska.

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

- skupina G: FK Miklušovce – 29.8.2023 o 9:00 hod., za účasti Radatice a Malý Šariš na ihrisku v Miklušovciach.

- skupina D: FK Haniska – 9.9.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Petrovany, Kendice na 2 ihriskách v Haniske.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina B: FK Dulova Ves – 31.8.2023 o 17:00 hod., za účasti FK R.N.Ves, Solivar, Ľubotice na ihrisku v Dulovej Vsi.

-skupina C: FK Ľubotice B – 28.8.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Safi, Župčany na 2 ihriskách v Ľuboticiach.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U8:

-skupina B: FK Župčany – 25.8.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Jak Voľa, Chminianska a FC Tatran PO na ihrisku v Župčanoch.

8.ŠTK žiada FK v kategóriách U13 – U8, aby začali nahlasovať ŠTK termíny jednotlivých turnajov

9.ŠTK oznamuje FK 7.ligy dospelých, že sú povinné naďalej posielať zostrih z domácich stretnutí televízií TV7 tak ako je uvedené v Rozpise ObFZ.

10ŠTK upozorňuje kluby na povinnosť podľa článok 39 SP Povinnosti klubu v súťaži, na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Návod ako pridať zaregistrované osoby na súpisku, je potrebné to urobiť pre každé družstvo a sezónu zvlášť. link: https://www.obfz-presov.sk/images/april23/N%C3%A1vod%20ako%20prida%C5%A5%20veduc%C3%A9ho%20dru%C5%BEstva,%20tr%C3%A9nera,%20lek%C3%A1ra%20.....pdf

11.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 31.8.2023 o 15:45 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 024: Valér Bučko (1361380) Žehňa, 8. liga dospelí, od 21.08.2023 + 10 €

U 025: Adam Tomčišák (1283150) Víťaz, 8. liga dospelí, od 21.08.2023 + 10 €

U 026: Michal Lazorík (1245293) Krivany, 9. liga dospelí, od 21.08.2023 + 10 €

U 027: Lukaš Hreha (1355746) Vyšná Šebastová, 5.liga dorast, od 20.08.2023 + 5 €

U 028: František Červeňák (1455512) Jakubova Voľa, 8. liga dospelí, 3. kolo, 20.08.2023, Jakubova Voľa – Žehňa, vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche – udretie súpera nadmernou silou do oblasti tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 21.08.2023 + 10 €

U 029: Marek Dzurko (1377352) RN Žehňa, 5. liga dorast, 2. kolo , 23.8.2023 , RN Žehňa – Brezovička, vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche – kopnutie súpera mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 24.08.2023 + 5 €

U 030: DK ukladá FK Šarišské Michaľany na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 85,- € za odhlásenie družstva dorastu po vyžrebovaní súťaže 5.liga dorast, Disciplinárna sankcia: podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a čl. 12/6 DP + 5 €

DK za porušenie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, bodu 5. Miesto stretnutia, písm. i), povinnosť zasielať zostrih gólových situácii zo stretnutia 7. liga 3b dospelí pre TV7, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS - upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP, klubu:

U 031: FK Kojatice, zo stretnutia Kojatice – Gregorovce, 2. kolo + 10 €

U 032: FK Pečovská Nová Ves, zo stretnutia Pečovská Nová Ves – Hermanovce, 2. kolo + 10 €

Oznamy DK ObFZ:

Upozorňuje širokú futbalovú verejnosť, že dňom 1. júla 2023 nadobudla účinnosť novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá je dostupná na webovom sídle SFZ.

link: https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky/

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR berie na vedomie podnet od R Gállová

2.KR berie na vedomie podnet od TJ Slanské Ruská Nová Ves

3.KR berie na vedomie pochvalu od :

FK Kojatice na R Uličný L, Uličný M a Gladiš zo stretnutia Žipov – Kojatice,

FK Javorina Krásna Lúka na R Varga zo stretnutia Tulčík - Javorina Krásna Lúka

4. Noví R: Milan Repka, +421 903 705 763, Plavnica; Lukáš Čerkala, +421 944 729 369, Čirč; Šimon Končula, 0918 192 610, Prešov

5.Nový DZ: Ľubomír Uličný, 0904 866 733, Šar. Bohdanovce

6. Poplatky za neskoré ospravedlnenia po zverejnení delegácie: Prokopová 10€

 

ZMENY V OBSADENÍ R a DZ:

DOSPELÍ
             
7.liga 3b – 4.kolo 27.8.2023 o 16:00 hod.
26.8. 10:30 Chmeľov Gregorovce Babjak Gallová Semančík P. KOČIŠČIN
Hrabkov V. Šebastová Onofrej Marcinko Michaliková ONDÍK
Š. Sokolovce Dubovica Uličný M. Klobušovský KAČMÁR
Peč. N. Ves Uz. Šalgov Verčimák L. Kočiščin KOVALIČ
Terňa Š. Michaľany Hajzuš Šarišský zruš. MIKULEC
Kojatice Hermanovce Uličný L. Semančík P. Pillár ŠVABY
Záborské Žipov Gallová Prusák zruš. KLOVANIČ
8.liga – 4.kolo 27.8.2023 o 16:00 hod.
10:30 Bud. Žehňa Pušovce Andrejko Gallová Kožlej M. STRAKA
10:30 Solivar Víťaz Onofrej Marcinko Michaliková ŠVABY
13:00 UTSB Jarovnice Ražňany Šarišský Trojanovič Hajzuš KAČMÁR
Janov Jakubovany Babjak Kišš STRAKA
M. Šariš Ostrovany Trojanovič Stoják KRAJĆÍK
Drienov Kapušany Andrejko Lejko KOČIŠČIN
10:30 Jak. Voľa Radatice Cisko Š. Varga Belišová ONDÍK
9. liga – 2.kolo 27.8.2023 o 16:00 hod.
10:30 Haniska Tulčík Porochnavý Uličný L. Semančík P. KOVALIČ
29.9 16:00 Petrovany Fričovce Verčimák L. Kožlej P. Fúsek KRAJČÍK
Ruská N. Ves Sedlice Porochnavý zruš.
Krásna Lúka Rómovia Žehňa Čerkala Pavlinský zruš.
Medzany Krivany Varga
Miklušovce Poloma Kožlej M. Hudák
5.liga dorast – 2.kolo 26.8.2023 o 15:00 hod.
25.8. 16:30 V. Šebastová Kendice Andrejko Verčimák L. Prokopová
Janov Dubovica Andrejko
23.8. 16:00 Roma Žehňa Brezovička Andrejko Stoják
Kojatice Medzany Semančík P. zruš.
11.11.2023 Záhradné Ruská N. Ves Trojanovič
voľno Drienov x x x x
6.liga dorast – 1.kolo 26.8.2023 o 15:00 hod.
Jakubovany Demjata Varga
Gregorovce voľno x x x x
4.liga žiaci – 1.kolo 26.8.2023 o 15:00 hod.
24.8. 16:00 Ostrovany Dubovica Varga v Š.Michaľanoch
Š. Dravce Jarovnice Hajzuš
13.9 16:30 V. Šebastová Lemešany Prokopová Verčimák L.
27.8. 11:00 M. Šariš Dulova Ves Petruš zruš.
27.8. 12:00 Kamenica Hrabkov Pavlinský zruš. zruš.
5.liga žiaci – 1.kolo 26.8.2023 o 15:00 hod.
30.8. 15:30 Solivar Poloma Michaliková Semančík P. Kočiščin
25.8 16:30 Krivany Torysa Cisko M. ml Trojanovič
27.8. 10:30 Župčany Uz. Šalgov Babjak
Demjata voľno x x x x
voľno Bud. Žehňa x x x x
6.liga žiaci – 2.kolo 26.8.2023 o 15:00 hod.
Sedlice Š. Sokolovce Hudák
Š. Michaľany Uzovce Trojanovič
Záborské Víťaz Onofrej
Petrovany Tulčík Porochnavý
27.8. 10:30 Žipov Radatice laik
27.8. 13:15 Chmeľov Gregorovce Prusák
DOHRÁVKA 7. liga dospelí 3. kolo
29.8. 16:00 Gregorovce Záborské Cisko Š. Palenčár Cisko M. KNUT
DOHRÁVKA 8. liga dospelí 1. kolo
29.8. 10:30 Radatice M. Šariš Uličný M. Uličný L. Porochnavý KLOVANIČ
DOHRÁVKA 8. liga dospelí 1. kolo
30.8. 17:30 Víťaz Jakubovany Kožlej P. Kišš Danko KRAJČIK
DOHRÁVKA 5. liga dorast 1. kolo
29.8. 17:00 Brezovička Janov Cisko M. ml Trojanovič Hajzuš
DOHRÁVKA 6. liga žiaci 1. kolo
29.8. 13:00 Gregorovce Petrovany Cisko M.
PRÍPRAVKY U11 skupina C
28.8. 16:30 Ľubotice ihrisko v Ľuboticiach Andrejko Babjak
PRÍPRAVKY U11 skupina D
29.8. 9:30 Š. Michaľany ihrisko v Š. Michaľanoch Varga
PRÍPRAVKY U9 skupina E
29.8. 10:00 Š. Sokolovce ihrisko v Š. Sokolovciach Trojanovič
PRÍPRAVKY U8 skupina B
25.8. 16:30 Župčany ihrisko v Župčanoch Tomeček
PRÍPRAVKY U13 skupina G
29.8. 09:00 Miklušovce ihrisko v Miklušovciach Hudák
PRÍPRAVKY U11 skupina B
31.8. 17:00 Dulová Ves ihrisko v Dulovej Vsi Klobušovský