fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.liga dospelí 2.kolo: Solivar - Ražňany - 13.8.2023 o 10:30 hod. v Ražňanoch, bez poplatku

-8.liga dospelí 3.kolo: Ražňany – M.Šariš - 15.9.2023 o 11:00 hod., bez poplatku

-9.liga dospelí 1.kolo: Krivany – Haniska - 20.8.2023 o 13:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 2.kolo: Kendice – V.Šebastová - 25.8.2023 o 16:30 hod. vo V.Šebastovej, bez poplatku

-5.liga dorast 1.kolo: Drienov – Záhradné - 18.8.2023 o 17:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 1.kolo: Uzovce – Š.Sokolovce - 24.8.2023 o 16:30 hod., bez poplatku

2.ŠTK oznamuje FK 5.ligy dorastencov, že ŠK Solivar odhlasuje svoje družstvo zo súťaže. Súperi s týmto družstvom budú mať v danom kole voľno. ŠTK dáva ŠK Solivar do pozornosti DK.

3.ŠTK oznamuje FK 5.ligy žiakov, že FK Župčany odohrajú svoje domáce zápasy v nedeľu o 10:30 hod.

4.ŠTK oznamuje FK 5.ligy žiakov, že Rómska Identita Prešov odhlasuje svoje družstvo zo súťaže. Súperi s týmto družstvom budú mať v danom kole voľno. ŠTK dáva RI Prešov do pozornosti DK.

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

-skupina C: FK Brezovička – 12.8.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Krivany a Kamenica na ihrisku v Brezovičke.

-skupina G: FK Radatice – 12.8.2023 o 10:30 hod., za účasti FK Miklušovce a M.Šariš na ihrisku v Radaticiach.

-skupina D: FK Petrovany – 19.8.2023 o 9:00 hod., za účasti FK Haniska, Kendice a Varhaňovce na ihrisku v Petrovanoch.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Petrovany – 17.8.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Solivar, Drienov a Varhaňovce na ihrisku v Petrovanoch.

7.ŠTK oznamuje FK prípravky U8 skupina B, že FK Pečovská N.Ves odhlasuje svoje družstvo zo súťaže. FK Peč.N.Ves do pozornosti DK.

8.ŠTK oznamuje FK prípravky U8 skupina A, že družstvo dievčat FC Tatran Prešov bude presunuté do skupiny U8 B. Z tohto dôvodu budú mať obe skupiny po 4 družstvá.

9.ŠTK oznamuje FK prípravky U11 skupina C, že FK Veľký Šariš odhlasuje svoje družstvo zo súťaže. Z tohto dôvodu bude mať táto skupina 4 družstvá.

10.ŠTK oznamuje FK prípravky U9 skupina E, že FK Rožkovany budú presunuté do skupiny F a na uvoľnené miesto bude zaradený FK Veľký Šariš. Z tohto dôvodu budú mať obe skupiny po 4 družstvá.

11.ŠTK žiada FK v kategóriách U13 – U8, aby začali nahlasovať ŠTK termíny jednotlivých turnajov

12.ŠTK dáva do pozornosti DK FK Gregorovce za neúčasť na stretnutí v 3b Pohári ObFZ.

13.ŠTK oznamuje FK 7.ligy dospelých, že sú povinné naďalej posielať zostrih z domácich stretnutí televízií TV7 tak ako je uvedené v Rozpise ObFZ.

14.ŠTK po kontrole štadióna v obci Žehňa uvoľňuje činnosť obom futbalovým klubom na tomto štadióne.

15. ŠTK upozorňuje kluby na povinnosť podľa článok 39 SP Povinnosti klubu v súťaži, na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Návod ako pridať zaregistrované osoby na súpisku, je potrebné to urobiť pre každé družstvo a sezónu zvlášť. link: https://www.obfz-presov.sk/images/april23/N%C3%A1vod%20ako%20prida%C5%A5%20veduc%C3%A9ho%20dru%C5%BEstva,%20tr%C3%A9nera,%20lek%C3%A1ra%20.....pdf

16.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 17.8.2023 o 15:30 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 005: René Horváth (1388569) Hermanovce , 7. liga dospelí, od 07.08.2023 + 10 €

U 006: Dávid Harčár (1312282) Žipov, 7. liga dospelí , od 07.08.20203 + 10 €

U 007: Jaroslav Ferko (1336092) Jarovnice, 8. liga dospelí, od 07.08.2023 + 10 €

U 008: Dávid Molčan (1237528) Dubovica, 7. liga dospelí, 1. kolo, 06.08.2023, Uzovský Šalgov - Dubovica, vylúčený za surovú hru - kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 46/1 DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie , podľa čl. 46/2a DP, od 07.08.2023 + 10 €

U 009: Damián Grejták (1295606) Hermanovce , 7.liga dospelí , 1.kolo , 06.08.2023, Hermanovce – Šarišské Sokolovce, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl.45/1b DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 07.08.2023 + 10 €

U 010: Patrik Hudák (1288794) OŠK Kapušany, 8. liga dospelí, 1. kolo, 06.08.2023, Kapušany – Solivar, vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche – kopnutie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 07.08.2023 + 10 €

U 011: Štefan Medvec (1192211) OŠK Kapušany, 8. liga dospelí, 1. kolo, 06.08.2023, Kapušany – Solivar, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 07.08.2023 + 10 €.

U 012: DK ukladá FK Gregorovce na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 75,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 1. kola, 3b Pohár ObFZ, 23.07.2023 Hrabkov – Gregorovce. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 22. Pohár ObFZ, písm. a) a podľa čl. 59 a čl. 12/6 DP + 10 €.

Oznamy DK ObFZ:

Oznamuje všetkým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 5., 9. a 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2022/2023 napomínaný 3., 5. a 7. ŽK, môže podľa čl. 37/7 DP do začiatku nového súťažného ročníka za udelenú DS za napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024.

V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU". Žiadosť je potrebné podať podaním ISSF na komisiu DK ObFZ, najneskôr do začiatku nového súťažného ročníka tak, aby o tejto žiadosti mohol disciplinárny orgán rozhodnúť pred začiatkom súťaže.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne: dospelí: 40 €, dorast: 20 €

Upozorňuje širokú futbalovú verejnosť, že dňom 1. júla 2023 nadobudne účinnosť novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá je dostupná na webovom sídle SFZ.

link: https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky/

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 17.8.2023 o 16:15 hod. DZ Šváby

2.KR vykonala pohovor s R Končula

3.KR berie na vedomie podnet od R Trojanovič

4.KR berie na vedomie podnet od TJ Družstevník Víťaz – bez poplatku

5.KR neakceptuje podnet od FK Kojatice, vzhľadom k tomu, že neboli splnené podmienky RS bod 20 – poplatok 10 €

6.KR akceptuje žiadosť od Ľ. Uličného

7.Noví R: Milan Repka, +421 903 705 763, Plavnica; Lukáš Čerkala, +421 944 729 369, Čirč; Šimon Končula, 0918 192 610, Prešov

8.Nový DZ: Ľubomír Uličný, 0904 866 733, Šar. Bohdanovce

9.Poplatok za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie: Verčimák S. 5 €

10.Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Gallová, Stoják, Gladiš, Vančišin, Petruš, Tverdik, Miženko 10 €

 

ZMENY V OBSADENÍ:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 2.kolo 13.8.2023 o 16:30 hod.
10:30 Š. Sokolovce Š.Michaľany Palenčár Majiroš Gladiš VERBOVSKÝ
Hrabkov Dubovica Mižák Klobušovský zruš. STRAKA
V.Šebastová Uz. Šalgov Gallová Verčimák L. Prokopová KAČMÁR
Peč. N. Ves Hermanovce Šarišský Čerkala Cisko M. st ONDÍK
Terňa Žipov Cisko M. ml Pavlinský Trojanovič KOČIŠČIN
Kojatice Gregorovce Andrejko Marcinko zruš. KOVALIČ
Záborské Chmeľov Varga Hudák Končula BENKO
8.liga – 2.kolo 13.8.2023 o 16:30 hod.
10:30 Ražňany Solivar Verčimák L. Gallová Prokopová BAKOŇ
10:30 Žehňa Jakubovany Uličný M. Uličný L. Kišš KRAJČÍK
10:30 Janov Ostrovany Babjak Kožlej M. Semančík P. KOČIŠČIN
13:00 UTSB Jarovnice Radatice Trojanovič Pavlinský Cisko M. ml ONDIK
Pušovce Víťaz Babjak Petruš MIKULEC
M. Šariš Kapušany Onofrej Kočiščin KRAJČÍK
Drienov Jak. Voľa Majiroš Pillár ŠVABY
PREDOHRÁVKA 6. liga žiaci 1. kolo
12.8. 15:00 Tulčík Záborské Majiroš
PRÍPRAVKY U13 skupina G
12.8. 10:30 Radatice ihrisko v Radaticiach Hudák
PRÍPRAVKY U13 skupina C
12.8. 10:00 Brezovička ihrisko v Brezovičke Šarišský