fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga dorast 21.kolo: V. Šebastová - Šar. Michaľany – 9.6.2023 o 17:30 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 21.kolo: RN Žehňa - Jakubovany – 10.6.2023 o 13:30 hod., kolízia

-4.liga žiaci 18.kolo: Šar. Dravce - Jarovnice – 10.6.2023 o 17:00 hod., FK Š. Dravce poplatok 5€

-4.liga žiaci 18.kolo: Ostrovany - Kojatice – 9.6.2023 o 16:30 hod. v Šar. Michaľanoch, FK Kojatice poplatok 5€

-6.liga žiaci 26.kolo: Solivar - Tulčík – 15.6.2023 o 17:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 25.kolo: Varhaňovce - Záborské – 10.6.2023 o 13:30 hod., bez poplatku

-9A.liga dospelí 26.kolo: Radatice - Kokošovce – 11.6.2023 o 10:30 hod., FK Radatice poplatok 10€

2.ŠTK kontumuje stretnutie 5. ligy žiakov V. Šebastová - R. Identita výsledkom 3:0k pre nedostavenie sa družstva H na stretnutie. FK R. Identita do pozornosti DK.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 6. ligy dorast Š. Michaľany- RN Žehňa výsledkom 3:0k pre neoprávnený štart hráča H Róbert Mačo 1371811 (hráč v treste). FK Žehňa do pozornosti DK.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 9A. ligy dospelých Sedlice - Ruská NV výsledkom 0:3k pre nenastúpenie družstva D na stretnutie. FK Sedlice do pozornosti DK.

5.ŠTK žiada FK, ktoré majú organizovať II.kolo nadstavby prípravky U11 a U9, aby po dohode s klubmi nahlásili termíny turnajov. Zloženie skupín je zverejnené na webovej stránke ObFZ – Informácie zo sekretariátu.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Ml. žiakov U13:

-skupina L: FK Fričovce – 17.6.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Radatice, Tulčík, Dubovica, Kendice na dvoch ihriskách vo Fričovciach.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina T: FK Ľubotice – 12.6.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Pečovská, Drienov, Sabinov A na dvoch ihriskách v Ľuboticiach.

-skupina X: FK Sabinov B– 18.6.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Trnkov, Tatran PO, SAFI na ihrisku v Sabinove.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina S: FK Hermanovce – 17.6.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Záborské, Trnkov, Župčany na ihrisku v Hermanovciach.

9.ŠTK upozorňuje kluby na povinnosť podľa článok 40 SP Povinnosti klubu v súťaži, na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Návod ako pridať zaregistrované osoby na súpisku, je potrebné to urobiť pre každé družstvo a sezónu zvlášť. link: https://www.obfz-presov.sk/images/april23/N%C3%A1vod%20ako%20prida%C5%A5%20veduc%C3%A9ho%20dru%C5%BEstva,%20tr%C3%A9nera,%20lek%C3%A1ra%20.....pdf

10.ŠTK upozorňuje FK, že po skončení súťažného ročníka nasleduje I.kolo 3b Pohára ObFZ tak ako je uvedené v Rozpise ObFZ čl.22/a).

11.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 15.6.2023 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 295: Jakub Fertaľ (1355774), Kapušany, 8. liga dospelí, od 05.06.2023 + 10 €

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 296: Mikuláš Lazorík (1295746) Dubovica, 7. liga 3b dospelí, od 05.06.2023+10 €

U 297: Tomáš Vasko (1367004) Terňa, 6.liga dorast, od 03.06.2023 + 5 €

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 298: Jakub Horňak (1295590) Peč.Nová Ves, 7. liga 3b dospelí, od 05.06.2023 + 10 €

U 299: Šimon Kušnír (1292636) Malý Šariš, 8. liga dospelí, od 05.06.2023 + 10 €

U 300: Matúš Karaffa (1288803) Jakubova Voľa, 8. liga dospelí, od 05.06.2023+10€

U 301: Mário Spišák (1288379) Kokošovce, 9.A liga dospelí, od 05.06.2023 + 10 €

U 302 : Lukáš Michalek (1194036 ) Brezovica 7. B liga dospelí, 24. kolo, 04.06.2023, Vyšná Šebastová - Brezovica, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 05.06.2023 + 10 €

U 303: Jozef Lechman (1124177) VD Chmeľov, 7. B liga dospelí, 24. kolo, 04.06.2023, Chmeľov – Nemcovce, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcii na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 05.06.2023 s prerušením podľa čl. 34/7 DP + 10 €

U 304: Maroš Kaleja (1121248) Jakubova Voľa, 8. liga dospelí, 24. kolo, 04.06.2023, Jakubova Voľa – Víťaz, vylúčený za telesné napadnutie – sotenie do súpera vykonané nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 05.06.2023 + 10 €

U 305: František Dužda (1261913) Ostrovany, 8. liga dospelí, 24. kolo, 04.06.2023, Ostrovany – Gregorovce, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 05.06.2023 s prerušením podľa čl. 34/7 DP + 10 €

U 306: Jan Valečko (1373532) Drienov, 5. liga dorast, 19. kolo, 01.06.2023, Drienov - Záhradné , vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 02.06.2023 s prerušením podľa čl. 34/7 DP + 5 €

U 307: Peter Rakaš (1386452) Šarišské Michaľany, 6. liga dorast, 20. kolo, 02.06.2023, Šarišské Michaľany – RN Žehňa , vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 03.06.2023 s prerušením podľa čl. 34/7 DP + 5 €

U 308: Jerguš Pohlodko (1421695) Drienovská Nová Ves, 4. liga žiaci, 17.kolo, 04.06.2023, Drienovská Nová Ves – Kamenica, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry - demonštratívne opustenie hracej plochy vyzlečením dresu, podľa čl.45/1e DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 05.06.2023 + 10 €

U 309: Vladimír Krivý (1082091) VD Vyšná Šebastová, 5.A liga žiaci, 15. kolo, 27.05.2023 Hrabkov – Vyšná Šebastová, umožnenie neoprávneného štartu hráča

na cudzí registračný preukaz, podľa čl. 53/1 DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcii na 1 mesiac, podľa čl. 53/3b DP, od 07.06.2023 s prerušením podľa čl. 34/7 DP + 5 €

U 310: RN Žehňa (6.liga dorast). Na základe Zápisu o stretnutí, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia DK ObFZ U 275, podľa čl. 64/1b DP v stretnutí 20. kolo, 6.liga dorast, Šarišské Michaľany - RN Žehňa, DK ukladá DS – finančnú pokutu 70 €, podľa čl. 64/3 a čl. 12/6 DP + 5 €

U 311: DK ukladá FK Ličartovce na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 150,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 23. kolo, 8. liga dospelí, 28.05.2023 Gregorovce – Ličartovce. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a podľa čl. 59 a čl. 12/6 DP + 10 €.

U 312: DK ukladá FK Krásna Lúka na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 120,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 19. kolo, 9.B liga dospelí, 28.05.2023 Poloma – Krásna Lúka. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a podľa čl. 59 a čl. 12/6 DP + 10 €.

U 313: DK ukladá FK Uzovský Šalgov na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 90,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 14. kolo, 5.B liga žiaci, 27.05.2023 Poloma – Uzovský Šalgov. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a podľa čl. 59 a čl. 12/6 DP + 5 €.

U 314: DK ukladá FK Ličartovce na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 400,- € za odhlásenie družstva dospelých z rozbehnutej súťaže 8. liga dospelí, Disciplinárna sankcia: podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a podľa čl. 12/6 DP + 10 €

U 315: DK ukladá FK Vyšná Šebastová na základe Zápisu o stretnutí a podnetu ŠTK finančnú pokutu 200,- € za štart hráča na cudzí registračný preukaz v súťažnom stretnutí 15. kolo, 5.A liga žiaci, 27.05.2023 Hrabkov – Vyšná Šebastová. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. s) a podľa čl. 53/5 a čl. 12/6 DP + 5 €.

U 316: Martin Hudák (1323059) Miklušovce. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U272 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.09.2023, s účinnosťou od 08.06.2023 + 10 €

U 317: Vladimír Vavrek (1312293) Jakubovany. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U274 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 týždne) a určuje skúšobnú dobu do 30.09.2023, s účinnosťou od 08.06.2023 + 10 €

U 318: Kristián Pohlodko (1421674) Drienovská Nová Ves. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U277 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.09.2023, s účinnosťou od 08.06.2023 + 5 €

U 319: DK na základe Správy delegáta zväzu zo stretnutia a podnetov DO prostredníctvom podaní cez ISSF na DK, pozýva na svoje zasadnutie dňa 15.06.2023(štvrtok) o 16:30 hod. aktérov stretnutia 8.liga dospelí: Jakubová Voľa – Víťaz, R – Viktória Gállová, AR1 – Pavol Kožlej, AR2 – Samuel Klobušovský, DZ – Ján Fekiač, HU – Jozef Pigula, VD – Ondrej Pigula, VH – Peter Stašík a hráč hostí Matej Fabini. DK zároveň ukladá ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze výkonu akejkoľvek funkcie Jozef Pigula(1060821) a Ondrej Pigula(1046421), podľa čl. 71/3a,b a čl. 43/1, 2a DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník Víťaz na R Gallová, AR Kožlej P., Klobušovský za výkon v stretnutí 8. ligy medzi Jak. Voľa – Víťaz.

2.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 15.06.2023 o 16.15 hod. R Karaffa.

3.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 15.06.2023 o 16.30 hod. všetky DO zo stretnutia 24.kola 8. ligy medzi Jak. Voľa – Víťaz.

4.Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Timko, Trojanovič, Klepsatel 10€.

5.KR dáva do pozornosti R a DZ posezónne stretnutie (súčasťou programu bude zhodnotenie súťažného ročníka 2022/2023, vydanie pokynov k SR 2023/2024, ale aj futbalové stretnutie medzi R a DZ pôsobiacimi v ObFZ Prešov a R a DZ pôsobiacimi vo vyšších súťažiach. Termín stretnutia je stanovený dňa 23.06.2023 o 17:00 hod. v Župčanoch. Účasť R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine je povinná, v prípade neúčasti je potrebné poslať odôvodnené ospravedlnenie na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 16.06.2023.

 

ZMENY V OBSADENÍ R a DZ:

         OBSADENIE R A DZ
DOSPELÍ
7.liga 3b – 25.kolo 11.6.2023 o 16:30 hod.
10.6. 17:00 Ľubotice B V. Šebastová Babjak Kožlej P Kožlej M KOČIŠČIN
10:30 Š. Sokolovce Dubovica Palenčár Belišová Marcinko ONDÍK
14:00 Brezovica Uz. Šalgov Uličný L Jendruš Roman FEKIAČ
Hermanovce Chmeľov Babjak Hudák Petruš ŠVABY
Peč. N. Ves Žipov Kočiš Timko Vančišin VERBOVSKÝ
Záborské Nemcovce Gallová Marcinko Danko MIKULEC
voľno Terňa x x x x
8.liga – 25.kolo 11.6.2023 o 16:30 hod.
10:30 Gregorovce Jakubovany Trojanovič Kočiš Petruš HAVRILLA
10:30 Pušovce Jak. Voľa Varga Majiroš Kočiščin TOMEČEK
13:30 Žehňa M. Šariš Cisko ml. Haborák Klobušovský MIKULEC
Víťaz Š. Michaľany Mižák Stoják Kočiščin TOMEČEK
Drienov Kojatice Haborák Cisko ml. Klobušovský STRAKA
Kapušany Hrabkov Majiroš Varga Zruš.del. KAČMÁR
Ostrovany voľno x x x x
9.A liga – 26.kolo 11.6.2023 o 16:30 hod.
10:30 Miklušovce Sedlice Lipovský Kožlej P STRAKA
13:30 Tulčík Solivar Majiroš Varga x
v Petrovanoch Ruská N. Ves Janov Verčimák L Prokopová KOČIŠČIN
10:30 Radatice Kokošovce Babjak Gallová Kišš Zruš.del
voľno Haniska x x x x
9.B liga – 21.kolo 11.6.2023 o 16:30 hod.
10:30 Krivany Lipany B Miženko Uličný L
VERBOVSKÝ
Poloma Medzany Jendruš FEKIAČ
Ražňany Krásna Lúka Kožlej P Michalíková ONDÍK
Jarovnice voľno x x x x
5.liga dorast – 21.kolo 10.6.2023 o 15:00 hod.
M. Šariš Medzany Majiroš Prokopová
Drienov Rožkovany Uličný M Roman
11.6. 13:30 Záhradné Ruská N. Ves Gladiš Pillar
Dubovica voľno x x x x
6.liga dorast – 21.kolo 10.6.2023 o 15:00 hod.
13:30 Roma Žehňa Jakubovany Kožlej P Zruš.del
9.6. 17:30 V. Šebastová Š. Michaľany Zruš.del Zruš.del Zruš.del
voľno Terňa x x x x
Janov  voľno x x x x
7.liga dorast – 20.kolo 10.6.2023 o 15:00 hod.
Kendice Chmeľov Marušin
Víťaz Gregorovce Verčimák L
11.6. 10:30 Dulova Ves Brezovička VsFZ
4.liga žiaci – 18.kolo 10.6.2023 o 15:00 hod.
9.6. 16:30 Ostrovany Kojatice  Klovanič Danko Roman v Š.Michaľ.
17:00 Š. Dravce Jarovnice Hajzuš Timko
11.6. 13:30 Chmin. N. Ves Dubovica Trojanovič Zruš.del.
11.6. 14:00 Peč. N. Ves Drien. N. Ves Timko
11.6. 14:00 Kamenica M. Šariš Vančišin
6.liga žiaci – 25.kolo 10.6.2023 o 15:00 hod.
11:00 Radatice Tulčík Hudák
Solivar FAMT PO B Kočiš na Tajchu
13:30 Varhaňovce Záborské Kožlej M
16:30 Uzovce Sedlice Trojanovič
11.6. 14:00 Gregorovce Petrovany Petruš
voľno Chmeľov x x x x
Žipov voľno x x x x
DOHRÁVKA 5. liga dorast 12. kolo
10.6. 15:00 Ruská N. Ves Dubovica Marcinko v D.Vsi
NADSTAVBA MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina M
7.6. 16:30 Š. Michaľany Ihrisko v Š. Michaľanoch Kožlej M Kožlej P
NADSTAVBA MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina H
10.6. 10:00 Kamenica Ihrisko v Kamenici Haborák
NADSTAVBA MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina K
10.6. 10:00 Víťaz Ihrisko vo Víťazi Verčimák L
NADSTAVBA PRÍPRAVKY U11 skupina R
10.6. 10:00 Š. Michaľany Ihrisko v Š. Michaľanoch Majiroš Trojanovič
NADSTAVBA PRÍPRAVKY U9 skupina M
10.6. 10:00 Terňa Ihrisko v Terni Petruš
NADSTAVBA PRÍPRAVKY U11 skupina T
12.6. 17:00 Ľubotice Ihrisko v Ľuboticiach Hudák Tomeček