fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-5.liga dorast 20.kolo: Ruská N Ves - Malý Šariš – 7.6.2023 o 17:30 hod. v Dulovej, kolízia

-6.liga žiaci 25.kolo: Radatice - Tulčík – 10.6.2023 o 11:00 hod., bez poplatku

-7. liga 3b dospelých 25.kolo: Brezovica – Uz. Šalgov – 11.6.2023 o 14:00 hod., bez poplatku

-7. liga 3b dospelých 24.kolo: Žipov - Šar Sokolovce – 4.6.2023 o 13:00 hod., bez poplatku

-8. liga dospelých 25.kolo: Malý Šariš - Kapušany – 4.6.2023 o 13:30 hod., kolízia

-9A. liga dospelých 26.kolo: Tulčík - Solivar – 11.6.2023 o 13:30 hod., bez poplatku

2.ŠTK kontumuje stretnutie 5. ligy žiakov Poloma - Uz. Šalgov výsledkom 3:0k pre nedostavenie sa družstva H na stretnutie. FK Uz. Šalgov do pozornosti DK.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 9B. ligy dospelých Poloma - Kr. Lúka výsledkom 3:0k pre nedostavenie sa družstva H na stretnutie. FK Kr. Lúka do pozornosti DK.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 5. ligy žiakov Hrabkov - V. Šebastová výsledkom 3:0k pre neoprávnený štart hráča na cudzí RP. FK V. Šebastová do pozornosti DK.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 8. ligy dospelých Gregorovce - Ličartovce výsledkom 3:0k pre nedostavenie sa družstva H na stretnutie. FK Ličartovce do pozornosti DK.

6.ŠTK oznamuje, že FK Ličartovce odhlasujú svoje družstvo z 8. ligy dospelých, kluby budú mať vo vyžrebovaní voľno. FK Ličartovce do pozornosti DK.

7.ŠTK vyzýva FK Ml. žiakov U13, prípravky U11 a U9, ktoré majú záujem organizovať turnaj nadstavby, o zaslanie požiadavky cez ISSF formou podania na komisiu ŠTK.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Ml. žiakov U13:

-skupina H: FK Kamenica – 10.6.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Chminianska, Demjata a Pečovská NV na ihrisku v Kamenici.

-skupina K: FK Víťaz – 10.6.2023 o 10:00 hod., za účasti FK V. Šebastová, Haniska, Šar. Dravce, M. Šariš na ihrisku vo Víťazi.

-skupina M: FK Šar Michaľany – 7.6.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Ovčie, Miklušovce, Ličartovce a Nemcovce na dvoch ihriskách v Michaľanoch.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina O: FK Petrovany – 3.6.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Záborské, Jak Voľa, Ovčie na ihrisku v Petrovanoch.

-skupina N: FK Hermanovce – 31.5.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Brezovica, Tatran PO, Sabinov na ihrisku v Hermanovciach.

-skupina R: FK Šar Michaľany – 10.6.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Varhaňovce, Torysa, Župčany, Solivar na dvoch ihriskách v Michaľanoch.

10.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina I: FK Svinia – 3.6.2023 o 14:00 hod., za účasti FK Pečovská, Tatran B, Sabinov A na ihrisku v Svinej.

-skupina H: FK V. Šariš – 31.5.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Pušovce, Široké a Solivar na ihrisku v Šariši.

-skupina K: FK Brezovica – 3.6.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Župčany, Hermanovce, Safi na dvoch ihriskách v Brezovici.

-skupina L: FK Sabinov B – 5.6.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Kamenica, Drienov, Chminianska, Žipov na dvoch ihriskách v Sabinove.

-skupina M: FK Terňa – 10.6.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Fintice, Lemešany, Hrabkov, Ražňany na dvoch ihriskách v Terni.

-skupina J: FK Ľubotice – 2.6.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Záborské, Záhradné, Trnkov na dvoch ihriskách v Ľuboticiach.

11.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U8:

-skupina A: FK Ľubotice – 30.5.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Tatran PO, SAFI, Solivar na ihrisku v Ľuboticiach.

12.ŠTK upozorňuje kluby na povinnosť podľa článok 40 SP Povinnosti klubu v súťaži, na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

Návod ako pridať zaregistrované osoby na súpisku, je potrebné to urobiť pre každé družstvo a sezónu zvlášť. link: https://www.obfz-presov.sk/images/april23/N%C3%A1vod%20ako%20prida%C5%A5%20veduc%C3%A9ho%20dru%C5%BEstva,%20tr%C3%A9nera,%20lek%C3%A1ra%20.....pdf

13.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 8.6.2023 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 286: Maroš Balucha (1221609) Šarišské Sokolovce, 7. liga 3b dospelí, od 29.05.2023 + 10 €

U 287: Dávid Hudák (1333547) Kojatice, 8. liga dospelí, od 29.05.2023 + 10 €

U 288: Norbert Marušak (1298163) Hrabkov, 8. liga dospelí, od 29.05.2023 + 10 €

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 289: Jakub Merva (1242334) Uzovský Šalgov, 7. liga 3b dospelí, od 29.05.2023 + 10 €

U 290: Jozef Magač (1246084) Žipov, 7. liga 3b dospelí, od 29.05.2023 + 10 €

U 291: Miroslav Zábava (1150396) Žipov, 7. liga 3b dospelí, 23. kolo, 28.05.2023, Záborské - Žipov, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 29.05.2023 + 10 €

U 292: RN Žehňa (5.A liga žiaci). Na základe Zápisu o stretnutí, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia DK ObFZ U 245, podľa čl. 64/1b DP v stretnutí 15. kolo, 5.A liga žiaci, Rómska Identita - RN Žehňa, DK ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/3 a čl. 12/6 DP + 5 €

U 293: DK ukladá FK Nemcovce na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 180,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 22. kolo, 7. liga 3b dospelí, 21.05.2023 Žipov - Nemcovce. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 a čl. 12/6 DP + 10 €.

U 294: Leo Lipták (1260998) Pečovská Nová Ves. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U258 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2023, s účinnosťou od 01.06.2023 + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

Zmeny v obsadení R a DZ:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 24.kolo 4.6.2023 o 16:30 hod.
13:00 Žipov Š. Sokolovce Babjak Jendruš Kožlej M STRAKA
Chmeľov Nemcovce Verčimák L Jurik Verčimák S KAČMÁR
Dubovica Záborské Haborák Hajzuš Timko MIKULEC
Uz. Šalgov Peč. N. Ves Klepsatel Onofrej Tverdik HAVRILLA
V. Šebastová Brezovica Andrejko Marcinko Lejko KLOVANIČ
Terňa Ľubotice B Mižák Kočiš Michaliková ONDÍK
Hermanovce voľno x x x x
8.liga – 24.kolo 4.6.2023 o 16:30 hod.
13:30 M. Šariš Kapušany Majiroš Stoják Fúsek VERBOVSKÝ
13:30 Kojatice Žehňa Onofrej Klepsatel Tverdik KOVALIČ
UT SB Ostrovany Gregorovce Miženko Vančišin Kišš TOMEČEK
Ličartovce Hrabkov Zruš.del. Zruš.del. Zruš.del. Zruš.del.
Š. Michaľany Drienov Jendruš Babjak Kožlej M BENKO
Jak. Voľa Víťaz Gallová Kožlej P Klobušovský FEKIAČ
Jakubovany Pušovce Šarišský Varga Hudák KOČIŠČIN
9.A liga – 25.kolo 4.6.2023 o 16:30 hod.
10:30 v Kap Solivar Radatice Uličný M Lejko Marcinko KOČIŠČIN
10:30 v Mikl Sedlice Ruská N. Ves Kočiš Michaliková ŠVABY
11:00 Kokošovce Miklušovce Andrejko Gladiš TOMEČEK
13:30 Janov Haniska Kočiš Michaliková ŠVABY
Tulčík voľno x x x x
9.B liga – 20.kolo 4.6.2023 o 16:30 hod.
10:30 Medzany Jarovnice Uličný L Trojanovič Šarišský VERBOVSKÝ
Poloma Lipany B Cisko M ml Zruš.del.
19.5. 17:30 Krásna Lúka Krivany x x x ODOHRANÉ
voľno Ražňany x x x x
5.liga dorast – 20.kolo 3.6.2023 o 15:00 hod.
7.6. 17:30 Ruská N. Ves M. Šariš Babjak Pillar Marcinko v Dulovej Vsi
Rožkovany Záhradné Kožlej M
Klobušovský Zruš.del.
Dubovica Medzany Haborák Vančišin
voľno Drienov x x x x
6.liga dorast – 20.kolo 3.6.2023 o 15:00 hod.
Terňa Janov Kočiš Pillar
3.6. o 10:00 Š. Michaľany Roma Žehňa Varga Marcinko v Gregorovciach
voľno V. Šebastová x x x x
Jakubovany voľno x x x x
7.liga dorast – 19.kolo 3.6.2023 o 15:00 hod.
2.6. 17:30 Gregorovce Dulova Ves Varga
Brezovička Kendice Hajzuš
6.6. 18:00 Chmeľov Víťaz Verčimák L
4.liga žiaci – 17.kolo 3.6.2023 o 15:00 hod.
4.6. 11:00 M. Šariš Š. Dravce Karaffa Kočiščin Pillar
4.6. 13:30 Kojatice  Peč. N. Ves Kišš Danko Roman v Župčanoch
4.6. 13:30 Chmin. N. Ves Jarovnice Vančišin Miženko
4.6. 13:45 Drien. N. Ves Kamenica Klobušovský Gallová Zruš.del.
4.6. 14:15 Dubovica Ostrovany Hajzuš Haborák Timko
6.liga žiaci – 24.kolo 3.6.2023 o 15:00 hod.
FAMT PO B Radatice Majiroš V. Šariš
Solivar Sedlice Verčimák S na Tajchu
Tulčík Gregorovce Verčimák L
4.6. 10:30 Záborské Žipov Danko
4.6. 13:30 Chmeľov Petrovany Verčimák L
voľno Uzovce x x x x
voľno Varhaňovce x x x x
DOHRÁVKA 5. liga dorast 19. kolo
1.6. 17:30 Drienov Záhradné Jurik
DOHRÁVKA 5.A liga žiaci 14. kolo
3.6. 15:00 V. Šebastová Rómska ID PO Gladiš
DOHRÁVKA 6. liga žiaci 14. kolo
4.6. 13:15 Varhaňovce Sedlice Kožlej P
NADSTAVBA MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina J
3.6. 9:00 Dulova Ves Ihrisko v Dulovej Vsi Lejko
NADSTAVBA PRÍPRAVKY U11 skupina O
3.6. 10:00 Petrovany Ihrisko v Petrovanoch Andrejko
NADSTAVBA PRÍPRAVKY U11 skupina P
3.6. 10:00 Haniska Ihrisko v Haniske Hudák Prokopová
NADSTAVBA PRÍPRAVKY U9 skupina I
3.6. 14:00 Svinia Ihrisko vo Svini Jurik
NADSTAVBA PRÍPRAVKY U9 skupina J
2.6. 16:00 Ľubotice Ihrisko v Ľuboticiach Tomeček Hudák
NADSTAVBA PRÍPRAVKY U9 skupina L
5.6. 16:00 Sabinov Ihrisko v Sabinove Cisko M ml Jendruš
NADSTAVBA PRÍPRAVKY U9 skupina K
3.6. 16:00 Brezovica Ihrisko v Brezovici Trojanovič Miženko