fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-6.liga žiaci 23.kolo: Uzovce - Záborské – 18.6.2023 o 13:30 hod., FK Uzovce poplatok 10€

-6.liga žiaci 22.kolo: Solivar - Záborské – 27.5.2023 o 15:00 hod., bez poplatku

-5A.liga žiaci 15.kolo: R. Identita – Žehňa R – 26.5.2023 o 15:00 hod., Žehňa R poplatok 10€

-5A.liga žiaci 15.kolo: Žehňa B - Dulova Ves – 27.5.2023 o 10:00 hod., bez poplatku

-5A.liga žiaci 9.kolo: Žehňa B – Žehňa R – 21.5.2023 o 11:00 hod., bez poplatku

-5A.liga žiaci 14.kolo: V. Šebastová - R. Identita – 3.6.2023 o 15:00 hod., bez poplatku

-5B.liga žiaci 14.kolo: Brezovička - Demjata – 28.5.2023 o 13:00 hod., bez poplatku

-5B.liga žiaci 14.kolo: Torysa - Rožkovany – 27.5.2023 o 11:30 hod., kolízia

-4.liga žiaci 16.kolo: Kamenica - Kojatice – 28.5.2023 o 12:00 hod., FK Kojatice poplatok 5€

-4.liga žiaci 16.kolo: Šar. Dravce - Drienovská NV – 1.6.2023 o 17:30 hod., FK Drienovksá poplatok 10€

-9.A liga dospelých 25.kolo: Kokošovce - Miklušovce – 4.6.2023 o 11:00 hod., bez poplatku

-9.A liga dospelých 25.kolo: Janov - Haniska – 4.6.2023 o 13:30 hod., bez poplatku

-9.B liga dospelých 19.kolo: Poloma - Kr. Lúka – 28.5.2023 o 13:30 hod., FK Poloma poplatok 10€

-7.liga dorast 19.kolo: Gregorovce - Dulova Ves – 2.6.2023 o 17:30 hod., bez poplatku

-7.liga dorast 19.kolo: Chmeľov - Víťaz – 6.6.2023 o 18:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja U13:

-skupina J: FK Dulova Ves – 3.6.2023 o 9:00 hod., za účasti FK Lemešany, Dulova Ves, FAMT PO, Chmiňany, Medzany na ihrisku v Dulovej Vsi.

3.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja U11:

-skupina K: FK Ľubotice – 28.5.2023 o 9:00 hod., za účasti FK Pušovce, Ľubotice, Chmin.N.Ves, Široké na dvoch ihriskách v Ľuboticiach.

-skupina L: FK Sabinov – 27.5.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Medzany, Sabinov A, Peč.N.Ves, Kamenica na dvoch ihriskách v Sabinove.

-skupina P: FK Haniska – 3.6.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Ruská N.Ves, Fintice, Terňa, Haniska, Fričovce na dvoch ihriskách v Haniske.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy 3b dospelých Žipov - Nemcovce výsledkom 3:0k pre nedostavenie sa družstva H na stretnutie. FK Nemcovce do pozornosti DK.

5.ŠTK vyzýva FK prípravky U9 skupina M (Fintice, Terňa, Lemešany, Hrabkov a Ražňany, ktoré majú záujem organizovať turnaj nadstavby, o zaslanie požiadavky cez ISSF formou podania na komisiu ŠTK.

6.ŠTK vykonala pohovor s R Sára Prokopová.

7.ŠTK kontumuje stretnutie 8.liga dospelí, 22.kolo, Jakubovany - Drienov 0:3 kont. v zmysle čl.82/1f SP, neoprávnený štart hráča – počas pozastavenia výkonu športu, podľa čl. 52c SP.

8.ŠTK kontumuje stretnutie 6.liga, dorast 18.kolo, Janov - RN Žehňa 3:0 kont. v zmysle čl.82/1f SP, neoprávnený štart hráča – počas pozastavenia výkonu športu, podľa čl. 52c SP.

9.ŠTK upozorňuje kluby na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra. 

10.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 25.5.2023 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 262: Juraj Chovanec (1250532) Záborské, 7.liga 3b dospelí, od 22.05.2023 +10 €

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 263: Vladimír Vavrek (1312293) Jakubovany, 8. liga dospelí, od 19.05.2023 + 10 €

U 264: Peter Hojsák (1155633) V. Šebastová, 7. liga 3b dospelí, od 22.05.2023 + 10 €

U 265: Michal Lipták (1245194), Jakubovany, 8. liga dospelí, od 22.05.2023 + 10 €

U 266: Pavol Dužda (1294287), Ostrovany, 8. liga dospelí, od 22.05.2023 + 10 €

U 267: Michal Capko (1151783), Ličartovce, 8. liga dospelí, od 22.05.2023 + 10 €

U 268: Kristián Zboray (1244343) Ražňany, 9.B liga dospelí, od 22.05.2023 + 10 €

U 269: Tobias Hurtuk (1394994), Šarišské Dravce, 4. liga žiaci, od 22.05.2023 + 5 €

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 270: Branislav Dlugoš (1243590) Hrabkov, 8. liga dospelí, od 22.05.2023 + 10 €

U 271: Maroš Kacvinský (1242795) Tulčík , 9.A liga dospelí, od 22.05.2023 + 10 €

U 272: Martin Hudák (1323059) Miklušovce, 9.A liga dospelí, 23. kolo, 21.05.2023, Tulčík - Miklušovce, vylúčený za telesné napadnutie, kopnutie súpera nadmernou silou v mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b, od 22.05.2023 +10 €

U 273: Michal Kollár (1188304) Miklušovce, 9.A liga dospelí, 23. kolo, 21.05.2023, Tulčík - Miklušovce, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti udretím súpera pred PÚ, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 22.05.2023 + 10 €

U 274: Vladimír Vavrek (1312293) Jakubovany, 8. liga dospelí, 22. kolo, 21.05.2023, Jakubovany – Drienov, neoprávnený štart – počas pozastavenia výkonu športu, podľa čl. 53/1 DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 53/2b DP, od 22.05.2023 + 10 €

U 275: Róbert Mačo (1371811) RN Žehňa, 6.liga dorast, 18.kolo, 20.5.2023, Janov – RN Žehňa, neoprávnený štart – počas pozastavenia výkonu športu, podľa čl. 53/1 DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 53/2b DP, od 22.05.2023 + 10 €

U 276: Matej Martoňák (1376115) Dubovica, 5.liga dorast, 18.kolo, 20.5.2023, Rožkovany – Dubovica, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 21.05.2023 + 5 €

U 277: Kristián Pohlodko (1421674) Drienovská Nová Ves, 4. liga žiaci, 15. kolo, 21.05.2023, Drienovská Nová Ves – Chminianska Nová Ves, vylúčený za telesné napadnutie – vrazenie do súpera vykonané nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 22.05.2023 + 5 €

U 278: Alex Ivan (1386394) Petrovany, 6.liga žiaci, 22.kolo, 20.5.2023, FAMT Prešov B – Petrovany, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie dosiahnutie gólu úmyselnou hrou rukou v PÚ, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 21.05.2023 + 5 €

U 279: Erik Kaleja (1421527) Šarišské Michaľany, 6.liga dorast, 18.kolo, 21.5.2023, Šarišské Michaľany – Jakubovany, vylúčený za surovú hru podrazenie súpera nohou nadmernou silou v súboji o loptu, za telesné napadnutie na hracej ploche, držanie súpera nadmernou silou za krk v prerušenej hre a za telesného napadnutia v areáli štadióna, kopnutie, udretie súpera, vykonané násilným spôsobom, podľa čl. 46/1, čl. 49/1a a čl. 50/1c DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 12 mesiacov, podľa čl. 46/2a, čl. 49/2a a čl. 50/2b DP, od 22.05.2023 + 5 €

U 280: Bartolomej Kaleja (1435126) Šarišské Michaľany, 6.Liga dorast, 18.kolo, 21.5.2023, Šarišské Michaľany – Jakubovany, za telesného napadnutia v areáli štadióna kopnutie, udretie súpera, vykonané násilným spôsobom, podľa čl. 50/1c DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 9 mesiacov, podľa čl. 50/2b DP, od 22.05.2023 + 5 €

U 281: Jozef Bíly (1435123) Šarišské Michaľany, 6.Liga dorast, 18.kolo, 21.5.2023, Šarišské Michaľany – Jakubovany, za telesného napadnutia v areáli štadióna kopnutie, udretie súpera, vykonané násilným spôsobom, podľa čl. 50/1c DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 9 mesiacov, podľa čl. 50/2b DP, od 22.05.2023 + 5 €

U 282: Dávid Kočiško (1295575) Haniska. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U241 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2023, s účinnosťou od 25.05.2023 + 10 €

U 283: Šarišské Michaľany (6.liga dorast). Na základe podnetu prostredníctvom podania v ISSF delegovaných osôb, klubu Jakubovian, vyjadrenia organizátora stretnutia a vlastných zistení, za porušenia povinností organizátora stretnutia, dopustí, aby došlo násilnému fyzickému napadnutiu hráčov, tímu ktoréhokoľvek družstva, podľa čl. 57/1f. DK ukladá DS klubu – finančnú pokutu 100 €, podľa čl. 57/2 DP a družstvu dorastu odohranie 1 súťažného stretnutia na neutrálnej pôde, podľa čl. 57/3b. + 5 €

U 284: DK ukladá FK Jarovnice na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 90,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 14. kolo, 4. ligy žiaci, 14.05.2023 Jarovnice - Malý Šariš. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 a čl. 12/6 DP + 5 €.

U 285: DK ukladá FK Hrabkov na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 70,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutia na turnaji U9 skupiny D. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 a čl. 12/6 DP + 5 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR berie na vedomie pochvalu od FK Rožkovany na R Miženko za výkon v stretnutí 5. ligy dorast medzi Rožkovany – Dubovica.

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Rožkovany na R Miženko za výkon v stretnutí 5. ligy žiaci medzi Rožkovany – Šarišské Sokolovce.

3.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Petrovany na R Verčimák L. za výkon v stretnutí 6. ligy žiaci medzi FAMT PO B – Petrovany.

4.KR berie na vedomie pochvalu od FK Kojatice na R Miženko, AR Cisko M. ml, Vysocký a DZ Tomeček za výkon v stretnutí 8. ligy dospelý medzi Kojatice – Hrabkov.

5.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 01.06.2023 o 16.15 hod. R Tverdík.

6.Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Tverdík, Karaffa, Danko 10€.

7.KR oznamuje termín fyzických previerok dňa 19.06.2023. Začiatok FP je stanovený na 17:30 hod. Previerky sa uskutočnia v areály Prešovskej Univerzity na tartanovej dráhe. Účasť R na previerkach je jednou z podmienok na zaradenie pre nominačné listiny a pre nový súťažný ročník 2023/2024.

8.KR dáva do pozornosti R a DZ posezónne stretnutie (súčasťou programu bude zhodnotenie súťažného ročníka 2022/2023, vydanie pokynov k SR 2023/2024, ale aj futbalové stretnutie medzi R a DZ pôsobiacimi v ObFZ Prešov a R a DZ pôsobiacimi vo vyšších súťažiach. Termín stretnutia je stanovený dňa 23.06.2023 o 17:00 hod. Miesto bude upresnené v nasledujúcej ÚS. Účasť R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine je povinná, v prípade neúčasti je potrebné poslať odôvodnené ospravedlnenie na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 16.06.2023.

 

ZMENY V OBSADENÍ R a DZ:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 23.kolo 28.5.2023 o 16:30 hod.
27.5. 17:00 Ľubotice B Hermanovce Onofrej Gallová Mižák HAVRILLA
10:30 Nemcovce Dubovica Horváth Gladiš Kožlej M TOMEČEK
Terňa Brezovica Kočiš Verčimák S Michaliková ŠVABY
Peč. N. Ves V. Šebastová Vysocký Babjak Cisko M ml VERBOVSKÝ
Š. Sokolovce Uz. Šalgov Varga Jurik Timko KAČMÁR
Záborské Žipov Hajzuš Jendruš Mižák KOVALIČ
Chmeľov voľno x x x x
8.liga – 23.kolo 28.5.2023 o 16:30 hod.
10:30 Hrabkov M. Šariš Babjak Cisko M ml Vysocký ŠVABY
13:30 Víťaz Jakubovany Cisko M ml Vysocký Babjak ONDÍK
13:30 Žehňa Š. Michaľany Uličný L Uličný M Palenčár KOVALIČ
Gregorovce Ličartovce Majiroš Lejko Kožlej M
Pušovce Ostrovany Šarišský Vančišin Prokopová TOMEČEK
Drienov Jak. Voľa Gallová Lysina Zruš.del. KOČIŠČIN
Kapušany Kojatice Lipovský Klobušovský Marcinko ONDÍK
9.A liga – 24.kolo 28.5.2023 o 16:30 hod.
10:30 Haniska Sedlice Uličný M Uličný L Uličný Ľ KOČIŠČIN
v Petrovan. Ruská N. Ves Kokošovce Trojanovič Roman
Miklušovce Solivar Onofrej
Radatice Tulčík Kožlej P Zruš.del.
voľno Janov x x x x
9.B liga – 19.kolo 28.5.2023 o 16:30 hod.
13:30 Poloma Krásna Lúka Varga Timko VERBOVSKÝ
13:00 v ŠM Jarovnice Lipany B Miženko Hudák KAČMÁR
Krivany Ražňany Haborák
Medzany voľno x x x x
5.liga dorast – 19.kolo 27.5.2023 o 15:00 hod.
Dubovica Ruská N. Ves Haborák Vysocký
M. Šariš Rožkovany Babjak Majiroš Kišš
1.6. 17:30 Drienov Záhradné
Medzany voľno x x x x
6.liga dorast – 19.kolo 27.5.2023 o 15:00 hod.
26.5. 17:00 V. Šebastová Janov Babjak Prokopová
Jakubovany Terňa Karaffa Lysina
voľno Š. Michaľany x x x x
Roma Žehňa voľno x x x x
7.liga dorast – 18.kolo 27.5.2023 o 15:00 hod.
Kendice Víťaz Kočiš
Brezovička Gregorovce Hajzuš
28.5. 10:30 Dulova Ves Chmeľov Jendruš
4.liga žiaci – 16.kolo 27.5.2023 o 15:00 hod.
Ostrovany Peč. N. Ves Trojanovič Marcinko Š.Michaľany
1.6. 17:30 Š. Dravce Drien. N. Ves Haborák
28.5. 13:30 Chmin. N. Ves M. Šariš Trojanovič
28.5. 12:00 Kamenica Kojatice  Haborák
28.5. 14:15 Dubovica Jarovnice Haborák
5.A liga žiaci – 15.kolo 27.5.2023 o 15:00 hod.
26.5. 15:00 Rómska ID PO Žehňa Roma Gladiš M.Šariš
10:00 Žehňa Budov. Dulova Ves Jurik
16:30 Hrabkov V. Šebastová Kožlej P Roman Zruš.del. Svinia
5.B liga žiaci – 14.kolo 27.5.2023 o 15:00 hod.
Poloma Uz. Šalgov Šarišský
11:30 Torysa Rožkovany Timko
28.5. 13:00 Brezovička Demjata Vančišin Šarišský
28.5. 14:00 Š. Sokolovce Jak. Voľa Jurik
6.liga žiaci – 23.kolo 27.5.2023 o 15:00 hod.
Varhaňovce Chmeľov Jurik
Radatice Sedlice Hudák
18.6. 13:30 Uzovce Záborské
28.5. 10:30 Petrovany Tulčík Verčimák L
28.5. 14:00 Gregorovce FAMT PO B Majiroš
Žipov voľno x x x x
Solivar voľno x x x x
DOHRÁVKA 5. liga dorast 18. kolo
25.5. 17:30 Ruská N. Ves Medzany Kožlej P Prokopová Kočiščin v Dulovej Vsi
DOHRÁVKA 7. liga dorast 17. kolo
30.5. 17:30 Víťaz Dulova Ves Karaffa
DOHRÁVKA 4. liga žiaci 14. kolo
24.5. 17:30 Chmin. N. Ves Kojatice Šarišský
DOHRÁVKA 6. liga žiaci 22. kolo
27.5. 17:00 Solivar Záborské Verčimák L Na Tajchu
PRÍPRAVKY U13 skupina A
23.5. 15:45 Drienov ihrisko v Drienove Andrejko
PRÍPRAVKY U13 skupina E
23.5. 16:30 FAMT PO ihrisko vo V.Šariši Jendruš
NADSTAVBA PRÍPRAVKY U11 skupina K
28.5. 9:00 Ľubotice ihriská v Ľuboticiach Kočiš Michaliková
NADSTAVBA PRÍPRAVKY U11 skupina L
27.5. 10:00 Sabinov ihriská v Sabinove Varga Hajzuš