fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga 3b dospelých 22.kolo: Hermanovce - Brezovica – 21.5.2023 o 14:00 hod., FK Hermanovce poplatok 10€

-8.liga dospelých 23.kolo: Víťaz - Jakubovany – 28.5.2023 o 13:30 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 14.kolo: Chmin. NV - Kojatice – 24.5.2023 o 17:30 hod., FK Kojatice poplatok 10€

-5A.liga žiaci 14.kolo: V. Šebastová - R. Identita – 19.5.2023 o 17:30 hod., bez poplatku

-5A.liga žiaci 14.kolo: Dulova Ves - Hrabkov – 20.5.2023 o 15:00 hod., kolízia

-6.liga žiaci 22.kolo: Chmeľov - Tulčík – 20.5.2023 o 15:00 hod., FK Chmeľov poplatok 5€

-5.liga dorast 19.kolo: Drienov - Záhradné – 1.6.2023 o 17:30 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 19.kolo: V. Šebastová - Janov – 26.5.2023 o 17:00 hod., bez poplatku

-7.liga dorast 17.kolo: Kendice - Gregorovce – 20.5.2023 o 15:00 hod. - výmena poradia!

-7.liga dorast 14.kolo: Víťaz - Chmeľov – 23.5.2023 o 17:45 hod., FK Víťaz poplatok 10€

-7.liga dorast 17.kolo: Víťaz - Dulova Ves – 30.5.2023 o 17:30 hod., FK Dulova poplatok 10€

2.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.5.2023 o 16:00 R Sára Prokopová.

3.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 8.ligy dospelých 22.kolo: Ostrovany – Víťaz dňa 21.5.2023 v pôvodnom čase o 10:30 hod. na UT v Sabinove.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 4. ligy žiakov Malý Šariš - Jarovnice výsledkom 3:0k pre nedostavenie sa družstva H na stretnutie. FK Jarovnice do pozornosti DK.

5.ŠTK kontumuje stretnutia FK Hrabkov v kategórii U9 D za neúčasť na turnaji. FK Hrabkov do pozornosti DK.

6.ŠTK vyzýva FK ml. žiakov U13, prípravky U11 a U9, ktoré majú záujem organizovať turnaj nadstavby, o zaslanie požiadavky cez ISSF formou podania na komisiu ŠTK. Zároveň berie na vedomie žiadosti o organizovanie nadstavby od FK Brezovica.

7.ŠTK oznamuje FK, že dňa 22.5.2023 v poobedňajších hodinách budú zverejnené nadstavbové skupiny U13, U11 a U9.

8.ŠTK berie na vedomie informáciu od FK Záborské k U9.

9.ŠTK dôrazne upozorňuje FK v súťažiach U13, U11 a U9, že zápasy v základných skupinách musia byť odohrané do 21.5.2023 tak ako je uvedené v rozpise), nakoľko 22.5. sa žrebuje nadstavba a od 26.5.2023 sa už hraje!!!

10.ŠTK vykonala pohovor so zástupcom FK RN Žehňa ohľadom nedostatkov uvedených v zápisoch o stretnutí z minulého týždňa.

11.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Ml. žiakov U13:

-skupina A: FK Chminianska NV – 19.5.2023 o 15:45 hod., za účasti FK Drienov, Demjata a Solivar na ihrisku v Chminianskej.

-skupina D: FK Dulova Ves – 18.5.2023 o 17:30 hod., za účasti FK V.Šebastová, Nemcovce a Tulčík na ihrisku v D.Vsi.

-skupina F: FK Chmiňamy – 19.5.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Ovčie, Fričovce, Chmiňany a Víťaz na ihrisku vo Víťazi.

-skupina F: FK Víťaz – 20.5.2023 o 11:00 hod., za účasti FK Ovčie, Fričovce, Chmiňany a Víťaz na ihrisku vo Víťazi.

12.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina A: FK Varhaňovce – 20.5.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Drienov, Petrovany a Ličartovce na ihrisku vo Varhaňovciach.

-skupina B: FK Solivar – 19.5.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Dulova Ves, Záborské na ihrisku na Tajchu.

-skupina E: FK Ľubotice – 16.5.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Župčany, SAFI, Tatran PO na dvoch ihriskách v Ľuboticiach.

-skupina F: FK Chmin.N.Ves – 21.5.2023 o 11:00 hod., za účasti FK Široké, Fričovce a Ovčie na ihrisku v Chmin.N.Ves.

13.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Solivar – 18.5.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Záborské, Lemešany a Drienov na ihrisku na Tajchu.

-skupina B: FK Záhradné – 16.5.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Fintice, Ľubotice, V. Šariš na dvoch ihriskách v Záhradnom.

-skupina E: FK Žipov – 19.5.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Župčany, Safi a Tatran PO na dvoch ihriskách v Žipove.

14.ŠTK upozorňuje všetky FK  na zabezpečenie  štadiónov podľa RS - vybavenosť futbalových štadiónov   a žiada , aby do jarnej časti  doriešili potrebné sociálno-materiálno  technické vybavenie  štadiónov tak, aby FK spĺňal   všetky potrebné náležitosti pre danú súťaž.

15.ŠTK žiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

16.ŠTK upozorňuje kluby na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

17.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 25.5.2023 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 252: Martin Marcinko (1288727) Chmeľov, 7.liga 3b dospelí, od 15.05.2023 +10 €

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 253: Matúš Chovan (1288802) Pečovská Nová Ves, 7. liga 3b dospelí, od 14.05.2023 + 10 €

U 254: Liubomyr Baloh (1454732) Ľubotice, 7. liga 3b dospelí, od 15.05.2023 +10 €

U 255: Patrik Lipták (1261413) Hrabkov, 8. liga dospelí, od 15.05.2023 + 10 €

U 256: Dávid Oľšavský (1240611) Krásna Lúka, 9.B liga dospelí, od 15.05.2023 + 10 €

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 257: Patrik Pribula (1251821) Pečovská Nová Ves, 7. liga 3b dospelí, od 14.05.2023 + 10 €

U 258: Leo Lipták (1260998) Pečovská Nová Ves, 7. liga 3b dospelí, 21. kolo, 13.05.2023, Peč. Nová Ves - Hermanovce, vylúčený za telesné napadnutie, udretie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b, od 14.05.2023 +10 €

U 259: Michael Horváth (1366344) RN Žehňa, 6. liga dorast, 17. kolo, 13.05.2023, RN Žehňa – Vyšná Šebastová, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 14.05.2023 + 5 €

U 260: RN Žehňa (5.A liga žiaci). Na základe podnetu ŠTK a R prostredníctvom podania v ISSF a Zápisu o stretnutí, za porušenie predpisu Rozpisu ObFZ Prešov (nedostupná výpočtová technika s pripojením na internet, nefunkčná tlačiareň), podľa čl. 64/1a DP v stretnutí 11. kolo, 5.A liga žiaci, RN Žehňa - Vyšná Šebastová, DK ukladá DS – finančnú pokutu 30 €, podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP + 5 €

U 261: RN Žehňa (5.A liga žiaci). Na základe Zápisu o stretnutí, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z rozhodnutia DK ObFZ U 245, podľa čl. 64/1b DP v stretnutí 13. kolo, 5.A liga žiaci, Hrabkov - RN Žehňa, DK ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 64/3 a čl. 12/6 DP + 5 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 25.05.2023 o 16.15 hod. R Stoják, Marcinko.

2.KR berie na vedomie pochvalu od TJ PODHORAN POLOMA na R Karaffa, AR Varga a DZ Ondík za výkon v stretnutí 9. ligy medzi (Poloma – Krivany).

3.KR berie na vedomie pochvalu od ŠK Gregorovce na R Bereš D., AR Lysina, Stoják a DZ Mikulec za výkon v stretnutí 8. ligy medzi (Víťaz – Gregorovce).

4.KR na základe podnetu od TJ Slovan Pečovská Nová Ves vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 7. ligy medzi Pečovská Nová Ves – Hermanovce a rozhodla, že námietka je neopodstatnená. Poplatok 15€.

5.KR berie na vedomie podnet od R Fúsek.

6.KR berie na vedomie podnet od R Jurko.

7. Poplatok za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie: Karaffa, Vančišin, Stoják, Roman 5€.

8. Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Tverdík, Timko 10€.

9.KR oznamuje termín fyzických previerok dňa 09.06.2023. Začiatok FP je stanovený na 17:30 hod. Previerky sa uskutočnia na tartanovej atletickej dráhe ZŠ na Šmeralovej ulici v Prešove. Účasť R na previerkach je jednou z podmienok na zaradenie pre nominačné listiny a pre nový súťažný ročník 2023/2024.

 

ZMENY V OBSADENÍ R a DZ

DOSPELÍ
7.liga 3b – 22.kolo 21.5.2023 o 16:30 hod.
14:00 Hermanovce Brezovica Mižák Miženko Kožlej P KOČIŠČIN
13:00 Žipov Nemcovce Uličný M Uličný L Uličný Ľ TOMEČEK
Chmeľov Dubovica Andrejko Lysina Lejko KOVALIČ
Uz. Šalgov Záborské Kožlej P Kožlej M Hudák ŠVABY
V. Šebastová Š. Sokolovce Onofrej Stoják Majiroš BENKO
Terňa Peč. N. Ves Verčimák L Jendruš Michaliková MIKULEC
voľno Ľubotice B x x x x
8.liga – 22.kolo 21.5.2023 o 16:30 hod.
10:30 UT SB Ostrovany Víťaz Palenčár Belišová Zruš.del. PRIBULA
10:30 Gregorovce Pušovce Cisko M ml Cisko M st Vysocký VERBOVSKÝ
UT Prostej. Ličartovce M. Šariš Uličný L Uličný M Marcinko VERBOVSKÝ
Kojatice Hrabkov Miženko Cisko M ml Vysocký TOMEČEK
Š. Michaľany Kapušany Jurik Verčimák S Trojanovič STRAKA
Jak. Voľa Žehňa Varga Tverdik Klobušovský ONDÍK
Jakubovany Drienov Hajzuš Petruš Timko KAČMÁR
9.A liga – 23.kolo 21.5.2023 o 16:30 hod.
10:30 v Kap. Solivar Ruská N. Ves Majiroš Stoják KAČMÁR
10:30 v Mikl. Sedlice Janov Horváth Lejko Michaliková STRAKA
10:30 Kokošovce Haniska Onofrej Fúsek HAVRILLA
Tulčík Miklušovce Babjak Danko HAVRILLA
Radatice voľno x x x x
9.B liga – 18.kolo 21.5.2023 o 16:30 hod.
10:30 Lipany B Medzany Karaffa Varga MIKULEC
Ražňany Poloma Mižák Kočiščin FEKIAČ
Krásna Lúka Jarovnice Šarišský Zruš.del.
voľno Krivany x x x x
5.liga dorast – 18.kolo 20.5.2023 o 15:00 hod.
Drienov M. Šariš Onofrej
Rožkovany Dubovica Miženko Zruš.del. Zruš.del.
25.5. 17:30 Ruská N. Ves Medzany Dulová Ves
voľno Záhradné x x x x
6.liga dorast – 18.kolo 20.5.2023 o 15:00 hod.
20.5. 15:00 Terňa V. Šebastová Majiroš Zruš.del.
Janov Roma Žehňa Mižák Marcinko
21.5. 13:45 Š. Michaľany Jakubovany Verčimák S Jurik
7.liga dorast – 17.kolo 20.5.2023 o 15:00 hod.
Gregorovce Kendice Lysina v Kendiciach
30.5. 17:30 Víťaz Dulova Ves Karaffa
21.5. 13:30 Chmeľov Brezovička Andrejko
4.liga žiaci – 15.kolo 20.5.2023 o 15:00 hod.
Ostrovany Jarovnice Kočiš v Š.Michaľanoch
21.5. 11:00 M. Šariš Dubovica Trojanovič Pillár
21.5. 13:30 Kojatice Š. Dravce Kišš v Župčanoch
21.5. 13:45 Drien. N. Ves Chmin.N.Ves Fúsek Roman
21.5. 14:00 Peč. N. Ves Kamenica Šarišský
5.A liga žiaci – 14.kolo 20.5.2023 o 15:00 hod.
15:00 Dulova Ves Hrabkov Babjak
3.6. 15:00 Rómska ID PO V. Šebastová Gladiš v V.Šebastová
Žehňa Roma Žehňa Bud. LAIK
5.B liga žiaci – 13.kolo 20.5.2023 o 15:00 hod.
12:00 Rožkovany Š. Sokolovce Miženko Zruš.del. Zruš.del.
Demjata Poloma Trojanovič Zruš.del.
Jak. Voľa Brezovička Šarišský Timko
21.5. 13:30 Uz. Šalgov Torysa Kožlej M
6.liga žiaci – 22.kolo 20.5.2023 o 15:00 hod.
14:00 FAMT PO B Petrovany Verčimák L V. Šariš
Solivar Záborské Kožlej M na Tajchu
Varhaňovce Žipov Verčimák S
15:15 Sedlice Gregorovce Hudák Miklušovce
20.5. 15:00 Chmeľov Tulčík Jurik
voľno Radatice x x x x
voľno Uzovce x x x x
PREDOHRÁVKA 9.B liga dospelí 20. kolo
19.5. 17:30 Krásna Lúka Krivany Cisko M ml Hajzuš Varga
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina C
20.5. 10:00 Haniska ihriská v Haniske Hudák Kožlej M
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina D
23.5. 17:00 D.Ves ihrisko v D.Vsi Pillar
PRÍPRAVKY U11 skupina D
22.5. 16:30 Fintice ihrisko vo Finticiach Kočiščin
PRÍPRAVKY U11 skupina A
20.5. 10:00 Varhaňovce ihrisko vo Varhaňovciach Kožlej P
PRÍPRAVKY U11 skupina B
21.5. 9:00 Solivar ihrisko na Tajchu Jurík
PRÍPRAVKY U11 skupina H
19.5. 16:00 Sabinov ihriská v Sabinove Belišová Trojanovič
PRÍPRAVKY U9 skupina A
22.5. 16:00 Solivar ihrisko na Tajchu Klobušovský
PRÍPRAVKY U9 skupina E
19.5. 17:00 Žipov ihriská UT Jazdecký areál Hudák Tomeček
PRÍPRAVKY U9 skupina F
20.5. 15:30 Sabinov ihrisko v Sabinove Varga Petruš
PRÍPRAVKY U13 skupina F
19.5. 17:00 Chmiňany ihrisko vo Víťazi Kožlej P
PRÍPRAVKY U13 skupina F
20.5. 11:00 Víťaz ihrisko vo Víťazi Klovanič
PRÍPRAVKY U11 skupina F
21.5. 11:00 Chmin. N. Ves ihrisko v Chmin. N. Vsi Jendruš

 

PRÍPRAVKY U13 skupina E
23.5. 16:30 FAMT B ihrisko vo V.Šariši Jendruš