fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga 3b dospelých 21.kolo: Pečovská NV - Hermanovce – 13.5.2023 o 16:30 hod., FK Pečovská poplatok 10€

-8.liga dospelých 21.kolo: Žehňa - Jakubovany – 14.5.2023 o 12:30 hod., FK Jakubovany poplatok 10€

-8.liga dospelých 24.kolo: Kojatice - Žehňa – 4.6.2023 o 13:30 hod., bez poplatku (čas 16:30 nebol schválený)

-9A.liga dospelých 22.kolo: Ruská NV - Tulčík – 14.5.2023 o 13:30 hod. v Petrovanoch, kolízia

-9B.liga dospelých 17.kolo: Jarovnice - Ražňany – 14.5.2023 o 13:30 hod. v Hermanovciach, FK Jarovnice poplatok 10€

-9B.liga dospelých 19.kolo: Jarovnice – Lipany B – 28.5.2023 o 13:00 hod. v Š.Michaľanoch, bez poplatku

-6.liga žiaci 24.kolo: Záborské - Žipov – 4.6.2023 o 10:30 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 21.kolo: Petrovany - Sedlice – 13.5.2023 o 15:00 hod., FK Sedlice poplatok 10€

-6.liga žiaci 21.kolo: Uzovce - Varhaňovce – 13.5.2023 o 11:30 hod., FK Varhaňovce poplatok 10€

-4.liga žiaci 14.kolo: Šar. Dravce - Pečovská NV – 15.5.2023 o 16:30 hod., FK Pečovská poplatok 5€

-5B.liga žiaci 12.kolo: Rožkovany - Uz. Šalgov – 13.5.2023 o 11:00 hod., FK Rožkovany poplatok 5€

-5B.liga žiaci 12.kolo: Torysa - Demjata – 13.5.2023 o 12:00 hod., FK Torysa poplatok 10€

2.ŠTK berie na vedomie podnet FK Ruská NV - neúčasť na turnaji, po dohode odohrá sa to na nasledujúcom turnaji.

3.ŠTK berie na vedomie podnet R Kočiš k stretnutiu žiakov Roma Žehňa – V.Šebastová.

4.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 17.5.2023 o 16:00 hod. zástupcu FK RN Žehňa a zároveň pod hrozbou uzatvorenia ihriska žiada o dodržiavanie Rozpisu ObFZ – povinnosti usporiadateľského FK + náležitosti hracej plochy.

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U13:

-skupina A: FK Chminianska NV – 15.5.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Drienov, Demjata a Solivar na ihrisku v Chminianskej.

-skupina B: FK Kamenica – 11.5.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Ražňany, Krivany a Pečovská NV na ihrisku v Kamenici.

-skupina C: FK Kendice– 13.5.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Lemešany, Haniska a Drienovská na ihrisku v Kendiciach.

-skupina F: FK Chmiňany – 15.5.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Víťaz, Fričovce a Ovčie na ihrisku vo Svinej.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina A: FK Varhaňovce – 20.5.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Drienov, Petrovany, Ličartovce na ihrisku vo Varhaňovciach.

-skupina C: FK Záhradné – 13.5.2023 o 14:30 hod., za účasti FK Haniska, Ruská NV a Dr. NV na dvoch ihriskách v Záhradnom.

-skupina D: FK Fintice – 18.5.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Pušovce, Trnkov na ihrisku vo Finticiach.

-skupina F: FK Ovčie – 12.5.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Chmiňany, Fričovce a Víťaz na ihrisku v Ovčom.

-skupina H: FK Sabinov – 17.5.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Sabinov B, Šar. Michaľany, Jakubova Voľa na dvoch ihriskách v Sabinove.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina G: FK Ražňany – 13.5.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Pečovská NV, Brezovica a Kamenica na mult. ihrisku v Ražňanoch.

-skupina D: FK Svinia – 14.5.2023 o 9:30 hod., za účasti FK Chminianska, Široké a Hrabkov na ihrisku v Svinej.

8.ŠTK žiada FK o okamžitú úhradu ZF za mesiac apríl. Termín úhrady bol 10.5.2023!!! ZF neuhradili FK: Rómska Identita Prešov, Varhaňovce, Rómovia napredujú Žehňa, Ostrovany, Uzovce, Jakubovany, Chmiňany, Chmeľov, Drienov, Safi, Trnkov.

9.ŠTK dôrazne upozorňuje FK v súťažiach U13, U11 a U9, že zápasy v základných skupinách musia byť odohrané do 21.5.2023 tak ako je uvedené v rozpise), nakoľko 22.5. sa žrebuje nadstavba a od 26.5.2023 sa už hraje!!!

10.ŠTK upozorňuje všetky FK  na zabezpečenie  štadiónov podľa RS - vybavenosť futbalových štadiónov   a žiada , aby do jarnej časti  doriešili potrebné sociálno-materiálno  technické vybavenie  štadiónov tak, aby FK spĺňal   všetky potrebné náležitosti pre danú súťaž.

11.ŠTK žiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

12.ŠTK upozorňuje kluby na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

13.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 17.5.2023 (streda) o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 238: Ján Adam (1201918) Solivar, 9.A liga dospelí, od 08.05.2023 + 10 €

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 239: Matúš Biroš (1191570) Pušovce, 8. liga dospelí, od 08.05.2023 + 10 €

U 240: Alex Luterančík (1288675) Chmeľov, 7. liga 3b dospelí, 20. kolo, 07.05.2023, Chmeľov – Žipov, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 08.05.2023 + 10 €

U 241: Dávid Kočiško (1295575) Haniska, 9.A. dospelí, 21. kolo, 07.05.2023, Tulćik -Haniska, vylúčený za telesné napadnutie - vrazenie do súpera riskantným spôsobom mimo súboja o loptu, podľa čl.49/1a DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 08.05.2023 + 10 €

U 242: Viliam Pavuk (1444122) Ražňany, 9. B liga dospelí, 16. kolo, 07.05.2023, Ražňany - Medzany, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 08.05.2023 + 10 €

U 243: Róbert Mačo (1371811) RN Žehňa, 6. liga dorast, 16. kolo, 06.05.2023, Terňa - RN Žehňa , vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 07.05.2023 + 5 €

U 244: Patrik Gabor (1363423) Medzany, 5.liga dorast, 13.kolo, 08.05.2023, Medzany – Dubovica, vylúčený za telesného napadnutia na hracej ploche, udretie súpera do hlavy mimo súboja o loptu, podľa čl.49/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 09.05.2023 + 5 €

U 245: Rudolf Sivák (1448182) RN Žehňa, 5.A žiaci, 11. kolo, 10.05.2023, RN Žehňa – Vyšná Šebastová, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – opakované hrubé urážky R, podľa čl. 48/1c DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 5 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 11.05.2023 +5 €.

U 246: DK ukladá FK Chmeľov na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 90,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 12. kolo, 7. ligy dorast, 01.05.2023 Brezovička - Chmeľov. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 a čl. 12/6 DP + 5 €.

U 247: DK ukladá FK Chmiňany na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 90,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 16. kolo, 6. ligy dorast, 3.5.2023 Vyšná Šebastová - Chmiňany. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 a čl. 12/6 DP + 5 €.

U 248: DK ukladá FK Dubovica na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 70,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutia na turnaji U13 skupiny G. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 a čl. 12/6 DP + 5 €.

U 249: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Chmiňany finančnú pokutu 400,- € za odhlásenie družstva dospelých z rozbehnutej súťaže 7 liga 3b dospelí, Disciplinárna sankcia: podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a čl. 12/6 DP + 10 €

U 250: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Chmiňany finančnú pokutu 300,- € za odhlásenie družstva dorastu z rozbehnutej súťaže 6 liga dorast, Disciplinárna sankcia: podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a čl. 12/6 DP + 5 €

U 251: Matúš Roba (1295676) Dubovica. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U204 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2023, s účinnosťou od 11.05.2023 + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 18.05.2023 o 16.15 hod. R Stoják, Marcinko.

2.KR berie na vedomie podnet od DZ Hudák.

3.KR berie na vedomie podnet od R Kožlej P.

4.KR dôrazne upozorňuje všetkých R, aby na všetkých stretnutiach používali reklamu od spoločnosti QI.

5.Noví R: Matúš Gladiš 0903 289 104, Prešov; Adam Danko 0910 774 857, Prešov, Jakub Kočiščin 0915 343 655, Fintice; Marek Pillár 0907 614 298, Ratvaj, Nicolas Roman 0940 222 411, Prešov.

 

ZMENY V OBSADENÍ R a DZ:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 21.kolo 14.5.2023 o 16:30 hod.
13.5. 16:00 Ľubotice B Chmeľov Gallová Jurko Verčimák S HAVRILLA
10:30 Záborske V. Šebastová Uličný L Verčimák S Verčimák L STRAKA
13.5. 16:30 Peč. N. Ves Hermanovce Pták Petruš Belišová ONDÍK
Š. Sokolovce Terňa Miženko Timko Majiroš VERBOVSKÝ
Nemcovce Uz. Šalgov Babjak Onofrej Lejko KAČMÁR
Dubovica Žipov Trojanovič Verčimák S Klobušovský FEKIAČ
Brezovica voľno x x x x
8.liga – 21.kolo 14.5.2023 o 16:30 hod.
10:30 Kapušany Jak. Voľa Onofrej Gladiš Babjak KAČMÁR
12:30 Žehňa Jakubovany Mižák Jurko Michaliková TOMEČEK
Pušovce Ličartovce Lipovský Prokopová Petruš ŠVABY
Víťaz Gregorovce Bereš Lysina Stoják MIKULEC
Drienov Ostrovany Jendruš Jurik Trojanovič TOMEČEK
Hrabkov Š. Michaľany Jurko Mižák Michaliková KOČIŠČIN
M. Šariš Kojatice Šarišský Cisko M ml Tverdik LACKO
9.A liga – 22.kolo 14.5.2023 o 16:30 hod.
10:30 Haniska Solivar Jendruš Jurik KOČIŠČIN
13:30 v Petrovan. Ruská N. Ves Tulčík Jurik Jendruš KOVALIČ
Janov Kokošovce Verčimák L Kočiščin KOVALIČ
Miklušovce Radatice Gallová Kožlej M STRAKA
voľno Sedlice x x x x
9.B liga – 17.kolo 14.5.2023 o 16:30 hod.
10:30 Medzany Krásna Lúka Vysocký Haborák HAVRILLA
13:30 v Herman. Jarovnice Ražňany Uličný L Haborák Vysocký ONDÍK
Poloma Krivany Karaffa Varga ONDÍK
Lipany B voľno x x x x
5.liga dorast – 17.kolo 13.5.2023 o 15:00 hod.
Medzany Rožkovany Fúsek Danko Zruš.del.
Dubovica Drienov Miženko Zruš.del. Zruš.del.
M. Šariš Záhradné Jurik Roman Zruš.del.
Ruská N. Ves voľno x x x x
6.liga dorast – 17.kolo 13.5.2023 o 15:00 hod.
Roma Žehňa V. Šebastová Mižák Marcinko Zruš.del.
14.5. 13:45 Š. Michaľany Terňa Varga Majiroš Pillar
Jakubovany voľno x x x x
voľno Janov x x x x
7.liga dorast – 16.kolo 13.5.2023 o 15:00 hod.
Kendice Dulova Ves Kočiš
Brezovička Víťaz Vančišin
Gregorovce Chmeľov Varga
4.liga žiaci – 14.kolo 13.5.2023 o 15:00 hod.
12.5. 17:30 Dubovica Drien. N. Ves Trojanovič
Ostrovany Kamenica Šarišský v Š. Michaľan.
15.5. 16:30 Š. Dravce Peč. N. Ves Timko
14.5. 11:00 M. Šariš Jarovnice Cisko M ml Šarišský Tverdik
14.5. 13:30 Chmin.N.Ves Kojatice Šarišský Cisko M ml Tverdik
5.A liga žiaci – 13.kolo 13.5.2023 o 15:00 hod.
11:15 Rómska ID PO Žehňa Budov. Jurik Roman v M. Šariši
16:30 Hrabkov Žehňa Roma Karaffa Pillar vo Svini
16.5. 17:00 Dulova Ves V. Šebastová Kožlej P
5.B liga žiaci – 12.kolo 13.5.2023 o 15:00 hod.
11:00 Rožkovany Uz. Šalgov Trojanovič
Poloma Jak. Voľa Haborák
12:00 Torysa Demjata Hajzuš
14.5. 14:00 Š. Sokolovce Brezovička Timko
6.liga žiaci – 21.kolo 13.5.2023 o 15:00 hod.
10:30 Tulčík FAMT PO B Babjak
11:30 Uzovce Varhaňovce Majiroš
13.5. 15:00 Petrovany Sedlice Onofrej
14.5. 13:00 Radatice Záborské Gallová
14.5. 13:30 Chmeľov Žipov Lipovský
Solivar voľno x x x x
Gregorovce voľno x x x x
DOHRÁVKA 8. liga dospelí 16. kolo
12.5. 17:45 Víťaz Kapušany Kočiš Haborák Šarišský ŠVABY
DOHRÁVKA 7. liga dorast 14. kolo
17.5. 17:30 Víťaz Chmeľov Trojanovič
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina D
12.5. 16:30 Tulčík ihrisko v Tulčiku Tomeček
PRÍPRAVKY U11 skupina F
12.5. 16:30 Ovčie ihrisko v Ovčiom Klovanič
PRÍPRAVKY U9 skupina F
13.5. 10:00 Terňa ihrisko v Terni Majiroš
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina B
10.5. 16:30 Kamenica ihrisko v Kamenici Trojanovič
PRÍPRAVKY U9 skupina G
13.5. 10:00 Ražňany mult.ihrisko v Ražňanoch Klovanič
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina C
13.5. 10:00 Kendice ihrisko v Kendiciach Prokopová
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina A
15.5. 16:00 Chmin.N.Ves ihrisko v Chmin.N.Vsi Tomeček
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina F
15.5. 17:00 Chmiňany ihrisko vo Svinej Kožlej P
PRÍPRAVKY U11 skupina C
13.5. 14:30 Záhradné ihrisko v Záhradnom Lysina
PRÍPRAVKY U11 skupina H
17.5. 16:00 Sabinov ihrisko v Sabinove Varga Šarišský
PRÍPRAVKY U11 skupina D
14.5. 9:30 Svinia ihrisko v Svinej Klovanič