fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-5A.liga žiaci 11.kolo: RN Žehňa - V. Šebastová – 10.5.2023 o 17:00 hod., FK V. Šebastová poplatok 10€

-5A.liga žiaci 12.kolo: RN Žehňa - Dulova Ves – 8.5.2023 o 12:30 hod., FK D.Ves poplatok 10 €

-5A.liga žiaci 13.kolo: Dulova Ves - V. Šebastová – 16.5.2023 o 17:00 hod., kolízia

-5A.liga žiaci 12.kolo: R. Identita - Hrabkov – 8.5.2023 o 11:00 hod., R. Identita poplatok 5€

-7.liga dorast 11.kolo: Dulova Ves - Kendice – 10.5.2023 o 17:00 hod., bez poplatku

-7.liga dorast 15.kolo: Gregorovce - Víťaz – 5.5.2023 o 17:45 hod., FK Gregorovce poplatok 10€

-5.liga dorast 18.kolo: Ruská NV - Medzany – 25.5.2023 o 17:30 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 14.kolo: Dubovica - Drienovská NV – 12.5.2023 o 17:30 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 13.kolo: Drienovská NV - Jarovnice – 10.5.2023 o 17:30 hod., FK Drienovská poplatok 5€

-6.liga žiaci 20.kolo: Žipov - Uzovce – 11.5.2023 o 17:00 hod., FK Uzovce poplatok 5€

-6.liga žiaci 21.kolo: Tulčík - FAMT PO – 13.5.2023 o 10:30 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 22.kolo: FAMT PO - Petrovany – 20.5.2023 o 14:00 hod., bez poplatku

-8.liga dospelých 20.kolo: Ličartovce - Kojatice – 7.5.2023 o 12:30 hod., FK Ličartovce poplatok 10€

-9A.liga dospelých 22.kolo: Ruská N.Ves - Tulčík – 14.5.2023 o 13:30 hod., kolízia, FK Ruská N.Ves poplatok 5€

2.ŠTK berie na vedomie oznámenie FK Chmiňany, že pre nedostatočný počet a nezáujem hráčov odhlasuje zo súťaží družstvá zaradené v 7.lige dospelých a v 6.lige dorastencov. Z tohto dôvodu ŠTK všetky stretnutia s týmto mužstvom v týchto súťažiach anuluje a v zostávajúcich kolách budú mať mužstvá s týmto súperom voľno. ŠTK dáva DK do pozornosti FK Chmiňany.

3.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Dubovica za neúčasť na turnaji U13 sk. G a zároveň kontumuje stretnutia z turnaja výsledkom 3:0k.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy dorast FK Brezovička - Chmeľov pre neúčasť tímu hostí na stretnutí výsledkom 3:0k. FK Chmeľov do pozornosti DK.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 6. ligy dorast FK V. Šebastová - Chmiňany pre neúčasť tímu hostí na stretnutí výsledkom 3:0k. FK Chmiňany do pozornosti DK.

6.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy dorast FK Kendice - Brezovička - pre pokles hráčov hostí pod 6 výsledkom 3:0k.

7.ŠTK berie na vedomie podnet FK Chminianska NV - neúčasť na nasledujúcom turnaji U9, zároveň žiada súperov o vyjadrenie o možnej dohrávke.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U13:

-skupina B: FK Krivany – 6.5.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Ražňany, Kamenica a Pečovská NV na ihrisku v Krivanoch.

-skupina C: FK Haniska – 20.5.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Lemešany, Ličartovce a Kendice na dvoch ihriskách v Haniske.

-skupina C: FK Ličartovce – 6.5.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Lemešany, Haniska a Kendice na dvoch ihriskách v Drienovskej.

-skupina D: FK Tulčík – 12.5.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Nemcovce, V. Šebastová a Dulova ihrisku v Tulčíku.

-skupina F: FK Fričovce– 8.5.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Chmiňany, Ovčie a Víťaz na ihrisku vo Fričovciach.

-skupina G: FK Dubovica – 8.5.2023 o 9:30 hod., za účasti FK Medzany, Š. Dravce a Š. Michaľany ihrisku v Dubovici.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina A: FK Ličartovce – 6.5.2023 o 14:00 hod., za účasti FK Varhaňovce, Petrovany, Drienov na ihrisku v Drienovskej.

-skupina B: FK Záborské – 4.5.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Dulova, Solivar na ihrisku v Záborskom.

-skupina C: FK Drienovská NV – 6.5.2023 o 14:30 hod., za účasti FK Haniska, Ruská NV a Záhradné na ihrisku v Lemešanoch.

-skupina D: FK Trnkov – 8.5.2023 o 9:30 hod., za účasti FK Fintice a Pušovce na ihrisku v Kapušanoch.

-skupina H: FK Š.Michaľany – 5.5.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Sabinov A., B, Jak.Voľa na dvoch ihriskách v Š.Michaľanoch.

-skupina F: FK Ovčie – 12.5.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Široké , Fričovce, Chmin.N.Ves na ihrisku v Ovčom.

-skupina I: FK Pečovská NV – 5.5.2023 o 15:30 hod., za účasti FK Torysa, Brezovica, Kamenica na ihrisku v Pečovskej .

10.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina B: FK V. Šariš – 9.5.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Záhradné, Fintice a Ľubotice na ihrisku vo V. Šariši.

-skupina E: FK SAFI PO – 9.5.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Tatran PO, Župčany, Žipov na dvoch ihriskách Safi v Prešove.

-skupina C: FK Trnkov – 8.5.2023 o 11:30 hod., za účasti FK Pušovce, Kapušany na ihrisku v Kapušanoch.

-skupina D: FK Hrabkov – 6.5.2023 o 9:00 hod., za účasti FK Široké, Chminianska a Svinia na ihrisku v Hrabkove.

11.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U8:

-skupina A: FK SAFI PO – 8.5.2023 o 11:00 hod., za účasti FK Solivar, Tatran PO a Ľubotice na dvoch ihriskách Safi v Prešove.

12.ŠTK dôrazne upozorňuje FK v súťažiach U13, U11 a U9, že zápasy v základných skupinách musia byť odohrané do 21.5.2023 tak ako je uvedené v rozpise), nakoľko 22.5. sa žrebuje nadstavba a od 26.5.2023 sa už hraje!!!

13.ŠTK upozorňuje všetky FK  na zabezpečenie  štadiónov podľa RS - vybavenosť futbalových štadiónov   a žiada , aby do jarnej časti  doriešili potrebné sociálno-materiálno  technické vybavenie  štadiónov tak, aby FK spĺňal   všetky potrebné náležitosti pre danú súťaž.

14.ŠTK žiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

15.ŠTK upozorňuje kluby na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

16.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 11.5.2023 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 219: Miroslav Bendik (1345458) Chmiňany, 7. liga 3b dospelí, od 29.04.2023 + 10 €

U 220: Ondrej Madej (1194012) Šarišské Sokolovce, 7. liga 3b dospelí, od 29.04.2023 + 10 €

U 221: Kristian Bača (1260055) Vyšná Šebastová, 7. liga 3b dospelí, od 29.04.2023 + 10 €

U 222: Damián Poloha (1367728) Pušovce, 8. liga dospelí, od 29.04.2023 + 10 €

U 223: Rastislav Sabol (1293021) Šarišské Michaľany, 8. liga dospelí, od 01.05.2023 + 10 €

U 224: Ján Kaleja (1296812) Drienov, 8. liga dospelí, od 01.05.2023 + 10 €

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 225: Ján Novýsedlák (1150627) Krásna Lúka, 9. B liga dospelí, od 29.04.2023 + 10 €.

U 226: Michal Capko (1151783) Ličartovce, 8. liga dospelí, od 01.05.2023 + 10 €

U 227: Šimon Švec (1389667) Medzany, 5.liga dorast, od 30.04.2023 + 5 €

U 228: Marek Lysina (1353173) Nemcovce, 7. liga 3b dospelí, 19. kolo, 30.04.2023, Nemcovce – Terňa, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 01.05.2023 + 10 €

U 229: Peter Kováč (1323643) Terňa, 7. liga 3b dospelí, 19. kolo, 30.04.2023, Nemcovce – Terňa, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti vrazením do súpera, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP od 01.05.2023 + 10 €

U 230: Vratko Kollárčik (1347476) Kapušany, 8. liga dospelí, 19. kolo, 30.04.2023, Kapušany – Ostrovany, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou pred PÚ, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 01.05.2023 + 10 €

U 231: Matúš Šingľar (1295788) Ruská Nová Ves, 9. A liga dospelí, 20. kolo, 30.04.2023, Ruská Nová Ves - Miklušovce, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 01.05.2023 + 10 €

U 232 : Richard Pfeifer (1365245) Drienov, 5. liga dorast, 15. kolo, 29.04.2023, Ruská Nová Ves – Drienov, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti vrazením do súpera podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 30.04.2023 + 5 €

U 233: Dominik Jakúbek (1285673) Hermanovce. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U185 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2023, s účinnosťou od 04.05.2023 + 10 €

U 234: Radovan Jurčišin (1250397) Hermanovce. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U186 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2023, s účinnosťou od 04.05.2023 + 10 €

U 235: Dávid Kaleja (1336284) Jarovnice. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U188 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2023, s účinnosťou od 04.05.2023 + 10 €

U 236: František Pešta (1253019) Jarovnice. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U189 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2023, s účinnosťou od 04.05.2023 + 10 €

U 237: FK Miklušovce (9.A liga). Na základe podnetu KR ObFZ, za nesprávne natáčanie videozáznamu podľa RS(bod 5 písm. h) zo stretnutia 19.kola, 9.A liga, Miklušovce – Haniska, podľa čl. 64/1a DP. DK ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP. + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

SEKRETARIÁT:

VV ObFZ oznamuje FK, že z dôvodu nariadenia SFZ od jarnej časti súťažného ročníka 2022/23 musia byť R a DZ pôsobiaci v súťažiach ObFZ nahlásení do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Z tohto dôvodu sa FK zvýšia náklady na delegované osoby nakoľko dôjde k povinným odvodom.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 11.05.2023 o 16.30 hod. R Stoják, Marcinko.

2.KR vykonala pohovor s DZ Verbovský.

3.KR vykonala pohovor s R Karaffa.

4.KR berie na vedomie podnet od R Babjak.

5.KR berie na vedomie pochvalu od ŠK v obci Chmeľov na R Babjak DZ Klovanič za výkon v stretnutí 7. ligy medzi (Chmeľov – V. Šebastová).

6.KR berie na vedomie podnet od TJ Petrovany.

7.KR dôrazne upozorňuje všetkých R, aby na všetkých stretnutiach používali reklamu od spoločnosti QI.

8.Noví R: Matúš Gladiš 0903 289 104, Prešov; Adam Danko 0910 774 857, Prešov, Jakub Kočiščin 0915 343 655, Fintice; Marek Pillár 0907 614 298, Ratvaj, Nicolas Roman 0940 222 411, Prešov.

Zmeny v obsadení:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 20.kolo 7.5.2023 o 16:30 hod.
6.5. 16:00 Ľubotice B Brezovica Jendruš Cisko M ml Stoják HUDÁK
10:30 Hermanovce Š. Sokolovce Jurik Gladiš Uličný Ľ KRAJČÍK
Chmeľov Žipov Gallová Fúsek Lejko ŠVABY
Uz. Šalgov Dubovica Verčimák L Hajzuš MIKULEC
V. Šebastová Nemcovce Klepsatel Verčimák S Kožlej M KOČIŠČIN
Terňa Záborske Varga Trojanovič Vančišin TOMEČEK
Zrušené Chmiňany Peč. N. Ves Zruš.del. Zruš.del. Zruš.del. Zruš.del.
8.liga – 20.kolo 7.5.2023 o 16:30 hod.
10:30 UT SB Ostrovany Žehňa Michalík Mižák Michalíková MIKULEC
10:30 Jak. Voľa Hrabkov Uličný L Verčimák L Zruš.del. HAVRILA
12:30 Ličartovce Kojatice Kočiš Marcinko Kožlej M STRAKA
Š. Michaľany M. Šariš Andrejko Timko Tverdík KOVALIČ
Jakubovany Kapušany Haborák Šarišský ONDÍK
Gregorovce Drienov Cisko M ml Vysocký FEKIAČ
Pušovce Víťaz Babjak Prokopová Danko KAČMÁR
9.A liga – 21.kolo 7.5.2023 o 16:30 hod.
10:30 v Kap. Solivar Janov Kožlej P Kočiščin Zruš.del. TOMEČEK
10:30 Tulčík Haniska Majiroš Roman Zruš.del. KOČIŠČIN
Radatice Ruská N. Ves Jendruš Majiroš Zruš.del.
Kokošovce Sedlice Kožlej P Kočiščin Zruš.del.
Miklušovce voľno x x x x
9.B liga – 16.kolo 7.5.2023 o 16:30 hod.
10:30 Krivany Jarovnice Vysocký Varga FEKIAČ
Ražňany Medzany Mižák Michalíková HAVRILA
Krásna Lúka Lipany B Karaffa
voľno Poloma x x x x
5.liga dorast – 16.kolo 6.5.2023 o 15:00 hod.
Drienov Medzany Uličný M Prokopová
Rožkovany Ruská N. Ves Majiroš Zruš.del. Zruš..del.
7.5. 13:30 Záhradné Dubovica Verčimák S Klepsatel
voľno M. Šariš x x x x
6.liga dorast – 16.kolo 6.5.2023 o 15:00 hod.
Terňa Roma Žehňa Hajzuš Šarišský Timko
Janov Jakubovany Kočiš Kišš
3.5. 17:00 V. Šebastová Chmiňany x x x  
voľno Š. Michaľany x x x x
7.liga dorast – 15.kolo 6.5.2023 o 15:00 hod.
5.5. 17:45 Gregorovce Víťaz Gladiš
Brezovička Dulova Ves Haborák
7.5. 11:00 Chmeľov Kendice Gallová
4.liga žiaci – 13.kolo 6.5.2023 o 15:00 hod.
7.5. 11:00 M. Šariš Ostrovany Trojanovič Pillar Vančišin
7.5. 13:30 Kojatice Dubovica Kišš Zruš.del. v Župčanoch
10.5. 17:30 Drien. N. Ves Jarovnice Verčimák S Pillar
7.5. 14:00 Peč. N. Ves Chmin. N. Ves Haborák
7.5. 14:00 Kamenica Š. Dravce Šarišský
5.A liga žiaci – 12.kolo 6.5.2023 o 15:00 hod.
8.5. 11:00 Rómska ID PO Hrabkov Gladiš v M. Šariši
V. Šebastová Žehňa Budov. Gallová
8.5. 12:30 Žehňa Roma Dulova Ves Jurik
5.B liga žiaci – 11.kolo 6.5.2023 o 15:00 hod.
Demjata Rožkovany Verčimák L
Jak. Voľa Torysa Karaffa
7.5. 13:30 Uz. Šalgov Š. Sokolovce Hajzuš
7.5. 13:30 Brezovička Poloma Timko
6.liga žiaci – 20.kolo 6.5.2023 o 15:00 hod.
Záborské Gregorovce Kožlej M
Solivar Varhaňovce Lejko na Tajchu
15:15 Sedlice Tulčík Kožlej P v Miklušovciach
11.5. 17:00 Žipov Uzovce Babjak
7.5. 13:30 Chmeľov FAMT PO B Gallová
voľno Petrovany x x x x
voľno Radatice x x x x
DOHRÁVKA 5. liga dorast 13. kolo
8.5. 15:00 Medzany Dubovica Babjak Pillar
DOHRÁVKA 6. liga dorast 13. kolo
8.5. 15:00 Roma Žehňa Š. Michaľany Jendruš
DOHRÁVKA 7. liga dorast 11. kolo
8.5. 15:00 Víťaz Brezovička Jurik
DOHRÁVKA 7. liga dorast 11. kolo
8.5. 16:00 Chmeľov Gregorovce Kočiš
DOHRÁVKA 7. liga dorast 11. kolo
10.5. 17:00 Dulova Ves Kendice Kožlej M
DOHRÁVKA 4. liga žiaci 12. kolo
3.5. 17:30 M. Šariš Drien. N. Ves Andrejko
DOHRÁVKA 4. liga žiaci 10. kolo
10.5. 17:00 M. Šariš Peč. N. Ves Andrejko
DOHRÁVKA 5.A liga žiaci 11. kolo
10.5. 17:00 Žehňa Roma V. Šebastová Kočiš
DOHRÁVKA 5.B liga žiaci 8. kolo
8.5. 15:00 Demjata Jak. Voľa Verčimák L
DOHRÁVKA 6. liga žiaci 16. kolo
8.5. 14:00 Varhaňovce Tulčík Kožlej P
DOHRÁVKA 6. liga žiaci 18. kolo
8.5. 15:00 Solivar Uzovce Klobušovský Na Tajchu
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina E
8.5. 10:00 Miklušovce ihrisko v Miklušovciach Andrejko
PRÍPRAVKY U13 skupina B
6.5. 10:00 Krivany ihrisko v Krivanoch Šarišský
PRÍPRAVKY U11 skupina G
6.5. 10:00 Hermanovce ihrisko v Hermanovciach Andrejko
PRÍPRAVKY U9 skupina F
8.5. 10:00 Hermanovce ihrisko v Hermanovciach Karaffa
PRÍPRAVKY U9 skupina E
9.5. 17:00 SAFI PO ihrisko na SAFI PO Tomeček F Kožlej P
PRÍPRAVKY U9 skupina B
9.5. 16:30 V.Šariš ihrisko vo V.Šariši Jendruš
PRÍPRAVKY U9 skupina D
6.5. 9:00 Hrabkov ihrisko v Hrabkove Klovanič
PRÍPRAVKY U11 skupina B
4.5. 16:30 Záborské ihrisko v Záborskom Kožlej P
PRÍPRAVKY U11 skupina I
5.5. 15:30 Peč.N.Ves ihrisko ZŠ Peč.N.Ves Haborák
PRÍPRAVKY U13 skupina F
8.5. 10:00 Fričovce ihrisko vo Fričovciach Gallová
PRÍPRAVKY U13 skupina G
8.5. 9:30 Dubovica ihrisko v Dubovici Vysocký
PRÍPRAVKY U11 skupina C
6.5. 14:30 Dr.N.Ves ihrisko v Lemešanoch Babjak
PRÍPRAVKY U13 skupina C
6.5. 10:00 Ličartovce ihrisko v Drienovskej Gladiš
PRÍPRAVKY U13 skupina D
12.5. 16:30 Tulčik ihrisko v Tulčíku Tomeček
PRÍPRAVKY U11 skupina A
6.5. 14:00 Ličartovce ihrisko v Drienovskej Jurik
PRÍPRAVKY U11 skupina D
8.5. 9:30 Trnkov ihrisko v Kapušanoch Kočiščin
PRÍPRAVKY U9 skupina C
8.5. 11:30 Trnkov ihrisko v Kapušanoch Kočiščin
PRÍPRAVKY U8 skupina
8.5. 11:00 SAFI PO ihrisko SAFI PO Tomeček Pillar