fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga 3b dospelých 16.kolo: Ľubotice – Nemcovce – 26.4.2023 o 17:30 hod., bez poplatku

-8.liga dospelých 16.kolo: Víťaz – Kapušany – 12.5.2023 o 17:45 hod., bez poplatku

-8.liga dospelých 20.kolo: Ličartovce – Kojatice chýba súhlas hostí

-9A.liga dospelých 17.kolo: Janov – Ruská NV – 28.4.2023 o 17:30 hod., bez poplatku

-9A.liga dospelých 17.kolo: Sedlice – Miklušovce – 28.4.2023 o 17:30 hod., bez poplatku

-9A.liga dospelých 20.kolo: Ruská NV – Miklušovce – 30.4.2023 o 15:00 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 12.kolo: Malý Šariš – Drienovská NV – 3.5.2023 o 17:30 hod.

-5A.liga žiaci 10.kolo: Rómska Identita – RN Žehňa - 1.5.2023 o 11:15 hod. v M. Šariši, bez poplatku

-5B.liga žiaci 10.kolo: Torysa - Brezovička 4.5.2023 o 17:30 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 15.kolo: Ruská NV – Drienov – 29.4.2023 o 13:00 hod. v Dulovej Vsi, FK Ruská poplatok 5€

-5.liga dorast 12.kolo: Ruská NV – Dubovica – 10.6.2023 o 15:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 19.kolo: Solivar – Žipov – 29.4.2023 o 10:30 hod., FK Solivar poplatok 5€

-6.liga žiaci 19.kolo: Petrovany – Záborské – 29.4.2023 o 14:00 hod., FK Záborské poplatok 5€

-6.liga žiaci 14.kolo: Varhaňovce – Sedlice – 4.6.2023 o 15:00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 15.kolo: Šar. Michaľany – Janov – 29.4.2023 o 17:00 hod., kolízia

-7.liga dorast 11.kolo: Dulova Ves – Kendice – 17.5.2023 o 17:00 hod., kolízia

-7.liga dorast 15.kolo: Chmeľov – Kendice – 6.5.2023 o 11:00 hod., kolízia

-7.liga dorast 14.kolo: Víťaz - Chmeľov – 17.5.2023 o 17:30 hod., FK Chmeľov poplatok 5€

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dospelých 9.B liga Jarovnice – Poloma dňa 30.4.2023 o 13:00 na ihrisku v Jakubovej Voli.

3.ŠTK ruší termín stretnutia 8. liga dospelých 16. kolo Jakubovany – Š. Michaľany z 24.5.23 a po dohode oboch klubov ho nariaďuje odohrať 18.5.23 o 18:00 hod. na ihrisku v Jakubovanoch.

4.ŠTK dôrazne upozorňuje FK Varhaňovce na dodržiavanie Rozpisu (príprava na stretnutie) pod hrozbou disciplinárnych opatrení. V prípade opakujúcich problémov postúpime klub na DK.

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U13:

-skupina D: FK Nemcovce – 28.4.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Dulova, Tulčík, Vyšná Šebastová na ihrisku v Nemcovciach.

-skupina B: FK Ražňany – 29.4.2023 o 15:30 hod., za účasti FK Krivany, Pečovská a Kamenica na ihrisku v Ražňanoch.

-skupina A: FK Demjata – 3.5.2023 o 15:30 hod., za účasti FK Chminianska NV na ihrisku v Demjate.

-skupina E: FK Miklušovce – 8.5.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Radatice, M. Šariš, FAMT PO na ihrisku v Miklušovciach.

-skupina G: FK Šar. Dravce – 30.4.2023 o 13:00 hod., za účasti FK Šar. Michaľany, Medzany, Dubovica na ihrisku v Dravciach.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina G: FK Hermanovce – 6.5.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Medzany, Terňa na ihrisku v Hermanovce.

-skupina E: FK SAFI – 3.5.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Ľubotice, Župčany, Tatran PO na dvoch ihriskách SAFI Prešov.

-skupina I: FK Kamenica – 28.4.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Torysa, Brezovica, Pečovská NV na ihrisku v Kamenici.

-skupina C: FK Ruská NV – 28.4.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Haniska, Drienovská, Záhradné na ihrisku v Ruskej.

-skupina F: FK Fričovce – 1.5.2023 o 15:00 hod., za účasti FK Široké, Ovčie, Chmin.N.Ves na ihrisku vo Fričovciach.

-skupina H: FK Š.Michaľany – 29.4.2023, turnaj zrušený

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina F: FK Hermanovce – 8.5.2023 o 10:00 hod., za účasti FK SabinovA,B, Terňa v Hermanovciach.

-skupina F: FK Terňa – 13.5.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Sabinov A,B a Hermanovce v Terni.

-skupina G: FK Kamenica – 29.4.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Ražňany, Brezovica, Pečovská NV na ihrisku v Kamenici.

-skupina D: FK Chmin.N.Ves – 29.4.2023 o 9:00 hod., za účasti FK Široké, Svinia, Hrabkov na ihrisku v Chminianskej.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U8:

- FK Tatran PO – 27.4.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Solivar, Safi PO, Ľubotice na UT Prostejovská.

9.ŠTK dôrazne upozorňuje FK v súťažiach U13, U11 a U9, že zápasy v základných skupinách musia byť odohrané do 21.5.2023, nakoľko od 26.5.2023 sa už hraje nadstavba!!!

10.ŠTK upozorňuje všetky FK  na zabezpečenie  štadiónov podľa RS - vybavenosť futbalových štadiónov   a žiada , aby do jarnej časti  doriešili potrebné sociálno-materiálno  technické vybavenie  štadiónov tak, aby FK spĺňal   všetky potrebné náležitosti pre danú súťaž.

11.ŠTK žiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

12.ŠTK upozorňuje kluby na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

13.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 4.5.2023 o 15:30 hod.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 195: Jozef Marušák (1234761) Hrabkov, 8. liga dospelí, od 24.04.2023 + 10 €

U 196: Jakub Verčimák (1320576) Kapušany, 8. liga dospelí, od 24.04.2023 + 10 €

U 197: Martin Macák (1135625) Ličartovce, 8. liga dospelí, od 24.04.2023 + 10 €

U 198: Daniel Mitrík (1295566) Sedlice 9. A liga dospelí, od 24.04.2023 + 10 €

U 199: Francisco Paľuch (1341197) Janov 9. A liga dospelí, od 24.4.2023 + 10 €

U 200: Benjamin Skoloda (1363328) Medzany, 5.liga dorast, od 23.04.2023 + 5 €

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 201: Martin Stavač (1248191) Víťaz, 8. liga dospelí, od 24.04.2023 + 10 €

U 202: Štefan Dužda (1386114) Šarišské Michaľany, 6. liga dorast, od 22.04.2023 + 5 €

U 203: Jaroslav Giňa (1377559) Terňa, 6. liga dorast, od 23.04.2023 + 5 €

U 204: Matúš Roba (1295676) Dubovica, 7. liga 3b dospelí, 18. kolo, 23.04.2023, Terňa – Dubovica, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 24.04.2023 +10 €.

U 205: Jozef Pigula, lekár (1060821) TJ Sokol Jakubova Voľa, 8. liga dospelí, 18. kolo, 23.04.2023, Jakubova Voľa – Kojatice, vylúčený za telesné napadnutie – udretie súpera nadmernou silou do oblasti tváre, podľa čl. 49/1b DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 24.04.2023 + 10 €

U 206: Pavol Ondrejíček (1159184) Haniska, 9. A liga dospelí, 19.kolo, 23.04.2023, Miklušovce – Haniska, vylúčený za surovú hru, kopnutie súpera nadmernou silou, podľa čl.46/1 DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 46/2a DP, od 24.04.2023 + 10 €

U 207: Juraj Dužda (1435749) Šarišské Michaľany, 6. liga dorast, 14. kolo, 21.04.2023, Šarišské Michaľany – Vyšná Šebastová, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PU podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 22.04.2023 + 5 €

U 208: David Hoľva (1338407) Vyšná Šebastová, 6. liga dorast, 14. kolo, 21.04.2023, Šarišské Michaľany – Vyšná Šebastová, vylúčený za surovú hru kopnutie súpera nohou nadmernou silou v súboji o loptu, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutia podľa čl. 46/2a DP od 22.04.2023 + 5 €

U 209: Martin Knap (1434473) Vyšná Šebastová, 6. liga dorast, 14. kolo, 21.04.2023, Šarišské Michaľany – Vyšná Šebastová, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PU podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 22.04.2023 + 5€

U 210 : Martin Balog (1382095) Terňa, 6. liga dorast, 14. kolo, 22.04.2023, Terňa – Chmiňany, vylúčený za telesné napadnutie, vrazenie do delegovanej osoby nenásilným spôsobom v prerušenej hre, podľa čl.49/1d DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace, podľa čl. 49/2d DP, od 23.04.2023 + 5 €

U 211: Štefan Kaleja (1435896) Ostrovany, 4. liga žiaci, 11. kolo, 23.04.2023, Drienovská Nová Ves – Ostrovany, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PU, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 24.04.2023 + 5 €

U 212: Fabian Byli (1451271) Jarovnice, 4. liga žiaci, 11.kolo, 23.04.2023 Pečovská Nová Ves – Jarovnice, za telesné napadnutie na hracej ploche súpera po stretnutí, viac násobnými násilnými údermi do oblasti tvare, podľa čl. 49/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 4 mesiace, podľa čl. 49/2c DP, od 24.04.2023+ 5 €

U 213: Róbert Ferko (1264575) VD Jarovnice, 4. liga žiaci, 11.kolo, 23.04.2023 Pečovská Nová Ves – Jarovnice, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 24.04.2023 + 5 €.

U 214: FK Chmiňany (7. liga 3b dospelí) Na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta zo stretnutia, za porušenie povinností organizátora stretnutia, nedostatočnú US - umožnenie fyzickému napadnutiu hráča počas stretnutí 18. kola, 7. liga 3b dospelí, 23.04.2023, Chmiňany - Vyšná Šebastová, podľa čl. 57/1f DP, DK ukladá DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 57/2, a čl. 12/6 DP + 10 €

U 215: FK Jakubovany. Na základe Správy delegáta zo stretnutia, za porušenie povinností organizátora stretnutia, nedostatočnú US - umožnenie vstupu osoby nezúčastnenej na hre bez prejavov nešportového správania sa na hraciu plochu počas stretnutia 18. kola, 8. liga dospelí, 23.04.2023, Jakubovany – Malý Šariš, podľa čl. 57/1b,c DP, DK ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 57/2, a čl. 10 DP+ 10 €

U 216: FK Malý Šariš. Na základe Správy delegáta zo stretnutia, za HNS diváka (vstup na hraciu plochu počas stretnutia) v stretnutí 18. kola, 8. liga dospelí, 23.04.2023, Jakubovany – Malý Šariš, podľa čl. 58/1d DP, DK ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP + 10 €

U 217: FK Poloma. Na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta zo stretnutia 9.B liga dospelí, 14.kolo, 23.04.2023, Medzany – Poloma, za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, p. Jozef Mišenčík člen US Poloma, podľa čl. 48/1c DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 24.04.2023 +10 €

U 218: FK Jarovnice (4. liga žiaci). Na základe Zápisu o stretnutí, podania DO v ISSF a vlastných zistení DK, za telesné napadnutie delegovanej osoby priaznivcov a HNS priaznivcov po stretnutí 4. liga žiaci, 11. kolo, 23.04.2023 Pečovská Nová Ves – Jarovnice, podľa čl. 58/1e, DK ukladá DS – finančnú pokutu 150 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP, podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. i) + 5 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK oznamuje predbežne prihláseným záujemcom o trénerský kurz UEFA C licencie, že v termíne máj 2023 je plánované školenie nových trénerov. Informácie obdrží každý záujemca mailom od pána Szenaya z VsFZ.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 04.05.2023 o 16.15 hod. DZ Verbovský.

2.KR vykonala pohovor s DZ Fekiač.

3.KR berie na vedomie pochvalu od FK Drienov na R Miženko AR Jurko a DZ Kovalič za výkon v stretnutí 8. ligy medzi (Víťaz – Drienov).

4.KR na základe podnetu od FK Hurča Haniska vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 9. ligy Miklušovce – Haniska a rozhodla, že námietka je neopodstatnená. Poplatok 15€.

5.KR berie na vedomie pochvalu od FK Kokošovce na R Horváth AR Gallová, Gladiš a DZ Šváby za výkon v stretnutí 9. ligy medzi (Solivar – Kokošovce).

6.KR dáva do pozornosti DK videozáznam zo stretnutia Miklušovce – Haniska.

7.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 04.05.2023 o 16.30 hod. R Karaffa.

8.KR dôrazne upozorňuje všetkých R, aby na všetkých stretnutiach používali reklamu od spoločnosti QI.

9.Noví R: Matúš Gladiš 0903 289 104, Prešov; Adam Danko 0910 774 857, Prešov, Jakub Kočiščin 0915 343 655, Fintice; Marek Pillár 0907 614 298, Ratvaj, Nicolas Roman 0940 222 411, Prešov.

10.KR akceptuje podnet od R Trojanovič.

         OBSADENIE R A DZ - DOHRÁVKA
DOSPELÍ
7.liga 3b – 16.kolo 28.4.2023 o 17:00 hod.
26.4. 17:30 Ľubotice B Nemcovce Uličný L Uličný M Babjak KOČIŠČIN
Odohrané Brezovica Záborské x x x x
Chmeľov V. Šebastová Babjak Stoják Marcinko KLOVANIČ
Terňa Uz. Šalgov Cisko M ml Cisko M st Cisko Š KAČMÁR
Hermanovce Žipov Kožlej P Klobušovský Haborák STRAKA
Chmiňany Dubovica Mižák Michalíková Jurik ČEKAN
Peč. N. Ves Š. Sokolovce Majiroš Andrejko Fúsek MIKULEC
8.liga – 16.kolo 28.4.2023 o 17:00 hod.
v Medzanoch Ostrovany Kojatice Onofrej Karaffa Verčimák S PRIBULA
12.5. 17:45 Víťaz Kapušany Zruš.del. Zruš.del. Zruš.del. ŠVABY
Odohrané Ličartovce Jak. Voľa x x x x
Jakubovany Š. Michaľany BAKOŇ
Odohrané Gregorovce M. Šariš x x x x
Pušovce Hrabkov Verčimák L Jendruš Hajzuš KRAJČÍK
Odohrané Drienov Žehňa x x x x
9.A liga – 17.kolo 28.4.2023 o 17:00 hod.
Odohrané Solivar Tulčík x x x x
17:30 v Mikl. Sedlice Miklušovce Gallová Kožlej M Zruš.del. KOVALIČ
Kokošovce Radatice Riják Petruš Vančišin ONDÍK
17:30 Janov Ruská N. Ves Varga Vysocký Zruš.del. HUDÁK
Haniska voľno x x x x
9.B liga – 12.kolo 28.4.2023 o 17:00 hod.
Krásna Lúka Poloma Šarišský Belišová   FEKIAČ
Odohrané Lipany B Jarovnice x x x x
Odohrané Ražňany Krivany x x x x
voľno Medzany x x x x
5.liga dorast – 12.kolo 1.5.2023 o 15:00 hod.
10.6. 15:00 Ruská N. Ves Dubovica Kožlej P
1.5. 11:00 Záhradné Drienov Fúsek Lejko
29.4. 15:00 Rožkovany M. Šariš Jurko Šarišský
voľno Medzany x x x x
6.liga dorast – 12.kolo 1.5.2023 o 15:00 hod.
Odohrané Š. Michaľany Chmiňany x x x x
Terňa Jakubovany Verčimák S
Janov V. Šebastová Babjak
voľno Roma Žehňa x x x x
7.liga dorast – 11.kolo 1.5.2023 o 15:00 hod.
8.5. 15:00 Víťaz Brezovička
 17.5. 17:00
Dulova Ves Kendice Kožlej P
8.5. 16:00 Chmeľov Gregorovce
6.liga žiaci – 16.kolo 1.5.2023 o 15:00 hod.
Žipov Petrovany Gallová
Záborské Sedlice Jurik
8.5. 14:00 Varhaňovce Tulčík
Na Tajchu Solivar Radatice Kožlej M
 Odohrané Uzovce Gregorovce x  x  x  x
Chmeľov voľno x x x x
voľno FAMT PO B x x x x

x

         OBSADENIE R A DZ
DOSPELÍ
7.liga 3b – 19.kolo 30.4.2023 o 16:00 hod.
13:00 Žipov Uz. Šalgov Gallová Hajzuš Kišš STRAKA
Brezovica Chmeľov Kočiš Klobušovský Lejko ONDÍK
Peč. N. Ves Ľubotice B Varga Timko Vančišin FEKIAČ
Š. Sokolovce Chmiňany Onofrej Marcinko Vysocký MIKULEC
Záborské Hermanovce Lipovský Uličný L Uličný Ľ KAČMÁR
Nemcovce Terňa Mižák Michaliková Zruš.del. BENKO
Dubovica V. Šebastová Haborák Trojanovič Majiroš KOVALIČ
8.liga – 19.kolo 30.4.2023 o 16:00 hod.
10:30 Víťaz Ličartovce Pták Belišová Zruš.del.
10:30 Kojatice Š. Michaľany Uličný L Uličný M Lipovský BENKO
13:00 Žehňa Gregorovce Babjak Fúsek KAČMÁR
Drienov Pušovce Babjak Fúsek Zruš.del.
Kapušany Ostrovany Andrejko Tverdik Zruš.del. ŠVABY
Hrabkov Jakubovany Kožlej M Kožlej P Petruš STRAKA
M. Šariš Jak. Voľa Gallová Kišš Hajzuš KOČIŠČIN
9.A liga – 20.kolo 30.4.2023 o 16:00 hod.
10:30 v Mikl. Sedlice Solivar Hajzuš Gallová Kišš ŠVABY
10:30 Haniska Radatice Jurik Jurko Gladiš ONDÍK
10:30 Janov Tulčík Miženko Karaffa Michaliková KOVALIČ
15:00 v Petrov. Ruská N. Ves Miklušovce Jurko Jurik Prokopová Zruš.del.
voľno Kokošovce x x x x
9.B liga – 15.kolo 30.4.2023 o 16:00 hod.
10:30 Lipany B Ražňany Trojanovič Haborák Majiroš FEKIAČ
13:00 v Jak. Voli Jarovnice Poloma Kožlej P Kožlej M Petruš MIKULEC
Medzany Krivany Šarišský Stoják
Krásna Lúka voľno x x x x
5.liga dorast – 15.kolo 29.4.2023 o 15:00 hod.
13:00 v D.Vsi Ruská N. Ves Drienov Verčimák L Marcinko
Medzany Záhradné Cisko M ml Prokopová Trojanovič
1.5. 15:00 Dubovica M. Šariš Cisko M ml Zruš.del.
Rožkovany voľno x x x x
6.liga dorast – 15.kolo 29.4.2023 o 15:00 hod.
26.4. 17:00 Jakubovany V. Šebastová M.Cisko ml. Trojanovič
17:00 Š. Michaľany Janov Jendruš Majiroš
Chmiňany Roma Žehňa Mižák
voľno Terňa x x x x
7.liga dorast – 14.kolo 29.4.2023 o 15:00 hod.
Kendice Brezovička Babjak
17.5. 17:30 Víťaz Chmeľov
30.4. 10:30 Dulova Ves Gregorovce Andrejko
4.liga žiaci – 12.kolo 29.4.2023 o 15:00 hod.
v Š.Michaľ. Ostrovany Š. Dravce Majiroš Jendruš
3.5. 17:30 M. Šariš Drien. N. Ves Zruš.del.
30.4. 13:00 Kojatice Jarovnice Šarišský v Župčanoch
30.4. 13:00 Chmin. N. Ves Kamenica Klobušovský Kočiš Lejko
30.4. 13:45 Dubovica Peč. N. Ves Majiroš Trojanovič Haborák
5.A liga žiaci – 11.kolo 29.4.2023 o 15:00 hod.
11:15 Rómska ID PO Dulova Ves Jurik Kožlej M v M. Šariši
Žehňa Roma V. Šebastová Kočiš
16:00 Hrabkov Žehňa Budov. Karaffa Vančišin vo Svini
5.B liga žiaci – 10.kolo 29.4.2023 o 15:00 hod.
12:00 Rožkovany Jak. Voľa Šarišský Jurko
4.5. 17:30 Torysa Brezovička Hajzuš Timko
30.4. 13:00 Uz. Šalgov Demjata Onofrej
30.4. 13:30 Š. Sokolovce Poloma Vysocký Marcinko
6.liga žiaci – 19.kolo 29.4.2023 o 15:00 hod.
FAMT PO B Sedlice Petruš vo V. Šariši
10:30 Solivar Žipov Verčimák S v Dulovej Vsi
Varhaňovce Radatice Onofrej
16:00 Uzovce Chmeľov Andrejko
29.4. 14:00 Petrovany Záborské Verčimák L
Gregorovce voľno x x x x
Tulčík voľno x x x x
DOHRÁVKA 5. liga dorast 12. kolo
29.4. 15:00 Rožkovany M. Šariš Jurko Šarišský
PREDOHRÁVKA 6. liga dorast 16. kolo
3.5. 17:00 V. Šebastová Chmiňany Babjak
DOHRÁVKA 7. liga dorast 12. kolo
1.5. 14:00 Brezovička Chmeľov Trojanovič
DOHRÁVKA 5.A liga žiaci 10. kolo
1.5. 11:15 Rómska ID PO Žehňa Roma Šarišský Timko v M.Šariši
DOHRÁVKA 5.A liga žiaci 10. kolo
1.5. 15:00 Dulova Ves Žehňa Budov. Kožlej P
DOHRÁVKA 6. liga žiaci 17. kolo
26.4. 17:00 Solivar Chmeľov Fusek M v Dulovej Vsi
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina C
1.5. 10:00 Lemešany ihrisko v Lemešanoch Marcinko
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina D
28.4. 16:00 Nemcovce ihrisko v Nemcovciach Prokopová
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina D
1.5. 13:00 V. Šebastová ihrisko vo V. Šebastovej Andrejko
PRÍPRAVKY U11 skupina C
28.4. 16:30 R.N.Ves ihrisko v R.N.Vsi Kočiš
PRÍPRAVKY U11 skupina B
1.5. 10:00 Dulova Ves ihrisko v Dulovej Vsi Kožlej P
PRÍPRAVKY U11 skupina E
3.5. 17:00 Safi ihrisko na Safi Fúsek Tomeček
PRÍPRAVKY U11 skupina F
1.5. 15:00 Fričovce ihrisko vo Fričovciach Jendruš
PRÍPRAVKY U11 skupina H
29.4. Š.Michaľany ihrisko v Šar.Michaľanoch turnaj zrušený
PRÍPRAVKY U11 skupina H
1.5. 10:00 Jakubova Voľa ihrisko v Jak. Voli Timko
PRÍPRAVKY U11 skupina I
28.4. 16:00 Kamenica ihrisko v Kamenici Trojanovič
PRÍPRAVKY U9 skupina D
29.4. 9:00 Chmin.N.Ves ihrisko v Chmin.N.Vsi Klovanič
PRÍPRAVKY U9 skupina E
26.4. 17:00 Župčany ihrisko v Župčanoch Kožlej M Kožlej P
PRÍPRAVKY U9 skupina G
29.4. 10:00 Kamenica ihrisko v Kamenici Haborák
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina A
3.5. 15:30 Demjata ihrisko v Demjate Kožlej P
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina B
29.4. 15:30 Ražňany ihrisko v Ražňanoch Varga
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina G
30.4. 13:00 Š.Dravce ihrisko v Š.Dravciach Vančišin