fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-4.liga žiaci 10.kolo: Jarovnice - Kamenica – 20.4.2023 o 16:00 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 10.kolo: M.Šariš – Peč.N.Ves – 10.5.2023 o 17:00 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 11.kolo: Šar. Dravce - Chminianska NV – 24.4.2023 o 16:30 hod., kolízia

-5B.liga žiaci 8.kolo: Demjata - Jak. Voľa – 8.5.2023 o 15:00 hod., bez poplatku

-5B.liga žiaci 9.kolo: Poloma - Torysa – 23.4.2023 o 13:00 hod., bez poplatku

-5A.liga žiaci 10.kolo: Dulova Ves - Žehňa 1.5.2023 o 15:00 hod., FK Dulova poplatok 5€

-6.liga žiaci 17.kolo: Solivar - Chmeľov – 26.4.2023 o 17:00 hod. v Dulovej Vsi, bez poplatku

-6.liga žiaci 18.kolo: Solivar - Uzovce – 8.5.2023 o 15:00 hod. Na Tajchu Solivar bez poplatku

-6.liga žiaci 21.kolo: Radatice - Záborské – 14.5.2023 o 13:00 hod., 21 dní vopred ohlásené

-7.liga dorast 13.kolo: Chmeľov - Dulova Ves – 23.4.2023 o 11:00 hod., kolízia

-6.liga dorast 15.kolo: Šar. Michaľany - Janov – 29.4.2023 o 15:00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 16.kolo: V. Šebastová - Chmiňany – 3.5.2023 o 17:00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 13.kolo: RN Žehňa - Šar. Michaľany – 8.5.2023 o 15:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 12.kolo: Záhradné – Drienov - 1.5.2023 o 11:00 hod., 19.kolo: Drienov – Záhradné – 27.5.2023 o 13:30 hod., výmena poradia zápasov

-7.liga 3b dospelých 16.kolo: Terňa - Uz. Šalgov – 26.4.2023 o 17:00 hod., chýba súhlas hosti, žiadosť FK Terňa zamieta

-7.liga 3b dospelých 22.kolo: Žipov - Nemcovce – 21.5.2023 o 13:00 hod., bez poplatku

-7.liga 3b dospelých 19.kolo: Žipov - Uz. Šalgov – 30.4.2023 o 13:00 hod., bez poplatku

-8.liga dospelých 18.kolo: Ličartovce - Šar. Michaľany – 23.4.2023 o 10:30 hod., FK Ličartovce poplatok 10€

-8.liga dospelých 20.kolo: Ličartovce - Kojatice – 7.5.2023 o 16:30 hod., chýba súhlas hostí, žiadosť podaná len 20 dní pred stretnutím

-8.liga dospelých 16.kolo: Jakubovany - Šar. Michaľany – 24.5.2023 o 18:00 hod., bez poplatku

-9A.liga dospelých 20.kolo: Janov – Tulčík – 30.4.2023 o 10:30 hod., HČ ostáva, nesúhlas hostí.

-9B.liga dospelých 20.kolo: Kr. Lúka - Krivany– 19.5.2023 o 17:30 hod., bez poplatku

2.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U13:

-skupina A: FK Solivar – 20.4.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Demjata, Chmin.N.Ves, Drienov na ihrisku v D.Vsi.

-skupina D: FK V.Šebastová – 1.5.2023 o 13:00 hod., za účasti FK Nemcovce, Tulčík a D.Ves na ihrisku vo V.Šebastovej.

-skupina E: FK Malý Šariš – 19.4.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Miklušovce, FAMT PO a Radatice na ihrisku v M. Šariši.

-skupina F: FK Ovčie – 22.4.2023 o 11:00 hod., za účasti FK Fričovce, Chmiňany a Víťaz na ihrisku v Ovčom.

-skupina G: FK Šar. Michaľany – 22.4.2023 o 9:30 hod., za účasti FK Medzany, Dubovica, Šar. Dravce na ihrisku v Michaľanoch.

3.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina A: FK Petrovany – 22.4.2023 o 15:00 hod., za účasti FK Ličartovce, Varhaňovce a Drienov na ihrisku v Petrovanoch.

-skupina B: FK Dulova Ves – 1.5.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Solivar a Záborské v Dulovej.

-skupina C: FK Haniska – 21.4.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Záhradné, Lemešany, Drienovská NV a Ruská NV v Haniske.

-skupina E: FK Župčany – 21.4.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Ľubotice, SAFI, Tatran PO na ihrisku v Župčanoch.

-skupina G: FK Terňa – 25.4.2023 o 17:15 hod., za účasti FK Medzany, Hermanovce na ihrisku v Terni.

-skupina H: FK Jak Voľa – 1.5.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Sabinov A, B, Šariš. Michaľany na ihrisku v Jak Voli.

-skupina I: FK Brezovica – 19.4.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Torysa, Kamenica, Peč.N.Ves na ihrisku v Brezovici.

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Lemešany – 22.4.2023 o 9:00 hod., za účasti FK Záborské, Drienov a Solivar na ihrisku v Lemešanoch.

-skupina D: FK Široké – 22.4.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Svinia, Chminianska a Hrabkov na UT v Širokom.

-skupina G: FK Pečovská NV – 22.4.2023 o 11:30 hod., za účasti FK Kamenica, Brezovica a Ražňany na ihrisku s UT pri ZŠ v Pečovskej.

-skupina E: FK Župčany – 26.4.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Safi, Tatran PO, Žipov v Župčanoch na dvoch ihriskách.

- skupina A: ŠTK súhlasí so žiadosťou FK Drienov s dohraním stretnutí.

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U8:

-skupina A: FK Solivar – 21.4.2023 o 16:00 hod., za účasti FK Safi, Tatran B, Ľubotice na ihrisku Na Tajchu Solivar.

6.ŠTK dôrazne upozorňuje FK v súťažiach U13, U11 a U9, že zápasy v základných skupinách musia byť odohrané do 21.5.2023, nakoľko od 26.5.2023 sa už hraje nadstavba!!!

7.ŠTK na základe námietky FK Š.Dravce prešetrila podnet k stretnutiu žiakov Š.Dravce – Dubovica a na základe zistených skutočností (zápis stretnutia U13 Lipany – Košice B) kontumuje stretnutie 3:0 kont. v prospech Š.Draviec.

8.ŠTK opätovne žiada FK stretnutia Varhaňovce – Sedlice o nahlásenie náhradného termínu na ŠTK do 13.4.2023.

9.ŠTK upozorňuje všetky FK  na zabezpečenie  štadiónov podľa RS - vybavenosť futbalových štadiónov   a žiada , aby do jarnej časti  doriešili potrebné sociálno-materiálno  technické vybavenie  štadiónov tak, aby FK spĺňal   všetky potrebné náležitosti pre danú súťaž.

10.ŠTK žiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

11.ŠTK upozorňuje kluby na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

12.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 27.4.2023 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 178: Jozef Homoľa (1288585) Kojatice, 8. liga dospelí, od 17.04.2023 + 10 €

U 179: Branislav Dlugoš (1243590) Hrabkov, 8. liga dospelí, od 17.04.2023 + 10 €

U 180: Tomáš Vilčko (1440135) Žehňa, 8. liga dospelí, od 17.04.2023 + 10 €

U 181: Patrik Lorinc (1234503) Sedlice, 9. liga dospelí, od 17.04.2023 + 10 €

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 182: Martin Kušnír (1073253) Krásna Lúka, 9. liga dospelí, od 17.04.2023 + 10 €.

U 183: Róbert Ferko (1336285) Jarovnice, 9. liga dospelí, od 17.04.2023 + 10 €.

U 184: Matúš Pastirčák (1335633) Terňa, 7. liga 3b dospelí, 17. kolo, 16.04.2023, Žipov – Terňa, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PU, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 17.04.2023 +10 €.

U 185: Dominik Jakúbek (1285673) Hermanovce, 7. liga 3b dospelí, 17. kolo, 16.04.2022, Dubovica – Hermanovce, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka AR, podľa čl. 48/1c DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 17.04.2023 +10 €.

U 186: Radovan Jurčišin (1250397) Hermanovce, 7. liga 3b dospelí, 16.04.2023, Dubovica – Hermanovce, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 17.04.2023 +10 €.

U 187: Ľuboš Paločko (1332625) Hermanovce, 7. liga 3b dospelí, 17. kolo, 16.04.2023, Dubovica – Hermanovce, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 17.04.2023 +10 €.

U 188: Dávid Kaleja (1336284) Jarovnice, 9.B liga dospelí, 13. kolo, 16.04.2023, Jarovnice – Medzany, vylúčený za telesného napadnutia na hracej ploche, udretie súpera nadmernou silou do chrbta v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b, od 17.04.2023 +10 €.

U 189: František Pešta (1253019) Jarovnice, 9.B liga dospelí, 13. kolo, 16.04.2023, Jarovnice – Medzany, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 17.04.2023 +10 €.

U 190: Peter Kandráč (1029995) VD Krásna Lúka, 9.B liga dospelí, 13. kolo, 16.04.2023, Krivany – Krásna Lúka, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 17.04.2023 +10 €.

U 191: Mário Balog (1420998) FK Drienovská Nová Ves, 4. liga žiaci, 10. kolo, 16.04.2023, Drienovská Nová Ves – Kojatice, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PU, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 17.04.2023 + 5 €

U 192: Kamil Kolpák (1242401) Šarišské Michaľany. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U155 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.07.2023, s účinnosťou od 20.04.2023 + 10 €

U 193: Ján Galdun (1340060) Janov. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U148 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.07.2023, s účinnosťou od 20.04.2023 + 10 €

U 194: Dávid Kišš (1292867) Gregorovce. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U163 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.07.2023, s účinnosťou od 20.04.2023 + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK oznamuje predbežne prihláseným záujemcom o trénerský kurz UEFA C licencie, že v termíne máj 2023 je plánované školenie nových trénerov. Informácie obdrží každý záujemca mailom od pána Szenaya z VsFZ.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR berie na vedomie podnet od FK Rožkovany.

2.KR berie na vedomie podnet od "OZ Rómska identita (Romaňi Identita)"

3.KR sa podnetom od FK Javorina Krásna Lúka a TJ Družstevník Hermanovce nezaoberala, pretože nespĺňajú námietky pre vzhliadnutie videozáznamu podľa RS v bode 5j. Bez poplatku.

4.KR na základe podnetu od TŠK Terňa vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 7. ligy Žipov – Terňa a rozhodnutie bolo poslané DK.

5.KR berie na vedomie podnet od R Pavlinský

6.KR vykonala pohovor s R Gallová.

7.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 27.04.2023 o 16.30 hod. DZ Fekiač, Verbovský.

8.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Podhoran Poloma na R Trojanovič za výkon v stretnutí 9. ligy medzi (Lipany B – Poloma).

9.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník Víťaz na R Jurko AR Marcinko, Petruš DZ Kovalič za výkon v stretnutí 8. ligy medzi (Žehňa – Víťaz).

10.KR dôrazne upozorňuje všetkých R, aby na všetkých stretnutiach používali reklamu od spoločnosti QI.

11.Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Marcinko, Lysina, Pavlinský 10 €, Kišš 10+10 €, Jusková 10+10 €,

 

ZMENY V OBSADENÍ R A DZ

         OBSADENIE R A DZ
DOSPELÍ
7.liga 3b – 18.kolo 23.4.2023 o 16:00 hod.
22.4. 15:00 Ľubotice B Š. Sokolovce Verčimák L Cisko M ml Onofrej ONDÍK
10:30 Terňa Dubovica Palenčár Belišová Kožlej P KOČIŠČIN
Chmeľov Uz. Šalgov Andrejko Gallová Prokopová KAČMÁR
V. Šebastová Žipov Cisko M ml Cisko M st Petruš STRAKA
Hermanovce Nemcovce Jurko Miženko Zruš.del. KOVALIČ
Chmiňany Záborské Uličný M Lysina Fúsek ŠVABY
Brezovica Peč. N. Ves Trojanovič Hajzuš Vančišin TOMEČEK
8.liga – 18.kolo 23.4.2023 o 16:00 hod.
10:30 Jakubovany M. Šariš Verčimák L Jendruš Jurik TOMEČEK
13:00 Víťaz Drienov Miženko Jurko Zruš.del. KOVALIČ
UT SB Ostrovany Hrabkov Klepsatel Michaliková Tverdik FEKIIAČ
10:30 Ličartovce Š. Michaľany Haborák Timko Zruš.del. MIKULEC
Jak. Voľa Kojatice Jendruš Verčimák L Jurik ONDÍK
Gregorovce Kapušany Kožlej P Klobušovský Kožlej M MIKULEC
Pušovce Žehňa Majiroš Varga Lejko KOČIŠČIN
9.A liga – 19.kolo 23.4.2023 o 16:00 hod.
10:30 v Kap. Solivar Kokošovce Horváth Gallová Gladiš ŠVABY
10:30 Radatice Janov Uličný L Uličný M ONDÍK
Miklušovce Haniska Onofrej Marcinko
Tulčík Sedlice Šarišský Haborák Timko
Ruská N. Ves voľno x x x x
9.B liga – 14.kolo 23.4.2023 o 16:00 hod.
10:30 Medzany Poloma Karaffa Majiroš FEKIAČ
Lipany B Krivany Mižák Zruš.del.
Krásna Lúka Ražňany Babjak Vysocký
voľno Jarovnice x x x x
5.liga dorast – 14.kolo 22.4.2023 o 15:00 hod.
10:30 v Petr. Ruská N. Ves Záhradné Andrejko Kišš
Medzany M. Šariš Jurko Marcinko
Rožkovany Drienov Miženko Vysocký Zruš.del.
voľno Dubovica x x x x
6.liga dorast – 14.kolo 22.4.2023 o 15:00 hod.
21.4. 17:00 Š. Michaľany V. Šebastová Varga
Terňa Chmiňany Trojanovič Gladiš
Jakubovany Roma Žehňa Šarišský Zruš.del.
voľno Janov x x x x
7.liga dorast – 13.kolo 22.4.2023 o 15:00 hod.
Víťaz Kendice Karaffa
Gregorovce Brezovička Kožlej P
23.4. 11:00 Chmeľov Dulova Ves Andrejko
4.liga žiaci – 11.kolo 22.4.2023 o 15:00 hod.
24.4. 16:30 Š. Dravce Chmin. N. Ves Haborák
23.4. 13:00 Kojatice M. Šariš Kožlej M v Župčanoch
23.4. 13:15 Drien. N. Ves Ostrovany Timko Haborák Zruš.del.
23.4. 13:30 Kamenica Dubovica Trojanovič
23.4. 13:30 P.N.Ves Jarovnice Hajzuš Vančišin
5.A liga žiaci – 10.kolo 22.4.2023 o 15:00 hod.
1.5. 15:00 Dulova Ves Žehňa Budov. Zruš.del. Zruš.del. Zruš.del.
11:15 Rómska ID PO Žehňa Roma Šarišský Timko v M. Šariši
V. Šebastová Hrabkov Jurik Prokopová
5.B liga žiaci – 9.kolo 22.4.2023 o 15:00 hod.
11:00 Demjata Š. Sokolovce Kožlej P Danko
Jak. Voľa Uz. Šalgov Haborák Vančišin
23.4. 13:00 Poloma Torysa Babjak
Odohrané Brezovička Rožkovany x x x x
6.liga žiaci – 18.kolo 22.4.2023 o 15:00 hod.
Záborské Tulčík Stoják
Varhaňovce Gregorovce Babjak
8.5. 15:00 Solivar Uzovce Zruš.del. Na Tajchu
23.4. 10:30 Žipov Radatice Lipovský
23.4. 13:00 Chmeľov Sedlice Andrejko
voľno FAMT PO B x x x x
voľno Petrovany x x x x
DOHRÁVKA 7. liga dorast 12. kolo
25.4. 17:30 Dulova Ves Víťaz Kožlej P
PREDOHRÁVKA 6. liga dorast 15. kolo
26.4. 17:00 Jakubovany V. Šebastová Cisko M ml Trojanovič
DOHRÁVKA 6. liga dorast 12. kolo
19.4. 16:30 Š.Michaľany Chmiňany Majiroš Petruš
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina E
19.4. 16:30 M.Šariš ihrisko v M.Šariši Verčimák S
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina G
22.4. 9:30 Š. Michaľany ihrisko v Š. Michaľanoch Verčimák S  Trojanovič
MLADŠÍ ŽIACI U11 skupina A
22.4. 15:00 Petrovany ihrisko v Petrovanoch Andrejko
MLADŠÍ ŽIACI U11 skupina C
21.4. 16:30 Haniska ihrisko v Haniske Babjak
PRÍPRAVKY U11 skupina E
21.4. 16:30 Župčany ihrisko v Župčanoch Verčimák S Klovanič
PRÍPRAVKY U11 skupina D
19.4. 17:00 Pušovce ihrisko v Pušovciach Kožlej P
PRÍPRAVKY U11 skupina G
25.4. 17:15 Terňa ihrisko v Terni Verčimák S
PRÍPRAVKY U11 skupina I
19.4. 16:00 Brezovica ihrisko v Brezovici Haborák
PRÍPRAVKY U9 skupina A
22.4. 9:00 Lemešany ihrisko v Lemešanoch Babjak
PRÍPRAVKY U9 skupina C
21.4. 17:00 Pušovce ihrisko v Pušovciach Kožlej P
PRÍPRAVKY U9 skupina F
22.4. 15:30 Sabinov A ihrisko v Sabinove Petruš Majiroš
PRÍPRAVKY U9 skupina G
22.4. 11:30 Peč.N.Ves ihrisko ZŠ UT v Peč.N.Vsi Hajzuš
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina F
22.4. 11:00 Ovčie ihirsko v Ovčom Karaffa
PRÍPRAVKY U9 skupina D
22.4. 10:00 Široke ihrisko v Širokom Horvath
PRÍPRAVKY U8
21.4. 16:00 Solivar ihrisko na Tajchu Kožlej M