fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-9A.liga dospelých 17.kolo: Solivar - Tulčík – 9.4.2023 o 10:30 hod. v Prešove na UT, bez poplatku

-9B.liga dospelých 17.kolo: Ražňany - Krivany– 9.4.2023 o 15:30 hod., bez poplatku

-9B.liga dospelých 17.kolo: Jarovnice - Lipany B – 9.4.2023 o 15:30 hod., bez poplatku

-9B.liga 17.kolo: Jarnovnice - Medzany – 16.4.2023 o 13:00 hod. v Medzanoch, FK Jarovnice poplatok 10€.

-8.liga dospelých 16.kolo: Gregorovce - M. Šariš – 9.4.2023 o 15:30 hod., bez poplatku

-8.liga dospelých 16.kolo: Drienov - TJ Žehňa – 9.4.2023 o 15:30 hod., bez poplatku

-8.liga dospelých 16.kolo: Ličartovce - Jak. Voľa – 9.4.2023 o 12:30 hod. v Prešove UT, bez poplatku

-8.liga dospelých 18.kolo: Víťaz - Drienov – 23.4.2023 o 13:00 hod., bez poplatku

-7.liga 3b dospelých 16.kolo: Brezovica - Záborské – 9.4.2023 o 14:00 hod., bez poplatku

-7.liga 3b dospelých 17.kolo: Záborské - Ľubotice B– 16.4.2023 o 10:30 hod., FK Ľubotice poplatok 10€

-6.liga žiaci 17.kolo: Solivar - Chmeľov – 15.4.2023 o 15:00 hod. v Dulovej Vsi, FK Solivar poplatok 5€

-5B.liga žiaci 9.kolo: Brezovička - Rožkovany – 8.4.2023 o 10:30 hod., bez poplatku

-5B.liga žiaci 9.kolo: Demjata - Šar. Sokolovce – 22.4.2023 o 11:00 hod., bez poplatku

-7.liga dorast 12.kolo: Dulova Ves - Víťaz – 25.4.2023 o 17:30 hod., FK Víťaz poplatok 5€

-7.liga dorast 12.kolo: Brezovička - Chmeľov – 1.5.2023 o 14:00 hod., FK Chmeľov poplatok 10€

-6.liga dorast 12.kolo: Šar. Michaľany - Chmiňany – 19.4.2023 o 16:30 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 14.kolo: Šar. Michaľany - V. Šebastová – 21.4.2023 o 17:00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 15.kolo: Jakubovany - V. Šebastová – 26.4.2023 o 17:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 12.kolo: Rožkovany - Malý Šariš – 29.4.2023 o 15:00 hod. - kolízia

2.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U13:

-skupina B: FK Pečovská NV – 15.4.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Ražňany, Kamenica a Krivany na ihrisku v Pečovskej.

-skupina C: FK Lemešany – 1.5.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Haniska, Ličartovce a Kendice na ihrisku v Lemešanoch.

-skupina G: FK Šar. Michaľany – 22.4.2023 o 9:30 hod., za účasti FK Medzany, Dubovica, Šar. Dravce na ihrisku v Š.Michaľanoch.

3.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina A: FK Drienov – 15.4.2023 o 8:00 hod., za účasti FK Varhaňovce, Petrovany, Ličartovce na ihrisku v Drienove.

-skupina F: FK Široké – 15.4.2023 o 9:00 hod., za účasti FK Fričovce, Chminianska NV, Ovčie na ihrisku s UT v Širokom na hlavnom štadióne.

-skupina D: FK Pušovce – 19.4.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Trnkov a Fintice na ihrisku v Pušovciach.

-skupina E: FK Župčany – 21.4.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Ľubotice, SAFI, Tatran PO na ihrisku v Župčanoch.

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina B: FK Fintice – 14.4.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Záhradné , Ľubotice a V. Šariš na dvoch ihriskách vo Finticiach.

-skupina C: FK Pušovce – 21.4.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Trnkov na ihrisku v Pušovciach.

-skupina E: FK Tatran PO – 12.4.2023 o 17:00 hod., za účasti FK Safi, Župčany, Žipov v Prešove.

5.ŠTK žiada FK stretnutia Varhaňovce – Sedlice o nahlásenie náhradného termínu na ŠTK do 13.4.2023.

6.ŠTK žiada o okamžitú úhradu ZF za mesiac marec. Týka sa to týchto FK: M.Šariš, Krivany, Ostrovany, Jarovnice, Romska integrita PO, Krásna Lúka, Fričovce, Nemcovce a Lemešany.

7.ŠTK upozorňuje FK, ktoré majú mládežnícke družstvá v súťažiach U13, U11 a U9, že prvé turnaje v jarnej časti sa majú odohrať od 1.4. do 9.4.23. Nadstavbová časť začína od 26.5.23 a z tohto dôvodu je potrebné všetky turnaje do tohto termínu odohrať!!!

8.ŠTK upozorňuje všetky FK  na zabezpečenie  štadiónov podľa RS - vybavenosť futbalových štadiónov   a žiada , aby do jarnej časti  doriešili potrebné sociálno-materiálno  technické vybavenie  štadiónov tak, aby FK spĺňal   všetky potrebné náležitosti pre danú súťaž.

9.ŠTK žiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

10.ŠTK upozorňuje kluby na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

11.ŠTK dôrazne žiada FK o úhradu ZF za predchádzajúce mesiace. V prípade neuhradenia budú mať FK zastavenú činnosť.

12.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 20.4.2023 o 15:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 175: Marek Ambrózy (1219235) Malý Šariš, 8. liga, od 10.04.2023 + 10 €

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 176: Peter Tkáč (1288483) Brezovica, 7. liga, od 10.04.2023 + 10 €

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 177: Jakub Ferko (1343910) Jarovnice, 9.B liga dospelí, od 10.04.2023 +10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK oznamuje predbežne prihláseným záujemcom o trénerský kurz UEFA C licencie, že v termíne apríl-máj 2023 je plánované školenie nových trénerov. Informácie obdrží každý záujemca mailom od pána Szenaya z VsFZ.

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Budovateľ Žehňa na R Uličný L., AR Uličný Ľ., Uličný M., DZ Kovalič za výkon v stretnutí 8. ligy medzi (Drienov – Žehňa).

2.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 20.04.2023 o 16.30 hod. R Gallová.

3.Poplatok za neskoré ospravedlnenie pred zverejnení delegácie: Stoják 5€.

 

ZMENY V OBSADENÍ:

7.liga 3b – 17.kolo 16.4.2023 o 16:00 hod.
10:30 Peč. N. Ves Chmeľov Pták Palenčár Belišová HUDÁK
Š. Sokolovce Brezovica Majiroš Hajzuš Zruš.del. TOMEČEK
10:30 Záborske Ľubotice B Jurko Marcinko Petruš ŠVABY
Nemcovce Chmiňany Jurik Lejko Zruš.del. KOVALIČ
Dubovica Hermanovce Karaffa Pavlinský Timko VERBOVSKÝ
Žipov Terňa Haborák Babjak Kišš FEKIAČ
Uz. Šalgov V. Šebastová Uličný L Vysocký Zruš.del. ONDÍK
8.liga – 17.kolo 16.4.2023 o 16:00 hod.
10:30 Drienov Ličartovce Kožlej P Kožlej M Uličný Ľ HAVRILLA
10:30 Hrabkov Gregorovce Babjak Haborák Kišš STRAKA
13:00 Žehňa Víťaz Jurko Marcinko Petruš KOVALIČ
Pušovce Kapušany Kočiš Klobušovský KAČMÁR
M. Šariš Ostrovany Varga Šarišský STRAKA
Kojatice Jakubovany Verčimák L Verčimák S MIKULEC
Š. Michaľany Jak. Voľa Mižák Michaliková Zruš.del. KOČIŠČIN
9.A liga – 18.kolo 16.4.2023 o 16:00 hod.
10:30 Tulčík Kokošovce Lipovský Kočiš Klobušovský KAČMÁR
v Petrovan. Ruská N. Ves Haniska Jurko Marcinko Petruš ŠVABY
Radatice Sedlice Kožlej M Kožlej P HAVRILLA
Miklušovce Janov Lipovský
voľno Solivar x x x x
9.B liga – 13.kolo 16.4.2023 o 16:00 hod.
10:30 Krivany Krásna Lúka Trojanovič Pavlinský VERBOVSKÝ
13:00 Medzany Jarovnice Mižák Michaliková Zruš.del. ONDÍK
Lipany B Poloma Trojanovič
Ražňany voľno x x x x
5.liga dorast – 13.kolo 15.4.2023 o 15:00 hod.
M. Šariš Ruská N. Ves Uličný M Majiroš Prokopová
16.4. 13:00 Záhradné Rožkovany Klobušovský Kočiš
8.5. 15:00 Medzany Dubovica
Drienov voľno x x x x
6.liga dorast – 13.kolo 15.4.2023 o 15:00 hod.
Janov Terňa Verčimák S Zruš.del. Zruš.del.
Roma Žehňa Š. Michaľany Verčimák L Kožlej M Zruš.del.
Chmiňany Jakubovany Šarišský Vysocký Zruš.del.
V. Šebastová voľno x x x x
7.liga dorast – 12.kolo 15.4.2023 o 15:00 hod.
Kendice Gregorovce Jendruš
1.5. 14:00 Brezovička Chmeľov Zruš.del.
25.4. 17:30 Dulova Ves Víťaz
4.liga žiaci – 10.kolo 15.4.2023 o 15:00 hod.
14.4. 17:00 Ostrovany Chmin.N.Ves Majiroš v Š.Michaľanoch
16.4. 11:00 M. Šariš Peč. N. Ves Varga  
16.4. 13:15 Drien. N. Ves Kojatice Kožlej P Kožlej M
20.4. 16:00 Kamenica Jarovnice Trojanovič
16.4. 13:45 Dubovica Š. Dravce Pavlinský Karaffa Timko
5.A liga žiaci – 9.kolo 15.4.2023 o 15:00 hod.
11:15 Rómska ID PO V. Šebastová Majiroš Uličný M Prokopová v M.Šariši
12:00 Žehňa Budov. Žehňa Roma Kožlej M Verčimák L Zruš.del.
16:00 Hrabkov Dulova Ves Trojanovič vo Svini
5.B liga žiaci – 8.kolo 15.4.2023 o 15:00 hod.
12:00 Rožkovany Poloma Timko Zruš.del.
Demjata Jak. Voľa Varga
16.4. 13:00 Uz. Šalgov Brezovička Uličný L Vysocký Zruš.del.
16.4. 13:30 Š. Sokolovce Torysa Hajzuš
6.liga žiaci – 17.kolo 15.4.2023 o 15:00 hod.
FAMT PO B Záborské Petruš vo V.Šariši
Solivar Chmeľov Fúsek v D.Vsi
Radatice Uzovce Karaffa
16.4. 10:30 Petrovany Varhaňovce Ducko
16.4. 13:30 Gregorovce Žipov Šarišský
Tulčík voľno x x x x
Sedlice voľno x x x x
DOHRÁVKA 6. liga dorast 12. kolo
19.4. 16:30 Š. Michaľany Chmiňany Majiroš Petruš
DOHRÁVKA 6. liga žiaci 16. kolo
19.4. 17:30 Uzovce Gregorovce Jendruš
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina A
12.4. 16:00 Solivar ihrisko v Dulovej Vsi Kožlej P
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina B
15.4. 10:00 Peč. N. Ves ihrisko v Peč. N. Vsi Pavlinský
PRÍPRAVKY U11 skupina I
11.4. 14:00 Torysa ihrisko v Brezovici Haborák
PRÍPRAVKY U11 skupina B
13.4. 16:00 Solivar ihrisko v Dulovej Vsi Verčimák L
PRÍPRAVKY U11 skupina A
15.4. 8:00 Drienov ihrisko v Drienove Jendruš
PRÍPRAVKY U11 skupina C
15.4. 10:00 Haniska ihrisko v Haniske Babjak
PRÍPRAVKY U11 skupina G
15.4. 10:00 Medzany ihrisko v Medzanoch Petruš
PRÍPRAVKY U11 skupina H
16.4. 9:30 Sabinov A ihrisko v Sabinove Majiroš Hajzuš
PRÍPRAVKY U9 skupina E
12.4. 17:00 Tatran dievčatá ihrisko na UT Jazdecká Hudák Tomeček
PRÍPRAVKY U9 skupina A
14.4. 16:00 Záborské ihrisko v Záborskom Petruš
PRÍPRAVKY U9 skupina B
14.4. 16:30 Fintice ihrisko vo Finticiach Kožlej M Klovanič
PRÍPRAVKY U9 skupina G
15.4. 10:00 Kamenica ihrisko v Kamenici Hajzuš
PRÍPRAVKY U11 skupina F
15.4. 9:00 Široké ihrisko v Širokom Haborák
PRÍPRAVKY U11 skupina D
19.4. 17:00 Pušovce ihrisko v Pušovciach Kožlej P