fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga dospelých 16.kolo: Ľubotice B - Nemcovce – 8.4.2023 o 13:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 12.kolo: Drienov - Záhradné – 8.4.2023 o 11:00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 12.kolo: Š.Michaľany - Chmiňany – 7.4.2023 o 13:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 16.kolo: Záborské - Sedlice – 8.4.2023 o 13:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 16.kolo: Žipov - Petrovany – 8.4.2023 o 10:30 hod., bez poplatku

2.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U13:

-skupina B: FK Peč.N.Ves – 8.4.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Ražňany, Krivany a Kamenica na ihrisku v Peč.N.Vsi.

-skupina G: FK Medzany – 5.4.2023 o 16:30 hod., za účasti FK Š.Michaľany, Š.Dravce a Dubovica na dvoch ihriskách v Medzanoch.

3.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina G: FK Medzany – 15.4.2023 o 10:00 hod., za účasti FK Hermanovce a Terňa na ihrisku v Medzanoch.

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Záborské – 6.4.2023 o 11:00 hod., za účasti FK Lemešany, Drienov a Solivar na ihrisku v Záborskom.

5.ŠTK upozorňuje FK, ktoré majú mládežnícke družstvá v súťažiach U13, U11 a U9, že prvé turnaje v jarnej časti sa majú odohrať od 1.4. do 9.4.23. Nadstavbová časť začína od 26.5.23 a z tohto dôvodu je potrebné všetky turnaje do tohto termínu odohrať.

6.ŠTK upozorňuje FK, ktoré majú mládežnícke družstvá, že v termíne 7. -10.4.2023 sú Veľkonočné sviatky.  ŠTK bude rešpektovať prípadné vzájomné dohody o zmene termínu stretnutia, ktoré ale musia byť schválené v systéme ISSF.

7.ŠTK upozorňuje všetky FK  na zabezpečenie  štadiónov podľa RS - vybavenosť futbalových štadiónov   a žiada , aby do jarnej časti  doriešili potrebné sociálno-materiálno  technické vybavenie  štadiónov tak, aby FK spĺňal   všetky potrebné náležitosti pre danú súťaž.

8.ŠTK žiada všetky FK, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

9.ŠTK upozorňuje kluby na zaregistrovanie zodpovedných funkcionárov v ISSF / tréner, vedúci mužstvá, lekár atď /.  Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra.

10.ŠTK žiada FK Jarovnice o nahlásenie náhradnej HP pre družstvá dospelých a žiakov, ktoré odohrajú v jarnej časti súťaží.

11.ŠTK dôrazne žiada FK o úhradu ZF za predchádzajúce mesiace. V prípade neuhradenia budú mať FK zastavenú činnosť.

12.Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční dňa 5.4.2023 o 15:30 hod.

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK oznamuje predbežne prihláseným záujemcom o trénerský kurz UEFA C licencie, že v termíne apríl-máj 2023 je plánované školenie nových trénerov. Informácie obdrží každý záujemca mailom od pána Szenaya z VsFZ.

 

SEKRETARIÁT:

1.Oznamujeme frekventantom kurzu zdravotníkov, že si môžu na sekretariáte ObFZ vyzdvihnúť potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu prvej pomoci. Potvrdenie si ešte nevyzdvihli:

  1. Martina Bodnárová – Krivany
  2. Jozef Ištvan – Krivany

KOMISIA ROZHODCOV:

         OBSADENIE R A DZ
DOSPELÍ
9.A liga – 16.kolo 2.4.2023 o 15:30 hod.
10:30 Haniska Janov Andrejko Lipovský Petruš TOMEČEK
15:00 Miklušovce Kokošovce Babjak Majiroš Kožlej P STRAKA
V Petrovanoch Ruská N. Ves Sedlice Cisko M ml. Varga Trojanovič MIKULEC
Radatice Solivar Kvašňak Kočiš Miženko KOVALIČ
voľno Tulčík x x x x
DOHRÁVKA 7. liga dorast 9. kolo
1.4. 15:00 Chmeľov Víťaz Kožlej P
DOHRÁVKA 6. liga žiaci 14. kolo
1.4. 15:00 Varhaňovce Sedlice Andrejko
PRÍPRAVKY U13 skupina E
1.4. 13:30 Radatice ihrisko v Radaticiach Hudák
PRÍPRAVKY U13 skupina G
5.4. 16:30 Medzany ihrisko v Medzanoch Kožlej P Jendruš