fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie

-6.liga dorast 11.kolo: V. Šebastová - Terňa - 5.11.2022 o 13:00 hod., FK V. Šebastová poplatok 10€, ŠTK s termínom 1.4.2023 nesúhlasí

2.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10.11.2022 o 16:30 hod. VH FK Kr. Lúka, VD FK Jarovnice a R Miloša Onofreja a DZ Mikulca z nedohraného zápasu 9B. ligy dospelých Jarovnice – Krásna Lúka.

3.ŠTK odstupuje FK Roma Žehňa DK za nedostatky v organizácii stretnutia dorastencov Roma Žehňa - Janov

4.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 10.11.2022 o 16:00 hod.

 

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 137: Jakub Horňak (1295590), Pečovská Nová Ves, 7. liga 3b dospelí, od 31.10.2022 + 10 €

U 138: Vladimír Polča (1305012), Chmeľov, 7. liga 3b dospelí, od 31.10.2022 + 10€

U 139: Tomáš Jurko (1237377) Ličartovce, 8. liga dospelí, od 31.10.2022 + 10 €

U 140: Maroš Kaleja (1121248) Jakubova Voľa, 8. liga dospelí, od 02.11.2022 + 10€

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 141: Jozef Čekan (1398060), Pečovská Nová Ves, 4. liga žiaci, od 29.10.2022 + 5 €

U 142: Dávid Bendík (1363145) Chmiňany, 7. liga 3b dospelí, od 02.11.2022 + 10 €

U 143: Milan Duda (1445371) Chmiňany, 7. liga 3b dospelí, od 02.11.2022 + 10 €

U 144: Jakub Tabák (1318898) Záborské, 7. liga 3b dospelí, 13. kolo, 30.10.2022, Záborské – Chmeľov, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka AR, podľa čl. 48/1c DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 31.10.2022 + 10 €

U 145: Jozef Urban (1160544) Žipov, 7. liga 3b dospelí, 13. kolo, 30.10.2022, Brezovica – Žipov, vylúčený za telesného napadnutia na hracej ploche, kopnutie súpera nohou do chrbta mimo súboja o loptu, podľa čl. 49/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 31.10.2022 + 10 €

U 146: Pavol Červeňak (1412939) Jakubova Voľa, 8. liga dospelí, 9. kolo, 01.11.2022, Žehňa – Jakubova Voľa, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, demonštratívne opustenie hracej plochy počas priebehu hry, podľa čl. 45/1e DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP od 02.11.2022 + 10 €

U 147: Jozef Ivan (1271647) Kokošovce, 9.A liga dospelí, 13. kolo, 30.10.2022, Kokošovce - Janov, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PU, podľa čl.45/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 31.10.2022 + 10 €

U 148: Ján Galdun (1340060) Janov, 9.A liga dospelí, 13. kolo, 30.10.2022, Kokošovce - Janov, vylúčený za surovú hru, podrazenie súpera nebezpečným spôsobom, vykonané nadmernou silou mimo PÚ, podľa čl. 46/1 DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2a DP, od 31.10.2022 + 10 €

U 149: Radovan Albert (1119417) tréner, Pečovská Nová Ves, 4. liga žiaci, 6. kolo, 28.10.2022, Kamenica – Pečovská Nová Ves, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 29.10.2022 + 10 €

U 150: František Dužda (1261913) Ostrovany, Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U112 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku(1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.04.2023, s účinnosťou od 03.11.2022 + 10 €

U 151: Bartolomej Popuša (1330976) Ostrovany, Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U113 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku(1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.04.2023, s účinnosťou od 03.11.2022 + 10 €

U 152: Patrik Lorinc (1234503) Sedlice, Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U115 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku(1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.04.2023, s účinnosťou od 03.11.2022 + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK oznamuje FK VII.ligy 3b, že dňa 10.12.2022 sa uskutoční 11-tka roka VII.ligy. Z tohto dôvodu boli FK zaslané ďalšie inštrukcie.

2.TMK dáva do pozornosti všetkým záujemcom o trénerský kurz UEFA C licencie, že v termíne marec – apríl 2023 je plánované školenie nových trénerov. V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť na ObFZ Prešov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na otvorenie kurzu je potrebných min. 20 uchádzačov. Uveďte: meno a priezvisko, bydlisko, meil, tel. číslo. V súčasnosti je prihlásených 10 uchádzačov.

3.TMK dáva na vedomie informáciu z ÚS SFZ:

 TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 43. kalendárneho týždňa.

2.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Podhoran Poloma na R Cisko M. ml., AR Cisko M. st., Karaffa a DZ Verbovský za výkon v stretnutí 9. ligy medzi Poloma – Ražňany.

3.KR berie na vedomie podnet od FK Dubovica.

4.Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Garbár 10€.

5.Noví R: Samuel Petruš 0940 142 350, Veľký Šariš; Jana Jusková 0908 591 678, Prešov.

6.KR dáva do pozornosti všetkým R, DZ ObFZ Prešov a futbalovej verejnosti, že dňa 03.12.2022 sa uskutoční VIANOČNÝ TURNAJ, ktorý  sa bude konať na ZŠ – Sibírska. Bližšie informácie budú zaslané cez e-mail.

 

ZMENY V OBSADENÍ R a DZ

DOSPELÍ
7.liga 3b – 14.kolo 6.11.2022 o 13:30 hod.
10:30 Peč. N. Ves Nemcovce Lipovský Kvašňak Cisko M ŚVABY
Chmeľov Terňa Jurko Kožlej M Marcinko LACKO
Hermanovce V. Šebastová Marušin Miženko Karaffa TOMEĆEK
Chmiňany Uz. Šalgov Onofrej Verčimák L Trojanovič ONDIK
Ľubotice B Žipov Kočiš Andrejko Janiga ČEKAN
Brezovica Dubovica  Bača Kožlej P Verčimák S KRIVJANĆIN
Š. Sokolovce Záborské Babjak Timko Pavlinský KOVALIĆ
8.liga – 14.kolo 6.11.2022 o 13:30 hod.
10:30 Ličartovce Jakubovany Uličný M Uličný L Uličný Ľ ONDIK
10:30 Drienov Hrabkov Verčimák L Onofrej Trojanovič KAĆMÁR
10:30 Žehňa Kapušany Jendruš Porochnavý Hudák KOVALIĆ
UT SB Ostrovany Jak. Voľa Lipovský Cisko M Zruš.del. ŚVABY
Gregorovce Š. Michaľany Kvašňak Vančišin Hajzuš BENKO
Pušovce Kojatice Mižák Vavrek Majiroš CUP
Víťaz M. Šariš Jurik Varga Lejko MIKULEC
9.A liga – 14.kolo 6.11.2022 o 13:30 hod.
10:30 Haniska Kokošovce Andrejko Kočiš Janiga ČEKAN
v Petrovanoch Ruská N. Ves Solivar Uličný L Uličný M Uličný Ľ KAČMAR
Miklušovce Tulčík Semančík P STRAKA
Janov Sedlice Klepsatel Zruš.del. HUDÁK R
voľno Radatice x x x x
6.liga žiaci – 14.kolo 5.11.2022 o 14:00 hod.
13:30 Uzovce Tulčík Varga
Petrovany Solivar Verčimák L
Varhaňovce Sedlice Onofrej
Radatice Gregorovce Hudák
6.11. 10:30 Chmeľov Záborské Kožlej M
6.11. 10:30 Žipov FAMT PO B Klepsatel
DOHRÁVKA 5. liga dorast 5. kolo
5.11. 13:30 M. Šariš Rožkovany Kišš Petruš Majiroš
DOHRÁVKA 5. liga dorast 9. kolo
5.11. 14:00 Dubovica Záhradné Trojanovič Hajzuš Vančišin
DOHRÁVKA 6. liga dorast 11. kolo
5.11. 13:00 V. Šebastová Terňa Kožlej P Fusek Kuruc
DOHRÁVKA 6. liga dorast 7. kolo
5.11. 13:30 Žehňa Jakubovany Andrejko Tverdik Prokopová
DOHRÁVKA 7. liga dorast 6. kolo
5.11. 10:00 Kendice Dulova Ves Kožlej M
DOHRÁVKA 4. liga žiaci 9. kolo
6.11. 12:30 M. Šariš Kamenica Gallová Petruš Jusková
TURNAJ žiakov ZŠ Sibírska
12.11. 9:00 Jurko Klepsateľ