fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7. liga 3b dospelí 12.kolo: Žipov – Peč.N.Ves - 1.11.2022 o 14:00 hod., FK Peč.N.Ves poplatok 10€

-9B. liga dospelí 10.kolo: Ražňany - Jarovnice - 23.10.2022 o 12:30 hod., FK Ražňany poplatok 10€

-9A. liga dospelí 12.kolo: Ruská NV - Radatice - 23.10.2022 o 13:00 hod.,

-7.liga dorast 9.kolo: Gregorovce - Dulova Ves - 22.10.2022 o 11:00 hod., FK Dulova Ves poplatok 10€

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia dospelých 7.liga 3b 9.kolo Ľubotice B – Chmiňany dňa 1.11.2022 o 13:30 hod. a stretnutie 8.ligy dospelých 9.kolo Žehňa – Jakubovany dňa 1.11.2022 o 13:30 hod.. Pôvodné termíny 20.11.2022 sa rušia.

3.ŠTK berie na vedomie podnet FK Inter Ostrovany a postupuje ho na DK a KR.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 8. ligy dospelých 11.kolo Gregorovce - Ostrovany 3:0k za spôsobenie kontumácie, odmietnutím pokračovať v hre. FK Ostrovany do pozornosti DK.

5.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy dorastencov 8.kolo Kendice – Víťaz výsledkom 3:0k pre oznámenie o nedostavení sa družstva H na stretnutia. FK Víťaz do pozornosti DK.

6.ŠTK berie na vedomie podnet FK Jakubovany a postupuje ho na DK.

7.ŠTK dôrazne žiada FK, aby v zápisoch o stretnutí boli povinne uvedení minimálne tieto osoby v realizačných tímoch: tréner, VD a zdravotník.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U13:

-skupina C: FK Haniska – 22.10.2022 o 10:00 hod., za účasti Lemešany, Ličartovce, Kendice na ihrisku v Haniske.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina D: FK Trnkov – 19.10.2022 o 16:30 hod., za účasti Pušovce, Fintice na ihrisku v Nemcovciach.

10.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia (žiadosti vidí aj súper), alebo ak zadávajú cez podanie na komisiu ŠTK používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Prešov, Košice, Slovan, Trnava...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2021 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

11.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 27.10.2022 o 16:00 hod.

 

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 104: Miroslav Zábava (1150396), Žipov, 7. liga 3b dospelí, od 17.10.2022 + 10 €

U 105: Martin Mikloško (1358133), Terňa, 7. liga 3b dospelí, od 17.10.2022 + 10 €

U 106: Martin Marcinko (1288727) Chmeľov, 7. liga 3b dospelí, od 17.10.2022 + 10 €

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 107: Slavomír Lukáč (1194780) Žehňa, 8. liga dospelí, od 17.10.2022 + 10 €

U 108: Jakub Marton (1292773) Malý Šariš, 8. liga dospelí, od 17.10.2022 + 10 €

U 109: Andrej Nižník (1295910) Malý Šariš, 8. liga dospelí, od 17.10.2022 + 10 €

U 110: Marek Foriš (1292784) Radatice, 9. A liga dospelí, od 17.10.2022 + 10 €

U 111: Jakub Mruz (1292727) Haniska, 9. A liga dospelí, od 17.10.2022 + 10 €

U 112: František Dužda (1261913) Ostrovany, 8. liga dospelí, 11. kolo, 16.10.2022, Gregorovce – Ostrovany, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 17.10.2022 + 10 €

U 113: Bartolomej Popuša (1330976) Ostrovany, 8. liga dospelí, 11. kolo, 16.10.2022, Gregorovce – Ostrovany, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b DP, od 17.10.2022 + 10 €

U 114: Kristián Chovanec (1334176) Ruská Nová Ves, 9. A liga dospelí, 11. kolo, 16.10.2022, Miklušovce - Ruská Nová Ves, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti úmyselnou hrou rukou mimo PÚ, podľa čl.45/1a DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 17.10.2022 + 10 €

U 115: Patrik Lorinc (1234503) Sedlice, 9. A liga dospelí, 11. kolo, 16.10.2022, Solivar - Sedlice, vylúčený po 2. ŽK a za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – urážka R po vylúčení, podľa čl. 37/3 a 48/1c DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2b a 34/9 DP, od 17.10.2022 + 10 €

U 116: Michal Mácha (1418214) Jakubovany, Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U087 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku(1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.01.2023, s účinnosťou od 20.10.2022 + 10 €

U 117: Timotej Repiský (1450568) Dulova Ves, 5.A liga žiaci, 8. kolo, 14.10.2022, Vyšná Šebastová – Dulova Ves, vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche – držaním súpera pod krkom v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 15.10.2022 + 5 €

U 118: FK Záborské (6. liga žiaci). DK na základe podnetu R stretnutia za HNS priaznivcov – hrubé urážky R pri odchode z hracej plochy po ukončení stretnutia 6. liga žiaci, 10. kolo, 08.10.2022, Záborské – Uzovce, podľa čl. 58/2a DP. DK ukladá DS – finančnú pokutu 35,- €, podľa čl. 58/3 DP + 5 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK dáva do pozornosti všetkým záujemcom o trénerský kurz UEFA C licencie, že v termíne marec – apríl 2023 je plánované školenie nových trénerov. V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť na ObFZ Prešov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na otvorenie kurzu je potrebných min. 20 uchádzačov. Uveďte: meno a priezvisko, bydlisko, meil, tel. číslo. V súčasnosti je prihlásených 8 uchádzačov.

2.TMK dáva na vedomie informáciu z ÚS SFZ:

TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 41. kalendárneho týždňa.

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK Kojatice na R Uličný L., AR Uličný M., Marcinko za výkon v stretnutí 8. ligy medzi Žehňa – Kojatice.

3.KR berie na vedomie pochvalu od Futbalový klub Šarišské Michaľany na R Uličný M., AR Uličný L., Marcinko za výkon v stretnutí 8. ligy medzi Drienov – Šarišské Michaľany.

4.KR na základe podnetu od TŠK Terňa vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 7. ligy medzi Ľubotice B – Terňa a rozhodla, že námietka sa z videozáznamu nedá objektívne a odborne posúdiť. Bez poplatku.

5.KR na základe podnetu od TJ Inter Roma Ostrovany vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8. ligy medzi Gregorovce – Ostrovany a rozhodla, že námietka je neopodstatnená. Poplatok 15€.

6.KR berie na vedomie podnet od OŠK Kapušany v zastúpení Anton Raďak. Poplatok 10€.

7.KR vykonala pohovor s R Vančišin, Mižák a DZ Tomeček.

8.KR berie na vedomie podnet od "OZ Rómska identita (Romaňi Identita)" v zastúpení Attila Mikloško.

9.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 27.10.2022 o 16:15 hod. DZ Šváby.

10.KR opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 27.10.2022 o 16:30 hod. R Timko, Čorba, Marcinko, Gallová.

11.KR dáva do pozornosti DK ŠK Gregorovce za nedostatočný videozáznam zo stretnutia Gregorovce – Ostrovany.

12.Noví R: Matúš Karaffa 0919 451 129, Červenica pri Sabinove; Martin Vysocký 0944 036 312, Dubovica; Oliver Kuruc 0944 457 790, Prešov; Matúš Fúsek 0915 631 219, Prešov.

13.KR dáva do pozornosti všetkým R, DZ ObFZ Prešov a futbalovej verejnosti, že dňa 03.12.2022 sa uskutoční VIANOČNÝ TURNAJ, ktorý  sa bude konať na ZŠ – Sibírska. Bližšie informácie budú zaslané cez e-mail.

ZMENY V OBSADENÍ:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 12.kolo 23.10.2022 o 14:00 hod.
10:30 Chmeľov Hermanovce Babjak Onofrej Garbar KLOVANIČ
10:30 V. Šebastová Ľubotice B Uličný L Uličný M Kvašňak KAČMÁR
Terňa Chmiňany Kvašňak Cisko M MIKULEC
Uz. Šalgov Brezovica Trojanovič Hajzuš Vančišin HUDÁK R
1.11. 14:00 Žipov Peč. N. Ves Porochnavý Jurko Kožlej P FEKIAČ
Dubovica Š. Sokolovce Mižák Hudák Marcinko VERBOVSKÝ
Nemcovce Záborské Onofrej Babjak Garbar STRAKA
8.liga – 12.kolo 23.10.2022 o 14:00 hod.
10:30 Ličartovce Ostrovany Bujnovský Klepsatel Verčimák S KOVALIČ
Jakubovany Gregorovce Andrejko Miženko Timko CUP
Jak. Voľa Pušovce Kočiš Klobušovský ŠVABY
15:00 Š. Michaľany Víťaz Karaffa Palenčár Pavlinský KOČIŠČIN
Kojatice Drienov Bača Jurik Kožlej M KAČMÁR
M. Šariš Žehňa Uličný M Uličný L Jendruš KLOVANIČ
Hrabkov Kapušany Haborák Majiroš Lipovský TOMEČEK
9.A liga – 12.kolo 23.10.2022 o 14:00 hod.
10:30 Haniska Tulčík Jurik Bača TOMEČEK
10:30 v Mikluš. Sedlice Kokošovce Kožlej P Porochnavý Jurko ONDÍK
13:00 v Petrov. Ruská N. Ves Radatice Klepsatel Bujnovský Zruš.del. KOVALIČ
Janov Solivar Jurko Porochnavý Kožlej P ONDÍK
voľno Miklušovce x x x x
9.B liga – 10.kolo 23.10.2022 o 14:00 hod.
12:30 Ražňany Jarovnice Palenčár Karaffa Pavlinský KOČIŠČIN
Krásna Lúka Medzany Varga
Krivany Poloma Vavrek Verčimák L FEKIAČ
voľno Lipany B x x x x
5.liga dorast – 10.kolo 22.10.2022 o 14:00 hod.
Rožkovany Medzany Haborák Karaffa Cisko M
Drienov Dubovica Uličný M Zruš.del.
28.10. 14:30 Záhradné M. Šariš
voľno Ruská N. Ves x x x x
6.liga dorast – 10.kolo 22.10.2022 o 14:00 hod.
Terňa Š. Michaľany Babjak Tverdik Zruš.del.
Janov Chmiňany Lipovský Prokopová Marcinko
V. Šebastová Roma Žehňa Jurko
voľno Jakubovany x x x x
7.liga dorast – 9.kolo 22.10.2022 o 14:00 hod.
Brezovička Kendice Šarišský
11:00 Gregorovce Dulova Ves Majiroš
31.10. 16:30 Chmeľov Víťaz
4.liga žiaci – 9.kolo 22.10.2022 o 14:30 hod.
23.10. 11:00 Kojatice Ostrovany Kožlej M v Župčanoch
23.10. 10:30 Jarovnice Š. Dravce Hajzuš Vančišin
23.10. 11:15 Drien. N. Ves Peč. N. Ves Jendruš Kuruc Fusek
6.11. 12:30 M. Šariš Kamenica
21.8. 13:15 Dubovica Chmin.N.Ves x x x Odohrané
6.liga žiaci – 12.kolo 22.10.2022 o 14:30 hod.
Záborské Varhaňovce Porochnavý
Tulčík Radatice Jurik
FAMT PO B Solivar Garbar vo V.Šariši
15:15 Sedlice Uzovce Hudák v Miklušovciach
23.10. 10:30 Petrovany Gregorovce Čorba
Chmeľov voľno x x x x
voľno Žipov x x x x
DOHRÁVKA 5.A liga žiaci 8. kolo
22.10. 14:30 Žehňa Hrabkov Kožlej P
PRÍPRAVKY U13 skupina C
22.10. 10:00 Haniska ihrisko v Haniske Kožlej M
PRÍPRAVKY U13 skupina B
22.10. 10:00 Kamenica ihrisko v Kamenici Hajzuš
PRÍPRAVKY U13 skupina F
22.10. 10:00 Fričovce ihrisko vo Fričovciach Jendruš
PRÍPRAVKY U11 skupina D
19.10. 16:30 Trnkov ihrisko v Nemcovciach Verčimák L
PRÍPRAVKY U11 skupina A
22.10. 14:00 Varhaňovce ihrisko vo Varhaňovciach Andrejko
PRÍPRAVKY U9 skupina A
22.10. 10:00 Solivar ihrisko v Záborskom Porochnavý turnaj zrušený