fbpx


Meniny dnes: zajtra:

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-4.liga žiaci 8.kolo: Pečovská NV - Kojatice - 15.10.2022 o 14:00 hod., FK Pečovská poplatok 5€

-4.liga žiaci 9.kolo: Malý Šariš - Kamenica - 6.11.2022 o 12:30 hod., bez poplatku

-5A.liga žiaci 8.kolo: RN Žehňa - Hrabkov - 22.10.2022 o 14:30 hod., kolízia

-5A.liga žiaci 8.kolo: TJ Bud.Žehňa - R. Identita - 15.10.2022 o 12:30 hod., kolízia

-5.liga dorast 10.kolo: Záhradné - Malý Šariš - 28.10.202 o 14:30 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 7.kolo: RN Žehňa - Jakubovany - 5.11.2022 o 13:30 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 9.kolo: Dubovica - Záhradné - 5.11.2022 o 14:00 hod., FK Záhradné poplatok 10€

2.ŠTK pre chýbajúci súhlas neschvaľuje tieto zmeny:

-8. liga dospelí 13.kolo: Gregorovce - Jak. Voľa, chyba súhlas Jak.Voli

-7.liga dorast 8.kolo: Kendice – Víťaz, chyba súhlas Kendíc

3.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U13:

-skupina A: FK Solivar – 17.10.2022 o 15:30 hod., za účasti Demjata, Chmin.N.Ves, Drienov na ihrisku v Dulovej Vsi.

-skupina B: FK Kamenica – 22.10.2022 o 10:00 hod., za účasti Peč.N.Ves, Ražňany, Krivany na ihrisku v Kamenici.

-skupina F: FK Fričovce – 22.10.2022 o 10:00 hod., za účasti Ovčie, Chmiňany, Víťaz na ihrisku vo Fričovciach.

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina A: FK Varhaňovce – 22.10.2022 o 14:00 hod., za účasti Drienov, Petrovany, Ličartovce na trávnatom ihrisku vo Varhaňovciach.

-skupina I: FK Peč.N.Ves – 14.10.2022 o 14:30 hod., za účasti Torysa, Brezovica, Kamenica na ihrisku v Peč.N.Vsi.

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Solivar – 22.10.2022 o 10:00 hod., za účasti Záborské, Lemešany, Drienov na trávnatom ihrisku v Záborskom.

-skupina G: FK Ražňany – 15.10.2022 o 12:00 hod., za účasti Kamenica, Peč.N.Ves, Brezovica na trávnatom ihrisku v Záborskom.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U8:

-skupina A: FK Ľubotice – 13.10.2022 o 16:30 hod., za účasti Solivar, Tatran PO, Safi na trávnatom ihrisku v Ľuboticiach.

7.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia (žiadosti vidí aj súper), alebo ak zadávajú cez podanie na komisiu ŠTK používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Prešov, Košice, Slovan, Trnava...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2021 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

8.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 20.10.2022 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 096: Marek Ambrózy (1219235), Malý Šariš, 8. liga dospelí, od 10.10.2022 + 10 €

U 097: Jakub Fertaľ (1355774), Kapušany, 8. liga dospelí, od 10.10.2022 + 10 €

Vylúčenie po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 098: Michal Capko (1151783) Ličartovce, 8. liga dospelí, od 10.10.2022 + 10 €

U 099: Alexander Szüč (1334934) Nemcovce, 7. liga 3b dospelí, 10. kolo, 09.10.2022, Dubovica - Nemcovce, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou, podľa čl.45/1a DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 10.10.2022 + 10 €

U 100: Peter Pribiš (1107819) Kokošovce, 9. A liga dospelí, 10. kolo, 09.10.2022, Kokošovce - Solivar, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 10.10.2022 +10 €

U 101: Milan Kaleja (1051276) tréner, OZ Rómska identita, 5.A liga žiaci, 7. kolo, 08.10.2022, Hrabkov – OZ Rómska identita, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2c DP, od 09.10.2022 + 5 €

U 102: FK Záborské (6. Liga žiaci). DK na základe podnetu R stretnutia začína disciplinárne konanie, podľa čl. 71/1, 3g DP a žiada klub o písomné stanovisko k HNS priaznivcov domáceho družstva – hrubé urážky R pri odchode z hracej plochy po ukončení stretnutia 6. liga žiaci, 10. kolo, 08.10.2022, Záborské – Uzovce, podaním na komisiu cez ISSF do 17.10.2022, podľa čl. 71/6 DP.

U 103: Viktória Gállová (1246537) R, na základe podnetu KR a vlastných zistení, za administratívne pochybenie - neuvedenie a nesprávne uvedenie údajov v zápise o stretnutí, podľa čl. 63/1a DP a za porušenie Štatútu R, podľa čl. 64/1a DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac, podľa čl. 63/2a a čl. 64/5 DP, od 13.10.2022. Zároveň berie na vedomie písomné stanovisko menovanej podané na komisiu cez ISSF.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK dáva do pozornosti všetkým záujemcom o trénerský kurz UEFA C licencie, že v termíne marec – apríl 2023 je plánované školenie nových trénerov. V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť na ObFZ Prešov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na otvorenie kurzu je potrebných min. 20 uchádzačov. Uveďte: meno a priezvisko, bydlisko, meil, tel. číslo. V súčasnosti je prihlásených 8 uchádzačov.

2.TMK dáva na vedomie informáciu z ÚS SFZ:

 TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Bratislave, v termíne 25.9. 10.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v R. Sobote a Lučenci, v termíne 12.10. 19.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.9.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Nitre, v termíne 8.10. 17.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.10.2022.
  • Školenie UEFA B licencie 2022/23 v B. Bystrici, v termíne 16.11.2022 3.5.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.10.2022.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 40. kalendárneho týždňa.

2.KR berie na vedomie podnet od R Gallová, Mižák.

3.KR pozýva na svoje zasadnutie R Mižák, DZ Tomeček dňa 20.10.2022 o 16:15 hod.

4.KR berie na vedomie podnet od FK Kojatice.

5.KR pozýva na svoje zasadnutie R Timko, Čorba, Vančišin, Marcinko, Gallová dňa 20.10.2022 o 16:30 hod.

6.Noví R: Matúš Karaffa 0919 451 129, Červenica pri Sabinove; Martin Vysocký 0944 036 312, Dubovica; Oliver Kuruc 0944 457 790, Prešov; Matúš Fúsek 0915 631 219, Prešov.

7.KR dáva do pozornosti všetkým R, DZ ObFZ Prešov a futbalovej verejnosti, že dňa 03.12.2022 sa uskutoční VIANOČNÝ TURNAJ, ktorý  sa bude konať na ZŠ – Sibírska. Bližšie informácie budú zaslané cez e-mail.

ZMENY V OBSADENÍ:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 11.kolo 16.10.2022 o 14:00 hod.
10:30 Záborské Dubovica Palenčár Pták Belišová KRAJČÍK
10:30 Ľubotice B Terňa Kožlej P Karaffa Gaľa BAKOŃ
v Uzovciach Š. Sokolovce Žipov Jendruš Varga Timko MIKULEC
Nemcovce Chmeľov Verčimák L Hudák Klobušovský TOMEČEK
Peč. N. Ves Uz. Šalgov Jurko Andrejko Pavlinský KOČIŠČIN
Brezovica V. Šebastová Miženko Hajzuš Vančišin KOVALIČ
Chmiňany Hermanovce Bača Cisko M Janiga CUP
8.liga – 11.kolo 16.10.2022 o 14:00 hod.
10:30 Pušovce Jakubovany Verčimák L Lipovský Hudák HUDÁK R
11:00 Žehňa Kojatice Uličný L Uličný M Marcinko ŠVABY
Hrabkov Ličartovce Porochnavý Mižák Kožlej M STRAKA
Kapušany M. Šariš Karaffa Kožlej P Gaľa FEKIAČ
Drienov Š. Michaľany Uličný M Uličný L Marcinko ŠVABY
Víťaz Jak. Voľa Trojanovič Verčimák S Šarišský VERBOVSKÝ
Gregorovce Ostrovany Jurik Majiroš Zruš.del. ONDÍK
9.A liga – 11.kolo 16.10.2022 o 14:00 hod.
10:00 Solivar Sedlice Babjak Jendruš Lejko FEKIAČ
Tulčík Janov Babjak Lejko
Radatice Haniska Onofrej
Miklušovce Ruská N. Ves Kvašňak
Kokošovce voľno x x x x
9.B liga – 9.kolo 16.10.2022 o 14:00 hod.
10:30 Lipany B Krásna Lúka Hajzuš Miženko Vančišin MIKULEC
11:30 Jarovnice Krivany Andrejko Jurko VERBOVSKÝ
Medzany Ražňany Palenčár
Poloma voľno x x x x
5.liga dorast – 9.kolo 15.10.2022 o 14:30 hod.
10:30 Ruská N. Ves Rožkovany Uličný L Uličný Ľ Hudák v Petrovanoch
5.11. 13:30 Dubovica Záhradné Zruš.del. Zruš.del.
Medzany Drienov Babjak Porochnavý Kuruc
M. Šariš voľno x x x x
6.liga dorast – 9.kolo 15.10.2022 o 14:30 hod.
Roma Žehňa Terňa Andrejko Klobušovský
Chmiňany V. Šebastová Varga Zruš.del. Zruš.del.
Jakubovany Janov Kožlej P Prokopová Lejko
Š. Michaľany voľno x x x x
7.liga dorast – 8.kolo 15.10.2022 o 14:30 hod.
Kendice Víťaz Verčimák L
Brezovička Gregorovce Hajzuš
16.10. 10:30 Dulova Ves Chmeľov Kožlej M
4.liga žiaci – 8.kolo 15.10.2022 o 15:00 hod.
Ostrovany Dubovica Majiroš Timko v Š.Michaľanoch
Š. Dravce M. Šariš Karaffa Vysocký
16.10. 11:00 Chmin. N. Ves Jarovnice Janiga Bača Cisko M
16.10. 11:30 Kamenica Drien. N. Ves Pavlinský
15.10. 14:00 Peč. N. Ves Kojatice Šarišský
5.A liga žiaci – 8.kolo 15.10.2022 o 15:00 hod.
14.10. 16:00 V. Šebastová Dulova Ves Verčimák L
22.10. 14:30 Žehňa Roma Hrabkov
12:30 Žehňa Budovateľ Rómska ID PO Andrejko Klobušovský
6.liga žiaci – 11.kolo 15.10.2022 o 15:00 hod.
15:15 Sedlice Solivar Lipovský v Miklušovciach
16:10. 10:00 Radatice FAMT PO B Onofrej
16:10. 10:30 Petrovany Chmeľov Porochnavý
16:10. 10:30 Žipov Záborské Čorba
16:10. 11:30 Gregorovce Tulčík Majiroš
Uzovce voľno x x x x
Varhaňovce voľno x x x x
DOHRÁVKA 5.B liga žiaci 6. kolo
16.10. 11:00 Brezovička Jak. Voľa Varga
DOHRÁVKA 5.B liga žiaci 5. kolo
16.10. 13:00 Demjata Torysa laik
PRÍPRAVKY U11 skupina D
13.10. 16:30 Fintice ihrisko vo Finticiach Hudák
PRÍPRAVKY U11 skupina I
14.10. 14:30 Peč.N.Ves ihrisko v Peč.N.Vsi Cisko M
PRÍPRAVKY U9 skupina E
16.10. 10:00 Žipov ihrisko v Žipove Garbar
PRÍPRAVKY U13 skupina A
17.10. 15:30 Solivar ihrisko v D. Vsi Kožlej M
PRÍPRAVKY U9 skupina G
15.10. 12:00 Ražňany ihrisko v Ražňanoch Vančišin