fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.liga dospelí 15.kolo: Kapušany – Drienov – 13.11.2022 o 13:30 hod. kolízia

-7. liga 3b dospelí 11.kolo: Šar. Sokolovce - Žipov - 16.10.2022 o 14:00 hod. na ihrisku v Uzovciach, bez poplatku

-7. liga 3b dospelí 10.kolo: Chmiňany - Chmeľov - 9.10.2022 o 14:30 hod., výmena poradia zápasov, FK Chmeľov poplatok 10€

-9A. liga dospelí 15.kolo: Solivar - Miklušovce - 13.11.2022 o 10:00 hod., kolízia

-5A.liga žiaci 7.kolo: TJ Bud.Žehňa – V. Šebastová - 9.10.2022 o 11:00 hod., bez poplatku

-5A.liga žiaci 6.kolo: Dulova Ves – R. Identita - 11.10.2022 o 16:30 hod., bez poplatku

-5A.liga žiaci 7.kolo: Hrabkov – R. Identita - 8.10.2022 o 12:00 hod. Vo Svinej, bez poplatku

-5A.liga žiaci 8.kolo: V. Šebastová - Dulova Ves - 14.10.2022 o 16:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 15.kolo: Gregorovce - Solivar - 12.11.2022 o 14:00 hod., výmena poradia zápasov

-6.liga žiaci 14.kolo: Petrovany - Solivar - 5.11.2022 o 14:00 hod., výmena poradia zápasov

-6.liga žiaci 10.kolo: FAMT PO - Gregorovce - 8.10.2022 o 16:00 hod., kolízia

-6.liga žiaci 10.kolo: Chmeľov - Varhaňovce - 8.10.2022 o 11:30 hod., kolízia

-7.liga dorast 7.kolo: Víťaz - Dulova Ves – 10.10.2022 o 17:00 hod., FK Dulova poplatok 10€

-7.liga dorast 9.kolo: Chmeľov - Víťaz – 31.10.2022 o 16:30 hod., bez poplatku

2.ŠTK oznamuje náhradné termíny neodohraných stretnutí

-8. liga dospelí 9.kolo: TJ Žehňa - Jak Voľa - 20.11.2022 o. 13:00 hod.

-7. liga 3b dospelí 9.kolo: Ľubotice - Chmiňany - 20.11.2022 o 13:00 hod., bez poplatku

3.ŠTK nesúhlasí so zmenou termínu:

-7. liga 3b dospelí 11.kolo: Dubovica – Záborské

4.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina A: FK Ličartovce – 8.10.2022 o 10:00 hod., za účasti Drienov, Petrovany, Varhaňovce na ihrisku v Ličartovciach.

-skupina C: FK Záhradné – 8.10.2022 o 10:00 hod., za účasti Haniska, Ruská N.Ves, Dr.N.Ves na 2 ihriskách (multif.ihrisko a prírodná tráva) v Záhradnom.

-skupina D: FK Fintice – 13.10.2022 o 16:30 hod., za účasti Pušovce, Trnkov na ihrisku vo Finticiach.

-skupina E: FK Ľubotice – 10.10.2022 o 15:30 hod., za účasti Župčany, Safi PO, Tatran PO na 2 ihriskách v Ľuboticiach.

-skupina F: FK Ovčie – 9.10.2022 o 11:00 hod., za účasti Široké, Fričovce, Chmin.N.Ves na ihrisku v Ovčom.

-skupina I: FK Brezovica – 8.10.2022 o 9:00 hod., za účasti Torysa, Kamenica, Peč.N.Ves na ihrisku v Brezovici.

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina E: FK Žipov – 16.10.2022 o 10:00 hod., za účasti Župčany, Safi, Tatran PO na ihrisku v Žipove.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U8:

-skupina E: FK Safi – 5.10.2022 o 16:30 hod., za účasti Solivar, Tatran PO, Ľubotice na 2 ihriskách Safi PO.

7.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia (žiadosti vidí aj súper), alebo ak zadávajú cez podanie na komisiu ŠTK používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Prešov, Košice, Slovan, Trnava...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2021 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

8.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 13.10.2022 o 16:00 hod.

 

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 085: Jakub Vardžik (1253287), Haniska, 9. liga dospelí, od 03.10.2022 + 10 €

Vylúčenie po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 086: Erik Šimčík (1251294) Uzovský Šalgov, 7. liga 3b dospelí, od 03.10.2022 + 10 €

U 087: Michal Mácha (1418214) Jakubovany, na základe podnetu v Správe delegáta stretnutia, 8. liga dospelí, 9. kolo, 02.10.2022, Drienov – Jakubovany, za hrubé nešportové prejavy voči súperovi na hracej ploche, podľa čl. 47/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 47/2b DP, od 06.10.2022 + 10 €

U 088: Tomáš Ňachaj (1334178) Kokošovce, 9.A liga dospelí, 9. kolo, 02.10.2022, Kokošovce – Tulčík, vylúčený za telesné napadnutie – kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b, DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 03.10.2022 + 10 €

U 089: Jozef Vysocký (1288782) Lipany, 9.B liga dospelí, 7. kolo, 02.10.2022, Krivany – Lipany B, vylúčený po druhom napomenutí, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu 1 súťažné stretnutie po vykonaní DS - pozastavenie výkonu športu 1 týždeň - zostávajúca časť disciplinárnej sankcie, od výkonu ktorej bolo podmienečne upustené, podľa čl. 41/4 DP, od 03.10.2022 + 10 €

U 090: Ján Novotný (1288964) Medzany, 9.B liga dospelí, 7. kolo, 02.10.2022, Poloma - Medzany, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka AR, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 48/2c DP, od 03.10.2022 + 10 €

U 091: Miroslav Ružbarský (1053289) zdravotník, Lipany, 9.B liga dospelí, 7. kolo, 02.10.2022, Krivany – Lipany B, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2c DP, od 03.10.2022 + 10 €

U 092: Marek Zboray (1251324) Ražňany, 9.B liga dospelí, 7. kolo, 02.10.2022, Ražňany – Krásna Lúka, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hanlivé výroky na R, podľa čl. 48/1c DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, podľa čl. 48/2c DP, od 03.10.2022 + 10 €

U 093: Norbert Dujava (1245896) Nemcovce, Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U058 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku(1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2022, s účinnosťou od 06.10.2022 + 10 €

U 094: DK ukladá FK Dulová Ves na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 90,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 5. kolo, 7. liga dorast, 24.09.2022, Brezovička – Dulová Ves, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 095: DK berie na vedomie Záznam rozhodcu v Zápise o stretnutí a Správu delegáta stretnutia 8. liga dospelí, 9. kolo, 02.10.2022 Kapušany – Šarišské Michaľany, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl.71/5c DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK dáva do pozornosti všetkým záujemcom o trénerský kurz UEFA C licencie, že v termíne marec – apríl 2023 je plánované školenie nových trénerov. V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť na ObFZ Prešov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na otvorenie kurzu je potrebných min. 20 uchádzačov. Uveďte: meno a priezvisko, bydlisko, meil, tel. číslo.

2.TMK dáva na vedomie informáciu z ÚS SFZ:

 TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Bratislave, v termíne 25.9. 10.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v R. Sobote a Lučenci, v termíne 12.10. 19.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.9.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Nitre, v termíne 8.10. 17.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.10.2022.
  • Školenie UEFA B licencie 2022/23 v B. Bystrici, v termíne 16.11.2022 3.5.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.10.2022.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 39. kalendárneho týždňa.

2.KR vykonala pohovor s R Šarišský.

3.KR pozýva na svoje zasadnutie R Timko dňa 13.10.2022 o 16:15 hod. KR opätovne pozýva na svoje zasadnutie R Čorba, Vančišin, Marcinko, Gallová.

4.KR berie na vedomie pochvalu od I. FK Krivany na R Gallová, AR Hudák za výkon v stretnutí 9. ligy medzi Krásna Lúka – Krivany.

5.KR na základe podnetu od Futbalový klub Šarišské Michaľany vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8. ligy Kapušany – Šarišské Michaľany a rozhodla, že námietka je v 1. bode neopodstatnená, v 2. bode nedá sa objektívne posúdiť a v 3. bode neopodstatnená.

6.KR berie na vedomie podnet od MFK Slovan Sabinov v zastúpení Mikuláš Novický.

7.Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Stoják 10€, Vančišín 10€, Marcinko 10€, Timko 10€, Hajzuš 10€, Čorba 2x10€.

8.Noví R: Matúš Karaffa 0919 451 129, Červenica pri Sabinove; Martin Vysocký 0944 036 312, Dubovica; Oliver Kuruc 0944 457 790, Prešov; Matúš Fúsek 0915 631 219, Prešov.

9.KR pristupuje k OOD pre R Gallová za nedostatky v zápise v stretnutí Dubovica – Chmeľov. Zároveň dáva R Gallová do pozornosti DK za porušenie štatútu R.

10.KR oznamuje termín náhradných letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 07.10.2022 o 16:30 hod. na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha). Úspešné absolvovanie fyzických previerok je jednou z podmienok zaradenia na nominačné listiny rozhodcov ObFZ Prešov pre súťažný ročník 2022/2023.

11.KR dáva do pozornosti všetkým R, DZ ObFZ Prešov a futbalovej verejnosti, že dňa 03.12.2022 sa uskutoční VIANOČNÝ TURNAJ, ktorý  sa bude konať na ZŠ – Sibírska. Bližšie informácie budú zaslané cez e-mail.

ZMENY V OBSADENÍ R a DZ:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 10.kolo 9.10.2022 o 14:30 hod.
10:30 V. Šebastová Peč. N. Ves Uličný L Varga Pavlinský KOVALIČ
12:00 Brezovica Terňa Bujnovský Klepsatel Hajzuš ONDÍK
Chmiňany Chmeľov Andrejko Vavrek Klobušovský HUDÁK R
Hermanovce Ľubotice B Babjak Hudák Gaľa HAVRILA
Uz. Šalgov Š. Sokolovce Onofrej Porochnavý Marcinko FEKIAČ
Žipov Záborské Bereš M Jurik Verčimák L KLOVANIČ
Dubovica Nemcovce Kvašňak Janiga Stoják MIKULEC
8.liga – 10.kolo 9.10.2022 o 14:30 hod.
10:30 Jak. Voľa Drienov Cisko Š Pták Belišová BAKOŇ
UT SB Ostrovany Pušovce Palenčár Semančík P Karaffa KAČMÁR
Ličartovce Gregorovce Haborák Lipovský Uličný L CUP
Jakubovany Víťaz Klepsatel Bujnovský VERBOVSKÝ
Š. Michaľany Žehňa Bača Garbar Verčimák S KOČIŠČIN
Kojatice Kapušany Mižák Kožlej M TOMEČEK
M. Šariš Hrabkov Jurko Majiroš Zruš.del. KOVALIČ
9.A liga – 10.kolo 9.10.2022 o 14:30 hod.
8.10. 14:00 Kokošovce Solivar Jendruš Porochnavý Zruš.del. HUDÁK R
10:30 Haniska Miklušovce Bača Verčimák S Zruš.del. KOČIŠČIN
10:30 Janov Radatice Semančík P Babjak CUP
Tulčík Sedlice Varga Pavlinský Kočiš
voľno Ruská N. Ves x x x x
9.B liga – 8.kolo 9.10.2022 o 14:30 hod.
10:30 Ražňany Lipany B Karaffa Kožlej P Timko FEKIAČ
Krivany Medzany Trojanovič ONDÍK
Poloma Jarovnice Kožlej P Timko
voľno Krásna Lúka x x x x
5.liga dorast – 8.kolo 8.10.2022 o 14:30 hod.
Drienov Ruská N. Ves Uličný M Uličný Ľ
M. Šariš Dubovica Cisko M ml.
9.10. 11:30 Záhradné Medzany Kočiš
voľno Rožkovany x x x x
6.liga dorast – 8.kolo 8.10.2022 o 14:30 hod.
Janov Š. Michaľany Jurik Lejko Prokopová
V. Šebastová Jakubovany Verčimák S
Roma Žehňa Chmiňany Kožlej M Kožlej P
Terňa voľno x x x x
7.liga dorast – 7.kolo 8.10.2022 o 14:30 hod.
Gregorovce Kendice Kočiš
10.10. 17:00 Víťaz Dulova Ves Janiga
9.10. 11:30 Chmeľov Brezovička laik
4.liga žiaci – 7.kolo 8.10.2022 o 15:00 hod.
9.10. 11:00 M. Šariš Chmin. N. Ves Fusek A Fusek M Kuruc
9.10. 11:30 Kojatice Kamenica Kožlej M Tverdik v Župčanoch
9.10. 11:30 Jarovnice Dubovica Jurko
9.10. 11:45 Drien. N. Ves Š. Dravce Haborák
9.10. 12:00 Peč. N. Ves Ostrovany Janiga Kvašňak Stoják
5.A liga žiaci – 7.kolo 8.10.2022 o 15:00 hod.
10:30 Dulova Ves Žehňa Roma Jendruš
12:00 Hrabkov Rómska ID PO Varga vo Svini
9.10. 11:00 Žehňa Budov. V. Šebastová Andrejko
5.B liga žiaci – 7.kolo 8.10.2022 o 15:00 hod.
7.10. 16:30 Jak. Voľa Š. Sokolovce Hajzuš
11:30 Rožkovany Torysa Haborák Vysocký
Demjata Brezovička Čorba
9.10. 11:30 Uz. Šalgov Poloma Marcinko Zruš.del.
6.liga žiaci – 10.kolo 8.10.2022 o 15:00 hod.
16:00 FAMT PO B Gregorovce Karaffa vo V.Šariši
Záborske Uzovce Jurko
Tulčík Petrovany Babjak
15:15 Sedlice Radatice Hudák v Miklušovciach
8.10. 11:30 Chmeľov Varhaňovce Babjak
voľno Žipov x x x x
voľno Solivar x x x x
DOHRÁVKA 4. liga žiaci 5. kolo
12.10. 16:00 Kojatice Chmin. N. Ves Hudák
DOHRÁVKA 4. liga žiaci 6. kolo
11.10. 16:30 Dulova Ves Rómska ID PO Porochnavý
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina E
9.10. 9:00 FAMT PO ihrisko vo Veľkom Šariši Vavrek
PRÍPRAVKY U11 skupina A
8.10. 10:00 Ličartovce ihrisko v Ličartovciach Onofrej
PRÍPRAVKY U11 skupina H
9.10. 9:30 Sabinov B ihrisko v Sabinove Jurik Verčimák L
PRÍPRAVKY U11 skupina I
8.10. 9:00 Brezovica ihrisko v Brezovici Šarišský
PRÍPRAVKY U11 skupina C
8.10. 10:00 Záhradné ihrisko v Záhradnom Jurik Kožlej P
PRÍPRAVKY U9 skupina D
8.10. 14:00 Svinia ihrisko vo Svini Varga
PRÍPRAVKY U8
5.10. 14:00 Safi ihrisko na Safi Tomeček Hudák dohrávka
PRÍPRAVKY U11 skupina F
9.10. 11:00 Ovčie na ihrisku v Ovčom Hudák