fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-9B. liga dospelí 9.kolo: Jarovnice - Krivany - 16.10.2022 o 11:30 hod., bez poplatku

-9B. liga dospelí 11.kolo: Jarovnice – Krásna Lúka - 30.10.2022 o 11:30 hod., bez poplatku

-9A. liga dospelí 10.kolo: Kokošovce - Solivar - 8.10.2022 o 14:00 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 5.kolo: Kojatice - Chmin. NV – 12.10.2022 o 16:00 hod. v Župčanoch, Chminianska poplatok 10€

-5A.liga žiaci 6.kolo: Žehňa - Hrabkov – 1.10.2022 o 10:00 hod., kolízia

-5A.liga žiaci 6.kolo: V. Šebastová - RN Žehňa – 2.10.2022 o 14:00 hod., kolízia

-5A.liga žiaci 6.kolo: Dulova – R. Identita – 1.10.2022 o 12:00 hod., FK Dulova poplatok 10€

-5A.liga žiaci 7.kolo: Hrabkov - R. Identita – 8.10.2022 o 11:00 hod., bez poplatku

-5B.liga žiaci 6.kolo: Torysa - Uz. Šalgov – 1.10.2022 o 11:00 hod., kolízia

-5B.liga žiaci 6.kolo: Brezovička - Jak. Voľa – 16.10.2022 o 11:00 hod., FK Jak. Voľa poplatok 5€

-5B.liga žiaci 7.kolo: Jak. Voľa - Šar. Sokolovce – 7.10.2022 o 16:30 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 8.kolo: FAMT PO - Tulčík – 29.9.2022 o 16:15 hod., FK Tulčík poplatok 5€

-6.liga žiaci 9.kolo: Tulčík - Chmeľov – 4.10.2022 o 16:15 hod., FK Chmeľov poplatok 5€

-5.liga dorast 7.kolo: Záhradné - Ruská NV – 31.10.2022 o 14:30 hod., FK Záhradné poplatok 5€

-7.liga dorast 5.kolo: Chmeľov - Gregorovce – 1.11.2022 o 14:00 hod., FK Gregorovce poplatok 10€

-7.liga dorast 5.kolo: Kendice - Chmeľov– 5.10.2022 o 16:30 hod., bez poplatku

-7.liga dorast 6.kolo: Kendice – Dulova Ves – 5.11.2022 o 10:00 hod., FK Dulova poplatok 10€

2.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy dorast 5. kolo Brezovička - Dulova Ves výsledkom 3:0k za nedostavenie sa FK Dulova na stretnutie. FK Dulova do pozornosti DK.

3.ŠTK žiada FK Záborské Prípravky U9 žiakov sk. A o doloženie súhlasov na dohratie zápasov z turnaja.

4.ŠTK oznamuje FK 5. ligy dorast, že FK Záhradné odohrá svoje domáce zápasy od 8. kola v nedeľu 3 hodiny pred UHČ dospelých.

5.ŠTK berie na vedomie žiadosť MFC Kapušany na vedomie. MFC Kapušany môžu odohrať zápasy v U9 a v U11 po dohode s ostatnými klubmi už len mimo súťaž.

6.ŠTK vykonala pohovor s R a VD FK Jarovnice a na základe zistených skutočností nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie IV.ligy žiakov 3.kolo Kojatice – Jarovnice v náhradnom termíne dňa 29.10.2022 v Župčanoch.

7.ŠTK vykonala pohovor so zástupcom FK Jarovnice a uložila mu odstrániť nedostatky do 14.10.2022.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

- skupina A: FK Demjata – 3.10.2022 o 16:00 hod., za účasti FK Solivar, Chmin.N.Ves, Drienov na ihrisku v Demjate.

- skupina D: FK D.Ves – 6.10.2022 o 16:30 hod., za účasti FK V.Šebastová, Nemcovce, Tulčík na ihrisku v D.Vsi.

- skupina G: FK Dubovica – 1.10.2022 o 13:00 hod., za účasti FK Medzany, Š.Michaľany, Š.Dravce na ihrisku v Dubovici.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina B: FK Solivar – 4.10.2022 o 16:30 hod., za účasti D.Ves, Záborské na ihrisku v D.Vsi.

-skupina H: FK Sabinov – 9.10.2022 o 9:30 hod., za účasti Sabinov A, B, Jak.Voľa, Š.Michaľany na 2 ihriskách v Sabinove.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina B: FK Záhradné – 7.10.2022 o 16:30 hod., za účasti FK Ľubotice, Fintice, V.Šariš na 2 ihriskách (prírodná tráva a multif. ihrisko) v Záhradnom.

-skupina D: FK Svinia – 8.10.2022 o 14:00 hod., za účasti FK Široké, Chmin.N.Ves, Hrabkov na ihrisku vo Svini.

-skupina F: FK Sabinov – 1.10.2022 o 14:30 hod., za účasti FK Sabinov A,B, Terňa, Hermanovce na 2 ihriskách v Sabinove.

10.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia (žiadosti vidí aj súper), alebo ak zadávajú cez podanie na komisiu ŠTK používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Prešov, Košice, Slovan, Trnava...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2021 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

11.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 6.10.2022 o 16:00 hod.

 

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 070: Patrik Marcinko (1288726) Chmeľov, 7. liga 3b dospelí, od 26.09.2022 + 10 €

Vylúčenie po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 071: Matúš Čisarik (1224183) tréner Kapušany, 8. liga dospelí, od 26.09.2022 + 10 €

U 072: Juraj Stachura (1331012) Sedlice, 9. liga dospelí, od 26.09.2022 + 10 €

U 073: Michal Novýsedlák (1294923) Krásna Lúka, 9. liga dospelí, od 26.09.2022 + 10 €

U 074: Marek Homoľa (1333135) Janov, 6. liga dorast, od 25.09.2022 + 5 €

U 075: Martin Beňa (1112899) Záborské, 7. liga 3b dospelí, 8. kolo, 25.09.2022, Vyšná Šebastová – Záborské, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera podľa čl.45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 26.09.2022 + 10 €

U 076: Dávid Lukáč (1203216) Malý Šariš, 8. liga dospelí, 8. kolo, 25.09.2022, Kojatice – Malý Šariš, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera podľa čl.45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 26.09.2022 + 10 €

U 077: Jozef Alexander Timko (1380794) Rožkovany, 5. liga dorast, 6. kolo, 24.09.2022, Rožkovany – Záhradné, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera podľa čl.45/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 25.09.2022 + 5 €.

U 078: DK ukladá FK Ličartovce na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 60,- € za spôsobenie kontumácie, odmietnutím pokračovať v hre v stretnutí 8. liga dospelí, 7. kolo, 18.09.2022, Kojatice – Ličartovce, podľa čl. 60 a čl. 12/6 DP + 10 €

U 079: DK ukladá FK Gregorovce na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 90,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 7. liga dorast, 4. kolo, 18.09.2022, Dulová Ves – Gregorovce, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 080: DK ukladá FK Kojatice na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 90,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 4. liga žiaci, 4. kolo, 18.09.2022, Dubovica – Kojatice, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 081: FK Krásna Lúka (9. Liga). DK na základe podnetu R stretnutia na základe podaní a vlastných zistení, za HNS člena klubu voči R - ponižujúce výroky, hrubé urážky a vyhrážanie v stretnutí 9.B ligy dospelí, 5. kolo, 18.09.2022, Poloma – Krásna Lúka, podľa čl. 48/1c DP. DK ukladá DS – finančnú pokutu 50,- €, podľa čl. 48/4, 12/6 DP a zároveň ruší ochranné opatrenia hráča Peter Kušnír (1132783). + 10 €.

U 082: Sebastián Bogár (1351608) Rožkovany, Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U049 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku(1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2022, s účinnosťou od 29.9.2022.

U 083: Martin Uličný (1130136). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U067 a žiadosť zamieta.

U 084: Podanie OŠK Kapušany cez ISSF. DK na základe Zápisu o stretnutí a Správy delegáta zväzu stretnutia, udeľuje DS(U071), podľa čl.37/3 DP. + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK dáva do pozornosti všetkým záujemcom o trénerský kurz UEFA C licencie, že v termíne marec – apríl 2023 je plánované školenie nových trénerov. V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť na ObFZ Prešov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na otvorenie kurzu je potrebných min. 20 uchádzačov. Uveďte: meno a priezvisko, bydlisko, meil, tel. číslo.

2.TMK dáva na vedomie informáciu z ÚS SFZ:

 TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Bratislave, v termíne 25.9. 10.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v R. Sobote a Lučenci, v termíne 12.10. 19.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.9.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Nitre, v termíne 8.10. 17.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.10.2022.
  • Školenie UEFA B licencie 2022/23 v B. Bystrici, v termíne 16.11.2022 3.5.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.10.2022.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 38. kalendárneho týždňa.

2.KR pozýva na svoje zasadnutie R Čorba, Vančišín, Marcinko, Šarišský dňa 06.10.2022 o 16:15 hod.

3.KR opätovne pozýva na svoje zasadnutie R Gallová, dňa 06.10.2022 o 16:30 hod.

4.KR na základe podnetu od TJ Sokol Hrabkov vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8. ligy Šarišské Michaľany – Hrabkov a rozhodla, že námietka je neopodstatnená. Poplatok 15€.

5.KR na základe podnetu od FK Rožkovany zo stretnutia 5. ligy dorast medzi Rožkovany – Záhradné rozhodla, že námietka je neopodstatnená.

6.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník Víťaz, na R Bujnovský, za výkon v stretnutí 8. ligy medzi Gregorovce – Víťaz.

7.Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Stoják 10€, Vančišín 10€, Marcinko 10€, Timko 10€, Hajzuš 10€, Čorba 2x10€.

8.Noví R: Matúš Karaffa 0919 451 129, Červenica pri Sabinove;

9.KR oznamuje termín náhradných letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 07.10.2022 o 16:30 hod. na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha). Úspešné absolvovanie fyzických previerok je jednou z podmienok zaradenia na nominačné listiny rozhodcov ObFZ Prešov pre súťažný ročník 2022/2023.

10.KR dáva do pozornosti všetkým R, DZ ObFZ Prešov a futbalovej verejnosti, že dňa 03.12.2022 sa uskutoční VIANOČNÝ TURNAJ, ktorý  sa bude konať na ZŠ – Sibírska. Bližšie informácie budú zaslané cez e-mail.

 

ZMENY V OBSADENÍ R a DZ:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 9.kolo 2.10.2022 o 14:30 hod.
10:30 Nemcovce Žipov Verčimák L Kvašňak Onofrej CUP
10:30 Ľubotice B Chmiňany Bača Gallová Klepsatel ŠVABY
Dubovica Chmeľov Gallová Timko Hajzuš FEKIAČ
Záborské Uz. Šalgov Trojanovič Hudák Uličný L KOČIŠČIN
Š. Sokolovce V. Šebastová Jurko Vančišin Pavlinský VERBOVSKÝ
Peč. N. Ves Terňa Klepsatel Janiga Marcinko HUDÁK R
Brezovica Hermanovce Bača Varga Šarišský PRIBULA
8.liga – 9.kolo 2.10.2022 o 14:30 hod.
10:30 Hrabkov Kojatice Cisko Š Pták Belišová KRIVJANČIN
11:30 Žehňa Jak. Voľa Hudák Trojanovič Uličný L KOČIŠČIN
M. Šariš Ličartovce Bereš M Čorba Semančík P KAČMÁR
Kapušany Š. Michaľany Onofrej Kožlej M Babjak KOVALIČ
Drienov Jakubovany Kožlej P Verčimák S Porochnavý STRAKA
Víťaz Ostrovany Mižák Lipovský Karaffa ONDÍK
Pušovce Gregorovce Kvašňak Verčimák L Klobušovský TOMEČEK
9.A liga – 9.kolo 2.10.2022 o 14:30 hod.
10:30 v Mikl. Sedlice Radatice Porochnavý Kožlej P Verčimák S KOVALIČ
10:30 Janov Miklušovce Babjak Kožlej M TOMEČEK
10:30 Haniska Ruská N. Ves Bereš M Semančík P STRAKA
Kokošovce Tulčík Andrejko Stoják ŠVABY
Solivar voľno x x x x
9.B liga – 7.kolo 2.10.2022 o 14:30 hod.
10:30 Poloma Medzany Varga Šarišský Karaffa VERBOVSKÝ
Krivany Lipany B Haborák
Ražňany Krásna Lúka Miženko Zruš.del. Zruš.del.
Jarovnice voľno x x x x
5.liga dorast – 7.kolo 1.10.2022 o 14:30 hod.
M. Šariš Medzany Andrejko
31.10. 14:30 Záhradné Ruská N.Ves Zruš.del. Zruš.del. Zruš.del.
Drienov Rožkovany Jurko
Dubovica voľno x x x x
6.liga dorast – 7.kolo 1.10.2022 o 14:30 hod.
Chmiňany Terňa Janiga
Roma Žehňa Jakubovany Kožlej P Kožlej M
V. Šebastová Š. Michaľany Verčimák L Verčimák S
Janov voľno x x x x
7.liga dorast – 6.kolo 1.10.2022 o 14:30 hod.
1.11. 14:00 Chmeľov Gregorovce Zruš.del.
5.11. 10:00 Kendice Dulova Ves Zruš.del.
Brezovička Víťaz Haborák
4.liga žiaci – 6.kolo 1.10.2022 o 15:00 hod.
Ostrovany Jarovnice Jurik Lejko Prokopova Š. Michaľany
Š. Dravce Kojatice Cisko M
2.10. 11:30 Chmin.N.Ves Drien. N.Ves Lipovský Tverdik
2.10. 12:00 Kamenica Peč. N. Ves Haborák
2.10. 12:15 Dubovica M. Šariš Timko
5.A liga žiaci – 6.kolo 1.10.2022 o 15:00 hod.
2.10. 14:00 V. Šebastová Žehňa Roma LAIK
12:00 Dulova Ves Rómska ID PO Porochnavý
10:00 Žehňa Budov. Hrabkov Uličný L Uličný Ľ
5.B liga žiaci – 6.kolo 1.10.2022 o 15:00 hod.
11:00 Torysa Uz. Šalgov Haborák Timko
Poloma Demjata Miženko
16.10. 11:00 Brezovička Jak. Voľa Zruš.del.
2.10. 12:00 Š. Sokolovce Rožkovany Vančišin Jurko
6.liga žiaci – 9.kolo 1.10.2022 o 15:00 hod.
4.10. 16:15 Tulčík Chmeľov Jurik
Záborske Solivar Semančík P
2.10. 10:30 Petrovany FAMT PO B Ducko
2.10. 10:30 Žipov Varhaňovce Andrejko
2.10. 12:00 Gregorovce Sedlice Janiga
Radatice voľno x x x x
Uzovce voľno x x x x
DOHRÁVKA 7. liga dorast 5. kolo
5.10. 16:30 Kendice Chmeľov Onofrej
DOHRÁVKA 6. liga žiaci 8. kolo
29.9. 16:15 FAMT PO B Tulčík Jurik
PRÍPRAVKY U9 skupina F
1.10. 14:30 FK Sabinov ihrisko FK Sabinov Varga Jendruš
PRÍPRAVKY U8 skupina A
29.9. 17:00 FK SAFI ihrisko FK SAFI Prešov turnaj zrušený
PRÍPRAVKY U13 skupina G
1.10. 13:00 FK Dubovica ihrisko Dubovica Hajzuš Vančišin
PRÍPRAVKY U13 skupina A
3.10. 16:00 Demjata ihrisko Demjata Kožlej P
PRÍPRAVKY U13 skupina D
6.10. 16:30 D.Ves ihrisko v D.Vsi Jurik
PRÍPRAVKY U11 skupina B
4.10. 16:30 Solivar ihrisko v D.Vsi Hudák