fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga 3b dospelí 8.kolo: Žipov - Dubovica - 25.9.2022 o 15:00 hod., FK Dubovica poplatok 10€

-7.liga 3b dospelí 10.kolo: Brezovica - Terňa - 9.10.2022 o 12:00 hod., výmena poradia zápasov, bez poplatku

-8.liga dospelí 8.kolo: Ostrovany - Drienov - 25.9.2022 o 10:30 hod. v Ražňanoch, bez poplatku

-9A.liga dospelí 13.kolo: Solivar - Haniska - 30.10.2022 o 10:00 hod., bez poplatku

-9A.liga dospelí 11.kolo: Solivar - Sedlice - 16.10.2022 o 10:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 8.kolo: FAMT PO - Tulčík – 29.9.2022 o 16:15 hod., FK Tulčík poplatok 10€

-6.liga žiaci 11.kolo: Radatice - FAMT PO – 16.10.2022 o 10:00 hod., bez poplatku

-5A.liga žiaci 5.kolo: RN Žehňa - R. Identita – 22.9.2022 o 16:30 hod., R Identita poplatok 5€

-5A.liga žiaci 5.kolo: Hrabkov - V. Šebastová – 24.9.2022 o 12:00 hod., Hrabkov poplatok 5€

-5A.liga žiaci 5.kolo: TJ Budovateľ Žehňa - Dulova Ves – 24.9.2022 o 10:00 hod., TJ Dulova Ves poplatok 5€

-5B.liga žiaci 5.kolo: Demjata - Torysa – 16.10.2022 o 13:00 hod., FK Torysa poplatok 5€

-7.liga dorast 5.kolo: Brezovička - Dulova Ves – 24.9.2022 o 13:30 hod., FK Dulova poplatok 5€

2.ŠTK kontumuje stretnutie 7. ligy dorast 4. kolo Dulova - Gregorovce výsledkom 3:0k za nedostavenie sa FK Gregorovce na stretnutie. FK Gregorovce do pozornosti DK.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 4. ligy žiakov 4. kolo Dubovica - Kojatice výsledkom 3:0k za nedostavenie sa FK Kojatice na stretnutie. FK Kojatice do pozornosti DK.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 8. ligy dospelých 7. kolo Kojatice - Ličartovce (výsledok dosiahnutý na HP 7:0 zostáva v platnosti) za spôsobenie kontumácie odmietnutím pokračovať v hre. FK Ličartovce do pozornosti DK.

5.ŠTK berie na vedomie podnet FK Lipany B a FK Lemešany a predvoláva na svoje zasadnutie dňa 29.9.2022 o 16:20 hod. zástupcu FK Jarovnice.

6.ŠTK opätovne predvoláva na svoje zasadnutie dňa 29.9.2022 o 16:30 hod. VD FK Kojatice a FK Jarovnice z neodohraného zápasu 4. ligy žiakov a zároveň aj R Wiliama Kišša.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

- skupina A: FK Chmin.N.Ves – 22.9.2022 o 16:00 hod., za účasti FK Solivar, Demjata, Drienov na ihrisku v Chmin.N.Ves.

- skupina B: FK Krivany – 24.9.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Peč.N.Ves, Ražňany, Kamenica na ihrisku v Krivanoch.

- skupina F: FK Chmiňany – 24.9.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Ovčie, Fričovce, Víťaz na ihrisku v Chmiňanoch.

- skupina E: FK FAMT PO – 9.10.2022 o 9:00 hod., za účasti Radatice, M.Šariš, Miklušovce na ihrisku vo V.Šariši.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina E: FK Ľubotice – 26.9.2022 o 16:30 hod., za účasti Župčany, Safi PO, Tatran dievčatá na 2 ihriskách v Ľuboticiach.

-skupina F: FK Fričovce – 25.9.2022 o 11:00 hod., za účasti Široké, Chmin.N.Ves, Ovčie na ihrisku vo Fričovciach.

-skupina G: FK Hermanovce – 24.9.2022 o 10:00 hod., za účasti Medzany, Terňa na ihrisku v Hermanovciach.

-skupina H: FK Š.Michaľany – 24.9.2022 o 9:30 hod., za účasti Sabinov A, B, Jak.Voľa na ihrisku v Š.Michaľanoch

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Drienov – 25.9.2022 o 11:00 hod., za účasti FK Záborské, Lemešany, Solivar na ihrisku v Drienove.

-skupina B: FK Ľubotice – 25.9.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Fintice, Záhradné, V.Šariš na 2 ihriskách v Ľuboticiach.

-skupina D: FK Chmin.N.Ves – 24.9.2022 o 14:30 hod., za účasti FK Široké, Hrabkov, Svinia na ihrisku v Chmin.N.Vsi.

-skupina E: FK Tatran PO – 22.9.2022 o 17:00 hod., za účasti Župčany, Safi PO, Žipov na 2 ihriskách UT PO.

10.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U8:

-skupina A: FK Tatran PO – 22.9.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Solivar, Ľubotice, Safi na 2 ihriskách UT PO.

11.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia (žiadosti vidí aj súper), alebo ak zadávajú cez podanie na komisiu ŠTK používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Prešov, Košice, Slovan, Trnava...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2021 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

12.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 29.9.2022 o 16:00 hod.

13.VsFZ dáva na vedomie klubom, že v mesiacoch 10-11/2022 sa uskutoční zdarma školenie zdravotníkov z možnosťou získania licencie. Zoznam frekventantov je potrebné nahlásiť sekretárom na príslušnom ObFZ. V súčasnosti sú prihlásení: V.Seč (Sabinov), R.Hudák (Haniska), M.Kello (Miklušovce), M.Bodnárová (Krivany), M.Bednár (Hrabkov), P.Tomčufčík a M.Klembara (Brezovička),J.Kolenič (Kendice), R.Janek (M.Šariš), S.Guman (Sedlice), J.Andraščíková (Kamenica), S.Prokopová (Kapušany), S.Onofrejová (Chmeľov), I.Dužda a Eva Duždová (Romska ID PO).

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 055: Jakub Marton (1292773) Malý Šariš, 8. liga dospelí, od 19.09.2022 + 10 €

U 056: Dávid Kmec (1335650), Ruská Nová Ves, 5.liga dorast, od 18.09.2022 + 5€

U 057: Stanislav Kaleja Januv (1420194) Jarovnice, 4. liga žiaci, od 19.09.2022 + 5€

U 058: Norbert Dujava (1245896) Nemcovce, 7. liga 3b dospelí, 7. kolo, 18.09.2022, Nemcovce – Vyšná Šebastová, vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche - kopnutie súpera nadmernou silou v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 19.09.2022 + 10 €

U 059: Miroslav Dzurik (1150534) vedúci družstva, Hermanovce, na základe podnetu ŠTK za porušenie ustanovenia Rozpisu ObFZ 11. Štart hráčov, písm. e) (umožnenie striedania hráča v štvrtom prerušení) v stretnutí 7. liga 3b dospelí, 6. kolo, 11.09.2022, Hermanovce – Záborské, podľa čl. 64/1a DP, DK ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 2 týždne, podľa čl. 64/3 DP, od 22.09.2022 + 10 €.

U 060: Marián Fedor (1056748) tréner, Hrabkov, 8. liga dospelí, 7. kolo, 18.09.2022, Hrabkov – Jakubova Voľa, na základe Správy delegáta stretnutia za HNS voči členovi RT - úmyselné opustenie TZ a vstúpenie do TZ súpera konfrontačným spôsobom, podľa čl. 47/1a DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 47/2a DP, od 19.09.2022 + 10 €.

U 061: FK Krásna Lúka (9. Liga). DK na základe podnetu R stretnutia začína disciplinárne konanie, podľa čl. 71/1, 3g DP a žiada klub o písomné stanovisko HNS voči R po ukončení prvého polčasu pred šatňou rozhodcu v stretnutí 9.B liga dospelí, 2. kolo, 18.09.2022, Poloma – Krásna Lúka, podaním na komisiu cez ISSF do 26.09.2022, podľa čl. 76/1 DP. Zároveň ukladá - Peter Kušnír (1132783) ochranné opatrenia spočívajúce pozastavuje výkon výkonu športu, podľa čl. 34/2a DP od 19.09.2022 a DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 29.09.2022 o 16.30 hod.: usporiadateľ p. Vančišin, p. Genčúr, hráč Peter Kušnír (1132783), VH Peter Kandráč (1029995), VD Marcel Kačmar (1186621), hlásateľ Patrik Palušek (1457492) a R Samuel Trojanovič (1322951).

U 062: DK ukladá FK Kokošovce na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 120,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 9.A liga dospelí, 6. kolo, 11.09.2022, Ruská Nová Ves – Kokošovce, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 063: DK ukladá FK MFC Kapušany na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 70,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie na turnaj U9 v Pušovciach. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 064: DK ukladá FK MFC Kapušany na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 70,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie na turnaj U11 v Pušovciach. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 065: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK MFC Kapušany finančnú pokutu 200,- € za odhlásenie družstva U11 z rozbehnutej súťaže Prípravky U11 ObFZ, Disciplinárna sankcia: podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a čl. 12/6 DP + 5 €

U 066: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK MFC Kapušany finančnú pokutu 200,- € za odhlásenie družstva U9 z rozbehnutej súťaže Prípravky U9 ObFZ, Disciplinárna sankcia: podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a čl. 12/6 DP + 5 €

U 067: Martin Uličný (1130136), R. Na základe podnetu KR ObFZ, za nesprávne uvedenie údajov v zápise o stretnutí 7. liga 3b dospelí, 6. kolo, 11.09.2022, Hermanovce – Záborské, podľa čl. 63/1a DP a za porušenie ustanovenia Rozpisu ObFZ 11. Štart hráčov, písm. e) (umožnenie striedania hráča v štvrtom prerušení). DK ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 63/2a DP, od 22.09.2022.

U 068: Roman Vavrek (1358423), AR. Na základe podnetu KR ObFZ, za nesprávne uvedenie údajov v zápise o stretnutí 7. liga 3b dospelí, 6. kolo, 11.09.2022, Hermanovce – Záborské, podľa čl. 63/1a DP a za porušenie ustanovenia Rozpisu ObFZ 11. Štart hráčov, písm. e) (umožnenie striedania hráča v štvrtom prerušení). DK ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 63/2a DP, od 22.09.2022.

U 069: Marián Mikulec (1316880), DZ. Na základe podnetu KR ObFZ, za administratívne pochybenie - neuvedenie údajov, ktoré sú podstatné pre konanie pred riadiacim orgánom súťaže, v stretnutí 7. liga 3b dospelí, 6. kolo, 11.09.2022, Hermanovce – Záborské, podľa čl. 63/1a DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, podľa čl. 63/2a DP, od 22.09.2022.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 37. kalendárneho týždňa.

2.KR vykonala pohovor s R Uličný M., AR Vavrek a DZ Mikulec.

3.KR dáva do pozornosti DK: R Uličný M., AR1 Vavrek a DZ Mikulec zo stretnutia TJ Družstevník Hermanovce – FK Záborské v súvislosti s RS v bode 11 s písmenom E.

4.KR vykonala pohovor s AR Majiroš a DZ Kačmár.

5.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 29.04.2022 o 16.15 hod. R Gallová.

6.KR berie na vedomie pochvalu od FK Šarišské Michaľany, na R Varga, AR Pavlinský, Babjak, DZ Šváby za výkon v stretnutí 8. ligy medzi (M. Šariš – Šarišské Michaľany).

7.Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Porochnavý 10€, Gallová 10€. Poplatok za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie: Pavlinský 5€.

8.Noví R: Adam Klepsatel 0907 250 712 D.Ves, Lukáš Tverdík 0902 098 231 Prešov; Sára Prokopová 0915 047 545 Kapušany, Matúš Karaffa 0919 451 129 Červenica pri SB.

9.KR oznamuje termín náhradných letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 29.09.2022 o 16:30 hod. na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha). Úspešné absolvovanie fyzických previerok je jednou z podmienok zaradenia na nominačné listiny rozhodcov ObFZ Prešov pre súťažný ročník 2022/2023.

10.KR dáva do pozornosti všetkým R, DZ ObFZ Prešov a futbalovej verejnosti, že dňa 03.12.2022 sa uskutoční VIANOČNÝ TURNAJ R a DZ, ktorý  sa bude konať v telocvični ZŠ Sibírska. Bližšie informácie budú zaslané cez e-mail.

 

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA:

1.TMK dáva do pozornosti všetkým záujemcom o trénerský kurz UEFA C licencie, že v termíne marec – apríl 2023 je plánované školenie nových trénerov. V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť na ObFZ Prešov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na otvorenie kurzu je potrebných min. 20 uchádzačov.

2.TMK dáva na vedomie informáciu z ÚS SFZ:

 TECHNICKÝ ÚSEK – ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie.

Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov ruší vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa budú vydávať na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

  • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Bratislave, v termíne 25.9. 10.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.9.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v R. Sobote a Lučenci, v termíne 12.10. 19.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 25.9.2022.
  • Školenie UEFA C licencie 2022 v Nitre, v termíne 8.10. 17.12.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.10.2022.
  • Školenie UEFA B licencie 2022/23 v B. Bystrici, v termíne 16.11.2022 3.5.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 15.10.2022.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

  • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín. Podrobná informácia je na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

ZMENY V OBSADENÍ R a DZ:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 8.kolo 25.9.2022 o 15:00 hod.
25.9. 15:00 Žipov Dubovica Filipák Porochnavý Zruš.del. KAČMÁR
10:30 Hermanovce Peč. N. Ves Miženko Hajzuš Zruš.del. CUP
10:30 Terňa Š. Sokolovce Semančík P Porochnavý Bača TOMEČEK
Chmeľov Ľubotice B Onofrej Čorba Zruš.del. KOČIŠČIN
Chmiňany Brezovica Trojanovič Timko Verčimák S STRAKA
V. Šebastová Záborské Haborák Hajzuš Majiroš VERBOVSKÝ
Uz. Šalgov Nemcovce Andrejko Stoják Zruš.del. KOVALIČ
8.liga – 8.kolo 25.9.2022 o 15:00 hod.
10:30 v Ražň. Ostrovany Drienov Pták Belišová Zruš.del. VERBOVSKÝ
v Uzovciach Jakubovany Žehňa Verčimák L Janiga ONDÍK
Ličartovce Pušovce Kočiš Gaľa HUDÁK R
Gregorovce Víťaz Bujnovský Garbar Zruš.del.
Jak. Voľa Kapušany Varga Cisko M Vančišin FEKIAČ
Š. Michaľany Hrabkov Jendruš Mižák Karaffa BENKO
Kojatice M. Šariš Lipovský Uličný L CUP
9.A liga – 8.kolo 25.9.2022 o 15:00 hod.
10:30 Miklušovce Sedlice Uličný L Jurko HUDÁK R
v Petrovanoch Ruská N. Ves Janov Bača Zruš.del.
Radatice Kokošovce  Jurko
Tulčík Solivar Klepsatel
voľno Haniska x x x x
9.B liga – 6.kolo 25.9.2022 o 15:00 hod.
10:30 Krásna Lúka Krivany Gallová Hudák Zruš.del.
Lipany B Poloma Hudák Gallová
Medzany Jarovnice Jurik Zruš.del.
voľno Ražňany x x x x
5.liga dorast – 6.kolo 24.9.2022 o 15:00 hod.
15.9. 10:30 Medzany Dubovica x x x odohrané
10:30 Ruská N. Ves M. Šariš Čorba Kišš Prokopová v Petrovanoch
Rožkovany Záhradné Šarišský Klobušovský Gaľa
voľno Drienov x x x x
6.liga dorast – 6.kolo 24.9.2022 o 15:00 hod.
Terňa Janov Jurik Lejko
Jakubovany Chmiňany Varga Karaffa
25.9. 12:15 Š. Michaľany Roma Žehňa Jendruš
voľno V. Šebastová x x x x
7.liga dorast – 5.kolo 24.9.2022 o 15:00 hod.
Gregorovce Víťaz Semančík P
13:30 Brezovička Dulova Ves Trojanovič
25.9. 12:00 Chmeľov Kendice Onofrej
4.liga žiaci – 5.kolo 24.9.2022 o 15:00 hod.
25.9. 11:00 M. Šariš Jarovnice Bujnovský
25.9. 12:00 Kojatice Chmin. N. Ves Lipovský v Župčanoch
25.9. 12:15 Drien. N. Ves Dubovica Kočiš Zruš.del.
25.9. 12:30 Kamenica Ostrovany Cisko M
25.9. 12:30 Peč. N. Ves Š. Dravce Varga
5.A liga žiaci – 5.kolo 24.9.2022 o 15:00 hod.
12:00 Hrabkov V. Šebastová Jendruš Zruš.del. vo Svini
10:00 Žehňa Budov. Dulova Ves Porochnavý
22.9. 16:30 Žehnňa Roma Rómska ID PO Jurik Zruš.del.
5.B liga žiaci – 5.kolo 24.9.2022 o 15:00 hod.
Jak. Voľa Poloma Haborák Vančišin
16.10. 13:00 Demjata Torysa Zruš.del. Zruš.del.
25.9. 12:00 Brezovička Š. Sokolovce Varga
25.9. 12:00 Uz. Šalgov Rožkovany Andrejko Stoják
6.liga žiaci – 8.kolo 24.9.2022 o 15:00 hod.
29.9. 16:15 FAMT PO B Tulčík Jurik vo V.Šariši
Varhaňovce Uzovce Riják
Záborske Radatice Hudák
15:15 Sedlice Petrovany Garbar v Miklušovc.
25.9. 10:30 Žipov Chmeľov Jurik
voľno Solivar x x x x
voľno Gregorovce x x x x
DOHRÁVKA 7. liga dorast 3. kolo
23.9. 17:00 Chmeľov Dulova Ves Hudák
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina A
22.9. 16:00 Demjata ihrisko v Demjate Kožlej M
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina B
24.9. 10:00 Krivany ihrisko v Krivanoch Cisko M ml.
PRÍPRAVKY U11 skupina F
25.9. 11:00 Fričovce ihrisko vo Fričovciach Janiga
PRÍPRAVKY U11 skupina H
24.9. 9:30 Š. Michaľany ihrisko v Š. Michaľanoch Majiroš
PRÍPRAVKY U11 skupina G
24.9. 10:00 Hermanovce ihrisko v Hermanovciach Janiga
PRÍPRAVKY U9 skupina D
24.9. 14:30 Chmin.N.Ves ihrisko v Chmin.N.Vsi Janiga
PRÍPRAVKY U9 skupina E
22.9. 17:00 1. FC Tatran Prešov ihrisko UT Jazdecká PO Garbar Verčimák L
PRÍPRAVKY U8 skupina A
22.9. 17:00 1. FC Tatran Prešov ihrisko UT Jazdecká PO Tomeček F Hudák
PRÍPRAVKY U9 skupina B
25.9. 10:00 Ľubotice ihrisko v Ľuboticiach VsFZ Klovanič
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina F
24.9. 10:00 Chmiňany ihrisko v Chmiňanoch Andrejko
PRÍPRAVKY U9 skupina A
25.9. 11:00 Drienov ihrisko v Drienove Gaľa
PRÍPRAVKY U11 skupina E
26.9. 16:30 Ľubotice ihrisko v Ľuboticiach Tomeček F Hudák