fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-5.liga dorast 5.kolo: Malý Šariš - Rožkovany - 5.11.2022 o 13:30 hod., FK Malý Šariš poplatok 10€

-7.liga dorast 4.kolo: Víťaz - Chmeľov - 20.9.2022 o 17:30 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 8.kolo: Žipov - Chmeľov – 25.9.2022 o 10:30 hod., výmena poradia zápasov, bez poplatku

-5A.liga žiaci 4.kolo: RN Žehňa - TJ Žehňa – 15.9.2022 o 10:00 hod., TJ Žehňa poplatok 10€

-5B.liga žiaci 4.kolo: Torysa - Jak. Voľa – 17.9.2022 o 11:00 hod., kolízia

-5B.liga žiaci 4.kolo: Poloma - Brezovička – 17.9.2022 o 10:30 hod., kolízia

-4.liga žiaci 4.kolo: Jarovnice – Drien.N.Ves – 18.9.2022 o 12:30 hod., kolízia

2.ŠTK kontumuje stretnutie 9. ligy dospelých 6. kolo Ruská NV - Kokošovce výsledkom 3:0k za nedostavenie sa FK Kokošovce na stretnutie. FK Kokošovce do pozornosti DK.

3.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22.9.2022 o 16:30 hod. VD FK Kojatice a FK Jarovnice z neodohraného zápasu 4. ligy žiakov a zároveň aj R Williama Kišša.

4.ŠTK žiada FK Tatran Prešov a TJ Sokol Ľubotice o nahodenie nominácií z turnaja U8 A skupiny Prípravky hraného 13.9.2022

5.ŠTK oznamuje FK 3. ligy Prípravky Mladší žiaci U11 skupina D a U9 skupina C, že MFC Kapušany odhlasuje svoje družstvá zo súťaží. Kluby budú mať vo vyžrebovaní voľno. Zároveň MFC Kapušany do pozornosti DK za 2 x neúčasť na turnajoch v Pušovciach a 2 x za odhlásenie družstiev.

6.ŠTK ponecháva výsledok stretnutia 7.ligy dospelých 6.kolo Hermanovce – Záborské 3:3 v platnosti. ŠTK dáva do pozornosti DK VD Hermanoviec.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

- skupina D: FK Tulčík – 16.9.2022 o 16:30 hod., za účasti FK V Šebastová, Dulova, Nemcovce na ihrisku v Tulčiku.

- skupina F: FK Víťaz – 17.9.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Ovčie, Fričovce, Chmiňany na ihrisku vo Víťazi.

- skupina G: FK Š.Dravce – 15.9.2022 o 13:00 hod., za účasti FK Medzany, Š.Michaľany, Dubovica na ihrisku v Š.Dravciach.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina B: FK Záborské – 15.9.2022 o 16:00 hod., za účasti Solivar A, B, D.Ves na ihrisku v Záborskom.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina B: FK Ľubotice – 19.9.2022 o 16:30 hod., za účasti FK V.Šariš, Fintice, Záhradné na 2 ihriskách v Ľuboticiach.

-skupina F: FK Hermanovce – 17.9.2022 o 10:00 hod., za účasti Sabinov A, B, Terňa na ihrisku v Hermanovciach.

-skupina G: FK Brezovica – 17.9.2022 o 13:00 hod., za účasti Kamenica, Peč.N.Ves, Ražňany na ihrisku v Brezovici.

10.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia (žiadosti vidí aj súper), alebo ak zadávajú cez podanie na komisiu ŠTK používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Prešov, Košice, Slovan, Trnava...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2021 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

11.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 22.9.2022 o 16:00 hod.

10.VsFZ dáva na vedomie klubom, že v mesiacoch 10-11/2022 sa uskutoční zdarma školenie zdravotníkov z možnosťou získania licencie. Zoznam frekventantov je potrebné nahlásiť sekretárom na príslušnom ObFZ. V súčasnosti sú prihlásení: V.Seč (Sabinov), R.Hudák (Haniska), M.Kello (Miklušovce), M.Bodnárová (Krivany), M.Bednár (Hrabkov), P.Tomčufčík a M.Klembara (Brezovička),J.Kolenič (Kendice), R.Janek (M.Šariš), S.Guman (Sedlice), J.Andraščíková (Kamenica), S.Prokopová (Kapušany).

 

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 044: Ondrej Kaleja (1390769) Jarovnice, 9.B liga dospelí, od 12.09.2022 + 10 €

U 045: Branislav Sedlák (1335506) FK Dubovica 5. liga dorast, od 16.09.2022 + 5€

U 046: Dominik Peržeľ (1254428) Záborské, 7. liga 3b dospelí, 6. kolo, 11.09.2022, Hermanovce – Záborské, na základe podnetu a stanoviska odbornej komisie KR ObfZ, surová hra – kopnutie súpera nadmernou silou, podľa čl. 46/1. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 46/2b DP, od 12.09.2022 +10 €

U 047: Peter Baran (1307889) Záborské, na základe podnetu a stanoviska odbornej komisie KR ObfZ zastavuje a zároveň ruší účinky vylúčenia, podľa čl. 78/4a DP, v stretnutí 7. liga 3b dospelí, 6. kolo, 11.09.2022, Hermanovce - Záborské

U 048: Ján Novotný (1288964) Medzany, 9.B liga dospelí, 4. kolo, 11.09.2022, Lipany B - Medzany, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 12.09.2022 +10 €

U 049: Sebastián Bogár (1351608) Rožkovany, 5. liga dorast, 4. kolo, 11.09.2022, Dubovica - Rožkovany, vylúčený za kopnutie do súpera nadmernou silou v neprerušenej hre, podľa čl. 46/1a DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 11.09.2022 + 5 €

U 050: Marek Babiak (1399227) Jakubovany, 6. liga dorast, 4. kolo, 11.09.2022, Šarišské Michaľany – Jakubovany, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou, podľa čl.45/1a DP. DK ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa 45/2 DP, od 12.09.2022 + 5 €

U 051: Jozef Vysocký (1288782) Lipany, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2022, podľa čl. 41/2 DP + 10 €

U 052: Chmeľov (7.liga 3b dospelí) DK na základe podnetu R v Zápise zo stretnutia, podanie klubu, vyjadrenie R a Správy delegáta stretnutia, 7. liga 3b dospelí, 6. kolo, 11.09.2022, Chmeľov – Brezovica, za porušenie povinností organizátora stretnutia (neoznačenú US a urážky divákov), podľa čl. 57/1a DP. DK ukladá DS - pokarhanie, podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP, +10 €

U 053: DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia zo stretnutia 8. liga dospelí, 6. kolo, 11.09.2022 Šarišské Michaľany – Kojatice bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl.71/5c DP.

U 054: Ľuboš Hudák (1192396) Kapušany, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2022, podľa čl. 41/2 DP + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

 KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 36. kalendárneho týždňa.

2.KR na základe podnetu od FK Záborské vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 7. ligy Hermanovce – Záborské a rozhodla, že námietka je opodstatnená. Bez poplatku.

3.KR odstupuje podnet č.1 od FK Záborské na šetrenie DK.

4.KR dáva do pozornosti DK hráča hostí č.33 Dominik Peržeľ (1254428) zo stretnutia dospelých 7. ligy Hermanovce – Záborské.

5.KR dáva do pozornosti ŠTK stretnutie TJ Družstevník Hermanovce – FK Záborské v súvislosti s RS v bode 11 s písmenom E.

6.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 22.04.2022 o 16.15 hod. všetky DO zo stretnutia TJ Družstevník Hermanovce – FK Záborské.

7.KR na základe podnetu od ŠK v obci Chmeľov vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 7. ligy Chmeľov – Brezovica a rozhodla, že námietka je opodstatnená. Bez poplatku.

8.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 22.04.2022 o 16.30 hod. všetky DO zo stretnutia ŠK v obci Chmeľov – FK TJ Sokol Brezovica (A).

9.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Sokol Hrabkov na R Haborák, AR Timko, Cisko M. ml, DZ Šváby za výkon v stretnutí 8. ligy medzi (Jakubovany – Hrabkov).

10.Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Pavlinský 10€, Vančišín 10€. Poplatok za neskoré ospravedlnenie pred zverejnením delegácie: Trojanovič 5€.

11.Noví R: Adam Klepsateľ 0907 250 712 Dulová Ves, Lukáš Tverdík 0904 219 328 Prešov; Sára Prokopová 0915 047 545 Kapušany.

12.KR oznamuje termín náhradných letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 29.09.2022 o 16:30 hod. na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha). Úspešné absolvovanie fyzických previerok je jednou z podmienok zaradenia na nominačné listiny rozhodcov ObFZ Prešov pre súťažný ročník 2022/2023.

 

ZMENY V OBSADENÍ R a DZ

DOSPELÍ
7.liga 3b – 7.kolo 18.9.2022 o 15:00 hod.
10:30 Dubovica Uz. Šalgov Palenčár Pták Belišová BAKOŇ
10:30 Nemcovce V. Šebastová Verčimák L Kožlej P Kvašňak HUDÁK R
Žipov Chmeľov Kožlej P Verčimák L Klobušovský BENKO
Záborske Terňa Bača Gallová Majiroš MIKULEC
Š. Sokolovce Hermanovce Uličný L Janiga Marcinko KAČMÁR
Peč. N. Ves Chmiňany Jurik Jurko Pavlinský ONDÍK
Brezovica Ľubotice B Lipovský Kožlej M Vančišin KNUT
8.liga – 7.kolo 18.9.2022 o 15:00 hod.
10:30 M. Šariš Š. Michaľany Varga Pavlinský Babjak ŠVABY
12:00 Žehňa Ostrovany Gallová Bača Majiroš MIKULEC
Kojatice Ličartovce Bereš M Klepsatel KOČIŠČIN
Hrabkov Jak. Voľa Andrejko Vavrek STRAKA
Kapušany Jakubovany Mižák Porochnavý Zruš.del.
Drienov Gregorovce Čorba Hudák VERBOVSKÝ
Víťaz Pušovce Babjak Varga CUP
9.A liga – 7.kolo 18.9.2022 o 15:00 hod.
10:30 v Kap Solivar Radatice Porochnavý Uličný L Marcinko KOČIŠČIN
10:30 v Mikl Sedlice Ruská N. Ves Andrejko Vavrek STRAKA
Kokošovce  Miklušovce Uličný M
Janov Haniska Kvašňak
Tulčík voľno x x x x
9.B liga – 5.kolo 18.9.2022 o 15:00 hod.
10:30 Jarovnice Lipany B Haborák Trojanovič Hajzuš ONDÍK
Poloma Krásna Lúka Trojanovič
Krivany Ražňany Haborák FEKIAČ
Medzany voľno x x x x
5.liga dorast – 5.kolo 17.9.2022 o 15:00 hod.
Dubovica Ruská N. Ves Hajzuš Vančišin Zruš.del.
5.11. 13:30 M. Šariš Rožkovany
Záhradné Drienov Jurik Lejko Gaľa
Medzany voľno x x x x
6.liga dorast – 5.kolo 17.9.2022 o 15:00 hod.
Jakubovany Terňa Janiga
Chmiňany Š. Michaľany Bujnovský Stoják
V. Šebastová Janov Čorba Marcinko
Roma Žehňa voľno x x x x
7.liga dorast – 4.kolo 17.9.2022 o 15:00 hod.
Kendice Brezovička Kožlej M
20.9. 17:30 Víťaz Chmeľov  Janiga
18.9. 10:30 Dulova Ves Gregorovce Klepsatel
4.liga žiaci – 4.kolo 17.9.2022 o 15:00 hod.
Ostrovany M. Šariš Andrejko Tverdik v Š.Michaľan.
Š. Dravce Kamenica Pavlinský
18.9. 12:30 Jarovnice Drien. N. Ves Trojanovič
18.9. 12:00 Chmin. N. Ves Peč. N. Ves Jurik Lejko
18.9. 12:45 Dubovica Kojatice Kožlej M Lipovský
5.A liga žiaci – 4.kolo 17.9.2022 o 15:00 hod.
15.9. 13:30 V. Šebastová Rómska ID PO Verčimák L
10:30 Dulova Ves Hrabkov Hudák
15.9. 10:00 Žehňa Roma Žehňa Budov. Hudák
5.B liga žiaci – 4.kolo 17.9.2022 o 15:00 hod.
12:00 Rožkovany Demjata Cisko M
11:00 Torysa Jak. Voľa Pták
10:30 Poloma Brezovička Haborák Hajzuš
18.9. 12:30 Š. Sokolovce Uz. Šalgov Janiga
6.liga žiaci – 7.kolo 17.9.2022 o 15:00 hod.
15.9. 10:00 Varhaňovce Solivar Porochnavý
FAMT PO B Chmeľov Jendruš
Tulčík Sedlice Jurko
Uzovce Žipov Miženko
18.9. 12:30 Gregorovce Záborske Jurko
Petrovany voľno x x x x
Radatice voľno x x x x
DOHRÁVKA 8. liga dospelí 4. kolo
15.9. 15:00 Jakubovany Kojatice Bereš Bača Majiroš Verbovský
DOHRÁVKA 9.A liga dospelí 1. kolo
14.9. 17:00 Solivar Kokošovce Uličný L Gallová Verčimák L Kačmár
PREDOHRÁVKA 5. liga dorast 6. kolo
15.9. 10:30 Medzany Dubovica Babjak
DOHRÁVKA 6. liga dorast 2. kolo
15.9. 10:30 V. Šebastová Chmiňany Verčimák L Jurik
DOHRÁVKA 6. liga žiaci 6. kolo
14.9. 17:00 Chmeľov Uzovce Kožlej P
PREDOHRÁVKA 6. liga žiaci 7. kolo
15.9. 10:00 Varhaňovce Solivar Čorba
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina C
15.9. 10:00 Kendice ihrisko v Kendiciach  Jurko
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina G
15.9. 13:00 Š. Dravce ihrisko v Š. Dravciach Haborák
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina E
15.9. 9:00 Miklušovce  ihrisko v Miklušovciach Garbar
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina F
17.9. 10:00 Víťaz ihrisko vo Víťaze Babjak
PRÍPRAVKY U11 skupina B
15.9. 16:00 Záborske ihrisko v Záborskom Jurik
PRÍPRAVKY U11 skupina E
15.9. 17:00 1. FC Tatran Prešov ihrisko Jazdecká, Prešov - UT Hudák Jendruš
PRÍPRAVKY U11 skupina C
17.9. 15:00 Drie. N. Ves ihrisko v Lemešanoch Verčimák L
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina D
16.9. 16:30 Tulčík ihrisko v Tulčiku Verčimák L
PRÍPRAVKY U9 skupina F
17.9. 10:00 Hermanovce ihrisko v Hermanovciach Varga
PRÍPRAVKY U9 skupina B
19.9. 16:30 Ľubotice ihrisko v Ľuboticiach Tomeček F Hudák
PRÍPRAVKY U9 skupina G
17.9. 13:00 Brezovica ihrisko v Brezovici Haborák