fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga dorast 2.kolo: Dulova Ves - Víťaz – 8.9.2022 o 18:00 hod., Dulova poplatok 5€

-7.liga dorast 2.kolo: Chmeľov - Dulova Ves - 23.9.2022 o 17:00 hod., Chmeľov poplatok 5€

-6.liga žiaci 6.kolo: Radatice - Varhaňovce – 10.9.2022 o 11:00 hod., Varhaňovce poplatok 5€

-6.liga žiaci 6.kolo: Chmeľov - Uzovce – 14.9.2022 o 17:00 hod., Chmeľov poplatok 5€

-5A.liga žiaci 6.kolo: V. Šebastová - OZ Romaňi Identita – 15.9.2022 o 13:30 hod., Šebastová poplatok 5€

-5A.liga žiaci 3.kolo: Bud. Žehňa - OZ Romaňi Identita – 10.9.2022 o 13:0 hod., Bud. Žehňa poplatok 5€

-5A.liga žiaci 3.kolo: Hrabkov - RN Žehňa – 10.9.2022 o 11:00 hod. na ihrisku vo Svini, Hrabkov poplatok 5€

2.ŠTK oznamuje, že FK Chmeľov v 7. lige dorastu od 5.kola odohrajú svoje domáce zápasy v nedeľu 3 hod. pred UHČ dospelých.

3.ŠTK vykonala pohovor s R Vargom a zástupcom FK Roma Žehňa. Výsledok stretnutia dorastu Terňa – Roma Žehňa 2:2 ostáva v platnosti.

4.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia (žiadosti vidí aj súper), alebo ak zadávajú cez podanie na komisiu ŠTK používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Prešov, Košice, Slovan, Trnava...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2021 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

- skupina D: FK Nemcovce – 9.9.2022 o 16:30 hod., za účasti FK V Šebastová, Dulova, Tulčík na ihrisku v Nemcovciach.

- skupina C: FK Kendice – 15.9.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Lemešany, Ličartovce, Haniska na ihrisku v Kendiciach.

- skupina E: FK Miklušovce – 15.9.2022 o 9:00 hod., za účasti FK Radatice, M.Šariš, FAMT PO B na ihrisku v Miklušovciach.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina D: FK Pušovce – 9.9.2022 o 16:30 hod., za účasti Fintice, Trnkov, Kapušany na ihrisku v Pušovciach.

-skupina C: FK Drienovská Nová Ves – 17.9.2022 o 16:00 hod., za účasti FK Ruská NV, Záhradné, Haniska na ihrisku v Lemešanoch.

-skupina F: FK Široké – 9.9.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Ovčie, Fričovce, Chmin NV na 2 ihriskách v Širokom.

-skupina H: FK Jak Voľa – 9.9.2022 o 16:00 hod., za účasti FK Sabinov, Šar. Michaľany na 2 ihriskách v Jak.Voli.

-skupina E: FK Tatran PO – 15.9.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Župčany, Safi, Ľubotice na ihrisku UT Jazdecká – 2 ihriská.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina C: FK Pušovce – 9.9.2022 o 16:30 hod., za účasti Trnkov, Kapušany, Pušovce na ihrisku v Pušovciach.

-skupina E: FK SAFI PO – 8.9.2022 o 17:00 hod., za účasti 1.FC Tatran, Žipov, Župčany na 2 ihriskách na Safi.

-skupina D: FK Široké – 10.9.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Svinia, Hrabkov, Chmin. NV na 2 ihriskách v Širokom.

-skupina B: FK V.Šariš – 12.9.2022 o 16:30 hod., za účasti FK Ľubotice, Fintice, Záhradné na ihrisku vo V.Šariši.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U8:

-skupina A: FK Solivar– 13.9.2022 o 17:00 hod., za účasti Tatran, Ľubotice, SAFI na ihrisku UT Jazdecká – 2 ihriská.

9.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 14.9.2022 o 15:30 hod.

10.VsFZ dáva na vedomie klubom, že v mesiacoch 9-11/2022 sa uskutočnia zdarma školenia zdravotníkov z možnosťou získania licencie. Zoznam frekventantov je potrebné nahlásiť sekretárom na príslušnom ObFZ do 15.9.2022.V súčasnosti sú prihlásení: V.Seč (Sabinov), R.Hudák (Haniska), M.Kello (Miklušovce), M.Bodnárová (Krivany).

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 037: Jakub Motýľ (1320303) Terňa, 7. liga 3b dospelí, od 05.09.2022 + 10 €

U 038: Jakub Majirský (1295851) V. Šebastová, 7. liga 3b dospelí, od 05.09.2022 + 10 €

U 039: Tobias Hurtuk (1394994) Šarišské Dravce, 4. liga žiaci, od 05.09.2022 + 5 €

U 040: Kristián Kropiľák (1258309) Uzovský Šalgov, 7.liga 3b dospelí, 5. kolo, 04.09.2022, Uzovský Šalgov - Chmeľov, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera pred PÚ, podľa čl. 45/1b DP. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 05.09.2022 +10 €

U 041: Ján Mačo (1422967) Rómovia napredujú, Žehňa, 6. liga dorast, 3. kolo, 03.09.2022, Rómovia napredujú, Žehňa – Vyšná Šebastová, vylúčený za skočenie do súpera nadmernou silou v neprerušenej hre, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 46/2a DP, od 04.09.2022 + 5 €

U 042: DK na základe podnetu ŠTK ukladá FK Šarišské Dravce finančnú pokutu 300,- € za odhlásenie družstva dorastu z rozbehnutej súťaže 5. liga dorast,

Disciplinárna sankcia: podľa Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a čl. 12/6 DP + 5 €

U 043: David Vavrek (1365494) Vyšná Šebastová, 5.A liga žiaci, 3. kolo, 07.09.2022, Dulová Ves - Vyšná Šebastová, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DP. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 08.09.2022 + 5 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

 KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 35. kalendárneho týždňa.

2.KR berie na vedomie pochvalu od FK ROMA Jarovnice na R Bereš D., AR Andrejko, Hudák, DZ Verbovský za výkon v stretnutí 9. ligy medzi (Jarovnice – Ražňany)

3.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník Víťaz na R Babjak, AR Čorba, DZ Mikulec za výkon v stretnutí 8. ligy medzi (Drienov – Víťaz)

4.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník Jakubovany na R Mižák, AR Varga, Kožlej P., DZ Straka za výkon v stretnutí 8. ligy medzi (M. Šariš – Jakubovany).

5.KR vykonala pohovor s R Semančík Matej.

6.Noví R: Adam Klepsateľ 0907 250 712 Dulová Ves, Lukáš Tverdík 0904 219 328, Prešov; Sára Prokopová 0915 047 545, Kapušany.

7.KR oznamuje termín náhradných letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 29.09.2022 o 16:30 hod. na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha). Úspešné absolvovanie fyzických previerok je jednou z podmienok zaradenia na nominačné listiny rozhodcov ObFZ Prešov pre súťažný ročník 2022/2023.

ZMENY V OBSADENÍ:

DOSPELÍ
 15.9. 15:30 Finále 3b pohára ObFZ Bujnovský Porochnavý Gallová Lipovský
 Kamenica
7.liga 3b – 6.kolo 11.9.2022 o 15:30 hod.
10:30 Uz. Šalgov Žipov Babjak Lipovský Semančík P STRAKA
12:30 Chmeľov Brezovica Kvašňak Majiroš Gaľa KAČMÁR
Ľubotice B Peč. N. Ves Bereš M Bujnovský Stoják KOVALIČ
Chmiňany Š. Sokolovce Andrejko Kišš Klobušovský KOČIŠČIN
Hermanovce Záborske Uličný M Vavrek Janiga MIKULEC
Terňa Nemcovce Mižák Kožlej M Marcinko VERBOVSKÝ
V. Šebastová Dubovica Kvašňak Majiroš Gaľa CUP
8.liga – 6.kolo 11.9.2022 o 15:30 hod.
10:30 Ličartovce Víťaz Gallová Vavrek Janiga KRIVJANČIN
UT SB Ostrovany Kapušany Jurko Klepsatel Gallová FEKIAČ
Pušovce Drienov Verčimák L Kočiš Uličný L KAČMÁR
Gregorovce Žehňa Bača Verčimák S Hudák TOMEČEK
Jakubovany Hrabkov Haborák Timko Hajzuš ŠVABY
Jak. Voľa M. Šariš Jendruš Jurik Vančišin ONDÍK
Š. Michaľany Kojatice Lipovský Babjak Miženko HUDÁK R
9.A liga – 6.kolo 11.9.2022 o 15:30 hod.
10:30 v Petr. Ruská N. Ves Kokošovce Kožlej P Čorba Kožlej M KOČIŠČIN
10:30 Haniska Sedlice Uličný L Andrejko Klobušovský ONDÍK
Miklušovce Solivar Semančík P STRAKA
Radatice Tulčík Čorba Kožlej P
voľno Janov x x x x
9.B liga – 4.kolo 11.9.2022 o 15:30 hod.
10:30 Ražňany Poloma Klepsatel Jurko Zruš.del. FEKIAČ
Krásna Lúka Jarovnice Trojanovič
Lipany B Medzany Varga Zruš.del.
voľno Krivany x x x x
5.liga dorast – 4.kolo 10.9.2022 o 15:00 hod.
10:30 v Petr. Ruská N. Ves Medzany Jendruš Porochnavý
Drienov M. Šariš Čorba Verčimák S
Rožkovany Dubovica Cisko M ml
voľno Záhradné x x x x
6.liga dorast – 4.kolo 10.9.2022 o 15:00 hod.
Terňa V. Šebastová Andrejko Tverdik Prokopov
Janov Roma Žehňa Jurik Havira
11.9. 12:45 Š. Michaľany Jakubovany Miženko
voľno Chmiňany x x x x
7.liga dorast – 3.kolo 10.9.2022 o 15:00 hod.
Víťaz Kendice Babjak
23.9. 17:00 Chmeľov  Dulova Ves
Gregorovce Brezovička Majiroš
4.liga žiaci – 3.kolo 10.9.2022 o 15:00 hod.
Š. Dravce Ostrovany Hajzuš
11.9. 12:30 Kojatice Jarovnice Kišš v Župčanoch
11.9. 12:45 Drien. N. Ves M. Šariš Stoják
11.9. 13:00 Kamenica Chmin. N. Ves Varga
11.9. 13:00 Peč. N. Ves Dubovica Hajzuš
5.A liga žiaci – 3.kolo 10.9.2022 o 15:00 hod.
7.9. 17:00 Dulova Ves V. Šebastová Bujnovský
13:00 Žehňa Budov. Rómska ID PO Kožlej P
11:00 Hrabkov Žehňa Roma Varga vo Svini
5.B liga žiaci – 3.kolo 10.9.2022 o 15:00 hod.
Poloma Š. Sokolovce Haborák
Jak. Voľa Rožkovany Šarišský
Demjata Uz. Šalgov Janiga
11.9. 12:30 Brezovička Torysa Jurik Lejko
6.liga žiaci – 6.kolo 10.9.2022 o 15:00 hod.
11:00 Radatice Varhaňovce Hudák
Záborské Petrovany Jendruš
15:15 Sedlice FAMT PO B Hudák v Miklušovciach
11.9. 10:30 Žipov Solivar Hudák
14.9. 17:00 Chmeľov Uzovce
voľno Gregorovce x x x x
voľno Tulčík x x x x
DOHRÁVKA 8. liga dospelí 4. kolo
15.9. 10:30 Jakubovany Kojatice
DOHRÁVKA 9.A liga dospelí 1. kolo
14.9. 17:00 Solivar Kokošovce v Kapušanoch
PREDOHRÁVKA 5. liga dorast 6. kolo
15.9. 10:30 Medzany Dubovica
DOHRÁVKA 6. liga dorast 2. kolo
15.9. 10:30 V. Šebastová Chmiňany
PREDOHRÁVKA 6. liga žiaci 7. kolo
15.9. 10:00 Varhaňovce Solivar
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina D
9.9. 16:30 Nemcovce ihrisko v Nemcovciach Jurik
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina E
15.9. 9:00 Miklušovce ihrisko v Miklušovciach
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina F
10.9. 10:00 Víťaz ihrisko vo Víťaze Babjak
PRÍPRAVKY U11 skupina G
10.9. 10:00 Terňa ihrisko v Terni Andrejko
PRÍPRAVKY U11 skupina D
9.9. 16:30 Pušovce ihrisko v Pušovciach Andrejko
PRÍPRAVKY U11 skupina F
9.9. 17:00 Široké ihrisko v Širokom Hudák Tomeček F
PRÍPRAVKY U11 skupina H
9.9. 16:00 Jak.Voľa ihrisko v Jak.Voli Cisko M Timko
PRÍPRAVKY U9 skupina D
10.9. 17:00 Široké ihrisko v Širokom Varga Kočiš
PRÍPRAVKY U9 skupina C
9.9. 16:30 Pušovce ihrisko v Pušovciach laik
PRÍPRAVKY U8 skupina
13.9. 17:00 Solivar ihrisko UT Jazdecká Hudák Babjak