fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga dorast 2.kolo: Dulova Ves – Víťaz, žiadosť FK D.Ves zamieta chýba súhlas FK Víťaz

-6.liga žiaci 3.kolo: Varhaňovce - Solivar - 15.9.2022 o 10:00 hod. vo Varhaňovciach, FK Solivar poplatok 5€

-5A.liga žiaci 2.kolo: Dulova Ves - RN Žehňa - 3.9.2022 o 10:00 hod., výmena poradia zápasov, FK Dulova Ves poplatok 10€

-5A.liga žiaci 3.kolo: Dulova Ves - Vyšná Šebastová - 7.9.2022 o 17:00 hod., bez poplatku

2.ŠTK kontumuje stretnutie 5. ligy dorast Rožkovany - Ruská N Ves 3:0 kont. Dôvod: oznámenie o neúčasti družstva na stretnutí pre nedostatok hráčov.

3.ŠTK oznamuje klubom 5. ligy dorastu, že FK Šar. Dravce odhlasuje svoje družstvo zo súťaže. Kluby budú mať vo vyžrebovaní voľno. FK Š. Dravce do pozornosti DK.

4.ŠTK oznamuje klubom 7. ligy dorastu, že FK Dulova Ves odohrá svoje domáce stretnutia od 4.kola v nedeľu o 10:30 hod.

5.ŠTK oznamuje klubom 5. ligy žiakov, že FK Dulova Ves odohrá svoje domáce stretnutia od 3.kola v sobotu o 10:30 hod.

6.ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 7.9.2022 o 16:00, vedúceho a kapitána RN Žehňa a R Varga Ľuboš zo stretnutia 6. ligy dorast 2. kolo Terňa - RN Žehňa.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

-skupina C: FK Ličartovce – 2.9.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Lemešany, Kendice, Haniska na ihrisku v Ličartovciach.

-skupina E: FK Malý Šariš – 1.9.2022 o 9:30 hod., za účasti FK Radatice, Miklušovce, FAMT POB na ihrisku UT v Malom Šariši.

-skupina F: FK Víťaz – 10.9.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Ovčie, Fričovce, Chmiňany na ihrisku vo Víťazi.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina E: FK Safi – 5.9.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Župčany, Tatran, Ľubotice na 2 ihriskách v Safi.

-skupina G: FK Terňa – 10.9.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Medzany, Hermanovce na ihrisku v Terni

-skupina I: FK Kamenica – 2.9.2022 o 16:00 hod., za účasti FK Torysa, Brezovica, Peč.N.Ves na ihrisku v Kamenici.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Lemešany – 1.9.2022 o 9:00 hod., za účasti FK Záhradné, Drienov, Solivar na ihrisku v Lemešanoch.

-skupina B: FK Fintice – 5.9.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Ľubotice, Záhradné, V.Šariš na ihrisku vo Finticiach.

-skupina D: FK Hrabkov – 3.9.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Široké, Chmin.N.Ves, Svinia na ihrisku v Hrabkove.

10.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia (žiadosti vidí aj súper), alebo ak zadávajú cez podanie na komisiu ŠTK používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Prešov, Košice, Slovan, Trnava...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2021 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

11.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 7.9.2022 o 16:00 hod.

 

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 027: Filip Kubek (1288485) Hrabkov, 8. liga dospelí, od 29.08.2022 + 10 €

U 028: Jakub Mruz (1292727) Haniska, 9.A liga dospelí od 29.8.2022 + 10 €

U 029: René Bendík 1362997 - Chmiňany, 7.liga 3b dospelí, 4. kolo, 28.08.2022, Chmiňany – Nemcovce, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry - zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou, podľa čl. 45/1a DP. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP, od 29.08.2022 +10 €

U 030: Ľuboš Hudák (1192396) Kapušany, 8. liga dospelí, 4. kolo, 28.08.2022, Kapušany – Pušovce, vylúčený za telesné napadnutie - násilné chytenie rukami pod krk súpera na zemi v prerušenej hre, podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 49/2a DP, od 29.08.2022 + 10 €

U 031: Dominik Chromek (1229847) Tulčík, 9.A liga dospelí, 4. kolo, 28.08.2022, Ruská Nová Ves - Tulčík, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie dosiahnutia gólu zakázanou hrou rukou, podľa čl. 45/1a DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 29.08.2022 + 10 €

U 032: Jozef Vysocký (1288782) Lipany, 9.B liga dospelí, 2. kolo, 28.08.2022, Krásna Lúka – Lipany B, vylúčený za telesné napadnutie - kopnutie súpera v prerušenej hre, podľa čl. 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 29.08.2022 + 10 €

U 033: Dávid Ferko (1414022) Žehňa, 5.A liga žiaci, 1 kolo, 27.08.2022, Hrabkov – Žehňa, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou, podľa čl. 45/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 28.08.2022 + 5 €

U 034: Jakub Jurečko (1214817) tréner Pušovce, 8. liga dospelí, 4. kolo, 28.08.2022, Kapušany – Pušovce. DK na základe podnetu v Správe delegáta stretnutia, za úmyselné opustenie technickej zóny a vstupom na HP až do PÚ, DK ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 11/1,2 DP + 10 €

U 035: FK Hrabkov (8. liga dospelí). DK na základe Správy delegáta stretnutia, za nešportové správanie sa realizačného tímu a funkcionárov v stretnutí, 8. ligy, 4. kolo, 28.08.2022, Gregorovce – Hrabkov, DK ukladá klubu DS – upozornenie, podľa čl. 10 DP + 10 €

U 036: DK ukladá FK Šarišské Dravce na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 90,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 5. liga dorast, 1. kolo, 20.08.2022, Rožkovany – Šarišské Dravce, Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

 KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 34.kalendárneho týždňa.
2.KR berie na vedomie podnet od R Ľuboš Varga.
3.KR berie na vedomie podnet od DZ Marián Kovalič.
4.KR berie na vedomie podnet od MFK Slovan Sabinov v zastúpení Mikuláš Novický.
5.KR dôrazne upozorňuje všetkých R, aby na všetkých stretnutiach používali reklamu od spoločnosti QI.
6.KR dôrazne oznamuje všetkým R a DZ ObFZ Prešov, že v prípade natáčania futbalových stretnutí pre potreby portálu ́ ́Iná liga ́ ́ je vo všetkých súťažiach ObFZ Prešov zakázané využívať na tieto účely minikameru prostredníctvom rozhodcov.
7.KR dňa 2.9.2022 bola prítomná na fyzických previerkách rozhodcov ObFZ Prešov.
8.KR oznamuje termín náhradných letných fyzických previerok, ktoré sa uskutočnia dňa 29.09.2022 o 16:30h na ZŠ Šmeralova (tartanová dráha). Úspešné absolvovanie fyzických previerok je jednou z podmienok zaradenia na nominačné listiny rozhodcov Obfz Prešov pre súťažný ročník 2022/2023.

 

DOSPELÍ
7.liga 3b – 5.kolo 4.9.2022 o 15:30 hod.
10:30 Š. Sokolovce Ľubotice B Cisko M Jurko Vavrek STRAKA
10:30 Peč. N. Ves Brezovica Cisko Š Haborák Hajzuš MIKULEC
Uz. Šalgov Chmeľov Miženko Majiroš Zruš.del. VERBOVSKÝ
Žipov V. Šebastová Porochnavý Verčimák L KOČIŠČIN
Dubovica Terňa Jurko Vavrek ONDIK
Nemcovce Hermanovce Bača Verčimák S Kožlej M ŠVABY
Záborske Chmiňany Uličný L Jurik Klobušovský BENKO
8.liga – 5.kolo 4.9.2022 o 15:30 hod.
10:30 Žehňa Pušovce Babjak Čorba Marcinko TOMEČEK
Š. Michaľany Ličartovce Pavlinský Trojanovič CUP
Kojatice Jak. Voľa Andrejko Hudák KOVALIČ
M. Šariš Jakubovany Mižák Varga Kožlej P STRAKA
Hrabkov Ostrovany Kvašňak Hajzuš Timko HUDÁK R
Kapušany Gregorovce Lipovský Janiga Zruš.del. KAČMÁR
Drienov Víťaz Babjak Čorba Marcinko MIKULEC
9.A liga – 5.kolo 4.9.2022 o 15:30 hod.
10:30 v Kap Solivar Ruská N. Ves Gallová Bača Verčimák S KAČMÁR
10:30 v Mikl Sedlice Janov Verčimák L Porochnavý CUP
10:30 Kokošovce Haniska Bujnovský KRIVJANČIN
Tulčík Miklušovce Gallová
Radatice voľno x x x x
9.B liga – 3.kolo 4.9.2022 o 15:30 hod.
10:30 Medzany Krásna Lúka Palenčár Pták Belišová KOVALIČ
13:00 Jarovnice Ražňany VsFZ Andrejko Hudák VERBOVSKÝ
Poloma Krivany Haborák
Lipany B voľno x x x x
5.liga dorast – 3.kolo 3.9.2022 o 15:00 hod.
29.8. 16:00 M. Šariš Záhradné x x x odohraný
10:30 Ruská N. Ves Š. Dravce x x x zrušený
Medzany Rožkovany Jendruš Stoják Gaľa
Dubovica Drienov Pavlinský Hajzuš Šarišský
6.liga dorast – 3.kolo 3.9.2022 o 15:00 hod.
Chmiňany Janov Varga Cisko M
Roma Žehňa V. Šebastová Uličný M
4.9. 12:45 Š. Michaľany Terňa Pavlinský
Jakubovany voľno x x x x
7.liga dorast – 2.kolo 3.9.2022 o 15:00 hod.
Kendice Gregorovce Jurko
1.9. 16:00 Brezovička Chmeľov  Haborák
8.9. 18:00 Dulova Ves Víťaz Jurik
4.liga žiaci – 2.kolo 3.9.2022 o 15:00 hod.
Ostrovany Drien. N. Ves Kožlej M Zruš.del. v Š. Michaľan.
4.9. 11:00 M. Šariš Kojatice Varga Tverdik Prokopov
4.9. 10:00 Jarovnice Peč. N. Ves Hudák Andrejko
4.9. 12:30 Chmin. N. Ves Š. Dravce Kožlej P
4.9. 13:15 Dubovica Kamenica Jurko Vavrek
5.A liga žiaci – 2.kolo 3.9.2022 o 15:00 hod.
31.8. 17:00 V. Šebastová Žehňa Budov. Jurik Lejko
3.9. 10:00 Dulová ves RN Žehňa Porochnavý
15:30 Hrabkov Rómska ID PO Kožlej P Havira vo Svini
5.B liga žiaci – 2.kolo 3.9.2022 o 15:00 hod.
12:00 Rožkovany Brezovička Pavlinský
Torysa Poloma Haborák
4.9. 12:30 Uz. Šalgov Jak. Voľa Majiroš
4.9. 13:00 Š. Sokolovce Demjata Miženko
6.liga žiaci – 5.kolo 3.9.2022 o 15:00 hod.
1.9. 16:30 Radatice  Žipov Majiroš
Tulčík Záborské Bujnovský
15:15 Sedlice Chmeľov Hudák v Miklušovciach
15:30 Uzovce Solivar Majiroš
4.9. 13:00 Gregorovce Varhaňovce Trojanovič
FAMT PO B voľno x x x x
Petrovany voľno x x x x
7.liga dorast – 1.kolo 1.9.2022 o 10:30 hod.
Dulova Ves Kendice Porochnavý
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina F
3.9. 9:30 Š.Michaľany ihrisko v Š.Michaľanoch Babjak
MLADŠÍ ŽIACI U11 skupina E
5.9. 17:00 Safi ihrisko v Safi Tomeček F Kožlej M
MLADŠÍ ŽIACI U9 skupina F
2.9. 16:00 Terňa ihrisko v Terni Kožlej P
MLADŠÍ ŽIACI U9 skupina G
1.9. 16:00 Kamenica ihrisko v Kamenici Pavlinský
MLADŠÍ ŽIACI U11 skupina I
2.9. 16:00 Kamenica ihrisko v Kamenici Pavlinský
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina C
2.9. 17:00 Ličartovce ihrisko v Ličartovciach Babjak
MLADŠÍ ŽIACI U9 skupina B
5.9. 17:00 Fintice ihrisko vo Finticiach Bujnovský
MLADŠÍ ŽIACI U9 skupina D
3.9. 10:00 Hrabkov ihrisko v Hrabkove Janiga
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina B
3.9. 9:30 Ražňany ihrisko v Ražňanoch Jurik