fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-8.liga dospelí 4.kolo: Ostrovany - M. Šariš - 28.8.2022 o 13:00 hod. na UT v Sabinove, FK M. Šariš poplatok 10€

-7.liga dorast 1.kolo: Dulova Ves - Kendice - 1.9.2022 o 10:30 hod., FK Dulova poplatok 10€

-7.liga dorast 2.kolo: Brezovička - Chmeľov - 1.9.2022 o 16:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 3.kolo: M. Šariš - Záhradné - 29.8.2022 o 16:00 hod., bez poplatku

-5.liga dorast 6.kolo: Medzany - Dubovica - 15.9.2022 o 10:30 hod., bez poplatku

-5A.liga žiaci 2.kolo: V. Šebastová – Bud. Žehňa - 31.8.2022 o 17:00 hod., bez poplatku

-5A.liga žiaci 1.kolo: Hrabkov - Žehňa - 27.8.2022 o 11:30 hod. vo Svinej, FK Žehňa poplatok 10€

-5A.liga žiaci 1.kolo: Dulova Ves - OZ Rómska identita - 27.8.2022 o 13:00 hod., FK Dulova poplatok 5€

-6.liga žiaci 4.kolo: Varhaňovce - Petrovany - 27.8.2022 o 10:00 hod., FK Petrovany poplatok 5€

2.ŠTK oznamuje, že nedohrané stretnutie 7. ligy 3b dospelých Šar. Sokolovce - Pečovská N Ves sa odohrá v náhradnom termíne 1.9.2022 o 15:30 hod.

3.ŠTK oznamuje, výmenu poradia zápasov v 5A. lige žiakov. Zápas OZ Rómska Identita – Hrabkov sa odohrá 3.9.2022 o 15:00 v obrátenom poradí – vo Svinej. Zároveň pozýva dňa 31.8.2022 o 16:15 hod. na svoje zasadnutie štatutára OZ R. Identita.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 5. ligy dorast 1. kolo Rožkovany - Šar. Dravce výsledkom 3:0k za nedostavenie sa FK Š. Dravce na stretnutie. FK Š. Dravce do pozornosti DK.

5.ŠTK oznamuje, že na žiadosť oboch klubov zostáva v 4. lige žiakov podľa článku SP č. 70 bod 4 výsledok nedohraného stretnutia Dubovica – Chminianska NV 1:0 v platnosti.

6.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Jarovnice, za nedodržanie článku 5 písm. h) Rozpisu (nenatáčanie videozáznamu so statívom).

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

-skupina D: FK V.Šebastová – 29.8.2022 o 11:00 hod., za účasti FK Nemcovce, Tulčík, Dulova Ves na ihrisku vo V.Šebastovej.

-skupina F: FK Ovčie – 27.8.2022 o 11:00 hod., za účasti FK Fričovce, Chmiňany, Víťaz na ihrisku v Ovčom.

-skupina G: FK Š.Michaľany – 3.9.2022 o 9:30 hod., za účasti FK Medzany, Š.Dravce, Dubovica na ihrisku vo Š.Michaľanoch.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U11:

-skupina A: FK Drienov – 26.8.2022 o 16:00 hod., za účasti FK Petrovany, Ličartovce, Varhaňovce na ihrisku v Drienove.

-skupina B: FK Dulova Ves – 25.8.2022 o 16:30 hod., za účasti FK Solivar A,B, Záborské na ihrisku v Dulovej Vsi.

-skupina C: FK Ruská N.Ves – 27.8.2022 o 9:30 hod., za účasti FK Haniska, Drien.N.Ves, Záhradné na mult.ihrisku v Ruskej N.Vsi (obuv turfy).

-skupina F: FK Chmin.N.Ves – 28.8.2022 o 11:00 hod., za účasti FK Široké, Fričovce, Ovčie na ihrisku v Chmin.N.Vsi.

-skupina H: FK Sabinov – 28.8.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Jakubova Voľa, Š.Michaľany na 2 ihriskách v Sabinove.

-skupina I: FK Torysa – 29.8.2022 o 16:00 hod., za účasti FK Brezovica, Kamenica, Peč.N.Ves na ihrisku v Peč.N.Vsi.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina G: FK Pečovská N.Ves – 24.8.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Kamenica, Brezovica, Ražňany na ihrisku v Peč.N.Vsi.

-skupina G: FK Kamenica – 1.9.2022 o 16:00 hod., za účasti FK Peč.N.Ves, Brezovica, Ražňany na ihrisku v Kamenici.

10.ŠTK žiada FK, ktoré majú organizovať turnaje v kategóriách U13 skupina A, U11 skupina D, U9 skupina B, C, D, U8 skupina A o urýchlené nahlásenie termínov prvých turnajov.

11.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia (žiadosti vidí aj súper), alebo ak zadávajú cez podanie na komisiu ŠTK používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Prešov, Košice, Slovan, Trnava...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2021 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

12.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 31.8.2022 o 16:00 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 021: František Dužda (1261913) Ostrovany, 8. liga dospelí, od 22.08.2022 + 10 €

U 022: Patrik Gabor (1363423) Medzany, 5. liga dorast, od 21.08.2022 + 5 €

U 023: Alex Pohlodko (1430691) Malý Šariš, 5. liga dorast, od 21.08.2022 + 5 €

U 024: Marco Brezina (1414648) Vyšná Šebastová, 6. liga dorast, od 21.08.2022 + 5 €

U 025: FK Kojatice (8. liga dospelí). DK na základe Správy delegáta stretnutia, vlastných zistení a videozáznamu, hrubé nešportové správanie sa priaznivcov klubu počas a po stretnutí voči DO, 8. ligy, 2. kolo, 14.08.2022, Gregorovce – Kojatice, podľa čl. 58/1a, c DP, DK ukladá klubu finančnú pokutu 80 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12 DP + 10€

U 026: FK Gregorovce (8. liga dospelí). DK na základe Správy delegáta stretnutia, vlastných zistení a videozáznamu, za porušenie povinností organizátora stretnutia - nezabezpečenie, aby nedošlo k vniknutiu divákov a osôb nezúčastnených na hre do priestorov vyhradených pre družstvá a delegované osoby po stretnutí, 8. ligy, 2. kolo, 14.08.2022, Gregorovce – Kojatice, podľa čl. 57/1c, d DP, DK ukladá klubu DS – upozornenie, podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP + 10€

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

 KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 33.kalendárneho týždňa.
2.KR akceptuje podnet od FK FC- Ražňany. Bez poplatku.
3.KR pozýva na svoje zasadnutie R Semančík M., dňa 02.09.2022 15:45 hod.
4.KR dôrazne upozorňuje všetkých R, aby na všetkých stretnutiach používali reklamu od spoločnosti QI.
5.KR dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ ObFZ Prešov o rešpektovanie Štatútu rozhodcu zväzu, konkrétne bod, v ktorom sa zakazuje akýmkoľvek spôsobom vyjadrovať na verditky, pokiaľ o tom nerozhodne komisia riadiaceho orgánu súťaže.
6.KR dôrazne oznamuje všetkým R a DZ ObFZ Prešov, že v prípade natáčania futbalových stretnutí pre potreby portálu ́ ́Iná liga ́ ́ je vo všetkých súťažiach ObFZ Prešov zakázané využívať na tieto účely minikameru prostredníctvom rozhodcov.
7. Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Semančík M. 10€ + 10€.
8.KR oznamuje termín fyzických previerok dňa 02.09.2022. Zraz je stanovený na 16:30 hod. a začiatok FP na 17:00 hod. Previerky sa uskutočnia na tartanovej atletickej dráhe na ZŠ Šmeralovej v Prešove. Účasť všetkých R na fyzických previerkach je povinná.

 

DOSPELÍ
7.liga 3b – 4.kolo 28.8.2022 o 16:00 hod.
10:30 Chmiňany Nemcovce Tomeček E Markovič Horváth KOVALIČ
10:30 V. Šebastová Uz. Šalgov  Uličný L Uličný M Verčimák L KAČMÁR
Chmeľov Peč. N. Ves Adamčo Jurik ŠVABY
Brezovica Š. Sokolovce Haborák Timko  Cisko M
CUP
Ľubotice B Záborské Kožlej P Kožlej M ONDÍK
Hermanovce Dubovica Babjak Verčimák S STRAKA
Terňa Žipov Semančík P Majiroš HUDÁK R
8.liga – 4.kolo 28.8.2022 o 16:00 hod.
10:30 Jak. Voľa Š. Michaľany Cisko Š Pavlinský Varga PRIBULA
13:00 UT SB Ostrovany M. Šariš Varga Pavlinský MIKULEC
Ličartovce Drienov Uličný M Uličný L KAČMÁR
Víťaz Žehňa Mižák Zruš.del. KOČIŠČIN
Kapušany Pušovce Porochnavý Verčimák L BENKO
Gregorovce Hrabkov Bereš Varga Pavlinský LACKO
9.A liga – 4.kolo 28.8.2022 o 16:00 hod.
10:30 v Petr. Ruská N. Ves Tulčík Michalík Mižák Porochnavý CUP
10:30 Haniska Solivar Babjak Riják Semančík P ŠVABY
Janov Kokošovce Andrejko KOVALIČ
13:30 Miklušovce Radatice Andrejko KOVALIČ
voľno Sedlice x x x x
9.B liga – 2.kolo 28.8.2022 o 16:00 hod.
10:30 Krivany Jarovnice Trojanovič Haborák Timko FEKIAČ
Ražňany Medzany Hudák MIKULEC
Krásna Lúka Lipany B Trojanovič FEKIAČ
voľno Poloma x x x x
5.liga dorast – 2.kolo 27.8.2022 o 15:00 hod.
Š. Dravce M. Šariš Pavlinský Haborák  zrušený
Záhradné Dubovica Verčimák L Zruš.del.
Drienov Medzany Porochnavý
Rožkovany Ruská N. Ves x x zrušený
6.liga dorast – 2.kolo 27.8.2022 o 15:00 hod.
Terňa Roma Žehňa Varga Majiroš
Janov Jakubovany Hudák J
voľno Š. Michaľany x x x x
7.liga dorast – 1.kolo 27.8.2022 o 15:00 hod.
1.9. 16:00 Dulova Ves Kendice Porochnavý
Víťaz Brezovička Semančík P
29.8. 16:00 Gregorovce Chmeľov  Andrejko
4.liga žiaci – 1.kolo 27.8.2022 o 15:00 hod.
26.8. 16:30 Chmin. N. Ves Ostrovany Jurik Lejko
Š. Dravce Dubovica Šarišský
28.8. 13:00 Kojatice Drienov Majiroš Župčany
28.8. 13:30 Kamenica Jarovnice Trojanovič
28.8. 13:30 Peč. N. Ves M. Šariš Haborák
5.A liga žiaci – 1.kolo 27.8.2022 o 15:00 hod.
13:00 Dulova Ves Rómska ID PO Jendruš
11:30 Hrabkov Žehňa Budov. Babjak Havira Svinia
5.B liga žiaci – 1.kolo 27.8.2022 o 15:00 hod.
25.8. 16.30 Torysa Š. Sokolovce Pavlinský
Poloma Rožkovany Cisko M
Jak. Voľa Demjata Miženko
28.8. 13:00 Brezovička Uz. Šalgov Timko
6.liga žiaci – 4.kolo 27.8.2022 o 15:00 hod.
14:30 Uzovce Radatice  Verčimák S
10:00 Varhaňovce Petrovany Jendruš
Záborské FAMT PO B Andrejko
28.8. 10:30 Žipov Gregorovce Andrejko
28.8. 13:00 Chmeľov Solivar Jurik
voľno Tulčík x x x x
voľno Sedlice x x x x
DOHRÁVKA 6. liga žiaci 1. kolo
29.8. 11:00 Sedlice Varhaňovce Hudák J
v Miklušovciach
DOHRÁVKA 6. liga žiaci 1. kolo
31.8. 17:00 Záborské Chmeľov Hudák J
PRÍPRAVKY U11 skupina C
27.8. 9:30 Ruská N.Ves multif. ihrisko Andrejko obuv turfy
PRÍPRAVKY U9 skupina G
24.8. 17:00 Peč.N.Ves ihrisko v Peč.N.Vsi Varga
PRÍPRAVKY U11 skupina B
25.8. 16:30 D. Ves ihrisko v D. Vsi Jurko
PRÍPRAVKY U11 skupina F
28.8. 11:00 Chmin. N. Ves ihrisko v Chmin. N. Vsi Hudák J
PRÍPRAVKY U11 skupina H
28.8. 10:00 Sabinov ihrisko UT SB Verčimák S Babjak
PREDOHRÁVKA 7. liga dorast 2. kolo
1.9. 16:00 Brezovička Chmeľov Haborák
PREDOHRÁVKA 5. liga dorast 3. kolo
29.8. 16:00 M.Šariš Záhradné Kožlej P
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina D
29.8. 11:00 V. Šebastová ihrisko vo V.Šebastovej Jurik
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina F
27.8. 11:00 Ovčie ihrisko v Ovčom Semančík P
PRÍPRAVKY U11 skupina A
26.8. 16:00 Drienov ihrisko v Drienove Andrejko
PRÍPRAVKY U11 skupina I
29.8. 16:00 Torysa ihrisko v Brezovici Haborák