fbpx


Meniny dnes: zajtra:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga 3b dospelí 8.kolo: Žipov – Dubovica - 24.9.2022 o 15:00 hod., bez poplatku

-6.liga dorast 2.kolo: V. Šebastová - Chmiňany - 15.9.2022 o 10:30 hod., bez poplatku

-7.liga dorast 1.kolo: Gregorovce - Chmeľov - 29.8.2022 o 16:00 hod., výmena poradia zápasov, bez poplatku

-6.liga dorast 1.kolo: Chmiňany – Roma Žehňa - 20.8.2022 o 10:00 hod., Roma Žehňa poplatok 5€

-5B.liga žiaci 1.kolo: Torysa - Š. Sokolovce - 25.8.2022 o 16:30 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 4.kolo: Uzovce - Radatice - 27.8.2022 o 14:30 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 4.kolo: Radatice - Žipov - 1.9.2022 o 16:30 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 4.kolo: Radatice - Žipov - 1.9.2022 o 16:30 hod., bez poplatku

2.ŠTK neschvaľuje pre chýbajúci súhlas tieto zmeny UHČ:

-5.liga dorast 1.kolo: Ruská NV – Drienov

-7.liga 3b dospelí 3.kolo: V. Šebastová - Chmeľov

3.ŠTK dáva DK do pozornosti FK Ruská NV za neúčasť na turnaji U11. Zároveň kontumuje zápasy FK Ruská NV výsledkom 3:0k z turnaja hraného 13.8.2022.

4.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia (žiadosti vidí aj súper), alebo ak zadávajú cez podanie na komisiu ŠTK používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Prešov, Košice, Slovan, Trnava...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2021 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

5.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

-skupina B: FK Pečovská NV – 20.8.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Krivany, Ražňany, Kamenica na ihrisku v Pečovskej.

-skupina E: FK Radatice – 20.8.2022 o 15:30 hod., za účasti FK Malý Šariš, Miklušovce, FAMT B na ihrisku v Radaticiach.

-skupina A: FK Drienov – 22.8.2022 o 16:00 hod., za účasti Demjata, Chmin. NV, Solivar na ihrisku v Drienove.

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina E: FK Župčany – 22.8.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Safi PO, Tatran PO, Ľubotice na 2 ihriskách v Župčanoch.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina A: FK Záborské – 20.8.2022 o 14:00 hod., za účasti FK Lemešany, Drienov, Solivar na ihrisku v Záborskom.

-skupina E: FK Župčany – 18.8.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Safi PO, Tatran PO, Žipov na 2 ihriskách v Župčanoch.

8.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 25.8.2022 o 16:00 hod.

 

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 018: Jozef Biacovský (1151237) Ličartovce, 8. liga dospelí, od 15.08.2022 + 10 €

U 019: Martin Spišák (1210677) Gregorovce, 8. liga dospelí, 2. kolo, 14.08.2022,               Gregorovce – Kojatice, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 15.08.2022 + 10 €

U 020: FK Kojatice (8. Liga). DK na základe podnetov Správy delegáta stretnutia a podaní klubov začína disciplinárne konanie a žiada o písomné stanovisko HR a AR1, AR2 stretnutia 8. liga dospelí, 2. kolo, 14.08.2022, Gregorovce – Kojatice, podaním na komisiu cez ISSF do 22.08.2022, podľa čl. 71/1, 3a, b DP. Zároveň DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 25.08.2022 o 16.30 h aktérov stretnutia hlavného usporiadateľa Marek Sobota (1231583), tréneroch Ján Sobota (1243336), Peter Zusko (1025150), vedúcého družstva Patrik Miženko (1352131) a delegované osoby R Jozef Miženko (1290015), AR1 Samuel Trojanovič (1322951), AR2 Lukáš Verčimák (1336110) a DZ Ján Kočiščin (1316971).

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 31.kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.
2.KR berie na vedomie podnety od FK Kojatice a ŠK Gregorovce. Bez poplatku.
3.KR na základe podnetu od FK Kojatice a správy DZ vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 8. ligy Gregorovce – Kojatice a rozhodla, že námietka je neopodstatnená. Poplatok 15€.
4.KR dôrazne upozorňuje všetkých R, aby na všetkých stretnutiach používali reklamu od spoločnosti QI.
5. Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Bujnovský 10€, Pavlinský 10€.
6.KR oznamuje termín fyzických previerok dňa 02.09.2022. Zraz je stanovený na 16:30 hod. a začiatok FP na 17:00 hod. Previerky sa uskutočnia na tartanovej atletickej dráhe na ZŠ Šmeralovej v Prešove. Účasť všetkých R na fyzických previerkach je povinná.

ZMENY V OBSADENÍ:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 3.kolo 21.8.2022 o 16:00 hod.
10:30 Žipov Hermanovce Uličný L Bujnovský Hudák J ŠVABY
10:30 Dubovica Chmiňany Andrejko Jendruš Hajzuš MIKULEC
V. Šebastová Chmeľov Mikloško Hudák J. KOČIŠČIN
Uz. Šalgov  Terňa Jendruš Andrejko Hajzuš CUP
Nemcovce Ľubotice B Kočiš Kišš KAČMÁR
Záborské Brezovica Babjak Verčimák L Kožlej M LACKO
Š. Sokolovce Peč. N. Ves Mižák Janiga Zruš.del. FEKIAČ
8.liga – 3.kolo 21.8.2022 o 16:00 hod.
10:30 M. Šariš Gregorovce Uličný M Janiga Varga VERBOVSKÝ
13:00 Žehňa Drienov Babjak Verčimák L Kožlej M KOVALIČ
Jak. Voľa Ličartovce Haborák Cisko M VERBOVSKÝ
Š. Michaľany Jakubovany Kožlej P Jurko MIKULEC
Kojatice Ostrovany Semančík P Majiroš ONDÍK
Hrabkov Pušovce Varga Miženko STRAKA
Kapušany Víťaz Bača Zruš.del. HUDÁK R
9.A liga – 3.kolo 21.8.2022 o 16:00 hod.
10:30 v Kapuš Solivar Janov Bača Kočiš Kišš KOČIŠČIN
10:30 Tulčík Haniska Jurko Kožlej P Semančík P KAČMÁR
Radatice Ruská N. Ves Vavrek KOVALIČ
Kokošovce Sedlice Porochnavý ŠVABY
Miklušovce voľno x x x x
9.B liga – 3.kolo 21.8.2022 o 16:00 hod.
10:30 Lipany B Ražňany Cisko Š Pták Belišová FEKIAČ
13:00 Jarovnice Poloma Gallová Zruš.del. CUP
Medzany Krivany Gallová Zruš.del. Zruš.del.
Krásna Lúka voľno x x x x
5.liga dorast – 1.kolo 20.8.2022 o 15:00 hod.
10:30 Ruská N. Ves Drienov Kočiš Zruš.del. Zruš.del. v Petrovanoch
Rožkovany Š. Dravce Babjak Havira  
Medzany Záhradné Janiga Jurko Zruš.del.
Dubovica M. Šariš Miženko Šarišský
6.liga dorast – 1.kolo 20.8.2022 o 15:00 hod.
Jakubovany V. Šebastová Hajzuš Zruš.del.
10:00 Chmiňany Roma Žehňa Haborák Verčimák L
16:00 Š. Michaľany Janov Semančík P Majiroš
voľno Terňa x x x x
6.liga žiaci – 3.kolo 20.8.2022 o 15:00 hod.
13:30 Radatice  Solivar Hudák
Tulčík Varhaňovce Bujnovský
15:15 Sedlice Záborské Hudák J v Miklušovciach
21.8. 10:30 Petrovany Žipov Vavrek
21.8. 13:30 Gregorovce Uzovce Majiroš
FAMT PO B voľno x x x x
voľno Chmeľov x x x x
PREDOHRÁVKA 4. liga žiaci 9. kolo
21.8. 13:15 Dubovica Chmin. N. Ves Hajzuš Jendruš Andrejko
PREDOHRÁVKA 5.A liga žiaci 1. kolo
24.8. 17:00 Žehňa Roma V. Šebastová Porochnavý
DOHRÁVKA 6. liga žiaci 1. kolo
25.8. 17:00 FAMT PO B Žipov Jendruš vo V. Šariši
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina G
18.8. 16:00 Medzany ihrisko v Medzanoch Porochnavý
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina E
20.8. 15:30 Radatice ihrisko v Radaticiach Kožlej M
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina C
20.8. 10:00 Lemešany-Drein.N.Ves ihrisko v Lemešanoch Porochnavý
PRÍPRAVKY U11 skupina G
19.8. 16:00 Medzany ihrisko v Medzanoch Kožlej M
PRÍPRAVKY U9 skupina F
21.8. 9:30 Sabinov ihrisko v Sabinove Cisko M Haborák
PRÍPRAVKY U11 skupina E
22.8. 17:00 Župčany ihrisko v Župčanoch Tomeček F Kožlej P
PRÍPRAVKY U9 skupina E
18.8. 17:00 Župčany ihrisko v Župčanoch Babjak Hudák J
PRÍPRAVKY U9 skupina A
20.8. 14:00 Záborské ihrisko v Záborskom Porochnavý
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina B
20.8. 10:00 Peč. N. Ves ihrisko v Peč. N. Vsi Varga
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina A
22.8. 16:00 Drienov ihrisko v Drienove Jurik