fbpx


Meniny dnes: zajtra:

SPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:
-7.liga 3b dospelí 6.kolo: Chmeľov - Brezovica – 11.9.2022 o 12:30 hod., bez poplatku
-8.liga dospelí 2.kolo: Gregorovce - Kojatice – 14.8.2022 o 15:30 hod., FK Kojatice poplatok 10€
-8.liga dospelí 2.kolo: Ličartovce - Žehňa – 14.8.2022 o 10:30 hod., FK Žehňa poplatok 10€
-8.liga dospelí 4.kolo: Kapušany - Pušovce - 28.8.2022 o 16:00 hod. výmena poradia zápasov, bez poplatku
-8.liga dospelí 8.kolo: Jakubovany - Žehňa - 25.9.2022 o 15:00 hod. v Uzovciach, bez poplatku
-8.liga dospelí 4.kolo: Jakubovany - Kojatice - 15.9.2022 o 10:30 hod., bez poplatku
-6.liga dorast 1.kolo: Šar. Michaľany - Janov - 20.8.2022 o 16:00 hod., bez poplatku
-4.liga žiaci 9.kolo: Dubovica - Chmin.N.Ves - 21.8.2022 o 13:15 hod., bez poplatku
-6.liga žiaci 1.kolo: Záborské - Chmeľov - 31.8.2022 o 17:00 hod., FK Záborské poplatok 10€
-6.liga žiaci 2.kolo: FAMT PO - Varhaňovce - 13.8.2022 o 15:00 hod., výmena poradia zápasov, bez poplatku

2.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja prípraviek:
- U13 skupina C: FK Lemešany – 20.8.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Lemešany, Ličartovce, Kendice, Haniska na ihrisku v Haniske.
- U13 skupina G: FK Medzany – 18.8.2022 o 16:00 hod., za účasti FK Medzany, Š.MIchaľany, Š.Dravce, Dubovica na ihrisku v Medzanoch.
- U11 skupina B: FK Solivar – 16.8.2022 o 16:30 hod., za účasti FK Solivar A, Dulova Ves, Záborské, Solivar B na ihrisku v Dulovej Vsi.
- U11 skupina C: FK Haniska – 13.8.2022 o 14:00 hod., za účasti FK Haniska, Ruská N.Ves, Drien.N.Ves, Záhradné na ihrisku v Haniske.
- U11 skupina G: FK Medzany – 19.8.2022 o 16:00 hod., za účasti FK Medzany, Terňa, Hermanovce na ihrisku v Medzanoch.

3.ŠTK oznamuje, že finále 3b Pohára ObFZ sa uskutoční dňa 15.9.2022 o 15:30 hod. na ihrisku v Kamenici.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Vylúčení po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:
U 008: Martin Onderčo (1294350) Dubovica, od 08.08.2022 + 10 €
U 009: Peter Tkáč (1288483) Brezovica, od 08.08.2022 + 10 €
U 010: Ondrej Pigula (1046421) Jakubova Voľa, 8. liga dospelí, od 08.08.2022 + 10€
U 011: DK ukladá FK Demjata na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 85 € za odhlásenie družstva dorastu zo 6.ligy po vyžrebovaní súťaže. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a čl.12/6 DP + 5 €
U 012: DK ukladá FK Demjata na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 50 € za odhlásenie družstva žiakov zo 6.ligy po vyžrebovaní súťaže. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a čl.12/6 DP + 5 €
U 013: DK ukladá FK Ruská Nová Ves na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 50 € za odhlásenie družstva žiakov zo 6.ligy po vyžrebovaní súťaže. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 12. Podmienky štartu, písm. m) a čl.12/6 DP + 5 €


DK za porušenie Rozpisu súťaží ObFZ Prešov, bodu 5. Miesto stretnutia, písm. i), povinnosť zasielať zostrih gólových situácii zo stretnutia 7. liga 3b dospelí pre TV7, podľa čl. 64/1a DP ukladá DS - upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP, klubu:
U 014: FK Dubovica, zo stretnutia Dubovica – Brezovica, 1. kolo + 10 €
U 015: FK Záborské, zo stretnutia Záborské – Šarišské Sokolovce, 1. kolo + 10 €
U 016: FK Žipov, zo stretnutia Žipov – Ľubotice, 1. kolo + 10 €
U 017: DK na základe odborného stanoviska KR ObFZ zo stretnutia 7. 3b liga dospelí, 1. kolo, 07.08.2022, Dubovica – Brezovica, podnety delegáta stretnutia a oboch klubov berie na vedomie, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP.


Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).


 KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 31.

kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR berie na vedomie podnet od FK TJ Sokol Brezovica (A). Bez poplatku.

3.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník Víťaz na R Uličný M., AR Janiga, Stoják

a DZ Mikulec za výkon zo stretnutia 8.ligy M. Šariš – Víťaz.

4.KR berie na vedomie pochvalu od Telovýchovná jednota TJ Nemcovce na R Gallová, AR

Lysina a DZ Ondík za výkon zo stretnutia 7.ligy Nemcovce – Pečovská Nová Ves.

5.KR na základe podnetu od FK Dubovica a správy DZ vzhliadla videozáznam zo stretnutia

dospelých 7. ligy Dubovica – Brezovica a rozhodla, že námietka je v celom rozsahu

neopodstatnená. Poplatok 15€.

6.KR dôrazne upozorňuje všetkých R, aby na všetkých stretnutiach používali reklamu od

spoločnosti QI.

7.KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 18.8.2022 o 16.30 hod. DZ Cup.

8. Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Vančišín 10€ + 10€,

Semančík M. 10€, Brížek 10€, Fekiač 10€, Marcinko 10€.

9.KR oznamuje termín fyzických previerok dňa 02.09.2022. Zraz je stanovený na 16:30 hod.

a začiatok FP na 17:00 hod. Previerky sa uskutočnia na tartanovej atletickej dráhe na ZŠ

Šmeralovej v Prešove. Účasť všetkých R na fyzických previerkach je povinná.

 

7.liga 3b – 2.kolo 14.8.2022 o 16:30 hod.
10:30 Peč. N. Ves Záborské  Palenčár Pták Marušín KOVALIČ  
10:30 Brezovica  Nemcovce  Gallová Bujnovský Pavlinský MIKULEC
Chmeľov  Š. Sokolovce  Babjak Kožlej M Uličný L ONDÍK
Ľubotice B  Dubovica  Jurko Čorba Gaľa BENKO
Chmiňany Žipov  Uličný M Janiga Kišš VERBOVSKÝ
Hermanovce  Uz. Šalgov  Kvašňak Majiroš Haborák HUDÁK
Terňa  V. Šebastová  Lipovský Semančík P Jurik KAČMÁR
8.liga – 2.kolo 14.8.2022 o 16:30 hod.
10:30 Víťaz  Hrabkov  Semančík Mi Semančík P Jurko CUP
Ostrovany Š. Michaľany  Kožlej P Cisko M ml. Semančík Ma ŠVABY UT v Sabinove 
10:30 Ličartovce Žehňa  Škrepták Porochnavý Vavrek ONDÍK
Drienov  Kapušany  Bača Hudák Stoják CUP
Pušovce  M. Šariš  Porochnavý Škrepták Vavrek KOVALIČ
15:30 Gregorovce  Kojatice  Miženko Trojanovič Verčimák L KOČIŠČIN
Jakubovany  Jak. Voľa  Bujnovský Gallová Pavlinský FEKIAČ
9.A liga – 2.kolo 14.8.2022 o 16:30 hod.
10:30 Sedlice Solivar  Jurik Lipovský Kožlej P STRAKA v Miklušovciach 
10:30 Haniska  Radatice  Verčimák L Uličný L Uličný M KRIVJANČIN
Ruská N. Ves  Miklušovce  Mižák MIKULEC v Petrovanoch 
Janov  Tulčík  Varga STRAKA
voľno Kokošovce  x x x x
6.liga žiaci – 2.kolo 13.8.2022 o 15:00 hod.
FAMT PO Varhaňovce Kožlej P
16:30 Uzovce  Petrovany  Haborák
14.8. 10:30 Žipov  Tulčík  Hudák
14.8. 13:30 Chmeľov  Radatice Babjak
14.8. 14:00 Gregorovce  Solivar Miženko
Záborské  voľno x x x x
voľno Sedlice  x x x x
PRÍPRAVKY U11 skupina H
14.8. 9:30 Sabinov ihrisko v Sabinove  x x x ZRUŠENÝ
PRÍPRAVKY U11 skupina C
13.8. 14:00 Haniska ihrisko v Haniske Babjak
PRÍPRAVKY U11 skupina B
16.8. 16:30 FK Solivar ihrisko v Dulovej Vsi Kožlej M