fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-9.A liga dospelí 1.kolo: Solivar - Kokošovce – 14.9.2022 o 17:00 hod. v Kapušanoch, bez poplatku

-6.liga žiaci 1.kolo: FAMT PO - Žipov - 25.8.2022 o 17:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 1.kolo: Petrovany - Solivar - 5.8.2022 o 17:00 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 3.kolo: Radatice - Solivar - 20.8.2022 o 13:30 hod., bez poplatku

-6.liga žiaci 1.kolo: Sedlice - Varhaňovce - 29.8.2022 o 11:00 hod., bez poplatku

-4.liga žiaci 1.kolo: Chminianska NV - Ostrovany - 26.8.2022 o 16:30 hod., bez poplatku

2.ŠTK oznamuje, že ŠK Solivar odohrá svoje domáce stretnutia v IX.A lige dospelých o 10:30 hod. na ihrisku v Kapušanoch.

3.ŠTK oznamuje, že FK Petrovany odohrá svoje domáce stretnutia v VI.lige žiakov v nedeľu o 10:30 hod.

4.ŠTK oznamuje, že FK Ruská N.Ves odhlásil družstvo žiakov zo VI.ligy. Družstvá budú mať v danom kole voľno. FK Ruská N.Ves do pozornosti DK.

5.ŠTK oznamuje, že FK Demjata odhlásil družstvo žiakov zo VI.ligy. Družstvá budú mať v danom kole voľno. FK Demjata do pozornosti DK.

6.ŠTK oznamuje, že FK Demjata prihlásil družstvo žiakov do V.B ligy na voľné poradové číslo 5.

7.ŠTK oznamuje, že FK Demjata odhlásil družstvo dorastencov zo VI.ligy. Družstvá budú mať v danom kole voľno. FK Demjata do pozornosti DK.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja prípraviek:

- U11 skupina H: FK Sabinov – 14.8.2022 o 9:30 hod., za účasti FK SB A, SB B, Jak.Voľa, Š.Michaľany súčasne na dvoch ihriskách v Sabinove.

-U9 skupina F: FK Sabinov – 21.8.2022 o 9:30 hod., za účasti FK SB A, SB B, Terňa, Hermanovce súčasne na dvoch ihriskách v Sabinove.

9.ŠTK berie na vedomie žiadosti FK: Hermanovce, Ličartovce a Brezovička.

 

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

U 005: Róbert Vozar (1294460) Šarišské Michaľany. Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 275) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 20 €, podľa čl. 12/2 DP +10 €.

U 006: Richard Dufalo (1292933) Šarišské Michaľany. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.10.2022, podľa čl. 41/2 DP + 10 €

U 007: FK Malý Šariš (3b Pohár ObFZ Prešov). DK na základe podania súpera, DO, vlastných zistení a písomného stanoviska klubu, za porušenie povinností organizátora stretnutia – nezabezpečenie zákazu vstupu osoby nezúčastnenej na hre do priestorov vyhradených delegované osoby v stretnutí 3b Pohár ObFZ Prešov, 1. kola, 17.07.2022, Malý Šariš – Pečovská Nová Ves, podľa čl. 57/1a, c DP, DK ukladá klubu DS – finančnú pokutu 50 €, podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP. + 10 €

Oznam DK ObFZ:

Upozorňuje všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie uložené (nevykonané v celom rozsahu) v súťažnom ročníku 2021/2022 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2022/2023.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

 KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR žiada R a D o vykonanie/skontrolovanie nasledovných povinností pred začiatkom novej sezóny 2022/2023:
(a) uhradenie ročného členského poplatku. Údaje o platbe je možné získať vygenerovaním faktúry vo vlastnom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol);
(b) platnosť registračného preukazu. Je potrebné si ho individuálne vyžiadať
prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť).
2.KR berie na vedomie podnet od R: Kočiš, Uličný M.
3.KR berie na vedomie podnet od TJ Šľachtiteľ Malý Šariš.
4.KR berie na vedomie podnet od TJ Družstevník Víťaz.
5. Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Marcinko 10€, Kišš 10€.
6. Noví R: Tomáš Bača 0904 279 407, Prešov; Alexander Havira 0907 054 363, Ľubotice; Dominik Jurko 0944 970 997, Prešov; Tomáš Koscelník 0940 200 161, Prešov; Patrik Lejko 0910 480 338, Prešov; Marek Lysina 0907 556 937, Kapušany; Anton Petrovčík 0914 228 034, Dulová Ves; Patrik Semančík 0949 637 220, Prešov. 

ZMENY V OBSADENÍ:

DOSPELÍ
7.liga 3b – 1.kolo 7.8.2022 o 16:30 hod.
10:30 Záborske Š. Sokolovce Uličný L Gallová Semančík M Kočiščin
10:30 Terňa Chmeľov Riják Horváth Marušin Straka
V. Šebastová Hermanovce Brížek Gaľa Bača Benko
Nemcovce Peč. N. Ves Gallová Bereš M Lysina Ondík
Uz. Šalgov Chmiňany Haborák Cisko M Hudák J Kovalič
Žipov Ľubotice Jendruš Mižák Verčimák S Hudák R
Dubovica Brezovica Varga Pavlinský Vancišin Cup
8.liga – 1.kolo 7.8.2022 o 16:30 hod.
10:30 Kapušany Žehňa Bujnovský Jendruš Jurik Krajčík
Hrabkov Drienov Kvašňak Vavrek Klobušovský Straka
M. Šariš Víťaz Uličný M Janiga Stoják Mikulec
Jakubovany Ličartovce Uličný L Semančik M Zruš.del. Verbovský
Š. Michaľany Gregorovce Babjak Semančík P Zruš.del. Kačmár
Kojatice Pušovce Onofrej Jurik Kočiščin
Jak. Voľa Ostrovany Trojanovič Timko Fekiač
9A.liga – 1.kolo 7.8.2022 o 16:30 hod.
13:30 Miklušovce Haniska Lipovský Kožlej M Zruš.del. Zruš.del.
10:30 Radatice Janov Lipovský Kožlej M Zruš.del. Cup
v Mikluš. Sedlice Tulčík Kožlej P Kožlej M Zruš.del.
14.9. o 17:00 Solivar Kokošovce x x x x
Ruská N. Ves voľno x x x x
6.liga žiaci – 1.kolo 6.8.2022 o 15:00 hod.
Záborské Chmeľov Čorba
29.8. 11:00 Sedlice Varhaňovce x
25.8. o 17:00 FAMT PO B Žipov x vo V.Šariši
Tulčík Uzovce Bujnovský
5.8. 17:00 Petrovany Solivar Porochnavý
7.8. o 14:00 Gregorovce Radatice Babjak
Demjata voľno x x x x