fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga dorast 17.kolo: Gregorovce - Chmeľov – 18.6.2022 o 15:00 hod., bez poplatku

-6.liga 3b dospelí 26.kolo: V. Šebastová - Ľubotice – 19.6.2022 o 10:30 hod., FK V. Šebastová poplatok 10€

-6.liga 3b dospelí 26.kolo: Dulova - Terňa – 18.6.2022 o 16:30 hod., FK Dulova poplatok 10€

-6.liga 3b dospelí 26.kolo: Š. Sokolovce - Žipov – 18.6.2022 o 16:00 hod., FK Š. Sokolovce poplatok 10€

-4.liga žiaci 18.kolo: D.Ves – Chmin.N.Ves – 16.6.2022 o 17:30 hod., FK D.Ves poplatok 5€

2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 7.ligy dospelých 26. kolo: Inter Ostrovany – Záborské dňa 19.6.2022 o 16:30 hod. na ihrisku v Šarišských Michaľanoch. Náklady spojené s prenájmom HP hradí po dohode FK Záborské.

3.ŠTK kontumuje stretnutie 5. ligy žiakov 21. kolo Poloma - Uz. Šalgov výsledkom 3:0k. Zároveň dáva DK do pozornosti FK Uz Šalgov za nedostavenie sa na stretnutie.

4.ŠTK kontumuje stretnutia FK Kračúnovce na turnaji U11 v Župčanoch. FK Kračúnovce do pozornosti DK za neúčasť na turnaji.

5.ŠTK berie na vedomie požiadavku FK Uz. Šalgov.

6.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia a kolónku – Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia, používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Drienov, Kamenica, Giraltovce, Trnkov...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2021 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

-skupina O: FK Kamenica – 18.6.2022 o 10:00 hod., za účasti FK Kamenica, Lemešany, Víťaz, Chmiňany na ihrisku v Kamenici

-skupina S: FK Nemcovce – 24.6.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Medzany, Župčany, V.Šebastová, Nemcovce na ihrisku v Nemcovciach

-skupina T o 5. – 6. miesto: FK Malý Šariš - Solivar – 20.6.2022 o 17:30 hod., na ihrisku v M.Šariši.

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

-skupina L: FK Široké – 19.6.2022 o 13:00 hod., za účasti FK Ličartovce, Široké, Kapušany na ihrisku v Širokom.

-skupina O: FK Sabinov – 20.6.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Sabinov, Peč.N.Ves, Tatran PO, Giraltovce na ihrisku v Sabinove.

-skupina P: FK Drienov – 20.6.2022 o 17:00 hod., za účasti FK Trnkov, Drienov, Safi PO, Radatice na ihrisku v Drienove.

-skupina R: FK Brezovica – 18.6.2022 o 15:00 hod., za účasti FK Sabinov B, Torysa, Ľubotice na ihrisku v Brezovici.

-skupina S: FK Dulova Ves – 17.6.2022 o 16:30 hod., za účasti FK Solivar, Žipov, Kračúnovce, Dulova Ves na ihrisku v Dulovej Vsi.

9.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina O: FK Tatran Prešov – 22.6.2022 o 17:30 hod., za účasti FK Tatran PO, Drienov, Široké, Sabinov B na ihrisku UT Jazdecký areál na dvoch ihriskách.

10.ŠTK upozorňuje FK, že po skončení súť. ročníka začína Pohár ObFZ tak ako je to uvedené v rozpise ObFZ. Pohára sa zúčastňujú mužstvá zo VI.ligy umiestnené na 2.- 9.mieste, zo VII.ligy na 1.- 4.mieste a z VIII.líg mužstvá umiestnené na 1.a 2.mieste. Termín: 26.6.2022 o 17:00 hod. Dvojice budú zverejnené dňa 20.6.2022 po zasadnutí ŠTK.

11.ŠTK oznamuje FK, že v ISSF sú vytvorené súťaže pre nový súť. ročník 2022/23. Žiadame FK, aby cez elektronické prihlášky v ISSF prihlasovali jednotlivé družstvá. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2022/23 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka.

Zároveň žiadame FK, aby na ObFZ zaslali aj prihlášku v papierovej podobe (môže sa poslať aj meilom), ktorá je zverejnená na stránke ObFZ – Informácie zo sekretariátu.

Prihlášky do súťaží (do ISSF a v papierovej forme) žiadame prihlásiť resp. doručiť do 21.6.2021.

12.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 23.6.2022 o 15:30 hod.

  1. kolo NADSTAVBY – zloženie skupín

U13

Skupina O o 1. – 4. miesto: Chmiňany, Lemešany, Kamenica, Víťaz                             organizátor: Kamenica               termín: 18.6.2022 o 10:00 hod.

Skupina P o 5. – 8. miesto: R.N.Ves, Radatice, Uzovce, Kr. Lúka                                 organizátor: Uzovce                        termín: 10.6.2022 o 16:45 hod.

Skupina R o 9. – 12. miesto: Petrovany, D.Ves, Jak.Voľa, Záborské                             organizátor: Záborské             termín:   11.6.2022 o 9:00 hod.

Skupina S o 13. – 16. miesto: V.Šebastová, Nemcovce, Župčany, Medzany               organizátor:  Nemcovce            termín:     24.6.2022 o 17:00 hod.

U11

Skupina O o 1. – 4. miesto: Tatran Prešov, Sabinov A, Giraltovce, Peč.N.Ves              organizátor: Sabinov            termín: 20.6.2022 17:00 hod.

Skupina P o 5. – 8. miesto: Trnkov, Drienov, Safi PO, Radatice                                     organizátor: Drienov            termín: 20.6.2022 o 17:00 hod.

Skupina R o 9. – 12. miesto: Sabinov B, Ľubotice, Torysa, Brezovica                            organizátor: Brezovica            termín:   18.6.2022 o 15:00 hod.

Skupina S o 13. – 16. miesto: Solivar, Dulova Ves, Žipov, Kračúnovce                                    organizátor:  Dulova Ves     termín:   17.6.2022 o 16:30 hod.

U9

Skupina N o 1. – 4. miesto: Solivar, Pušovce, Peč.N.Ves, Chmin.N.Ves                                   organizátor: Chmin.N.Ves  termín: 22.6.2022 o 16:45 hod.

Skupina O o 5. – 8. miesto: Tatran PO, Drienov, Sabinov B, Široké                              organizátor: Tatran PO            termín: 22.6.2022 o 17:30 na dvoch ihriskách JA UT

Skupina P o 9. – 12. miesto: Ľubotice, Safi PO, Záhradné, Jak.Voľa                             organizátor: Záhradné            termín:   18.6.2022 o 9:00 hod.

Skupina R o 13. – 16. miesto: Giraltovce, Lemešany, Svidník, R.N.Ves                                  organizátor:  ?                        termín:   ?

U13 od 16tky po 16tku

Skupina O o 1. – 4. miesto: Demjata, Trnkov, Peč.N.Ves, Famt PO B                           organizátor:  Demjata            termín: ?

Zápas o 5. – 6. miesto: Malý Šariš - Solivar           termín: 20.6.2022 o 17:30 hod.

  1. kolo NADSTAVBY – zloženie skupín

U13

Skupina I: odohrané dňa 28.5.2022

Skupina J: odohrané dňa 27.5.2022

Skupina K: odohrané dňa 1.6.2022

Skupina L: odohrané dňa 3.6.2022

Skupina M: Ovčie, Š.Bohdanovce, Chmeľov, Žipov   organizátor: Š.Bohdanovce – zmena       termín: ?

Skupina N: odohrané dňa 3.6.2022

U11

Skupina H: odohrané dňa 31.5.2022

Skupina I: odohrané dňa 2.6.2022

Skupina J: odohrané dňa 30.5.2022

Skupina K: odohrané dňa 2.6.2022

Skupina L: Ličartovce, Kapušany, Široké                           organizátor: Široké                             termín: 19.6.2022 o 13:00 hod.

Skupina M: odohrané dňa 11.6.2022

Skupina N: odohrané dňa 28.5.2022

U9

Skupina H: odohrané dňa 2.6.2022

Skupina I: odohrané dňa 4.6.2022

Skupina J: odohrané dňa 28.5.2022

Skupina K: odohrané dňa 1.6.2022

Skupina L: odohrané dňa 3.6.2022

Skupina M: odohrané dňa 11.6.2022

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 261: Dávid Harčar (1312282) Žipov, 6. liga 3b dospelí, od 13.06.2022, + 10 €

U 262: Patrik Čonka (1110538) Žehňa, 7. liga, od 13.06.2022 + 10 €

U 263: Pavel Chovan (1295971) Janov, 8.A liga, od 13.06.2022 + 10 €

U 264: Peter Karabinoš (1221132) Kokošovce, 8.A liga, od 13.06.2022 + 10 €

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 265: Daniel Havira (1288427) Chmeľov, 7. liga, od 13.06.2022, + 10 €

U 266: Samuel Pankuch (1298153) Chmeľov, 7. liga, od 13.06.2022, + 10 €

U 267: Róbert Bača (1222969) Radatice, 8. A liga dospelí, 22. kolo, 12.06.2022, Radatice – Miklušovce, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera, podľa čl. 45/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 13.06.2022, + 10 €

U 268: DK ukladá FK Nemcovce na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 150,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 24. kolo, 6. liga 3b dospelí, 05.06.2022, Brezovička – Nemcovce. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 10 €

U 269: DK ukladá FK Brezovica na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 17. kolo, 5. ligy dorast, 04.06.2022 Hrabkov – Brezovica. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 a čl. 12/6 DP + 5 €

U 270: DK ukladá FK Kračúnovce na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 60,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie na turnaji U11. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 DP + 5 €

U 271: FK Hermanovce (6. liga 3b). DK na základe podania na komisiu v Správe delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub aj delegované osoby o písomné stanovisko k správaniu sa člena klubu pána Radomíra Karabinoša k delegovaným osobám v stretnutí 6. liga 3b, 25. kolo, 12.06.2022, Hermanovce – Vyšná Šebastová, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, podaním na komisiu cez ISSF do 20.06.2022.

U 273: FK Kojatice (8.B liga). DK na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k správaniu sa priaznivcov klubu počas a po stretnutí 8.B ligy, 18. kolo, 12.06.2022, Lipany B – Kojatice, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, podaním na komisiu cez ISSF do 20.06.2022.

U 274: FK Lipany (8.B liga). DK na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k povinností organizátora stretnutia a správaniu priaznivcov klubu počas a po stretnutí 8.B ligy, 18. kolo, 12.06.2022, Lipany B – Kojatice, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, podaním na komisiu cez ISSF do 20.06.2022

U 275: DK berie na vedomie podania klubu FK Kendice.

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 23. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.

2.KR berie na vedomie pochvalu od ŠK v obci Chmeľov na R Riják, AR Verčimák L. a DZ Kačmár za výkon v stretnutí 7.ligy dospelí medzi Drienov – Chmeľov.

3.KR berie na vedomie pochvalu od TJ OK Chmiňany na R Cuprák, AR Cisko Š., Cisko M. a DZ Mikulec za výkon v stretnutí 6.ligy dospelí medzi Uzovský Šalgov – Chmiňany.

4.KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník Víťaz na R Trojanovič, AR Hajzuš, Vančišin a DZ Cup za výkon v stretnutí 7.ligy dospelí medzi Víťaz – Fričovce.

5.Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Garbár 5€, Bujnovský 5€.

6.KR dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ ObFZ Prešov o rešpektovanie Štatútu rozhodcu zväzu, konkrétne bod, v ktorom sa zakazuje akýmkoľvek spôsobom vyjadrovať na verditky, pokiaľ o tom nerozhodne komisia riadiaceho orgánu súťaže.

7.KR oznamuje, že letný doškoľovací seminár R a DZ ObFZ Prešov sa ruší.

8.Noví R: Peter Janiga 0919 360 246, Hrabkov; Jozef Šarišský 0948 328 902, Ďačov.

9.KR dôrazne oznamuje všetkým R a DZ ObFZ Prešov, že v prípade natáčania futbalových stretnutí pre potreby portálu ´´Iná liga´´ je vo všetkých súťažiach ObFZ Prešov zakázané využívať na tieto účely minikameru prostredníctvom rozhodcov.

10.KR dáva do pozornosti R a DZ priateľsky posezónny seminár (súčasťou programu bude zhodnotenie súťažného ročníka 2021/2022, vydanie pokynov k SR 2022/2023, ale aj futbalové stretnutie medzi R a DZ pôsobiacimi v ObFZ Prešov a R a DZ pôsobiacimi vo vyšších súťažiach – je potrebné priniesť si športové oblečenie – kopačky/tarfy, štulpne, trenírky, tričko – okres biele, kraj tmavé). Termín stretnutia bude 24.06.2022 o 16:30 hod. vo Vyšnej Šebastovej. Účasť R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine je povinná, v prípade neúčasti je potrebné zaslať odôvodnené ospravedlnenie na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 15.6.2022.

ZMENY V OBSADENÍ R a DZ

DOSPELÍ
             
6.liga 3b – 26.kolo 19.6.2022 o 16:30 hod.
10:30 Brezovička Hermanovce MIŽENKO VARGA PAVLINSKÝ KNUT
18.6. 16:30 Dulova Ves Terňa RIJÁK POROCHNAVÝ JURIK KOČIŠČIN
Dubovica Uz. Šalgov LIPOVSKÝ RIJÁK ŠKREPTÁK KOVALIČ
Chmiňany Nemcovce MIŽÁK KOŽLEJ M KIŠŠ ŠVABY
18.6. 16:00 Š. Sokolovce Žipov VARGA HABORÁK PAVLINSKÝ CUP
10:30 V. Šebastová Ľubotice B ULIČNÝ L DUCKO VERČIMÁK L KLOVANIČ
Peč. N. Ves Pušovce MIŽENKO VARGA PAVLINSKÝ FEKIAČ
7.liga – 26.kolo 19.6.2022 o 16:30 hod.
10:30 M. Šariš Víťaz ŠKREPTÁK RIJÁK LIPOVSKÝ KOČIŠČIN
19.6. 16:30 ŠM Ostrovany Záborské CISKO M CISKO Š PALENČÁR VsFZ
Gregorovce Drienov ANDREJKO POROCHNAVÝ KOŽLEJ P KAČMÁR
Jak. Voľa Chmeľov ONOFREJ JURÍK BABJAK HAVRILLA
Jakubovany Kapušany TROJANOVIČ HABORÁK VANCIŠIN MIKULEC
Brezovica Hrabkov TIRPÁK SVAT TOMEČEK E HUDÁK R
Fričovce Žehňa DUCKO VAVREK VERČIMÁK L STRAKA
6.liga žiaci – 26.kolo 18.6.2022 o 15:00 hod.
Sedlice Ruská N. Ves GABRAR v Miklušovciach
FAMT PO B Tulčík JENDRUŠ vo V.Šariši
Chmeľov Kapušany KOŽLEJ P
13.6. 18:15 Demjata Víťaz X X X odohrané
19.6. 14:00 Gregorovce V. Šebastová ANDREJKO
voľno Kendice x x x x
DOHRÁVKA 5. liga dorast 8. kolo
18.6. 10:30 Ruská Nová Ves Nemcovce BABJAK v Ľuboticiach
DOHRÁVKA 7. liga dorast 17. kolo
18.6. 15:00 Gregorovce Chmeľov ANDREJKO
DOHRÁVKA 4. liga žiaci 18. kolo
19.6. 14:00 Peč. N. Ves Kojatice TIMKO
PRÍPRAVKY U13 skupina O
18.6. 10:00 Kamenica ihrisko v Kamenici MURIN
PRÍPRAVKY U11 skupina L
19.6. 13:00 Široké ihrisko v Širokom HUDÁK
PRÍPRAVKY U9 skupina P
18.6. 9:00 Záhradné ihrisko v Záhradnom KOŽLEJ M
PRÍPRAVKY U9 skupina N
22.6. 16:45 Chmin. N. Ves ihrisko v Chmin. N. Vsi RIJÁK
PRÍPRAVKY U11 skupina P
20.6. 17:00 Drienov ihrisko v Drienove ONOFREJ
PRÍPRAVKY U11 skupina O
20.6. 17:00 Sabinov ihrisko v Sabinove VARGA
PRÍPRAVKY U11 skupina S
17.6. 16:30 Dulová Ves ihrisko D. Ves JURÍK
PRÍPRAVKY U13 skupina T
20.6. 17:30 Malý Šariš Solivar VERČIMÁK S
PRÍPRAVKY U11 skupina R
18.6. 15:00 Brezovica CISKO M