fbpx


Meniny dnes: zajtra:

 ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA:

1.ŠTK na základe žiadosti a súhlasov obidvoch FK nariaďuje zmeny termínov a ÚHČ:

-7.liga dorast 20.kolo: Chmeľov - Chmiňany – 15.6.2022 o 18:00 hod., FK Chmiňany poplatok 5€

-4.liga žiaci 18.kolo: Ostrovany – Kamenica - 10.6.2022 o 17:30 hod. v Šar. Michaľanoch, FK Ostrovany poplatok 5€

-4.liga žiaci 18.kolo: Pečovská N.Ves – Kojatice - 19.6.2022 o 14:00 hod., FK Pečovská N.Ves poplatok 5€

-4.liga žiaci 18.kolo: Dulova Ves – Chimin.N.Ves - 16.6.2022 o 16:30 hod., kolízia s s U17 a U13

-5A.liga žiaci 21.kolo: Budovateľ Žehňa – Roma Žehňa – 12.6.2022 o 10:00 hod., FK Budovateľ Žehňa poplatok 5€

-5B.liga žiaci 21.kolo: Rožkovany – Dubovica – 9.6.2022 o 18:00 hod., FK Rožkovany 5€

-6.liga žiaci 25.kolo: Tulčik – Chmeľov - 13.6.2022 o 17:30 hod., FK Tulčik 5€

-6.liga žiaci 26.kolo: Demjata – Víťaz - 13.6.2022 o 18:15 hod., FK Demjata 5€

2.ŠTK kontumuje stretnutie 6.ligy dospelých Brezovička – Nemcovce z dôvodu nevycestovania hosťujúceho mužstva, FK Nemcovce do pozornosti DK.

3.ŠTK kontumuje stretnutia FK Kračúnovce za neúčasť na turnaji U11 v Brezovici. FK Kračúnovce do pozornosti DK.

4.ŠTK kontumuje stretnutie 5.L dorast 17.kolo Hrabkov – Brezovica z dôvodu nevycestovania hosťujúceho družstva, FK Brezovica do pozornosti DK.

5.ŠTK žiada FK mládeže, aby ako žiadosť pre organizovanie turnajov v skupinách žiakov U13, U11, U9, zasielali žiadosti cez konkrétne stretnutia a kolónku – Žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia, používali tento vzor:

Dobrý deň, po vzájomnej dohode klubov (Drienov, Kamenica, Giraltovce, Trnkov...) navrhujeme termín turnaj žiakov U13(U11/U9) skupina A (B,C,D...) odohrať dňa xx.xx.2021 o xx.00 hod na ihrisku v ........... . Ďakujem

6.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Mladší žiaci U13:

-skupina P (o 5.- 8.miesto): FK Uzovce – 10.6.2022 o 16:450 hod., za účasti FK R.N.Ves, Radatice, Uzovce, Kr. Lúka na ihrisku v Uzovciach.

-skupina R (o 9.- 12.miesto): FK Záborské – 11.6.2022 o 9:30 hod., za účasti FK Petrovany, Dulova Ves, Záborské, Jak. Voľa na ihrisku v Záborskom.

7.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U11:

8.ŠTK oznamuje organizovanie turnaja Prípravky U9:

-skupina N (o 1.- 4.miesto): FK Chmin.N.Ves – 22.6.2022 o 16:45 hod., za účasti FK Solivar, Pušovce, Peč.N.Ves, Chmin.N.Ves na ihrisku v Chmin.N.Ves.

-skupina P (o 9.- 12.miesto): FK Záhradné – 18.6.2022 o 9:00 hod., za účasti FK Ľubotice, Safi PO, Záhradné, Jak.Voľa na ihrisku v Záhradnom.

9.ŠTK oznamuje, že najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 16.6.2022 o 15:00 hod.

10.VsFZ plánuje organizovať školenia športových odborníkov ZDRAVOTNÍK, pre získanie licencie „ kurz prvej pomoci“. Prihlásiť sa môžete do 20.6.2022 na sekretariáte ObFZ. Na základe uzavretia prihlášok a podľa počtu frekventantov bude stanovený termín licenčného školenia.

11.ŠTK oznamuje FK, že na stránke ObFZ v sekcii Informácie zo sekretariátu je k dispozícii prihláška do súťaží pre súť. ročník 22/23 (v papierovej forme), ktorú môžete po vyplnení zaslať na sekretariát aj meilom). Prihlášky žiadame doručiť na ObFZ do 21.6.2022. Elektronické prihlášky budú v ISSF vytvorené neskôr.

  1. kolo NADSTAVBY – zloženie skupín

U13

Skupina O o 1. – 4. miesto: Chmiňany, Lemešany, Kamenica, Víťaz                         organizátor: Kamenica               termín: 18.6.2022 o 10:00 hod.

Skupina P o 5. – 8. miesto: R.N.Ves, Radatice, Uzovce, Kr. Lúka                             organizátor: Uzovce                    termín: 10.6.2022 o 16:45 hod.

Skupina R o 9. – 12. miesto: Petrovany, D.Ves, Jak.Voľa, Záborské                          organizátor: Záborské                  termín: 11.6.2022 o 9:00 hod.

Skupina S o 13. – 16. miesto: V.Šebastová, Nemcovce, Župčany, Medzany               organizátor:  ?                             termín:     ?

U11

Skupina O o 1. – 4. miesto: Tatran Prešov, Sabinov A, Giraltovce, Peč.N.Ves             organizátor: Sabinov                    termín:    ?

Skupina P o 5. – 8. miesto: Trnkov, Drienov, Safi PO, Radatice                                 organizátor: ?                              termín:    ?

Skupina R o 9. – 12. miesto: Sabinov B, Ľubotice, Torysa, Brezovica                         organizátor: Brezovica                 termín:    ?

Skupina S o 13. – 16. miesto: Solivar, Dulova Ves, Žipov, Kračúnovce                        organizátor:  Dulova Ves               termín:   ?

U9

Skupina N o 1. – 4. miesto: Solivar, Pušovce, Peč.N.Ves, Chmin.N.Ves                     organizátor: Chmin.N.Ves              termín: ?

Skupina O o 5. – 8. miesto: Tatran PO, Drienov, Sabinov B, Široké                            organizátor: Tatran PO                   termín: ?

Skupina P o 9. – 12. miesto: Ľubotice, Safi PO, Záhradné, Jak.Voľa                          organizátor: Záhradné                   termín: 18.6.2022 o 9:00 hod.

Skupina R o 13. – 16. miesto: Giraltovce, Lemešany, Svidník, R.N.Ves                      organizátor:  ?                              termín:   ?

U13 od 16tky po 16tku

Skupina O o 1. – 4. miesto: Demjata, Trnkov, Peč.N.Ves, Famt PO B                        organizátor:  Demjata                   termín: ?

Zápas o 5. – 6. miesto: Malý Šariš - Solivar                                                              organizátor: Malý Šariš                 termín: ?

 

  1. kolo NADSTAVBY – zloženie skupín

U13

Skupina I: odohrané dňa 28.5.2022

Skupina J: odohrané dňa 27.5.2022

Skupina K: odohrané dňa 1.6.2022

Skupina L: odohrané dňa 3.6.2022

Skupina M: Ovčie, Š.Bohdanovce, Chmeľov, Žipov   organizátor: Š.Bohdanovce - zmena       termín:  ?

Skupina N: odohrané dňa 3.6.2022

U11

Skupina H: odohrané dňa 31.5.2022

Skupina I: odohrané dňa 2.6.2022

Skupina J: odohrané dňa 30.5.2022

Skupina K: odohrané dňa 2.6.2022

Skupina L: Ličartovce, Kapušany, Široké                       organizátor: Široké                          termín: 19.6.2022 o 13:00 hod.

Skupina M: Miklušovce, Svidník, V.Šariš, Haniska          organizátor: Veľký Šariš                   termín: 11.6.2022 o 10:00 hod.

Skupina N: odohrané dňa 28.5.2022

U9

Skupina H: odohrané dňa 2.6.2022

Skupina I: odohrané dňa 4.6.2022

Skupina J: odohrané dňa 28.5.2022

Skupina K: odohrané dňa 1.6.2022

Skupina L: odohrané dňa 3.6.2022

Skupina M: Kapušany, Župčany, Kračúnovce, Hrabkov, Kamenica organizátor: Župčany        termín: 11.6.2022 o 17:30 hod.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA:

Disciplinárna sankcia po 9. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5b DP na 1 súťažné stretnutie:

U 247: František Giňa (1203949) Ostrovany, 7. liga, od 06.06.2022 + 10 €

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

U 248: Jakub Polaček (1372488) Nemcovce, 5. liga dorast, od 5.6.2022 + 5 €

Vylúčený po druhom napomenutí. Disciplinárna sankcia: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U 249: Adam Tomko (1352725) Drienov, 7. liga, od 06.06.2022, + 10 €

U 250: Patrik Lorinc (1234503) Radatice, 8. A liga, od 06.06.2022, + 10 €

U 251: Štefan Dužda (1386114) Šarišské Michaľany, 8.liga dorast, od 06.06.2022 + 5 €

U 252: Peter Rakaš (1386452) Šarišské Michaľany, 8.liga dorast, od 06.06.2022 + 5 €

U 253: Adrián Mačo (1371725) Žehňa, 5. A liga, od 04.06.2022, + 5 €

U 254: Matúš Baláž (1210430) Šarišské Sokolovce, 6. liga 3b dospelí, 24. kolo, 05.06.2022, Vyšná Šebastová – Šarišské Sokolovce, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím súpera, podľa čl. 45/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 06.06.2022 + 10 €

U 255: Juraj Vasko (1292847) Terňa, 6. liga 3b dospelí, 24. kolo, 05.06.2022, Chmiňany – Terňa, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti stiahnutím súpera, podľa čl. 45/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 06.06.2022 + 10 €

U 256: Martin Kolesár (1371137) Petrovany, 8. A liga dospelí, 16. kolo, 05.06.2022, Mikušovce -Petrovany, vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením pred PU, podľa čl. 45/1b DK ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.45/2 DP, od 06.06.2022 a zároveň po vykonaní DS zostávajúcu časť disciplinárnej sankcie, od výkonu, ktorej bolo podmienečne upustené, 2 týždne , podľa čl.41/ 4, s prerušením podľa čl. 34/7 DP (2 týždne si vykoná v novom súťažnom ročníku 2022/2023). + 10 €

U 257: Richard Dufalo (1292933 Fričovce, 7.liga dospelí, 24. kolo, 05.06.2022, Fričovce – Brezovica, vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe – hrubá urážka R, podľa čl. 48/1c DP. DK ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl.48/2c DP, od 06.05.2022 s prerušením podľa čl. 34/7 DP (1 týždne si vykoná v novom súťažnom ročníku 2022/2023). + 10 €

U 258: DK ukladá FK Sedlice na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 50,- € nastúpenie na súťažné stretnutie s menším počtom hráčov a spôsobenie kontumácie z dôvodu poklesu hráčom pod 7 v stretnutí 20. kolo, 8.A liga dospelí, 29.05.2022, Sedlice – Solivar. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. g) a čl. 12/6 DP + 10 €.

U 259: DK ukladá FK Kendice na základe podnetu ŠTK finančnú pokutu 80,- € za nenastúpenie na súťažné stretnutie 23. kolo, 6. liga žiaci, 01.06. 2022 Ruská Nová Ves – Kendice. Disciplinárna sankcia: Podľa Rozpisu ObFZ Prešov, 6. Hospodárske náležitosti, písm. f) a čl. 59 a čl. 12/6 DP + 5 €.

U 260: Tomáš Čurij (1350688) Jarovnice, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a rozhodla, že podľa čl. 41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.08.2022, podľa čl. 41/2 DP + 10 €

Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie ObFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia Disciplinárnej komisie ObFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV:

1.KR vykonala fyzickú prítomnosť delegovaných osôb na stretnutia hraných počas 22. kalendárneho týždňa. Obsadenia v ISSF boli aktualizované.
2.KR berie na vedomie pochvalu od ŠK v obci Chmeľov na R Mižák, AR Vavrek a DZ Kovalič za výkon v stretnutí 7.ligy dospelí medzi Gregorovce – Chmeľov.
3.KR na základe podnetu od TŠK Terňa Ves vzhliadla videozáznam zo stretnutia dospelých 6. ligy medzi Chmiňany – Terňa a rozhodla, že námietka je čiastočne opodstatnená. Bez poplatku.
4. Poplatok za neskoré ospravedlnenie po zverejnení delegácie: Murín 10€, Marcinko 10€,Hajzuš 10€, Klobušovský 10€.
5.KR vykonala pohovor s R Ducko, Gallová, Riják, Porochnavý.
6.KR dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ ObFZ Prešov o rešpektovanie Štatútu rozhodcu zväzu, konkrétne bod, v ktorom sa zakazuje akýmkoľvek spôsobom vyjadrovať na verdikty, pokiaľ o tom nerozhodne komisia riadiaceho orgánu súťaže.
7.KR oznamuje, že letný doškoľovací seminár R a DZ ObFZ Prešov sa ruší.
8. Noví R: Peter Janiga 0919 360 246, Hrabkov; Jozef Šarišský 0948 328 902, Ďačov.
9.KR dôrazne oznamuje všetkým R a DZ ObFZ Prešov, že v prípade natáčania futbalových stretnutí pre potreby portálu ́ ́Iná liga ́ ́ je vo všetkých súťažiach ObFZ Prešov zakázané využívať na tieto účely minikameru prostredníctvom rozhodcov.
10.KR dáva do pozornosti R a DZ priateľsky posezónny seminár (súčasťou programu bude zhodnotenie súťažného ročníka 2021/2022, vydanie pokynov k SR 2022/2023, ale aj futbalové stretnutie medzi R a DZ pôsobiacimi v ObFZ Prešov a R a DZ pôsobiacimi vo vyšších súťažiach – je potrebné priniesť si športové oblečenie – kopačky/tarfy, štulpne, trenírky, tričko – okres biele, kraj tmavé). Termín stretnutia bude 24.06.2022, zraz o 16:30 hod. vo Vyšnej Šebastovej. Účasť R a DZ, ktorí sú na nominačnej listine je povinná, v prípade neúčasti je potrebné zaslať odôvodnené ospravedlnenie na mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 15.6.2022.

 

ZMENY V OBSADENÍ:

DOSPELÍ
6.liga 3b – 25.kolo 12.6.2022 o 16:30 hod.
10:30 Uz. Šalgov Chmiňany CUPRÁK CISKO Š CISKO M MIKULEC
Ľubotice B Peč. N. Ves GALLOVÁ BABJAK Zruš.del. STRAKA
Hermanovce V. Šebastová HABORÁK VARGA TIMKO FEKIAČ
Š. Sokolovce Brezovička MIŽENKO PAVLINSKÝ KLOVANIČ
Nemcovce Žipov JURIK MIŽÁK BENKO
Pušovce Dulova Ves ŠKREPTÁK KOČIŠ HUDÁK R
Terňa Dubovica ONOFREJ CISKO M GAĽA MRIGLOT
7.liga – 25.kolo 12.6.2022 o 16:30 hod.
13:30 Žehňa Záborské ULIČNÝ L RIJÁK KAČMÁR
UT SB Ostrovany Gregorovce LIPOVSKÝ KOŽLEJ P Zruš.del. VsFZ
Víťaz Fričovce TROJANOVIČ HAJZUŠ VANCIŠIN CUP
Brezovica M. Šariš BUJNOVSKÝ VAVREK MIKULEC
Kapušany Hrabkov JENDRUŠ KIŠŠ MARCINKO KOČIŠČIN
Jak. Voľa Jakubovany ANDREJKO VERČIMÁK S KOVALIČ
Drienov Chmeľov RIJÁK VERČIMÁK L KAČMÁR
8A.liga – 22.kolo 12.6.2022 o 16:30 hod.
10:30 v Mikl Sedlice Janov BABJAK GALLOVÁ Zruš.del. KOČIŠČIN
10:30 v Ľub Ruská N. Ves Ličartovce ULIČNÝ M ŠKREPTÁK HUDÁK R
13:30 Radatice Miklušovce BABJAK GALLOVÁ STRAKA
13:30 Petrovany Kokošovce JENDRUŠ KIŠŠ MARCINKO KOVALIČ
Haniska voľno x x x x
voľno Solivar x x x x
8B.liga – 18.kolo 12.6.2022 o 16:30 hod.
10:30 Jarovnice Krásna Lúka PALENČÁR PTÁK BELIŠOVÁ FEKIAČ
13:30 Lipany B Kojatice VSFZ BUJNOVSKÝ VAVREK KLOVANIČ
13:30 Š. Michaľany Poloma LIPOVSKÝ Zruš.del. VsFZ
13:30 Krivany Ražňany ANDREJKO HAVRILLA M.
voľno Medzany x x x x
5.liga dorast – 18.kolo 11.6.2022 o 15:00 hod.
Drienov Hrabkov ONOFREJ Zruš.del.
Rožkovany Medzany BELIŠOVÁ
Peč. N. Ves Kokošovce HABORÁK
16:00 v Ľub Ruská N. Ves Dubovica RIJÁK KLOBUŠOVSKÝ
16:30 Brezovica Nemcovce CISKO Š
6.liga dorast – 18.kolo 11.6.2022 o 15:00 hod.
Š. Dravce Janov PAVLINSKÝ
Demjata Záhradné BABJAK
Kapušany Lemešany ANDREJKO
Jakubovany voľno x x x x
7.liga dorast – 20.kolo 11.6.2022 o 15:00 hod.
Petrovany Gregorovce GALLOVÁ
V. Šebastová Víťaz VERČIMÁK S
15.6. 18:00 Chmeľov Chmiňany KOŽLEJ P
8.liga mladší dorast – 20.kolo 11.6.2022 o 15:00 hod.
 12.6. 14:00
Dulova Ves Š. Michaľany JURIK
Fričovce Žipov VARGA
voľno Tulčík x x x x
4.liga žiaci – 18.kolo 11.6.2022 o 15:00 hod.
10.6. 17:30 Ostrovany  Kamenica RIJÁK v Š.Mich.
12.6. 11:00 M. Šariš Hermanovce HAJZUŠ VANCIŠIN TROJANOVIČ
16.6. 17:30 Dulova Ves Chmin. N. Ves VERČIMÁK L
12.6. 13:30 Jarovnice Š. Dravce VARGA HABORÁK TIMKO
19.6. 14:00 Peč. N. Ves Kojatice
5.A liga žiaci – 21.kolo 11.6.2022 o 15:00 hod.
12.6. 10:00 Žehňa Budov. Žehňa Roma VERČIMÁK L ULIČNÝ L
12.6. 13:45 Záhradné Drien. N. Ves OKRUHĽANSKÝ ŠTOFANKO
12.6. 14:00 Terňa Š. Sokolovce CISKO M ONOFREJ GAĽA
Svinia voľno x x x x
5.B liga žiaci – 21.kolo 11.6.2022 o 15:00 hod.
9.6. 17:00 Rožkovany Dubovica VARGA
Krivany Brezovička TROJANOVIČ
Poloma Uz. Šalgov VANCIŠIN
voľno Torysa x x x x
6.liga žiaci – 25.kolo 11.6.2022 o 15:00 hod.
13:30 Ruská N. Ves Demjata RIJÁK v Ľuboticiach
14:00 Kendice Gregorovce KOŽLEJ M v Haniske
13.6. 17:30 Tulčík Chmeľov BABJAK
10.6. 17:00 V. Šebastová FAMT PO B JURIK
Víťaz voľno x x x x
Kapušany voľno x x x x
voľno Sedlice x x x x
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina B
9.6. 17:00 FAMT PO B ihrisko vo Veľkom Šariši KOŽLEJ M
PRÍPRAVKY U11 skupina M
11.6. 10:00 Veľký Šariš ihrisko vo Veľkom Šariši ANDREJKO
PRÍPRAVKY U9 skupina M
11.6. 17:30 Župčany ihrisko v Župčanoch VERČIMÁK S  ANDREJKO
BLACHO TRAPEZ CUP U10
11.06. 8:00 Lipany ihrisko v Lipanoch MIŠENČÍK J.
MURIN
HAJZUŠ
TIMKO
TROJANOVIČ
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina P
10.6. 16:45 Uzovce ihrisko v Uzovciach VSFZ
6. Liga žiaci 26.kolo
13.6. 18:15 Demjata Víťaz VERČIMÁK L
MLADŠÍ ŽIACI U13 skupina R
11.6. 9:30 Záborské ihrisko v Záborskom KOŽLEJ M